Microsoft Word - tiny13.docx

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Microsoft Word - tiny13.docx"

رونوشت

1 ديتاشيت فارسی ميکرو های سری :avr ويژگی : کارای بالا و توان مصرفی کم دارای 120 دستور که اکثر انها در يک سيکل اجرا ميشوند 8*32 ريجيستر کاربردی سرعتی تا 20mipsدر فرکانس 20 مگاهرتز حافظه برنامه و داده غير فرار: 1kبايت حافظه فلش داخلی قابل برنامه ريزی اين حافظه ميتواند تا بار نوشته و پاک شود (قابليت پروگرم کردن تا بار) 64 بايت حافظه eeprom داخلی برای ذخيره اطلاعات اين حافظه ميتواند تا بار نوشته و پاک شود eeprom برای جلوگيری از خواندن ان 64 بايت حافظه SRAM داخلی قفل برنامه داخل حافظه flash و --خصوصيات جانبی: تايمر/ کانتر 8 بيتی با prescaler مجزا و (تايمر / کانتر ( 0 4 کانال مبدل انالوگ به ديجتال داخلی دارای ولتاژرفرنس داخلی 2 کانال 8 بيتی pwm يک مقايسه کننده انالوگ داخلی Watchdog قابل برنامه ريزی با اسيلاتور داخلی ارتباط سريال isp برای برنامه ريزی (پروگرام کردن )داخل مدار ) هنگامی که ميکرو داخل مدار است با پروگرامر isp ميتوانيد ميکرو را برنامه ريزی کنيد برای برنامه ريزی از چهار خط miso و mosi و sck و reset استفاده ميشود) قابليت ارتباط سريال isp به صورت master يا slave خصوصيات ويژه ميکرو: Reset شدن ميکرو بعد از روشن شدن دارای 5 مد در حالت بيکاری برای مصرف کمتر انرژی و راندمان بيشتر منبع وقفه داخلی و خارجی دارای نوسان ساز داخلی کاليبره شده (حداکثر فرکانس اين نوسان ساز 8 مگا هرتز است) انواع بسته بندی و تعداد پايه ها: 1

2 6 خط ورودی و خروجی (6 پايه در پورت b) و دوپايه مربوط به تغذيه در مجموع 8 پين در بسته بندی PDIP 6 خط ورودی و خروجی (6 پايه در پورت b) و دوپايه مربوط به تغذيه در مجموع 20 پين در بسته بندی MLF --حداکثر کريستال مورد استفاده V, V : ATtiny13V V, V: ATtiny13 --ولتاژ کاری برایATtiny13V 5.5V برایATtiny13 5.5V :pdip و شرح شکل ميکرو بسته بندی نوع پايه شماره 1 portb5/reset/adc0/dw : اين پايه علاوه بر نقش پين ورودی و خروجی (portb.5) b.5 نقش پايه باز نشانی ميکرو نيز دارد بادادن يک پالس صفر به يک به اين پايه ميکرو ريست شده و برنامه از ابتدای حافظه فلش دوباره اجرا ميشود.اين پايه همچنين ميتواند به عنوان وردوی کانال صفر مبدل انالوگ به ديجتال مورد استفاده قرار گيرد. پايه شماره 2- : portb.3/xtal1/adc3 اين پايه علاوه بر نقش پين ورودی و خروجی (portb.3) b.3 نقش پايه ورودی کلاک را نيز به عهده دارد ) منابع کلاک در ادامه امده است). اين پايه همچنين ميتواند به عنوان وردوی کانال سه مبدل انالوگ به ديجتال مورد استفاده قرار گيرد. (portb.4) b.4 نقش پايه ورودی کانال دو پايه شماره 3- : portb.4/adc2 اين پايه علاوه بر نقش پين ورودی و خروجی مبدل انالوگ به ديجتال مورد استفاده قرار گيرد. پايه شماره 4- پايه شماره 5 gnd اين پايه يکی از پايه های تغذيه ميکرو می باشد که بايد به gnd (صفر ولت ( مدار متصل شود portb.0/mosi/ain0/oc0a : اين پايه علاوه بر نقش پين ورودی و خروجی 0.b (portb.0) نقش ورودی مثبت مقايسه کننده انالوگ را نيز به عهده دارد نقش ديگر اين پايه به عنوان خروج داده مستر و ورودی داده اسليو در پروتکل isp است.همچنين اين پايه در مد pwmبه عنوان خروجی پالس pwmبه کار ميرود. پايه شماره 6 portb.1/miso/int0/ain1/oc0b اين پايه علاوه بر نقش پين ورودی و خروجی 1.b (portb.1) نقش ورودی منفی مقايسه کننده انالوگ را نيز به عهده دارد اين پايه همچنين خروجی داده اسليو و ورودی داده مستر در پروتکل isp است. ديگر نقش اين پايه ورودی منبع وقفه صفر است. همچنين اين پايه در مد pwmبه عنوان خروجی پالس pwmبه کار ميرود. پايه شماره 7 spi زمانی که ارتباط (portb.2) اين پايه علاوه برنقش پين ورودی و خروجی 2.b portb.2/sck/t0/adc1 راه اندازی ميشود نقش پايه کلاک را به عهده دارد ) رب روی پايه کلاک پالسی توليد ميشود که باعث هم زمانی در دستگاه های که باهم شبکه شده اند ميگردد) اين پايه نقش ورودی کانتر صفر را نيز به عهده دارد. اين پايه همچنين ميتواند به عنوان وردوی کانال يک مبدل انالوگ به ديجتال مورد استفاده قرار گيرد. 2

3 vcc ولت ( مدار متصل شود (هر دو (5 vcc پايه شماره - 8 vcc ميکرو از داخل به هم متصل ميباشد) اين پايه يکی از پايه های تغذيه ميکرو می باشد که بايد به منابع توليد کلاک سيستم کلاک سيستم در اين ميکرو مطابق شکل زير توضيع شده است: 3

4 انواع منابع توليد کلاک در :avr ميکرو های avr دارای چندين منبع برای توليد پالس می باشد که ميتوان از هرکدام استفاده کرد. برای استفاده از هر يک بايد فيوز بيت مربوط به ان را پروگرام کرد در تمام جداول فيوز بيت صفر به معنای برنامه ريزی شده و 1 به معنای عدم برنامه ريزی است. طريقه اتصال نوسان ساز به ميکرو: نوسان ساز داخلی ميکرو: اين نوسان ساز کلاک های نامی 1 و 2 و 4 و 8 مگاهرتز را در ولتاژ 5 ولت و دمای 25 درجه سانتی گراد توليد ميکند در حالت عادی فيوز بيت مربوط به اين نوع نوسان ساز برنامه ريزی شده است و ميکرو با اين نوسان ساز کار ميکند (با فرکانس 1 مگا هرتز) شما ميتوانيد با برنامه ريز ی فيوز بيت های cksels3...0 طبق جدول زير مقدار فرکانس را در رنج مربوطه قرار دهيد در صورتی که هيچ يک از نوسان ساز ها برنامه ريزی نشوند ميکرو با نوسان ساز داخلی 128 کيلو هرتز کار ميکند. 2- کلاک خارجی : برای راه اندازی ميکرو توسط کلاک خارجی پايه xtal 1 بايد مطابق شکل زير وصل شوددر اين مد کلاک خارجی بايد دارای ثبات بالا باشد در صورتی که فرکانس تغيير کند ميکرو رفتار غير قابل انتظاری از خود نشان ميدهد 4

5 حال که با طريقه برنامه ريزی فيوز بيت های مر بوط به کريستال اشنا شديد نکات زير را مد نظر داشته باشيد: در صورتی که فيوز بيت مربوط به يکی از نوسان ساز ها برنامه ريزی شود ميکرو فقط با ان نوسان ساز ره اندازی ميشود. مثلا اگر شما فيوز بيت cksel را روی 0000 برنامه ريزی کنيد ميکرو فقط با کلاک خارجی راه اندازی ميشود حتی اگر موقع کار کلاک خارجی قطع شود ميکرو خاموش ميگردد اين حالت برای پروگرام کردن ميکرو نيز صادق است(بدون کلاک خارجی ميکرو پروگرام نميشود). برای اطمينان از پروگرام کردن فيوز بيت ها ميتوانيد کلاک را قطع کنيد (نوسان ساز را از ميکرو جدا کنيد) اگر ميکرو به کار خود ادامه داد فيوز بيت مربوطه درست برنامه ريزی نشده است و اگر ميکرو خاموش شد فيوز بيت مربوطه درست برنامه ريزی شده است. نوسان ساز های سراميکی در انواع مختلف ساخته ميشود و نمی توان از هر خازنی به عنوان خازن نويز گير استفاده کرد شما فقط ميتوانيد از خازن های پيشنهادی کارخانه تو ليد کننده استفاده کنيد. در اين ميکرو هنگامی که از کريستال خارجی استفاده ميشود نميتوان از پايه های portb.6 و portb.7 به عنوان وردی يا خروجی استفاده کرد. فيوز بيت های ديگر اين ميکرو: :FSTRT اين فيوز بيت زمان START UP را طبق جدول زير مشخص ميکند ) هنکامی ميکرو شروع به کار ميکند مدت زمان کوتاهی طول ميکشد تا نوسانات کريستال پايدار شود شما بايد با توجه به نوع کريستال و زمان پايداری ان طبق جدول اين فيوز بيت را برنامه ريزی کنيد) :RSTDISBL با برنامه ريزی اين فيوز بيت ميتوان از پايه ) RESET پورت 5.B) به عنوان ورودی وخروجی استفاده کرد ) با اين کار ميکرو را نميتوان از طريق واسط ISP پروگرام کرد) Spien :اين فيوز بيت در حالت پيش فرض برنامه ريزی شده و می توان ميکرو را از طريق ارتباط isp برنامه ريز کرد در صورتی که اين فيوز بيت پاک شود ديگر نميتوان ميکرو از طريق ارتباط isp برنامه ريزی کرد (اين فيوز بيت با پروگرامر های خاص برنامه ريزی ميشود.) : Bodlevel در حالت عادی (هنگامی که اين فيوز بيت برنامه ريزی نشده باشد) اگر ولتاژ تغذيه ميکرو از 2.7 ولت پايين تر بيايد ميکرو ريست ميشود اما اگر اين فيوز بيت برنامه ريزی شود هنگامی که ولتاژ تغذيه ميکرو از 4 ولت کمتر شود ميکرو ريست ميشود (اين فيوز بيت مخصوص نوع L و V ميباشد) brownout :Boden اين فيوز بيت در حالت پيش فرض برنامه ريزی نشده است اما اگر برنامه ريزی شود سيستم راه اندازی ميشود (اين سيستم يک اشکار ساز است که در طول عملکرد ميکرو سطح ولتاژمنبع تغذيه را با -5 5

6 يک ولتاژمرجع داخلی مقايسه ميکندو در صورتيکه vccاز ولتاژ مرجع بيشتر شود ميکرو ريست ميشوداگر اين فيوز بيت به صورت 01 برنامه ريزی شود ولتاژمرجع 2.7 ولت است و اگر بهصورت 00 برنامه ريزی شود ولتاژ مرجع 4 ولت استواگربه صورت 11 يا 10 برنامه ريزی شود غير فعال ميگردد cksel وcksel1 وcksel2 وcksel3 : اين چهار فيوز بيت مربوط به انتخاب نوسان ساز ميباشد( انتخاب نوع نوسان ساز در بالا گفته شد)... 6

فهرست ویژگی ه یا... NIRA AVR USB Programmer 3 راهنمای نصب درایور... 4 آموزش نصب درایور پروگرمر USB ASP برای ویندوز 10 و آموزش استفاده از نرم اف

فهرست ویژگی ه یا... NIRA AVR USB Programmer 3 راهنمای نصب درایور... 4 آموزش نصب درایور پروگرمر USB ASP برای ویندوز 10 و آموزش استفاده از نرم اف فهرست ویژگی ه یا... NIRA AVR USB Programmer 3 راهنمای نصب درایور... 4 آموزش نصب درایور پروگرمر USB ASP برای ویندوز 10 و... 8 8 آموزش استفاده از نرم افزار... Khazama AVR Programmer 13 آموزش استفاده از نرم

توضیحات بیشتر

1 (AAP04) راھنمای پروگرامر اتوماتیک AVR ویژگی ھا: 1- بدون نیاز بھ کامپیوتر 2- سرعت بیشتر 3- مناسب برای کارگاه ھای تولید 4- پروگرامینگ چھارعدد میکروکنت

1 (AAP04) راھنمای پروگرامر اتوماتیک AVR ویژگی ھا: 1- بدون نیاز بھ کامپیوتر 2- سرعت بیشتر 3- مناسب برای کارگاه ھای تولید 4- پروگرامینگ چھارعدد میکروکنت 1 (AAP04) راھنمای پروگرامر اتوماتیک AVR ویژگی ھا: 1- بدون نیاز بھ کامپیوتر 2- سرعت بیشتر 3- مناسب برای کارگاه ھای تولید 4- پروگرامینگ چھارعدد میکروکنترلر بطور ھمزمان 5- حفاظت از دسترسی ناخواستھ دیگران

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - AVR++.docx

Microsoft Word - AVR++.docx ميکروکنترلر AVR م دا ميكروكنترلر نگاهي به ميكروكنترلرهاي AVR و مقدمهاي بر برنامهنويسي آن مقدمه: امروزه بحث كنترل در صنعت و كاربردهاي مهندسي امري اجتنابناپذير است. كنترل خود به انواع مختلفي تقسيم ميشوند

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - avr prog mannual.doc

Microsoft Word - avr prog mannual.doc ) دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشكده برق آزمايشگاه كنترل خطي AVR پروگرامر ميكروكنترلر راهنماي كاربر ( قابل استفاده براي كليه ميكروكنترلرهاي AVR داراي برد مخصوص براي استفاده ميكروكنترلرهاي DIP 40

توضیحات بیشتر

معرفی واحدهای مختلف IOT Kit فهرست کلید FLASH.4 مبدل USB به TTL.6 ماژول ESP کلید های فشاری.10

معرفی واحدهای مختلف IOT Kit فهرست کلید FLASH.4 مبدل USB به TTL.6 ماژول ESP کلید های فشاری.10 معرفی واحدهای مختلف IOT Kit فهرست 13 2 3 14 13 1 4 6 5 7 7 8 8 13 14 10 9 9 12 11.2 کلید FLASH.4 مبدل USB به TTL.6 ماژول ESP8266 8. کلید های فشاری.10 کانکتور ADC 12. سنسور دمای دیجیتال DS18B20 14. پایه

توضیحات بیشتر

Report

Report زمان آزمون (قيقه) : تستي :?? تشريحي :?? سري سوال :??? )????,?????????????????)????????,(??????????????)????????,(??????????????????????????????)?????????????,???????????????,????????????????????????,???????????????????,?????????????????????????????????????????????????

توضیحات بیشتر

ترم پاییزه دوره هاي آموزشی مهندسی برق در دانشگاه علم و صنعت در راستاي گسترش آموزشهاي آزاد در دانشگاه ها پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت دوره هاي

ترم پاییزه دوره هاي آموزشی مهندسی برق در دانشگاه علم و صنعت در راستاي گسترش آموزشهاي آزاد در دانشگاه ها پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت دوره هاي ترم پاییزه دوره هاي آموزشی مهندسی برق در دانشگاه علم و صنعت در راستاي گسترش آموزشهاي آزاد در دانشگاه ها پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت دوره هاي آموزشی مهندسی برق را با بهره گیري از اساتید مجرب جهت

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب و استفاده از پروگرمر AVRISP-mkII(Ver3) CN107

راهنمای نصب و استفاده از پروگرمر AVRISP-mkII(Ver3) CN107 راهنمای نصب و استفاده از پروگرمر AVRISPmkII(Ver3) CN107 فهرست بورد لیست چکیده:... 3 نصب درایور... 3 اجزای پروگرمر:... 4 بورد اصلی:... 4 کمکی) Socket :)Ziff... 5 پشتیبانی میکروها:... 6 تنظیمات در AVR Studio

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - az_micros51.doc

Microsoft Word - az_micros51.doc بسمه تعالي دانشگاه كاشان دانشكده مهندسي دستور كار آزمايشگاه ميكروپروسسور آزمايش اول شروع كار با مداري كه در زير مشاهده مي كنيد مدار اوليه براي كار با ميكروكنترلر x مي باشد. براي اين آزمايش از هشت LED براي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??????? ????? ?? ??

Microsoft Word - ??????? ????? ?? ?? به نام خدا راهنماي ساخت و راه اندازي برد كنترلي مولتي روتور نام پروژه: Kkmulticopter نسخه 5.5 طراح: Rolf Bakke (KapteinKUK) تهيه و تنظيم : تيم پشتيباني "رها" www.rahauav.com فهرست 3 4 7 12 13 آشنايي و

توضیحات بیشتر

موسسه تکنولوژی ماساچوست

موسسه تکنولوژی ماساچوست موسسه تكنولوژي ماساچوست گروه مهندسي برق و علوم كامپيوتر 6,111 مباني آزمايشگاه سيتمهاي ديچيتال منابع پروژه منابع پروژه براي هر دانشجو در نظر گرفته شده است. بدين معنا كه پروژه دو نفره دو برابر پروژه يكنفره

توضیحات بیشتر

3310.doc

3310.doc طريقهي کار کرد يك نمونه LCD گرافيكي Monochrome با توجه به اين مطلب كه اصول كار اغلب LCD هاي گرافيكي Monochrome يكسان است لذا به بررسي طريقه ي كاركرد يك نمونه از اين LCD ها مي پردازيم. اين LCD كه به مطالعه

توضیحات بیشتر

گزارش آزمايش شماره ١ آزمايش شماره : موضوع : آشنايي با برخي تراشه هاي TTL و CMOS و برخي از كاربردهاي ساده گيتهاي منطقي الف آشنايي با بعضي از تراشه هاي : TTL آزمايش - :در اين قسمت تراشه 744 كه حاوي 6 دروازه

توضیحات بیشتر

Multi AVR Programmer راهنمای دستگاه

Multi AVR Programmer راهنمای دستگاه Multi AVR Programmer راهنمای دستگاه معرفی بخش های دستگاه 1- کانکتور : USB جهت اتصال دستگاه به رایانه 2- LED های کارکرد دستگاه : - Power LED جهت نشان دادن وصل بودن تغذیه دستگاه - Bussy LED جهت نشان دادن

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 3-Expriment10-Elec1-2

Microsoft Word - 3-Expriment10-Elec1-2 آزمایش 10: تقویتکننده قدرت: کوپلاژ L 1-10- مقدمه تقویتکنندههایی که قبلا مورد بررسی قرار گرفتند با داشتن بهره ولتاژ و جریان در واقع تقویتکننده قدرت نیز هستند. اما از آنجا که دامنه سیگنال خروجی آنها کوچک

توضیحات بیشتر

Recipe Book

Recipe Book مطالبی که در این شماره میخوانیم : arm چیست چرا arm )مقایسه ای کامل بین خانواده arm خانواده avr خانواده pic و...( )صفحه ) 1 با چه میکرو و کامپایلری شروع کنیم. ( مقایسه ای جامع بین محصوالت شرکت های مختلف

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد 7931 1_ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت گرفت ضمن در نظر گرفتن کلیه مقادیر و شرایطی که در آن

توضیحات بیشتر

راهنمای ATS بین دو ورودی برق شهر و یک ژنراتور توسط کنترلرهای ComAp G-009 بخش خدمات پس از فروش شرکت درنا صنعت مهر کد مدرک تهیه ک

راهنمای ATS بین دو ورودی برق شهر و یک ژنراتور توسط کنترلرهای ComAp G-009 بخش خدمات پس از فروش شرکت درنا صنعت مهر کد مدرک تهیه ک راهنمای ATS بین دو ورودی برق شهر و یک ژنراتور توسط کنترلرهای G-009 بخش خدمات پس از فروش شرکت درنا صنعت مهر 1 96-12-05 09120248624 کد مدرک تهیه کننده نسخه تاریخ تنظیم موبایل پشتیبانی سیستم های اضطراری پشتیبان

توضیحات بیشتر

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ )مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگاه تهیه و تدوین: عالیه فرشباف :Flow-meter - فلومتر

توضیحات بیشتر

mobadel.indd

mobadel.indd 2 مبدلها مبدل RS485 به RS232 (مدل B404) کاربرد ارتباط و شبکه شدن با دستگاهها بر روى باس RS485 قراي ت مقادیر ثبت شده در دستگاههاى داراى پورت RS485 قابل استفاده براى تمام دستگاههاى داراى پورت RS485 باتوجه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Title

Microsoft Word - Title مرجع كامل ميكروكنترلرهاي M32 مولفين دكتر محمد اركاني مهندس سينا كلاني ويژگيهاي كتاب آموزش برنامهنويسي ميكروكنترلرها به زبان C. آموزش نحوه استفاده و بكارگيري توابع.CMSIS آموزش نرمافزار.Keil uvision شماتيك

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 2.doc

Microsoft Word - 2.doc آموزش سريع ميكروكنترلر AVR مولف: رضا سپاس يار (info@avr.ir) عنوان مطالب فيوز بيت ها منابع كلاك و Reset C آشنايي با زبان پروژه :فلاشر ساده پروژه 2: كانتر يك رقمي با 7-Segment پروژه 3 :نمايشگر كريستال مايع

توضیحات بیشتر

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که: 1- منبع جریان را تعریف

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

Professional Resume Templates-Ghalamo

Professional Resume Templates-Ghalamo فرشید کیانی نسب مهندس الکترونیک Farshid_Kiani_Nasab@yahoo.com 026-34345714 09359876519 مشخصات فردی نام و نام خانوادگی : فرشید کیانی نسب نام پدر : حمید متولد : 31 1373 / 02 / محل تولد : دزفول وضعیت تاهل

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر را به پریز بزنید. باطری را داخل شارژر قرار دهید. سطح

توضیحات بیشتر

دستور کار آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی گروه کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قائنات

دستور کار آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی گروه کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قائنات دانشگاه بزرگمهر قائنات گروه مهندسی کامپیوتر فاطمه سادات کریمی پاییز 59 آزمایش اول : دیود هدف : آشنایی با نیمه هادی ها روش تست دیود و به دست آوردن منحنی مشخصه دیود احتیاجات : دیود سیلیکونی دیود نورانی مولتی

توضیحات بیشتر

دستورکارآزمايشگاه کنترل صنعتی- فشار فهرست مطالب فهرست تصاوير... 3 مقدمه:... 4 دستور کار آزمایشگاه کنترل صنعتی...4 آزمايش اول : آشنايی با مجموعه کنترل

دستورکارآزمايشگاه کنترل صنعتی- فشار فهرست مطالب فهرست تصاوير... 3 مقدمه:... 4 دستور کار آزمایشگاه کنترل صنعتی...4 آزمايش اول : آشنايی با مجموعه کنترل فهرست مطالب فهرست تصاوير... 3 مقدمه:... 4 دستور کار آزمایشگاه کنترل صنعتی...4 آزمايش اول : آشنايی با مجموعه کنترل فشار... 5 حفاظت...6 کمپرسور...6 مخزن...7 محرک و عملگر... 7 شیرها...8 1 -شیر تخلیه هوا :...8-2

توضیحات بیشتر

برد آموزشی حرفه ای STM32F103ZET6 Cortex-M3 1 ایمیل: فروشگاه تخصصی برق و الکترونیک فکس: شماره تماس: 8

برد آموزشی حرفه ای STM32F103ZET6 Cortex-M3 1 ایمیل: فروشگاه تخصصی برق و الکترونیک   فکس: شماره تماس: 8 برد آموزشی حرفه ای STM32F103ZET6 Cortex-M3 1 فهرست مطالب امکانات برد آموزشی :... STM32F103ZET6 9 روش ه یا مختلف پروگرام کردن برد مزایا و معایب آنها... 9 پروگرام کردن برد توسط بوت لودر... ISP 0 نحوه پروگرام

توضیحات بیشتر

روياي خانه هاي هوشمند مرحله نصب 1 -شستشوي مدار شوفاژ (قبل از اتصال پكيج ( دستور العمل نصب پکيج شوفاژ گازر اين دستور العمل مختص دستگاه ھای گازر مي باشد

روياي خانه هاي هوشمند مرحله نصب 1 -شستشوي مدار شوفاژ (قبل از اتصال پكيج ( دستور العمل نصب پکيج شوفاژ گازر اين دستور العمل مختص دستگاه ھای گازر مي باشد روياي خانه هاي هوشمند مرحله نصب 1 -شستشوي مدار شوفاژ (قبل از اتصال پكيج ( دستور العمل نصب پکيج شوفاژ گازر اين دستور العمل مختص دستگاه ھای گازر مي باشد چگونگي تست وضعيت لوله كشي Modern Homes Fantasy 2 -تست

توضیحات بیشتر

دانشكده مهندسي برق راهنمای استفاده از نرم افزار Cadence بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر

دانشكده مهندسي برق راهنمای استفاده از نرم افزار Cadence بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر مجيد شالچيان ویرایش اول تابستان 29 فهرست رسم مدار شماتیک... 2 رسم لی اوت...3 اجرای 13... DRC اجرای 11...LVS.1.2.3.4

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - avr.doc

Microsoft Word - avr.doc ٢ آشنايي با ميكروكنترولرهاي CodevisionAVR و نرم افزار AVR امير ره افروز ٣ در صورتی که علاقه مندید تا اطلاعات جامعتری را در مورد میکروکنترولرهای AVR بدست آورید می توانید کتاب زیر را تهیه کنید: http://profiles.yahoo.com/am_rahafrooz

توضیحات بیشتر

مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران معرفی سرویس DDNS و نحوه ی تنظیمات آن

مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران معرفی سرویس DDNS و نحوه ی تنظیمات آن معرفی سرویس DDNS و نحوه ی تنظیمات آن DDNS سرویسی است که به کاربران دارای اشتراک ADSL اجازه می دهد تا کاربران بتوانند با وجود IP های Dynamic )پویا( از طریق سرویس های دسترسی از راه دور مانند Remote Desktop

توضیحات بیشتر

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتویات این کتاب الکترونیکی رایگان را ندارید ولی.. شما می توانید انرا برای دانلود در سایت

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك ------------- www.ptf-co.com ----------- زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را كنترل كنيم و فشار سيال يا گاز را در اندازه تعريف شده

توضیحات بیشتر

راهنمای تنظیمات Outlook

راهنمای تنظیمات Outlook راهنمای تنظیمات LTE Dongle Router WAH3604 تاریخ تنظیم : اسفند 1396 گروه شرکتهای شاتل فهرست مطالب محتویات جعبه مودم امکانات مودم آماده سازی مودم اتصال مودم به سیستم نصب درایور مودم ورود به کنسول مودم تنظیمات

توضیحات بیشتر

آموزش مجازی سازی با Hyper-V

آموزش مجازی سازی با Hyper-V آموزش مجازی سازی با Hyper-V مجازی سازی بوسیله Hyper-V 641 فصل هفتم اتوماتیکسازی وظایف. 641 فصل 8 اتوماتیک سازی وظایف مقدمه در فصل قبل با WMI Hyper-V و مفاهیم پایه اسکریپتنویسی برای اتوماتیکسازی وظایف مدیریتی

توضیحات بیشتر

سیستم آموزشی کنترل کننده صنعتی معرفی کاربرد و قابلیت های کلی دستگاه سیستم آموزشی SA-PLC+ یک مجموعه کامل کنترل کننده صنعتی می باشد که براساس نیاز بازار

سیستم آموزشی کنترل کننده صنعتی معرفی کاربرد و قابلیت های کلی دستگاه سیستم آموزشی SA-PLC+ یک مجموعه کامل کنترل کننده صنعتی می باشد که براساس نیاز بازار سیستم آموزشی کنترل کننده صنعتی معرفی کاربرد و قابلیت های کلی دستگاه سیستم آموزشی SA-PLC+ یک مجموعه کامل کنترل کننده صنعتی می باشد که براساس نیاز بازار اتوماسیون صنعتی طراحی شده است. به دلیل عمومیت داشتن

توضیحات بیشتر

Microsoft Word _ORCAD.doc

Microsoft Word _ORCAD.doc ١- ورود به CAPTURE وایجاد پروژه جدید : از دکمه START وارد منوی PROGERAMS شده و از شاخه CAPTURE را انتخاب کنيد. در پنجره باز شده ORCAD گزینه از منوی file روی گز ینه new رفته و project را انتخاب نمایيد.

توضیحات بیشتر

نیم سال دوم مدرس : حسینی دستیار آموزشی : جهاندار مهلت تحویل : 3149/2/31 به نام خدا طراحی سیستمهای دیجیتال تمرین سری چهارم توصیف در سطح رفتاری

نیم سال دوم مدرس : حسینی دستیار آموزشی : جهاندار مهلت تحویل : 3149/2/31 به نام خدا طراحی سیستمهای دیجیتال تمرین سری چهارم توصیف در سطح رفتاری نیم سال دوم 3141-49 مدرس : حسینی دستیار آموزشی : جهاندار مهلت تحویل : 3149/2/31 به نام خدا طراحی سیستمهای دیجیتال تمرین سری چهارم توصیف در سطح رفتاری دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی کامپیوتر عدم رعایت

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور PLC درجه 1 گروه برنامه ريزي درسي كنترل و ابزار دقيق تاريخ شروع اعتبار: 1383/3/1 كد استاندارد : -84/55/1/3 0 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور PLC درجه 1 گروه برنامه ريزي درسي كنترل و ابزار دقيق تاريخ شروع اعتبار: 1383/3/1 كد استاندارد : -84/55/1/3 0 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور PLC گروه برنامه ريزي درسي كنترل و ابزار دقيق تاريخ شروع اعتبار: 1383/3/1 كد استاندارد : -84/55/1/3 0 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده

راهنمای استفاده راهنمای استفاده در مورد این دستورالعمل از اینکه Boogie Board را انتخاب نموده اید ممنونیم. این دستورالعمل در مورد سخت افزار Boogie Board شما را راهنمایی می کند. نظرات شما در مورد بهبود این دستور العمل یا

توضیحات بیشتر

چگونه اطلاعات روی هارددیسک‌ها و حافظه‌های فلش را پاک کنیم که قابل بازیابی نباشند

چگونه اطلاعات روی هارددیسک‌ها و حافظه‌های فلش را پاک کنیم که قابل بازیابی نباشند در ویندوز مک و دیسکهای قابل بوت چگونه اطلاعات روی هارددیسکها و حافظههای فلش را پاک کنیم که قابل بازیابی نباشند وقتی میخواهید کامپیوترتان را بفروشید یا حافظه فلش USB را به کسی بسپارید بد نیست اگر روی درایوتان

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب توتال سکیوریتی توتال سکیوریتی را میتوان بر روی ویندوز مک اندروید و ios نصب کرد. با توجه به اینکه این محصول حداقل 5 کاربره است به یاد داشته

راهنمای نصب توتال سکیوریتی توتال سکیوریتی را میتوان بر روی ویندوز مک اندروید و ios نصب کرد. با توجه به اینکه این محصول حداقل 5 کاربره است به یاد داشته راهنمای نصب توتال سکیوریتی توتال سکیوریتی را میتوان بر روی ویندوز مک اندروید و ios نصب کرد. با توجه به اینکه این محصول حداقل 5 کاربره است به یاد داشته باشید که برای فعالسازی آن بر روی اولین دستگاه باید

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Manual.docx

Microsoft Word - Manual.docx راھنمای استفاده از FLASHit ECU-KIT مشخصات... صفحه ١ طریقه نصب... ليست فایلھای دامپ ھمراه... صفحه ١ صفحه ٢ کابل OBD برای دانلود و فلش... صفحه ٣ صفحه ۵ کانکتور ۶ سيمه... صفحه ۶... ایسيو S2000 صفحه ٨... زیمنس

توضیحات بیشتر

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟ سه ابزار قدرتمند ویندوزی چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم کامپیوترها در طول حیات خود بارها و بارها دچار مشکل شده یا فریز میشوند. کامپیوتر ویندوزی شما نیز ممکن است بهطور خودکار ریست شده

توضیحات بیشتر

راهنمای پیکربندی انواع ماژولهای آنالوگ راهنمای سری اتصال FATEK HMI FK پروتکل به اینورتر و B1 hapn Modbus سری FBs FATEK PLC با A003 بخش خدمات پس از فرو

راهنمای پیکربندی انواع ماژولهای آنالوگ راهنمای سری اتصال FATEK HMI FK پروتکل به اینورتر و B1 hapn Modbus سری FBs FATEK PLC با A003 بخش خدمات پس از فرو راهنمای پیکربندی انواع ماژولهای آنالوگ راهنمای سری اتصال FATEK HMI FK پروتکل به اینورتر و B1 hapn Modbus سری FBs FATEK PLC با A003 بخش خدمات پس از فروش شرکت درنا صنعت مهر 2 95-12-11 09366767516 کد مدرک

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 15th ejlas_Article - Ghandali - Clock

Microsoft Word - 15th ejlas_Article - Ghandali - Clock روش هاي توليد و توزيع كلاك مرجع در سنكرون سازي زمان و فركانس سپيده غندالي اداره كل تحقيقات و جهاد خودكفايي (امور فناوري سيستم هاي توزيع) معاونت توسعه و فناوري رسانه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران s.ghandali@irib.ir

توضیحات بیشتر

کاری از سایت نام الکترونیک

کاری از سایت نام الکترونیک این کتابچه در سال 1392 توسط مهندس ادیبی تهیه و در وب منتشر شد مطالبی که در این کتابچه می خوانید: آشنایی با انواع تابلوهای برق شناخت تجهیزات به کار رفته در تابلوهای برق جمع آوری و تدوین:مهندس حامد ادیبی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??????.docx

Microsoft Word - ??????.docx به نام خدا راهنماي استفاده از سامانه جامع تعاملي مركز ماهر ابتدا آخرين ورژن كيهان كلاينت را از سايت پيام پرداز دانلود نماييد. سايت شركت مهندسي پيام پرداز فايل هاي نصب كيهان كيهان نسخه كاربر چهار كيهان

توضیحات بیشتر

با استفاده از امکانات ویندوز فضای از دست رفته درایو USB را بازیابی کنید

با استفاده از امکانات ویندوز فضای از دست رفته درایو USB را بازیابی کنید روشی بسیار ساده که تمام فضای دیسک USB را بهشما برمیگرداند با استفاده از امکانات ویندوز فضای از دست رفته درایو USB را بازیابی کنید یکی از موضوعاتی که تقریبا همه کاربران با آن برخورد میکنند از دست رفتن مقداری

توضیحات بیشتر

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنوعی از اتصال کاربران به شبکه تهیه میکند. دریک تعریف

توضیحات بیشتر

نصب و راه اندازی سرویس NTP در لینوکس

نصب و راه اندازی سرویس NTP در لینوکس پروتکل (Network Time Protocol (NTP برای تنظیم و همگام سازی دقیق ساعت سیستم ها و دستگاه ها با ساعت های اتمی مورد استفاده قرار می گیرد.سرورهای NTP از یک ساختار سلسه مراتبی Stratum گفته می شود. پیروی می کند

توضیحات بیشتر

جامع ترین بانک ارور پکیج دیواری بوتان برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید ارور های پکیج بوتان مدل پارما کد خطا چراغ قرمز 5/0 ث

جامع ترین بانک ارور پکیج دیواری بوتان برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید   ارور های پکیج بوتان مدل پارما کد خطا چراغ قرمز 5/0 ث ارور های پکیج بوتان مدل پارما چراغ قرمز 5/0 ثانیه خاموش روشن 0/5 چراغ قرمز ثابت روشن چراغ قرمز ثابت روشن چراغ قرمز ثابت روشن 2/0 ثانیه روشن 0/2 ثانیه خاموش قرمز چراغ سبز 0/5 ثانیه روشن 0/5 ثانیه خاموش

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل هفتم مدل سازی نیازمندیها جریان رفتار الگوها و برنامه های کاربردی تحت وب 2 استراتژی های مدل سازی نیازمندی ها تحلیل ساخت یافته: داده و پردازشی که موجودیت های جداگانه در نظر می گیرد. آن را منتقل می کند

توضیحات بیشتر

گروه فناوري اطالعات همفکران پرتال آموزش مجازي دولت الکترونيک راهنماي سریع کاربري CITG.eGov.Doc.eLearning.QuickGuide نسخه /01/11

گروه فناوري اطالعات همفکران پرتال آموزش مجازي دولت الکترونيک راهنماي سریع کاربري CITG.eGov.Doc.eLearning.QuickGuide نسخه /01/11 راهنماي سریع کاربري.QuickGuide نسخه 1.0.0 11/01/11 سوابق و سندیت سند : نام واحد تصویب کننده تایيد کننده فني)تکنولوژي( تایيد کننده فرآیندي )اجرایي( تهيه کننده تنظيم و ویرایش نام مسئول منصور دادرس - - مسعود

توضیحات بیشتر

كليدها

كليدها راهنماي فارسي harman/kardon Aura Plus سیستم بلندگوي بیسیم تهيه شده در بخش خدمات پس از فروش شركت شاب آدرس : تهران چيذر ميدان ندا پالك 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1

توضیحات بیشتر

راهنمای کاربری سیستم غیر حضوری حمایت های کوتاه مدت

راهنمای کاربری  سیستم غیر حضوری حمایت های کوتاه مدت ابتدا Google Chrom و یا Mozila Firefox را باز کرده پس از ورود آدرس erequest.tamin.ir وارد صفحه ورود کاربر و رمز میشویم که باید کد ملی و رمز توسط کاربر مربوطه وارد شود.اگر قبال ثبت نام نکرده اید میتوانید

توضیحات بیشتر

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی   * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی www.p30game2.in * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate یا فیلتر شکن پولی استفاده کنید ( به هیچ وجه فیلترشکن

توضیحات بیشتر

7 فصل تغذيه منبع و 1 كيس)كازه( پردازش قدرت و توانايي براساس ميتوان را رايانهها شد اشاره اول فصل در كه همانطور ريزرايانههاي و کوچک رايانههاي بزرگ رايان

7 فصل تغذيه منبع و 1 كيس)كازه( پردازش قدرت و توانايي براساس ميتوان را رايانهها شد اشاره اول فصل در كه همانطور ريزرايانههاي و کوچک رايانههاي بزرگ رايان 7 فصل تغذيه منبع و 1 كيس)كازه( پردازش قدرت و توانايي براساس ميتوان را رايانهها شد اشاره اول فصل در كه همانطور ريزرايانههاي و کوچک رايانههاي بزرگ رايانههاي ابررايانهها مانند مختلفي گروههاي به ويژگيها داراي

توضیحات بیشتر

8/9/2007 مبحث پنجم منطقتت ترتيبيهزا همزمان Synchronous Sequential Logic مقدمهاي بر مدارهاي ترتيبي عناصر ذخيرهساز: ل چها عناصر ذخيرهساز: فليپفلاپها تحل

8/9/2007 مبحث پنجم منطقتت ترتيبيهزا همزمان Synchronous Sequential Logic مقدمهاي بر مدارهاي ترتيبي عناصر ذخيرهساز: ل چها عناصر ذخيرهساز: فليپفلاپها تحل مبحث پنجم منطقتت ترتيبيهزا همزمان Synchronous Sequential Logic مقدمهاي بر مدارهاي ترتيبي عناصر ذخيرهساز: ل چها عناصر ذخيرهساز: فليپفلاپها تحليل مدارهاي ترتيبي ساعتدار كاهش و تخصيص حالت طراحي مدارهاي ترتيبي

توضیحات بیشتر

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس Starry Station روتر بیسیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس روترهای بیسیم از حدود ۱۷ سال پیش پا به عرصه این دنیا گذاشتند و در این مدت اتفاقات زیادی را تجربه کردند. اما فکر نکنید که چون این فناوری

توضیحات بیشتر

راه اندازی DHCP Server بر روی روتر ها و سوییچ های سیسکو

راه اندازی DHCP Server بر روی روتر ها و سوییچ های سیسکو بر روی هر یک از تجهیزاتی که از پروتکل IP/TCP پشتیبانی می کنند به ۲ طریق می توان Address IP تنظیم کرد. Static Dynamic - - حتما تمامی خوانندگان با روش static آشنایی دارند. همان روش وارد کردن آدرس ها بصورت

توضیحات بیشتر

چگونه اپل ID را ریست کنیم تا دوباره به اکانت خود دسترسی پیدا کنیم

چگونه اپل ID را ریست کنیم تا دوباره به اکانت خود دسترسی پیدا کنیم ریست کردن گذرواژه اپل ID آنچنان سخت و پیچیده نیست چگونه اپل ID را ریست کنیم تا دوباره به اکانت خود دسترسی پیدا کنیم اگر از دستگاههای اپل استفاده میکنید حتما اپل ID دارید. ممکن است زمانی نیاز به ریست کردن

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب درایور

راهنمای نصب درایور نصب CD پرشین دیاگ و راهنماي بهار 6931 1 به نام خدا طريقه نصب :CD بعد از مرحله فارسی کردن ویندوز CD را در داخل سیستم قرار داده و CD همانند شکل زیر توسط سیستم شناخته می شود. 2 - روی درایو CD کلیلک کرده و

توضیحات بیشتر

آموزش اورکلاک کارت گرافیک با نرم‌افزار MSI Afterburner

آموزش اورکلاک کارت گرافیک با نرم‌افزار MSI Afterburner راهنمای افزایش فرکانس توسط نرمافزار آموزش اورکلاک کارت گرافیک با نرمافزار MSI Afterburner امروزه سریعسازی دستگاهها به ویژه سختافزارهای کامپیوتر محبوبیت زیادی در میان کاربران پیدا کرده است. کارت گرافیک

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Part1.doc

Microsoft Word - Part1.doc -1- Protel DXP بخش اول: طراحي يك PCB ساده انجمن تخصصي برق و الكترونيك (www.eca.ir) مولف: -2- طراحي فايل شماتيك از اين مسير يك فايل پروژه ايجاد كنيد: از مسير File\New\PCB Project يك سند PCB ايجاد كنيد.

توضیحات بیشتر

سیستم آموزشی کنترل کننده صنعتی معرفی کاربرد و قابلیت های کلی دستگاه سیستم آموزشی SA-PLC یک مجموعه کامل کنترل کننده صنعتی می باشد که براساس نیاز بازار

سیستم آموزشی کنترل کننده صنعتی معرفی کاربرد و قابلیت های کلی دستگاه سیستم آموزشی SA-PLC یک مجموعه کامل کنترل کننده صنعتی می باشد که براساس نیاز بازار سیستم آموزشی کنترل کننده صنعتی معرفی کاربرد و قابلیت های کلی دستگاه سیستم آموزشی SA-PLC یک مجموعه کامل کنترل کننده صنعتی می باشد که براساس نیاز بازار اتوماسیون صنعتی طراحی شده است. به دلیل عمومیت داشتن

توضیحات بیشتر

Telegram Web که ا ن را مقدازی خيس کتيد شبنم کریمی تهران شت GCF-IRAN Sat 1K 6:32:53 PM h

Telegram Web   که ا ن را مقدازی خيس کتيد شبنم کریمی تهران شت GCF-IRAN Sat 1K 6:32:53 PM h که ا ن را مقدازی خيس کتيد شبنم کریمی تهران شت GCF-IRAN Sat 1K 6:32:53 PM http://hamgam.medu.ir/portal/search.php (http://hamgam.medu.ir/portal/search.php) جستجوگر همگام مخصوص مدارس کشور @gcfiran 9:53:15

توضیحات بیشتر

مثالهای درس مدارهای الکتریکی 1 مثال های فصل اول مثال) 1-1 (: عنصر زیر را در نظر گرفته ولتاژ و جریان آن به ترتیب v = 8e t و i = 20e t و > 0 t می باشد ت

مثالهای درس مدارهای الکتریکی 1 مثال های فصل اول مثال) 1-1 (: عنصر زیر را در نظر گرفته ولتاژ و جریان آن به ترتیب v = 8e t و i = 20e t و > 0 t می باشد ت مثال های فصل اول مثال) - (: عنصر زیر را در نظر گرفته ولتاژ و جریان آن به ترتیب v = 8e t و i = 0e t و > 0 t می باشد توان تامین شده توسط عنصر و انرژی تولید شده را بیابید. i + - p = vi = 8e t 0e t = 60e t

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران فعالیت ه یا اندروید مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه :

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران فعالیت ه یا اندروید مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران فعالیت ه یا اندروید مدرس : مهندس افشین رفوآ فعالیت های اندروید یک فعالیت نشان دهندهی یک صفحه نمایش همراه با یک

توضیحات بیشتر

راهنمای تنظیمات Outlook

راهنمای تنظیمات Outlook راهنمای تنظیمات 3G Dongle Router WAH3004 تاریخ تنظیم : اسفند 1396 گروه شرکتهای شاتل فهرست مطالب محتویات جعبه مودم امکانات مودم آماده سازی مودم اتصال مودم به سیستم نصب نرم افزار مودم ورود به کنسول مودم

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال ---------------------------------------------------------------------------------------------------- سري 2 (فصل 3): منابع اطلاعات و کدبندي منبع 1-2

توضیحات بیشتر

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد تکنولوژي Smart Response Technology اينتل چيست ما انواع

توضیحات بیشتر

راهنمای راه‌اندازی سرویس تلفن شاتل(Voice)

راهنمای راه‌اندازی سرویس تلفن شاتل(Voice) راهنمای راهاندازی سرویس تلفن شاتل( Voice ) راهنمای راه اندازی سرویس تلفن شاتل (Voice) تاریخ تنظیم : تیر 6931 گروه شرکتهای شاتل فهرست مطالب سرویس تلفن شاتل خریداری سرویس تلفن شاتل افزایش اعتبار دستگاه ATA

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - MP

Microsoft PowerPoint - MP نام خدا با سيستم هاي ديجيتال 2/ ميكروپروسسور ترم دوم 1397-98 دانشگاه آزاد اسلامي واحد يادگار امام خميني مدرس: كيان ابراهيم كافوري شهرري (ره) سيستم هاي ديجيتال 2 مدرس: كيان ابراهيم كافوري email: kian_kafoori@yahoo.com

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ﻣﻘﺎوﻣﺖ ) (Resistor وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺪار اﺳﺖ. و داراي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ : ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﯿﻮزي ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ داراي اﻧﺪازه اﻫﻢ ﺻﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روي ﺑﺪﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪه

توضیحات بیشتر

بهترین سوییچ‌های اترنت خانگی اداری سال ۲۰۱۶

بهترین سوییچ‌های اترنت خانگی اداری سال ۲۰۱۶ ۱۰ سوییچ برتر بازار در سالی که گذشت! بهترین سوییچهای اترنت خانگی اداری سال ۲۰۱۶ این روزها بیشتر کاربران خانگی و همینطور کاربران اداری کوچک ترجیح میدهند به جای خریدن یک سوییچ یک روتر سوییچ بیسیم بخرند تا

توضیحات بیشتر

دستورالعمل نصب و راه اندازی مودم ھای ADSL ١ اداره خدمات فناوری اطلاعات شرکت مخابرات استان اردبیل

دستورالعمل نصب و راه اندازی مودم ھای ADSL ١ اداره خدمات فناوری اطلاعات شرکت مخابرات استان اردبیل دستورالعمل نصب و راه اندازی مودم ھای ADSL ١ راھنمای نصب و راه اندازی Splitter استفاده از Splitter باعث کاھش اختلال در ارتباط و جداسازی سیگنالھای صوتی و دیتا می شود. این دستگاه دارای سھ پورت بھ شرح ذیل

توضیحات بیشتر

بررسی تخصصی تجهیزات پرکاربرد تابلو برق نویسنده : مهندس سعید تجالیی معرفی تخصصی تجهیزات تشکیل دهنده تابلو برق

بررسی تخصصی تجهیزات پرکاربرد تابلو برق نویسنده : مهندس سعید تجالیی معرفی تخصصی تجهیزات تشکیل دهنده تابلو برق بررسی تخصصی تجهیزات پرکاربرد تابلو برق نویسنده : مهندس سعید تجالیی معرفی تخصصی تجهیزات تشکیل دهنده تابلو برق پیشگفتار این کتاب برای تمامی مهندسین برق که درزمینه طراحی مدارات تابلو برق و همچنین مدیریت نقشههای

توضیحات بیشتر

با Your Phone از قابلیت‌های اندروید در ویندوز لذت ببرید

با Your Phone از قابلیت‌های اندروید در ویندوز لذت ببرید ارسال پیامک انتقال عکسها همگام سازی اطلاعیهها و تصویر آینهای با Your Phone از قابلیتهای اندروید در ویندوز لذت ببرید اپلیکیشن Your Phone ویندوز 10 گوشی موبایل و کامپیوتر شخصی شما را به یکدیگر متصل میکند.

توضیحات بیشتر

مرجع توابع کار با دیتابیس MySQL در زبان PHP PHP تعداد زیادی تابع کاربردی برای دسترسی و کار با سرویس دهنده های دیتابیس MySQLi فراهم می کند که در مبحث ج

مرجع توابع کار با دیتابیس MySQL در زبان PHP PHP تعداد زیادی تابع کاربردی برای دسترسی و کار با سرویس دهنده های دیتابیس MySQLi فراهم می کند که در مبحث ج مرجع توابع کار با دیتابیس MySQL در زبان PHP PHP تعداد زیادی تابع کاربردی برای دسترسی و کار با سرویس دهنده های دیتابیس MySQLi فراهم می کند که در مبحث جاری آن ها را فهرست کرده و شرح مختصری از هر یک ارائه

توضیحات بیشتر

راھنمای پروگرامرھای TNM2000E / TNM2000+ / TNM5000 فھرست: نصب نرم افزار

راھنمای پروگرامرھای TNM2000E / TNM2000+ / TNM5000 فھرست: نصب نرم افزار راھنمای پروگرامرھای TNM2000E / TNM2000+ / TNM5000 فھرست: نصب نرم افزار -------------------------------------------------------------------------------------- صفحه ٢.۱ اجرای نرمافزار -------------------------------------------------------------------------------------

توضیحات بیشتر

داتیس ضمانت خرید شماست 1

داتیس ضمانت خرید شماست   1 داتیس ضمانت خرید شماست WWW.Datisint.COM 1 تکنولوژی انالوگ : دوربین مداربسته آنالوگ یک تجهیز الکترونیکی است که برای دریافت تصاویر و تبدیل آنها به سیگنال های الکترونیکی از آن استفاده می شد. این کار در دوربین

توضیحات بیشتر

چگونه تاریخچه مکانی خود را روی گوشی آیفون پاک کنیم

چگونه تاریخچه مکانی خود را روی گوشی آیفون پاک کنیم بدون اینکه بدانید اطلاعات مکانی شما ثبت میشود پس جلوی آنها را بگیرید چگونه تاریخچه مکانی خود را روی گوشی آیفون پاک کنیم گوشی شما میداند که دیشب کجا بودید. اما آیا دیگران هم باید بدانند شرکتهای فناوری میتوانند

توضیحات بیشتر

یازده ترفند برای افزایش کارایی و عملکرد باتری لپتاپ امروزه لپتاپها جزو محصوالت پرکاربرد هستند و تقریبا تمامی قشر جامعه بخصوص دانشجویان از آن استفاده م

یازده ترفند برای افزایش کارایی و عملکرد باتری لپتاپ امروزه لپتاپها جزو محصوالت پرکاربرد هستند و تقریبا تمامی قشر جامعه بخصوص دانشجویان از آن استفاده م یازده ترفند برای افزایش کارایی و عملکرد باتری لپتاپ امروزه لپتاپها جزو محصوالت پرکاربرد هستند و تقریبا تمامی قشر جامعه بخصوص دانشجویان از آن استفاده میکنند. طول عمر باتری لپتاپها و دوام آنها جزو مواردی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - pro.docx

Microsoft Word - pro.docx به نام خدا اموزش نرم افزار پروتوس مقدمه......3 فصل اول اشنايی با محيط نرم افزار... 4 شيه سازی مدارات انالوگ......6 نيم نگاهی به مدار... 7 طريقه اوردن قطعات از کتاب خانه و گذاشتن انها روی سند شماتيک...

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ÝÇíá ÇÕáí äÞÔå ßÔí.doc

Microsoft Word - ÝÇíá ÇÕáí äÞÔå ßÔí.doc مسابقات ملی مهارت ) 385) نام رشته :نقشه کشی صنعتی (اتوکد ( 000 فهرست محتواي پروژه - توضیح مختصر راجع به پروژه - دستورالعمل اجراي پروژه روز اول 3- نقشه کار عملی روز اول 4- جدول مشخصات (ترکیبی ( 5- ارزشیابی

توضیحات بیشتر

آموزش Java کار با کالس BufferedReader در Java کالس BufferedReader برای خواندن متن از یک input stream مبتنی بر کاراکتر بکار می رود. توسعه دهنده می توان

آموزش Java کار با کالس BufferedReader در Java کالس BufferedReader برای خواندن متن از یک input stream مبتنی بر کاراکتر بکار می رود. توسعه دهنده می توان آموزش Java کار با کالس BufferedReader در Java کالس BufferedReader برای خواندن متن از یک input stream مبتنی بر کاراکتر بکار می رود. توسعه دهنده می تواند با فراخوانی متد readline() از این کالس محتوای فایل

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توضیحات کلی در تکنیک های متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهای Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

فصل پنجم ساعات آموزش نظرى عملى جمع راه اندازی موتورهای الکتریکی سه فاز با رله های قابل برنامه ریزی هدفهای رفتاری : از هنرجو انتظار میرود پس

فصل پنجم ساعات آموزش نظرى عملى جمع راه اندازی موتورهای الکتریکی سه فاز با رله های قابل برنامه ریزی هدفهای رفتاری : از هنرجو انتظار میرود پس فصل پنجم ساعات آموزش نظرى عملى جمع 64 48 6 راه اندازی موتورهای الکتریکی سه فاز با رله های قابل برنامه ریزی هدفهای رفتاری : از هنرجو انتظار میرود پس از پایان این فصل بتواند : لزوم استفاده از رلههای منطقی

توضیحات بیشتر

به نام خدا برای بوت کردن رسپبری پای و باال آوردن سیستم عامل الزم است فایل مربوط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلود قرار bootable به صورت sd ش

به نام خدا برای بوت کردن رسپبری پای و باال آوردن سیستم عامل الزم است فایل مربوط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلود قرار bootable به صورت sd ش به نام خدا برای بت کردن رسپبری پای باال آردن سیستم عامل الزم است فایل مربط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلد قرار bootable به صرت sd شده سپس درن کارت حافظه میکر گیرد. مراحل نصب سیستم عامل :Raspbian

توضیحات بیشتر

به نام خدا نمونه سواالت طالیی درس معماری کامپیوتر استاد امیر باوفای طوسی 1- یک شیفت ریجستر 4 بیتی مجهز به پایه های Load و Read با قابلیت های زیر طراحی

به نام خدا نمونه سواالت طالیی درس معماری کامپیوتر استاد امیر باوفای طوسی 1- یک شیفت ریجستر 4 بیتی مجهز به پایه های Load و Read با قابلیت های زیر طراحی به نام خدا نمونه سواالت طالیی درس معماری کامپیوتر استاد امیر باوفای طوسی 1- یک شیفت ریجستر 4 بیتی مجهز به پایه های Load و Read با قابلیت های زیر طراحی کنید. متمم - 1 متمم - 2 SHR SHL افزایش یک واحدی )INC(

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FarsiManual.docx

Microsoft Word - FarsiManual.docx راھنمای TNM2000+ / TNM5000 پروگرامرھای فھرست: نصب نرم افزار -------------------------------------------------------------------------------------- صفحه ٢ اجرای نرمافزار -------------------------------------------------------------------------------------

توضیحات بیشتر

بررسی پراش اشعهX و اثرکامپتون هدف آزمایش: بررسی پراش اشعهX و تعیین ثابت پلانک رسم منحنی عبور اشعهX از ورق مسی مشاهده مقدمه: اثر کامپتون و اندازه گیري

بررسی پراش اشعهX و اثرکامپتون هدف آزمایش: بررسی پراش اشعهX و تعیین ثابت پلانک رسم منحنی عبور اشعهX از ورق مسی مشاهده مقدمه: اثر کامپتون و اندازه گیري بررسی پراش اشعهX و اثرکامپتون هدف آزمایش: بررسی پراش اشعهX و تعیین ثابت پلانک رسم منحنی عبور اشعهX از ورق مسی مشاهده مقدمه: اثر کامپتون و اندازه گیري طول موج کامپتون مقدمه: 1- پراش اشعھ X وتعیین ثابت پلانک:

توضیحات بیشتر

راه اندازی ssh در سیسکو

راه اندازی ssh در سیسکو یکی از متداولترین روش های اتصال به سخت افزارهای سیسکو استفاده از پروتکل telnet می باشد. حتما با telnet آشنایی دارید. یک پروتکل که عموما برای مدیریت و کنترل سخت افزار ها از راه دور استفاده می شود. این پروتکل

توضیحات بیشتر