Microsoft Word - 37

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Microsoft Word - 37"

رونوشت

1 خبرنام ه رس می انجم ن فیزیک پزشکی ایران شماره ري یس انجمن: دکترسید ربیع مهدوي مدیر اجراي ی: دکتر بیژن هاشمی ملایري کارشناس اجراي ی: رقیه پورعبداللهی شماره تلفن ودرونگار: آدرس سایت اینترنتی: نشانی مکاتبه: تهران بزرگراه شیخ فضل االله نوري دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پیراپزشکی- گروه فیزیک پزشکی طبقه سوم- انجمن فیزیک پزشکی مجوزانتشارفصلنامه (خبرنامه)به شماره 124/5344 درجلسه م ورخ 80/4/24 هیي ت نظارت ب ر مطبوعات مورد موافقت قرار گرفته است فهرست مطالب سخن ري یس انجمن گزارشی از چاپ مقالات به زبان انگلیسی در مجله فیزیک پزشکی ایران لیست آخرین فهرست مجلات علمی معتبر تایید شده در سطح کشور گزارشی از برگزاري آخرین دستاورد هاي کنفرانس بین المللی فیزیک پزشکی MEFOMP در شیراز گزارشی ازهمکاري فی مابین انجمن علمی پزشکی لیزري با انجمن فیزیک پزشکی گزارشی از نصب و راه اندازي دستگاه شتاب دهنده در شمال کشور خلاصه تحقیقات انجام شده دوره کارشناسی ارشد لیست کنگره هاي سال 2012 و 2013 لیست اعضایی که جدیدا" عضو انجمن شدند لیست اعضایی که کارت انجمن دریافت نکرده اند لیست تعدادي از مقالات تایید شده در اولین کنگره بین المللی ١

2 اولین کنگره بین المللی فیزیک پزشکی تحت نظر فدراسیون انجمن هاي فیزیک پزشکی خاورمیانه توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با کمک انجمن فیزیک پزشکی ایران در تاریخ 90/8/11 برگزار گردید. حضور و استقبال اساتید داخل و خارج از کشور دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته در این کنگره چشمگیر و امید بخش بود. در حاشیه کنگره نیز ضمن حضور فعال شرکتهاي تجهیزاتی تصمیماتی جهت همکاري با انجمن فیزیک پزشکی ایران در خصوص فعالیتهاي علمی و مشاوره اي انجام شد. از نکات برجسته این کنگره حضور ري یس ساز مان بین المللی فیزیک پزشکی آقاي پروفسور F.Nusslin بود که موفقیت مناسبی را جهت همکاریها ي فی مابین به وجود آورد و مقرر شد در خصوص آموزش فیزیک رادیو تراپی و همچنین ورود سیستمهاي دزیمتري از آن سازمان کمک گرفته شود تا مشکل بعضی از بخشهاي فیزیک رادیوتراپی در تهیه سیستمهاي دزیمتري برطرف گردد. در مجموع این کنگره محفل علمی زیبایی را به وجود آورد که در سایه آن دانشجویان بهره مناسب برده و ارتباطات علمی مناسبی را با اساتید حوزه هاي مختلف برقرار نموده و امید است این ارتباطات همچنان ادامه یابد. نکته دیگر که لازم است متخصصین و دانشجویان فیزیک پزشکی در جریان آن قرار گیرند فعالیت هیا ت ري یسه انجمن در زمینه اخذ پروانه شغلی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است که ظاهرا" با توجه به روند جدید مقررات صدور پروانه براي رشته هاي مختلف پزشکی و پیراپزشکی دریچه امیدي جدیدي گشوده شد. در این راستا انجمن اطلاعات درخواستی لازم را پس از صحبت با مسو ولین صدور پروانه وزارتخانه تهیه و طی نامه اي در خصوص شرح وظایف و اهداف تحصیل پروانه براي رشته فیزیک پزشکی به وزارتخانه ارسال نمود و در حال پیگیري می باشد. بدیهی است چنانچه فعالیتهاي انجام شده به موفقیت برسد گامی بزرگ در مسیر نظام مند شدن خدمات متخصصین این رشته بوده و امکان ایجاد هویت شغلی و همچنین عضویت در سیستم نظام پزشکی کشور را بوجود خواهد آورد و از آن به بعد مطمي نا"نقش فیزیک پزشکی و متخصصین آن در عرصه هاي گو ناگون بسیار پر رنگتر شده و مسو ولیت شغلی این دسته از فعالیتها بصورت مدون شده در خواهد آمدکه همسو با سایر کشور هاي دنیا خواهد بود. با امید به موفقیت دکتر سید ربیع مهدوي ٢

3 گامی دیگر به جلو... ضرورت ارتباطات بین المللی گسترش شبکه اطلاع رسانی جهانی و نیاز به افزایش سرعت مبادله اطلاعات و... ایجاب می نماید که جامعه بین المللی در دهکده جهانی با زبانی واحد ارتباط برقرار نمایند. مدتها است که در محافل بین المللی بویژه مجامع علمی و فنی زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی براي بیان نظرات وتبادل اطلاعات پذیرفته شده است حتی از طرف آن دسته از کشورها که سابقه دیرینه رقابت در عرصه هاي مختلف با یکدیگر داشته اند. در صورت انتشار مجلات علمی به زبان انگلیسی امکان ورود به عرصه هاي بین المللی و ارزیابی همه جانبه آنها براي مراکز و موسساتی که متصدي امور داوري هستند مقدور می باشد. خوشبختانه گسترش مراکز آموزشی تحصیلات تکمیلی در رشته هاي فیزیک و مهندسی پزشکی پرتو پزشکی و... و اجراي طرح هاي تحقیقاتی برجسته در این مراکز منجر به تولید مقالات علمی ارزنده اي شده است که می تواند مورد استفاده طیف وسیعی از علاقمندان به این مباحث در سایر کشورها باشد. توجه به موارد فوق و ضرورت تغییر زبان مجله از فارسی به انگلیسی به منظور ارزیابی و نمایه شدن در ISI ایجاب می نماید که این امر (انتشار به زبان انگلیسی) هر چه سریعتر تحقق یابد. همکاري همه جانبه و صمیمانه نویسندگان مقالات و هیات اجراي ی مجله دست یابی به این هدف را تسریع می نماید. ارزیابی شرایط و امکانات منجر به اخذ تصمیمات زیر گردیده است که با همت و تلاش شما نویسنده محترم و با لطف الهی انشاءا... این گام دیگر به جلو بزودي تحقق خواهد یافت. مقالاتی که تاکنون به دفتر مجله رسیده اند و در فرایند داوري و پذیرش قرار دارند پس از داوري نهایی با همکاري نویسندگان به زبان انگلیسی برگردانده خواهند شد. از این پس مقالات ارسالی حتما باید به طور کامل به زبان انگلیسی ارسال شوند. امید است با همکاري و تلاش صمیمانه و متقابل نویسندگان و هیات اجرایی مجله شاهد ارتقاء روز افزون آن در عرصه بین المللی باشیم. سردبیر ٣

4 Iranian Journal of Dematology ٤ ردیف لیست آخرین فھرست مجلات علمی معتبر تایید شده در سطح کشور: عنوان اختصاري نشریه عنوان کامل نشریه پژوهش در پزشکی Medical Journal of The Islamic Republic of Iran Iranian Journal of Medical Sciences مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز مجله نظام پزشکی جمهوري اسلامی ایران طب و تزکیه مجله دانشکده پزشکی اصفهان DARU Journal of Pharmaceutical Sciences مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان مجله علمی پزشکی قانونی مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان Urology Journal Acta Medica Iranica Iranian Journal of Nuclear Medicine بینا روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) پژوهنده مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات وبهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی همدان مجله پزشکی کوثر مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان صلنامه علمی- پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی سبزوار مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشور پزشکی Journal of Research in Medical Sciences مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز فیض مجله بیماریهاي عفونی و گرمسیري ایران مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین فیزیولوژي و فارماکولوژي مجله پزشکی حکیم مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجله علوم پزشکی مدرس: آسیب شناسی زیس یت Iranian Biomedical Journal مجله پزشکی ارومیه Archives of Iranian Medicine مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران (Cell Journal (Yakhteh علوم دارویی مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل مجله دانشگاه علوم پزشکی اراك کومش Iranian Red Crescent Medical Journal Journal of Reproduction & Infertility Iranian Journal of Public Health Iranian Journal of Basic Medical Sciences مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی زنجان مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان توانبخشی Iranian Journal of Ophthalmology طب جنوب مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Iranian Heart Journal بهبود گیاهان دارویی Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology پایش تنفس مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان مجله انجمن آنستزیولوژي و مراقبتهاي ویژه ایران مجله پزشکی هرمزگان دیابت و لیپید ایران مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی Journal of Medical Education یافته مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل Iranian Journal of Pharmaceutical Research طب نظامی ارمغان دانش Iranian Journal of Radiation Research افق دانش مجله علوم تشریح ایران تحقیقات پزشکی تازه هاي علوم شناختی مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران Iranian Journal of Radiology Iranian Journal of Pediatrics مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مجله زنان ماماي ی و نازاي ی ایران مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences خون Iranian Journal of Immunology مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوري اسلامی ایران International Journal of Endocrinology and Metabolism نشریه جراحی ایران مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام گوارش Iran J Dermatol J Babol Univ Med Sci J Arak Univ Med Sci Koomesh Iran Red Crescent Med J J Reprod Infertility Iran J Public Health Iran J Basic Med Sci J Zanjan Univ Med Sci J Shahrekord Univ Med Sci Sci J Kurdistan Univ Med Sci J Rehab Iran J Ophthalmol Iran South Med J J Gorgan Univ Med Sci Iran Heart J behbood J J Med Plants Iran J Allergy Asthma Immunol Payesh Health Monit Tanaffos Respir Zahedan J Res Med Sci J Iran Society Anaesthesiol Intensive Care Hormozgan Med J Iran J Diabetes Lipid Disord J Rafsanjan Univ Med Sci Iran J Med Educ J Med Educ Yafteh J Sch Public Health Inst Public Health Res Med J Mashad Univ Med Sci J Ardabil Univ Med Sci Iran J Pharm Res J Mil Med Armaghane-danesh Iran J Radiat Res Ofogh-e-Danesh J Iran Anat Sci J Med Res Adv Cogn Sci Iran J Orthop Surg Iran J Radiol Iran J Pediatr J Birjand Univ Med Sci Iran J Obstet Gynecol Infertil J Mashad Dent Sch J Dent Tehran Univ Med Sci Sci J Iran Blood Transfus Organ Iran J Immunol J Army Univ Med Sci I.R. Iran Int J Endocrinol Metab Iran J Surg J Ilam Univ Med Sci Govaresh Iranian Journal of Otorhinnolaryngology Pajouhesh Dar Pezeshki Med J I.R. Iran Iran J Med Sci Tehran Univ Med J Med J Tabriz Univ Med Sci J Med Counc I.R. Iran Teb Tazkiyeh J Isfahan Med Sch DARU J Pharm Sci J Kerman Univ Med Sci Sci J Forensic Med J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci J Guilan Univ Med Sci Urol J Acta Med Iran Iran J Nucl Med Bina J Ophthalmol Iran J Psychiatry Clin Psychol Pejouhandeh J Shaheed Sadoughi Univ Med Sci Sci J Hamdan Univ Med Sci Kowsar Med J Majallah-I-Dandanpizishki J Sabzevar Univ Med Sci J Mazandaran Univ Med Sci Daneshvar Med J Res Med Sci Sci Med J Ahwaz Jundishapur Univ Med Sci Feyz Iran J Infect Dis Trop Med J Qazvin Univ Med Sci Physiol Pharmacol Hakim Res J J Dent Med Tehran Univ Med Sci Modares J Med Sci Pathol Iran Biomed J Urmia Med J Arch Iran Med J Iran Univ Med Sci Iran J Endocrinol Metab Cell J Yakhteh J Pharm Sci Tabriz Univ Med Sci Iran J Otorhinolaryngol

5 ٥ فیزیک پزشکی ایران Iranian Journal of Pharmacology & Therapautics Iranian Journal of Reproductive Medicine فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران علوم مغز و اعصاب ایران Iranian Journal of Environmental Health Sciences & Engineering شنوایی شناسی لیزرپزشکی Shiraz E Medical Journal ARYA Atherosclerosis نشریه پرستاري ایران مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences گام هاي توسعه در آموزش پزشکی مدیریت سلامت مجله تخصصی اپیدمیولوژي ایران اصول بهداشت روانی علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران Iranian Journal of Child Neurology Iranian Journal of Psychiatry Iranian Endodontic Journal The Journal of Tehran University Heart Center Iranian Journal of Medical Hypotheses and Ideas مدیریت اطلاعات سلامت Iranian Journal of Pathology Hepatitis Monthly حیات نشریه دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی سالمند فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان مجله میکروب شناسی پزشکی ایران Iranian Journal of Parasitology Iranian Journal of Kidney Diseases مجله دانشگاه علوم پزشکی قم مجله اخلاق و تاریخ پزشکی International Journal of fertility & sterility تحقیقات علوم رفتاري سلامت کار ایران پژوهش پرستاري Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research Iranian Journal of Cancer Prevention Journal of Ophthalmic & Vision Research Iranian Journal of Psychiatry and Behavieral Sciences Iranian Journal of Orthodontics Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases International Journal of Hematology- Oncology and Stem Cell Research فصلنامه دانش و تندرستی Iranian Journal of Blood & Cancer Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases Avicenna Journal of Medical Biotechnology مجله پرستاري مراقبت ویژه سلامت و محیط طب جانباز بیمارستان International Journal of Preventive Medicine Iranian Cardiovascular Research Journal Journal of Research in Health Sciences Jundishapur Journal of Microbiology Research in Pharmaceutical Sciences پوست و زیبایی علوم غذایی و تغذیه مجله سم شناسی و مسمومیت هاي ایران Journal of Paramedical Sciences Middle East Journal of Digestive Diseases Journal of Injury & Violence Research فصلنامه بیماریهاي پستان ژنتیک در هزاره سوم Basic & Clinical Cancer Research Journal of Family and Reproductive Health Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products مجله علمی تحقیقات نظام سلامت The International Journal of Occupational and Environmental Medicine Middle East Journal of Cancer Nephro-Urology Monthly Gastroenterology & Hepatology From Bed to Bench Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects مجله پزشکی خراسان شمالی فصلنامه حقوق پزشکی فصلنامه اخلاق در پزشکی فصلنامه تاریخ پزشکی فصلنامه فقه پزشکی فصلنامه امداد و نجات پیاورد سلامت دو ماهنامه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه Addiction & Health فصلنامه رستمینه مجله علوم آزمایشگاهی Asian Journal of Sports Medicine International Journal of Occupational Hygiene Iranian Rehabilitation Journal Dental Research Journal Iranian Journal of Pediatric Society Caspian Journal of Internal Medicine Journal of Lasers in Medical Sciences پژوهش در علوم توانبخشی مجله توانبخشی نوین طلوع بهداشت Iranian Journal of Cardiac Surgery Teb-e-Janbaz Iran J War Public Health Hospital Int J Prev Med Iran Cardiovasc Res J J Res Health Sci Jundishapur J Microbiol Res Pharm Sci Dermatol Cosmet J Food Technol Nutr Iran J Toxicol J Paramed Sci Middle East J Dig Dis J Inj Violence Res Iran J Breast Dis Genet 3rd millennium Basic Clin Cancer Res J Fam Reprod Health Jundishapur J Nat Pharm Prod J Health Syst Res Int J Occup Environ Med Middle East J Cancer Nephro-Urol Monthly Gastroenterol Hepatol Bed Bench J Dent Res Dent Clin Dent Prospects J North Khorasan Univ Med Sci Med Law Med Ethics Med Hist Med Figh Sci J Rescue Relief Payavard Salamat J Urmia Nurs Midwifery Fac Addict Health J Rostamineh Zabol Univ Med Sci Med Lab J Asian J Sports Med Int J Occup Hyg Iran Rehabil J Dent Res J Iran J Pediatr Soc Caspian J Intern Med J Lasers Med Sci J Rehabil Sci J Mod Rehabil Toloo e Behdasht Iran J Card Surg قابل توجه اعضاي محترم انجمن: به اطلاع اعضاي محترم انجمن می رساند که گواهی شرکت در نهمین کنگره فیزیک پزشکی و همچنین IORT در دفتر انجمن آماده می باشد لطفا" جهت در یافت آن با دفتر انجمن تماس حاصل فرمایید Iranian Journal of Microbiology Iranian Journal of Virology Iran J Med Phys Iran J Pharmacol Ther Iran J Reprod Med Med Sci J Islamic Azad Univ Tehran Med Branch Iran J Neurol Iran J Environ Health Sci Eng Audiology Lasers Med Shiraz E Med J ARYA Atheroscler Iran J Nurs J Dent Shiraz Univ Med Sci Iran J Pharm Sci Strides Dev Med Educ J Health Adm Iran J Epidemiol J Fundam Ment Health Iran J Nutr Sci Food Technol Iran J Nutr Sci Food Technol Iran J Child Neurol Iran J Psychiatry Iran Endod J J Tehran Univ Heart Cent Iran J Med Hypotheses Ideas Health Inf Manage Iran J pathol Hepat Mon Hayat J Nurs Midwifery Shahid Beheshti Univ Med Sci Salmand Iran J Ageing J Jahrom Univ Med Sci J Isfahan Dent Sch Iran J Med Microbiol Iran J Parasitol Iran J Kidney Dis Qom Univ Med Sci J Iran J Med Ethics Hist Med Int J Fertil Steril J Res Behav Sci Iran Occup Health Iran J Nurs Res Iran J Nurs Midwifery Res Iran J Cancer Prev J Ophthalmic Vision Res Iran J Psychiatry Behav Sci Iran J Orthod Iran J Arthropod Borne Dis Int J Hematol Oncol Stem Cell Res Knowledge Health Iran J Blood Cancer Iran J Clin Infect Dis Avicenna J Med Biotechnol Iran J Crit Care Nurs Iran J Health Environ Iran J Microbiol Iran J Virol

6 the global center for Advanced Research in Medical Physics and Biomedical Engineering لازم به ذکر گزارشی از برگزاري دستاوردهاي کنفرانس بین المللی فیزیک پزشکی(( MEFOMP )) در شیراز: اولین کنفرانس بین المللی فیزیک پزشکی (MEFOMP) از تاریخ 11 لغایت 13 آبان ماه سال جاري با حضور بیش از 750 نفر شرکت کننده از ایران و سایر کشور ها در محل هتل هما با موفقیت کامل برگزار گردید. این همایش که با دریافت بیش از 450 مقاله توسط دبیر خانه همایش همراه بود از ویژگیهاي منحصر به فردي همچون مشارکت فعال شرکت کنندگان خارجی برخوردار بود. نخستین کنفرانس بین المللی فیزیک پزشکی میزبان حدود 50 نفر مهمان خارجی بود که عده کثیري از آنها از چهره هاي بسیار شناخته شده و مطرح فیزیک پزشکی دنیا از جمله پروفسور فریتجوف ناسلین( ري یس انجمن بین المللی فیزیک پزشکی از آلمان) پروفسور بري آلن( ري یس پیشین انجمن) پروفسور ایندرا داس پروفسور میگونی و پروفسور پارسایی بودند. از 450 مقاله پذیرفته شده 90 مورد به صورت سخنرانی و 360 مورد به صورت پوستر اراي ه شده است. همچنین یک روز قبل از برگزاري کنفرانس کارگاهی با عنوان روشهاي پیشرفته رادیو تراپی جهت تبادل اطلاعات اندیشمندان و دانشجویان این رشته برگزار گردید. از جمله دستاوردهاي این کنفرانس می توان به موارد زیر اشاره نمود: است که ریاست محترم دانشگاه با کلیات احداث مرکز موافقت نموده اند. جهت مشارکت گروهی از متخصصین فیزیک پزشکی ایرانی مقیم خارج و برخی از دانشمندان مطرح خارجی جهت عضویت در هیي ت تحریریه مجله journal of Biomedical Physics and. Engineering تاکنون دو شماره از این مجله منتشر شده است و در حال حاضر بررسی هاي علمی بر روي انبوهی از مقالات دریافتی از کشور هاي مختلف در حال انجام است. اراي ه توانمندي هاي علمی قابل توجه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه فیزیک پزشکی با اراي ه مقالات شاخص از لحاظ کمی و کیفی جذب اعتبارات قابل توجه از بخش خصوصی براي حمایت و برگزاري کنفرانس که بخشی از اعتبارات باقیمانده صرف خرید تجهیزات آزمایشگاهی و اعطاي گرانت پژوهشی به تعضاي هیي ت علمی برگزار کننده کنفرانس خواهد شد. ایجاد بستر مناسب براي گسترش تبادلات استاد و دانشجو با مراکز برون دانشگاهی خارج از کشور و انجام مقدمات لازم براي شروع این فرایند رایزنی در مورد شروع پذیرش دانشجوي دکتري تخصصی فیزیک پزشکی به صورت مشترك با مراکز برون دانشگاهی خارج کشور ٦ انجام رایزنی هاي گسترده با متخصصین فیزیک پزشکی ایرانی مقیم خارج و برخی از اندیشمندان صاحب نام خارجی جهت مشارکت در احداث مرکز جهانی تحقیقات پیشرفته در فیزیک و مهندسی پزشکی در آخر همین خبرنامه تعدادي از مقالات پذیرفته شده درج شده است. -1

7 گزارشی از نصب و راه اندازي دستگاه شتاب دهنده در شمال کشور همکاري فیمابین انجمن علمی پزشکی لیزري ایران و انجمن فیزیک پزشکی ایران: نظر به گسترش دامنه علم فیزیک پزشکی در حوزه هاي مختلف بالینی و در راستاي ایجاد فضاي همکاري و تبادل علمی بین رشته اي انجمن فیزیک پزشکی ایران از طریق جلسات مختلف و همچنین تماس مستقیم با مسو ولین انجمن ها در جهت تقویت این نوع تعاملات بر آمده است. انجمن علمی پزشکی لیزري ایران به این درخواست پاسخ مثبت داده و پس از طرح موضوع همکاري و تا یید هیي ت مدیره و مجمع عمومی آن انجمن عضویت اعضاي انجمن فیزیک پزشکی در انجمن پزشکی لیزري نیز میسر گردید. ضمن تشکر از تلاش ري یس انجمن پزشکی لیزري جناب آقاي دکتر فکر آزاد امید است تا با ادامه همکاري در فضاي به وجود آمده ارتباط بین متخصصین فیزیک پزشکی و متخصصین بالینی عضو انجمن پزشکی لیزري امکان انجام تحقیقات در زمینه لیزر و کاربرد امن آن در پزشکی بیشتر شده و بتواند زمینه هاي شغلی جدید براي فیزیست ها ي پزشکی را فراهم آورد. پس از نصب و راه اندازي اولین دستگاه شتاب دهنده خطی در شمال کشور در بهمن ماه سال 1389 در بیمارستان شهید رجایی بابلسر قرار داد خرید دومین دستگاه شتاب دهنده خطی نیز توسط این بیمارستان منعقد شد. بیمارستان شهید رجایی بابلسر از سال 1364 تنها مرکز فوق تخصصی سرطان در استان مازندران بوده و از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان قطب درمانی سرطان در شمال کشور شناخته می شود. در حال حاضر با وجود دستگاه شتاب دهندة خطی سیستم طراحی درمان سه بعدي تجهیزات پیشرفته دزیمتري و بلاك کاتر و با استفاده از درمانهاي سه بعدي کانفورمال خدمت رسانی به بیماران انجام شده و امید است با نصب دومین دستگاه شتاب دهنده خطی در بیمارستان کیفیت و کمیت خدمات اراي ه شده به بیماران در شمال کشور ارتقاء بیشتري یابد. با تشکر از دکتر علی شبستانی منفرد عضو هیي ت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل خلاصه تحقیقات انجام شده دوره کارشناسی ارشد: عنوان پروژه: بررسی امکان استفاده از تصاویر طیف نگاري تشدید مغنناطیسی جهت تعیین حجم هدف در پرتو در مانی سرطان پروستات استاد راهنما: دکتر بهرام بلوري ٧

8 Gross Tumor Volume استاد مشاور: دکتر سید ربیع مهدوي- دکتر علیرضا نیکوفر دانشجو: مصطفی رباط جزي- دانشگاه علوم پزشکی تهران- ) پردیس همت) چکیده: سرطان پروستات بعد از سرطان ریه دومین سرطان شایع و عامل مرگ ناشی از سرطان در مردان می باشد. چنانچه درمان این سرطان بطریق پرتودرمانی انجام گیرد استفاده از روش هاي جدید الگوي درمانی در درمان مطلوب و موثر این بیماري نقش بسزایی خواهد داشت و باعث کاهش پرتوگیري بافت هاي سالم مجاور و در نتیجه کاهش اثرات جانبی پرتو درمانی خواهد شد. با پیشرفت پرتودرمانی تطبیقی (سه بعدي) در سه دهه اخیر تغییرات مهمی در طراحی درمان سرطان پروستات اتفاق افتاده است. استفاده از تکنیک طیف نگاري تشدید مغناطیسی MRS روشی است که اخیرا مورد توجه آنکولوژیستها در تعریف حجم هدف قرار گرفته است. در کنار CT و MRI که اطلاعات مورفولوژیک بافتها را در اختیار ما قرار میدهند MRS حاوي اطلاعات بیوشیمیایی از بافت است. با توجه به این که عملکرد بیوشیمیایی تومورها با بافت نرمال تفاوت دارد ام آر اس پتانسیل خاصی در تشخیص تومورهایی پیدا کرد که داراي کنتراست کافی در تصاویر مورفولوژیکی نیستند. به همین منظور در مطالعه اي به بررسی استفاده از MRSI و همچنین MRI در تعیین حجم هدف در پرتودرمانی پروستات پرداختیم. از 20 بیمار مبتلا به سرطان پروستات مراجعه کننده به بخش پرتودرمانی تصاویر MRI,MRSI,CT تهیه شد. سپس این تصاویر به صورت DICOM به سیستم کل حجم پروستات = (GTV) پروستات و 0/5 سانتیمتر حاشیه امن و سمینال وزیکول (CTV)= Clinical Target Volume CTV و 0/5 حاشیه از خلف و 0/8 حاشیه از اطراف دیگر = (PTV) Planning Target Volume در طراحی با MRSI/CT based planning تصاویر نقاط درگیر خارج از پروستات به حجم کلینیکی تعیین شده در CT GTV,PTV اضافه شدند. همانند موارد بالا رسم شدند. و رکتوم مثانه و سر استخوانهاي فمور نیز به عنوان ارگانهاي در معرض خطر در نظر گرفته و رسم شدند. میانگین درصد تغییرات حجمیCTV PTV و MRI کمتر نسبت به بدست آمده CT است به ترتیب همچنین و %12/83 در %8/97 میانگین درصد تغییراتCTV و PTV بدست آمده در روش MRS نسبت به CT به ترتیب %21 و %27/41 بیشتر می- باشد. رکتوم میانگین درصد تغییرات دز ماکزییم رسیده به نشان دهنده %0/58 MRS نسبت به در و کاهش CT نسبت به افزایش این مقدار در MRI در %1/09 میباشد. CT همچنین متوسط درصد ضریب تغییرات دز ماکزیمم در سر استخوانهاي فمور روش روش میدهد. نسبت به MRS %5/4 CT نسبت به MRI %0/67 CT افزایش و در کاهش را نشان نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده افزایش حجم هدف با استفاده از MRSI نسبت به CT میباشد که می- تواند به دلیل قابلیت تشخیص براي تعیین MRS نقاط فعال تومور خارج از حجم پروستات باشد در نتیجه استفاده از آن باعث افزایش CTV شده است. با توجه به وابستگی دز اندام هاي در معرض خطر به اندازه میدان در استفاده از تصاویر حجم هدف و در استفاده از MRI MRS کاهش افزایش حجم هدف را داشتیم دز رسیده به اندامهاي در معرض خطر نیز به ترتیب کاهش و افزایش را نشان میدهد. طراحی درمان منتقل شد. رسم حجم هاي درمانی در تصاویر fuse شده MR/CT based planning و CT based planning به صورت زیر انجام شد: ٨

9 اکسید آهن با پوشش دکستران است. همچنین ٩ عنوان طرح تحقیقاتی : بررسی تاثیر نانو ذرات سوپرپارامغناطیس فوق کوچک اکسید آهن بر حساسیت پرتوي سرطان پروستات انسانی DU-145 استاد راهنما : دکتر سمیده خویی استاد مشاور : دکتر سید ربیع مهدوي دانشجو : حمید فخیمی کبیر چکیده طرح تحقیقاتی : : هدف سلول هاي نانوذرات مغناطیسی در حال حاضر در تشخیص و در تقویت دز پرتویی براي پرتوهاي یونیزان مورد استفاده می باشند.بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثرحساسیت پرتویی نانوذرات اکسید آهن به وسیله پرتوهاي الکترونMeV مواد و روش ها استفاده شدند 6 ایکسMV 6 می باشد. و : نانو ذرات با دو پوشش متفاوت : دکستران با گروه آمینی. با پوشش دکستران و با پوشش میزان نفوذ نانو ذرات اکسید آهن به وسیله رنگ آمیزي پروسین بلو تصویر برداري تشدید مغناطیسی و طیف سنجی جذب اتمی مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر نانو ذرات اکسید آهن بر روي قابلیت زیستی سلول ها با استفاده از تریپان بلو تعیین گردید. سپس سمیت زایی نانو ذرات اکسید آهن داراي گروه آمینی و پرتوهاي یونیزان سنجیده شد مطالعه تقویت دز. پرتویی بر روي سلول هاي سرطانی پروستات با رده سلولی DU145 با غلظت 1 میلی گرم بر میلی لیتر از نانو ذرات اکسید آهن داراي گروه آمینی و دزهاي مختلف از پرتوهاي ایکسMV 6 و الکترون 6 MeV انجام پذیرفت. نتایج : نتایج ما نشان می دهد که نفوذ نانو ذرات اکسید آهن داراي گروه آمینی در سلول هاي DU145 به طور قابل توجهی بیشتر از نانو ذرات قابلیت زیستی سلول ها با افزایش غلظت نانو ذرات اکسید آهن کاهش می یابد. اما مقدار کاهش قابلیت زیستی از نانو ذرات اکسید آهن داراي گروه آمینی بسیار بیشتر از نانو ذرات اکسید آهن با پوشش. دکستران بود تقویت دز پرتویی بدست آمده از نسسبت بقاء براي پرتوهاي ایکسMV 6 و الکترون 6 MeV به ترتیب برابر 1/23 و 1/18 می باشد. بحث : ما اثبات کردیم که نانو ذرات اکسید آهن با پوشش سطحی مناسب می تواند به درون سلول ها نفوذ نماید. همان طور که قبلا نشان داده شده است نانو ذرات اکسید آهن می توانند به عنوان عامل کنتراست در تصویر برداري تشدید مغناطیسی استفاده گردند همچنین می توانند به عنوان حساس کننده سلولی براي پرتوهاي یونیزان مگاولتاژ در پرتودرمانی استفاده شوند. کلمات کلیدي: نانو ذرات اکسید آهن اشعه ایکس 6 MV و الکترون 6 MeV تقویت دز پرتویی سومین سمینار فیزیک و مهندسی در چشم پزشکی سومین سمینار فیزیک و مهندسی در چشم پزشکی با معرفی برترین هاي چشم پزشکی و علوم بینایی در تاریخ 11 و 12 اسفند 1390 از طرف مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی و دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید. این همایش با حضور بیش از 100 نفر از پزشکان مهندسان فیزیکدانان و دانشجویان در بیمارستان فارابی برگزار شد. موضوع مقالات و پوسترهاي اراي ه شده زمینه هاي فیزیک و فنآوري در چشمپزشکی چشمپزشکی رژنراتیو پزوهشی-بالینی چشمپزشکی مولکولی Clinical-) (Investigative و اپیدمیولوژي بیماريها و سلامت عمومی در چشم را شامل می شد. از دست آوردهاي این همایش می توان به تبادل نظر پزشکان با مهندسین و فیزیکدانان پزشکی جهت رفع مشکلات و بهبود وضعیت ابزارآلات مربوط به زمینه چشم پزشکی و علوم بینایی اشاره کرد. با تشکر از سرکار خانم زهرا حاجی کریمی دانشجوي ارشد فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

10 14-15 April 2012 Diagnostic Medical Physics Particle Oral Exam;Houston.TX USA University of Texas M.D. Anderson Cancer Short Course April 2012 SEAAPM Symposium and Scientific Meeting;Atlantia,GA USA 20 April 2012 Meeting of the North Central Chapter of the AAPM;Minneapolis,MN USA April 2012 European Workshop on Education and Training in Medical Radiation Protection; Athens, Greece April 2012 Workshop on European Population Doses from Medical Exposure;Athens,Greece May 2012 State of the Art Techniques:IMRT,IGRT and SBRT;Las Vegas,NV USA by ASTRO May 2012 ISMRM 20 th Scientific Annual Meeting; Melboune, Australia Intl Society for Magnetic Resonance in Medicine May 2012 ESTRO 31 ;Barcelona,Spain 22 March 2012 SIIM Regional Meeting on Practical Imaging Informatics;Long Beach CA USA Society for Imaging Informatics in Medicine March 2012 Radiobiology & Radiobiological Modelling in Radiotherapy;Wirral,UK March 2012 PMH Head and Neck IGRT Education Course;Toronto,Canada March 2012 Molecular Imaging and Radiotherapy Oncology(MIRO);Vienna,Austria March 2012 Meeting of the Southwest Chapter of the AAPM;Oklahoma City,OK USA April 2012 Short Course on Monte Carlo Radiotherapy Treatment Planning;PhiladelPhia,PA USA April2012 ASTRO Spring Refresher Course;Chicago,IL USA ٠

11 6 june 2012 SIIM 2012 Imaging Informatics Professional (IIP) Bootcamp;Orlando,FL USA Society for Imaging Informatics in Medicine june 2012 SIIM 2012 Annual Meeting;Orlando,FL USA Society for Imaging Informatics in Medicine siimweb.org june 2012 Dosimetry Certification Board Reviww Course;San Antonio,TX USA University of texas at San Antonio Short Course Repeats july june 2012 AAPM Summer School; San Diego,CA USA Medical Imaging Using Ionizing Radiation:Quality Control,Dose Measurments and Optimization Strategies june 2012 CARS 2012 Computer Assisted Radiology and Surgery;Pisa,Italy 26 th International Congress and Exhibition; Joint Congress of CAR/ISCAS/CAD/CMI/Euro PACS july 2012 The Workshop on Biomedical Image Registration (WBIR2012);Nashville,IN USA july 2012 IWDM 2012:11 th intl Workshop on Breast Imaging;Philadelphia,PA USA Fornerly called the International workshop on Digital Mammography May 2012 World congress of Brachytherapy;Barcelona,Spain May th congress of the Intl Radiation Protection (IRPA);Glasgow,Scotland May 2012 Particle Therapy Co-Operative Meeting 51(PTCOG51);Seoul,Korea 15 May rd Meeting of the BIPM Cosultative Committee for Ionizing Radiation(CCRI);Severs, May 2012 Third European Workshop on Monte Carlo Treatment Planning;Seville,Spain May 2012 World Congress of Medical Physics and Biomedical Engineering;Beijing,China May D-HDR Brachytherapy Symposium;Singapore norizan 1-2 june 2012 Respiratory Motion Management for Radiation Therapy;St Louis,MO USA 4-8 june 2012 Radiation Safety Officer Training for Laboratory Profeeionals;Boston,MA USA ١

12 4-6 october 2012 Intl Cancer Imaging Society 12 th Annual Teaching Course; oxford,uk g.uk october th Intl Symposium on Radionuclide Targeted Radiotherapy and Dosimetry (ISTARD);Milan,Italy In conjunction with the Annual congress of the European Association of Nuclear Medicine(EANM) october 2012 ASTRO Annual Meeting;Boston,MA USA 29 Oct-3 Nov 2012 RSNA Annual Meeting; Chicago USA Radiological Society of North America December 2012 Engineering & physical Sciences in Medicine Conference (EPSM2012);Gold Coast,Queensland, Australia December 2012 IAEA Intl Conference on Radiation Protection in Medicine Setting the Scene for the Next Decade;Bonn,Germany August 2013 AAPM 55 th Annual Meeting;Indianapolis,IN USA American Association of Physicists in Medicine December 2013 RSNA Annual Meeting;Chicago USA Radiological Society of North America july th Conference on Medical Imaging Understanding and Analysis;Swansea,United Kingdom july 2012 Dosimetry Certification Board Review Course;San Antonio.TX USA University of Yexas at San Antonio Short Course 29 july-2 Aug 2012 AAPM 54 th Annual Meeting;Charlotte,NC USA American Association of Physicists in Medicine August 2012 Radiological Emergency Planning:Terrorism,Security, and Communication;Boston,MA USA september 2012 World Molecular Imaging Congress;Dublin,Ireland September 2012 IPEM Medical Physics and Engineering Conference;Oxford,U.K. Institute of physics and Engineering in Medicine September 2012 Principles and Practices of Radiation Safety:occupational and Environmental Radiation Protection;Boston,MA USA ٢

13 لیست تعدادي از اعضاء که به عضویت انجمن فیزیک پزشکی درآمدند. ردیف نام و نام خانوادگی مهدیه افخمی در یا پروایی پریسا خاطري عباس رضاي یان حمید سقایی لیلا سالکی علی صدري محمد رضا حکیم داود شقایق کریمی علویجه محمد کشتکار محبوبه نظر نژاد سید حسین موسوي ملکه ملک زاده دکتر مهران همتی حسن زندي آسیه توکل شکوه الزمان سلیمانی فرد سید علی شفیعی گلبرگ اسماعیلی حمید فخیمی کبیر هما حسن کریمی فرشته کوشا نوع عضویت پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته(تغییر عضویت) پیوسته(تغییر عضویت) پیوسته(تغییر عضویت) پیوسته(تغییر عضویت) پیوسته(تغییر عضویت) شماره عضویت AFG327M PAR 324S KHA 333S REZ 332S SAG 326S SAL 330S SAD 325S HAK 328M KAR 329S KES 331S NAZ 323S MOU 334S MAL 322M HEM321M ZAN 320M TAV 319M SOL 318M SHA256M ESM258M FAG257M HAS 263M KOU273M کارت انجمن اسامی زیر آماده است لطفا" جهت دریافت کارت با انجمن تماس حاصل فرمایند: ردیف نام و نام خانوادگی زهره محسن پور مریم بخشی زاده فیض ابادي فهیمه آقایی غزاله حمید بهنام فاطمه مرادي مکرم سید مجتبی حسینی ردیف نام و نام خانوادگی دکتر مجتبی شمسایی امید احسانی رخساره علوي اکرم مهنا سارا لشکري ٣

14 عنوان تعدادي از مقالات تا یید شده در اولین کنگره بین المللی فیزیک پزشکی ایران عنوان Imaging in Cancer Research- Prespectives of Clinical Translation An Overview of Teechnological Developments in Medical Applications of X-Rays and Radioactivity Patient Responses in a Phase 1 Clinical Trial of Targeted Alpha Therapy for Metastatic Melanoma Medical Physics Status in the Middle East Countries A Novel Design for Production of Efficient Flexible Lead-Free Shields Against X-Ray Photons in Diagnostic Energy Range Biological Complexities in Radiation Carcinogenesis and Cancer Treatment Radiation Biology Based Strategies for Radioprotection with Implications to Environment and Health Review of Medical Equipment Needs in Vanuatu Developments of 3D Polymer Gel Dosimeters for Radiotherapy Treatment Planning The Radiotherapy Challenge in Developing Countries and Initial Experiences with a New Type of Linac Installed in Iran Non-Ionizing Radiation and Health Hazards Synthesis and Characterization of Magnetite Nanopaticles Stabilized with Citrate for Biomedical Applications Modeling and Analysis of a Novel Method to Check Sutures Tension During Laparoscopic Surgery Digital Subtraction Phonocardiography Applied to the Detection and Characterization of Heart Murmurs Continuous and Noninvasive and Cuffless Blood Pressure Monitoring Using ECG and SPO 2 Signals. Simulation and Analysis of Motor Unit Action Potential by Using Macro,SF,CN Electrodes Application of Voice Analysis for Early Diagnosis Hypothyroidism A Novel Haptic System for Use in Human Hand Rehabilitation Design and Fabrication Novel Wearable Automated Peritoneal Dialysis Device Application of Lattice BOLTZMANN Method to Simulate Blood Flow in Carotid Artery Fiber Optic(Sio 2 :Ge+P) Dosimetry in Medical Application. Object Recognition with Piezoresistive Tactile Sensor Modeling Human Respiratory System Healthy and Breath Patients by Using PSO Algorithm Identification of Viscoelastic Constitutive Characteristics for Periodontal Ligaments Genetic-PID Control of Elbow Joint Angle for Functional Electrical Stimulation:A Simulation Study Feedforward-Feedback PID Control of Elbow Joint Angle for Functional Electrical Stimulation:A Simulation Study Evaluation of the Droplet Collapsibility in Inhalation Drug Delivery:A3D Computational Study A New Mechanism for Detecting Breakthrough in Stapedotomy Simulation of Cochlea Location and Its Impact on the ECAP in Cochlear System. Spectral Subtraction Based on Speech/Noise-Dominant Classification in Cochlear Implant System Classification of Auditory Brainstem Response by Wavelet Analysis Determination of Residual Stress of Intervertebral Disks by Finite Element Approach Finite Element Analysis of a Novel Robotic Flexible Instrument Applicable in Minimally Invasive Surgery. Mechanical Optimization in Dental Implant Determination of the Force Applied by Surgical Flexible Instrument on the Biological Tissue in Minimally Invasive Surgery. An Impact Analysis of Human Ribcage in a Car-to-Car Crash: an Explicit Finite Element Study Extraction of Tremor and Voluntary Movement From Accelerometer Data Analysis of Locomotive Robotic System Through the Flexible Environment for Use in Colonoscopy Quantification the Effect of Ageing on Characteristics of the Photoplethysmogram Using an Optimized Windkessel Model Interaction Effect of Spatial Frequency and Vertical Prism Induced Strss on Binocular Visual Evoked Potentials Design and Modeling of a Powder Delivery System Used in Minimally Invasive Surgery Design and Modeling of a Novel Surgical Instrument Applicable in Esophagectomy A Novel Tactile Sensory System Based on Force and Displacement Feedback Used in Lapsroscopic Surgeries ردیف نویسنده Nuesslin.F Niroomand-Rad A ALLen BJ Duhaini. I Mortazavi. SMJ Mozdarani.H Mishra.KP ALLen.BJ Saion.EB Mosleh-Shirazi.MA Shahbazi-Gahrouei.D Cheraghipour.E Karevan.H Akbari.MA Younessi Heravi.MA Sadeghi.M Mohsenian.N Sadeghi.MJ Ashtiani.MN Mofidian.SMM Sadeghi.H Sharei.H Amiri.L Ashrafi.H Hesam.Shariati.N Hesam.Shariati.N Ashtiani.MN Zakerzadeh.R Mozaffari legha Marjan Mozaffari legha Marjan Mozaffari legha Marjan Pahlavan.P Mosafer Khoorjestan.S Ramezanpour.HA Merat.P Ashtiani.MN Nami.E Aderi.N Doostdar.H Mirzajani.A Darbemamieh.G Hajizadeh.Farkoush.S Afshari.E ٤

15 Design and Manufacture foot Reflexology Electrical System for Treatment and Pain Relief Partitioning the Reaching Movements During activities of Daily Living and Clustering the Components Using Accelerometer Data Evaluation and Comparison of a Number of Time-Based and Frequency-Based Methods Used for Assessment of Muscle Fatigue in Isometric and Dynamic Muscle Contractions Based on EMG Biomedical Applications of Smart Materials in Dentistry Thermoelastic Analysis of Post-Restored Teeth Using a Generalized Mathematical Approach Osteoprosis Effect on Vertebra Effects of Intraocular Pressure on Optic Nerve Head Biomechanics in Glaucoma Mechanical Failure Mode Criteria of Degenerated Intervertebral Disk Mechanical Analysis of Cervical Spine Following Implantation of AnArtificial Disc a Finite Element Investigation Biomechanical Modeling of the Spinal Muscles and Investigating Their Role in Mechanical Stability Calibration Accelerometer Sensor Based on Estimating Offset and Sensitivity of Triaxial and Also Compensating Misalignment A Design of Digital Wireless Transceiver for Biological Signal Optic Nerve Head Biomechanics in Glaucoma: Effects of Scleral Stiffness In-Vivo Dosimetry in Medical Treatment Using Optically Stimulated Luminescence (OSL) Technique Using a New Intelligent Confirmation System of Calibration Intervals for Medical Devices En Face Dynamic Focus Optical Coherence Tomography to Study BCC Development of a T1 Contrast Agent for Magnetic Resonance Imaging Using Gd2O3 Nanoparticles On the Attenuation Coefficient of Coronary Artery Plaque MRI Simulation with Patient Dependence of the X-Ray Attenuation Coefficient of Mixtures on the Energy of the Photon and the Effective Atomic Number of the Sample Assessment Advantage of Myocardium Movement in Longitudinal Axis View in Comparison with Short Axis View A Model Based, Anatomy Dependent Method for Creation of the SPECT Projections Assessment of an Tentative Novel X-Ray Anode in Order to Decrease the Applicability Limitation in Medical Practice New Klin-Nishina Based Scatter Correction Approach for Nuclear Medicine Images Use of Noninvasive Molecular Imaging for Target Definition in Treatment Planning of Prostate Radiotherapy Distinction of Normal and Malignant Gastric Tissue Using Electrical Impedance Spectroscopy in in Vivo Study From Positron Emission Tomography (PET) to Positron Emission Particle Tracking (PEPT) Multispectral Imaging In FRI With QDs Repeatability of Detecting Visual Cortex Activity in Functional Magnetic Resonance Imaging The Application of Automatic Texture Analysis for Discrimination of Liver Disease by Magnetic Resonance Imaging Calculation of Absorbed Fraction of Beta Rays From 131I and 124I in Ellipsoidal Thyroid Lobe with Different Mass Diagnostic of Mass and Abnormal Areas in Mammography Images Using Chebyshev Moments Investigating the Role of PACS in MRI Quality Control Energy Resolution in Animal SPECT Scanner Base on Graphene Field Effect Transistor and NaI(Tl) Scintillators with Monte Carlo Simulation A Novel Method for Recording of Energy Dispersive X-Ray Diffraction (EDXRD) of Biological Tissues with Ability of Clinical Usage A Novel Method for Recording of Energy Dispersive X-Ray Diffraction (EDXRD) of Biological Tissues with Ability of Clinical Usage Assessment of Production Possibility of a Novel Radiopharmaceutical for Hypoxic Tissues Diagnosis CBCT for in Vivo PDI Treatment Verification Comparison of Singh Index Accuracy and Dual Energy X-Ray Absorptiometry Bone Mineral Density Measurement for Evaluating Osteoporosis Infection Control Practices Among Radiographers and the Passive Role of Awareness on Them Younessi Heravi.MA Farokhzadi.M Khosravani S Khalili MR Ashrafi H Behforootan S Mortazavinia Z Kamal Z Haghpanahi M Madeh-Khaksar F Maleki A Hosseini SR Mortazavinia Z Taheri R Tavakoli A Nasiri-Avanaki MR Riyahi-Alam N Vyas A Zergoug I Ravanfarhaghighi R Arab Z Kalantari F Navvabpour M Hajizadeh M Robatjazi M Saleh-Nia Z Zahmatkesh Z Najafzadeh E Ma soum Beigi M Gharbali A Mirzaie M Arefan D Abdelsattar Bayoumi M Alizadeh M Chaparian A Chaparian A Rostampour N Ali Sid Ahmed MA Rostampour N Sehlawi MH ٥

16 The Energy Dependence of the Photoelectric Attenuation Coefficient of Substances Experimental and Theoretical Investigation of Light Scattering in Tissue Like Phantoms Using Diffuse Optical Tomography Applying Interpolated Projections in Cardiac SPECT and Its Effect on Lesion Detectability Using Hotelling Trace Cardiology Examinations Achieving by Interventional Radiology or Nuclear Medicine Methods? Evaluating the Effect of Using Nonlinear Fuzzy Controller in the Controller Loop of Radiography Exposure Compartment on Error Determination of Correction Coefficient of the Sterlling s Formula Assessment of Quality Control Status of Radiological Centers of Hospitals Associated to Mashhad University of Medical Sciences Comparison Among NaI, BGO and HPGe Detectors for Cadmium In Vivo Analysis by PGNAA Method in Liver Phantom Hybrid Phantom Applications to Nuclear Medicine Moderating Features of Nuclear Graphite, a Monte Carlo Study Evaluation of Radiologist s Performance in Breast Masses Detection on Screening Mammograms with and Without Non- Commercial Computer Aided Detection System Medical Imaging by Pyroelectric X-Ray Generator Effect of SENSE on Geometric Distortion and Signal Loss on FMR S69 Monte Carlo Study of Source Distance and Scattering Media Effect on Image Quality of Fanbeam Collimators Effect of Personal Beliefs and Morals On Adherence to Ethical and Moral Commitment Among Radiographers Design and Construction of Anthropomorphic Breast Phantom with Various Breast Glandular Fractions Recent Developments in Medical X-Ray Tubes Radiophilia : A Tragic Phenomenon in Diagnostic Radiology. A Study on the Application Benefits of CR System in Mammography A Comparison Study of Digital and Film Screen Mammography Imaging From the Viewpoint of Patient s Rights Comparison of Three Methods of Calculation, Experimental and Monte Carlo Simulation in Investigation of Organ Doses (Thyroid, Sternum, Cervical Vertebra) in Radioiodine Therapy An Overview of Cardiac MRI Uses in Prevention of Cardioembolic Stroke & Diagnoses of Acute Chest Pain, Preferences & Limits Diagnosis of Multiple Sclerosis(MS)Using Magnetic Resonance Spectroscopy(MRS) An Overview of Cardiac MRI Uses in Diagnoses of Congenital Heart Disease & Fetal Cardiac MRI, Preferences & Limits Determination of Bone Mineral Density in Pre- and Post-Menopausal Women with Dual Energy X-Ray Absorptiometry A Comparison of DXA Measurement of Lumbar Spine and Femoral Neck for Premenopausal Women Quantitative Assessment of Collimator Septal Penetration and Its Impact on Nuclear Medicine Image Quality Comparison of Memory Processing in Temporal Lobe Epilepsy Patients and Healthy Subjects Using FMRI Evaluation of FMRI Analysis in Order to Study Functional Changes in Borderline Personality Disorder Patients Survey of Awareness of Medical Students About Medical Imaging Procedure in Kermanshah University of Medical Sciences in 2010 Probing Targets for Antipsychotic Drug Action with PET and SPET Receptor Imaging Role of Digital Filters in Enhancement of Spatial Resolution in SPECT Equipped with LEGP Collimator Instead of LEHR Collimator Utilizing Computed Tomography Bone Imaging as Measuring and Screening Tool for Bone Mineral Density of Sample Iraqi Women Population. The Effect of Optical Blurring on Visual Cortex Activity: An FMRI Study Metal Radionuclide s for PET Imaging Positron Emission Tomography in Brain Tumors Numerical Simulation of Penetration of Rib Cortical Bone Struck By Projectiles with Different Nose Shapes Malignancy Determination of Tumors Using Perfusion MRI Development of Intensity Spatial Distribution in Homogenous Turbid Media Using Green s Function In Fluorescence Molecular Tomography Imaging Chatterjee S Alikhani S Askari MA Bouzarjomehri F Ardian Moghadam F Ghahremani F Gholamhosseinian H Ghorbani P Hoseinian-Azghadi E Kasayi H Zare Matanagh S Doostmohammadi V Karami G Baghani HR Abdulla Mahdi F Mehmanparast Nodehi H Al-Sadah JH Abdollahi H Mehnati P Mehnati P Ayat S Naghavi Behzad M Karimi-Alavijeh Sh Naghavi Behzad M Rostampour N Rostampour N Baghani HR Gholami S Hasani N Hormozi Moghaddam Z Akhbardeh M Taherparvar P Jassim Al Sadoon S Sarlaki E Hemmati HR Hemmati HR Haghighatpour M Tavakol A Jahanfar T ٦

17 Monte Carlo Method in Depth Determination of Fluorescent Sources in Biological Tissue Increasing Depth of Light Penetration In Fluorescence Molecular Imaging Using Fluorescence Resonance Energy Transfer Evaluation Of Accuracy Of High Order Optical Aberration Using Shack-Hartmann Aberrometer By Orthogonal Series Introduction of New MRI Contrast Agent to Enhance Detection Design a Novel Optical Biosensor for Troponin I Enzyme Detection Based On Surface-Enhanced Raman Spectroscopy An Overview on Common Digital Radiology Detectors Metal Artifact Correction in CT Images by a New Algorithm Segmentation of Microarray Images RADIATION DURING CARDIOVASCULAR IMAGING Prospects in Medical Ultrasound Beam Forming Comparison of FFT and DWT Pre-Processing Techniques and Different Training Algorithms for ANN-Based EEG Signal Analysis for Detection of Drowsiness Effect of K-Shell Absorption Edge Filters on Image Quality and Radiation Exposure in Intra Oral Radiography A New Technique to Automated Detection of Capillary Non-Perfusion in Fundus Fluorescein Angiogram Computed Tomographic Based Finite Element Analysis Can Predict Fracture Initiation Locus in Human Vertebrae Affected by Tumors Present Status and Future Development of Medical Physicists in Bangladesh Evaluation of Medical Physics Education and Training Programs in Iranian Universities and Clinics Medical Physics at Royal Hospital, Organized Efforts and Scientific Contributions to Achieve Professional Impact Modeling of Heat Distribution and Thermal Damage Pattern Diode Hair Removal Lasers for Various Skin Types: a Novel Method for Optimizing Treatment process Direct Additional Acceleration of Relativistic Electron and Generation of Electron Irradiationin Vacuum Bycombination Intense Short Pulse Lasers TEM*(0,1) Doughnut Mode and TEM(0, 0) Mode Numerical Simulation of Human Eye: New Insights in Glaucoma Effects of MRI on Sex Hormones and Other Fertility PARAMETERS OF ADULT MALE RATS Effect of Polarized Visible Laser Radiation on Viscoelastic Behavior of Soft Tissue Therapeutic Effects of Acoustic Cavitation in the Presence of Gold Nanoparticles and Intense Pulsed Light on a Colon Tumor Model Ultra-Sensitive Optical DNA and Peptide Biosensor Based on Whispering Gallery Mode Spectral Optical Imaging in the Eye Using Scanning Laser System An Invivo Study on Photobleaching in the Presence of 5-Aminolevulinic Acid (5ALA) Conjugated Gold Nanoparticles(GNPs) During Photodynamic Therapy(PDT) Mobile Phone Radiation Exposure Effects on Apoptosis Genes Expression in Hippocampal Formation of Mice Brain Category Subcategory Effect of Ultrasound on Peripheral Nerve Repair in Rats A Microsphere Stimulated Raman Spectroscopy for the Measurement of Glucose in Aqueous Solution Disturbed Spatial Learning in Rats Following Exposure to Electromagnetic Fields Generated by Cathode Ray Tubes Examination of Some Physiotherapy Methods for the Selection of the Best One in the Treatment of Each Type of Hip Joint Injury. Addressing a Critical Problem: How Safe Is the Use of 2 3D Wire Panels for Reducing the Magnetic Flux Density in Homes Near High Tension Power Lines? Do Acute and Chronic Exposures to Electromagnetic Fields Emitted by Mobile Phones Alter Computer- Assisted Visual Reaction Time? A Survey of the Magnitude of Magnetic Fields Produced by Some Commonly Used Cathode Ray Tube-Based Video Display Terminals Surface Decontamination by Non-Thermal Plasma (DBD) Measurement of Microwave Oven Leakage Detection of PSMA-Expressing Prostate Cancer by J591 MAb-Conjugated SPIONs Using MR Imaging Eye Modeling with ZEMAX and Determining Its Aberration by Using a Shack Hartmann Aberrometer Evaluate the Effect of Low Power Ultrasound Waves on Bone Growth Into Titanium Implant Channel Theoretical Explanation of the Failure Akhtlalal Hyperactivity: Behavioral Inhibition Pattern and Nature of Restraint Bactericidal Effect Investigation of Different Wavelength Illumination on Helicobacter Pylori Based on Absorption Spectra Jahanfar T Jahanfar T Jahanfar T Zohdi Aghdam R Saliminasab M Rahbari Asr E Safdari M Mohammadi Kamrava H Koonari MA Al-Sadah JH Zolfagharinia HR Jafari A Nikfarjam S, Rasta SH Zeinali A Akhtaruzzaman M Mohammadi M Ravichandran R Shirkavand A Alani A Mortazavinia Z Kouhiyan F Motaghian F Shanei A Pourmand R Rasta SH Sobhany N Tohidi FZ Zareayan Jahromy F Jahangiri N Bahaeddini N Hasan FF Mortazavi SMJ Rouintan MS Haghshenas T Mohades S Hoseinzadeh E Abdolahi M Asgharsharghi Bonab A Faramarz M Faramarz M Ghalamdaran S ١۴٨ ١۴٩ ١۵٠ ١۵١ ١۵٢ ١۵٣ ١۵۴ ١۵۵ ١۵۶ ١۵٧ ١۵٨ ١۵٩ ١۶٠ ١۶١ ١۶٢ ١۶٣ ٧

کد نشریه عنوان اختصاری نشریه عنوان کامل نشریه عنوان کامل نشریه به انگليسي Pajouhesh Dar Pezeshki (Journal of Research in Medical Sciences) پژوهش در پز

کد نشریه عنوان اختصاری نشریه عنوان کامل نشریه عنوان کامل نشریه به انگليسي Pajouhesh Dar Pezeshki (Journal of Research in Medical Sciences) پژوهش در پز کد نشریه عنوان اختصاری نشریه عنوان کامل نشریه عنوان کامل نشریه به انگليسي Pajouhesh Dar Pezeshki (Journal of Research in Medical Sciences) پژوهش در پزشكي Pajouhesh Dar Pezeshki 1 Medical Journal of The

توضیحات بیشتر

کد نشريه 1 پژوهش در پزشكي عنوان تاريخ تصويب تاريخ اعتبار 95/6/31 آبان 73 95/6/31 95/6/31 95/6/31 95/6/31 95/6/31 94/6/31 95/6/31 95/6/31 95/6/31 93/6/

کد نشريه 1 پژوهش در پزشكي عنوان تاريخ تصويب تاريخ اعتبار 95/6/31 آبان 73 95/6/31 95/6/31 95/6/31 95/6/31 95/6/31 94/6/31 95/6/31 95/6/31 95/6/31 93/6/ 1 پژوهش در پزشكي Medical Journal of The Islamic Republic of Iran Iranian Journal of Medical مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی تهران مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبريز مجله نظام پزشكي جمهوری اسلامی

توضیحات بیشتر

کد نشریه عنوان اصلی نشریه صاحب امتیاز )مجوز ارشاد( پژوهش در پزشكي Medical Journal of The Islamic Republic of Iran Iranian Journal of Medical Sciences

کد نشریه عنوان اصلی نشریه صاحب امتیاز )مجوز ارشاد( پژوهش در پزشكي Medical Journal of The Islamic Republic of Iran Iranian Journal of Medical Sciences کد نشریه عنوان اصلی نشریه صاحب امتیاز )مجوز ارشاد( پژوهش در پزشكي Medical Journal of The Islamic Republic of Iran Iranian Journal of Medical Sciences مجله دانشكده پزشكي مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و

توضیحات بیشتر

شماره: 87/469057 تاریخ: 88/12/15 باسمهتعالی بخشنامه به واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی موضوع: مجلات خارجی کماعتبار و ناشناخته با توجه به اینکه تعدادي از موسسات غیر معتبر داخلی و خارجی با دریافت مبالغی از نویسندگان

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون 1395 Biophysics; a multi-potential interdisciplinary

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

Microsoft Word _???? ??? ???? ??????????? ??????? ?. ?. ??????? ????? ????

Microsoft Word _???? ??? ???? ??????????? ??????? ?. ?. ??????? ????? ???? نحوة درج صحيح وابستگيهاي سازماني (Affiliation) واحدهاي دانشگاه علوم پزشكي كردستان در مقالات علمي پيرو سياستهاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي درخصوص يكسانسازي وابستگي سازماني (Affiliation) واحد علمسنجي

توضیحات بیشتر

3-Pajhohesh_Final.doc

3-Pajhohesh_Final.doc دانشگاه علوم پزشکی تهران بیش از 000 مجله تا مین منابع در دانشگاه 000 عنوان کتاب و بانک اطلاعاتی معتبر علمی به روز در اختیار دارد که در دسترس اعضاي هیا ت علمی و پژوهشگران قرار گرفته است. بدین ترتیب دانشجویان

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

کتابهای مربوط به اورولوژی ردیف نام کتاب گروه تعداد 2 1 پروتکل های آنالیز مایع منی در تشخیص بالینی اورولوژی اورولوژی European Urology supplements 1 2 1

کتابهای مربوط به اورولوژی ردیف نام کتاب گروه تعداد 2 1 پروتکل های آنالیز مایع منی در تشخیص بالینی اورولوژی اورولوژی European Urology supplements 1 2 1 کتابهای مربوط به اورولوژی ردیف نام کتاب گروه تعداد پروتکل های آنالیز مایع منی در تشخیص بالینی اورولوژی اورولوژی European Urology supplements Tropical urology and renal disease اورولوژی اورولوژی Prostat

توضیحات بیشتر

هوا لح ق با سلام احتراما رزومه اینجانب به شرح زیر تقدیم میگردد: الف- مشخصات فردی نام: هدی نام خانوادگی: هماوندی تاریخ تولد: 6611/2/82 محل تولد: کرمان

هوا لح ق با سلام احتراما رزومه اینجانب به شرح زیر تقدیم میگردد: الف- مشخصات فردی نام: هدی نام خانوادگی: هماوندی تاریخ تولد: 6611/2/82 محل تولد: کرمان هوا لح ق با سلام احتراما رزومه اینجانب به شرح زیر تقدیم میگردد: الف مشخصات فردی نام: هدی نام خانوادگی: هماوندی تاریخ تولد: 6611/2/82 محل تولد: کرمان نشانی الکترونیکی: h.homavandi@ut.ac.ir ب سوابق تحصیلی

توضیحات بیشتر

و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهی

و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق   در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهی و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات ابزاردقیق با برندهای مختلف همچون تجهیزات KYORITSUو

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

تلاش علمی ایران در آبان 94 دفتر علم سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی 94/9/2 امروزه سنجش تولیدات علمی به عنوان شاخص علم و تحقیق در میان سیاستگزاران

تلاش علمی ایران در آبان 94 دفتر علم سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی 94/9/2 امروزه سنجش تولیدات علمی به عنوان شاخص علم و تحقیق در میان سیاستگزاران تلاش علمی ایران در آبان 9 دفتر علم سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی 9/9/2 امروزه سنجش تولیدات علمی به عنوان شاخص علم و تحقیق در میان سیاستگزاران علم مرسوم بوده و یکی از 1 روشهاي بررسی تولیدات علمی

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc گزارش خلاصه فعاليتهاي هفتگي (به تعداد لازم تكثير شود) نام و نام خانوادگي : گزارش هفتگي شماره : تارخ شروع كارآموزي : رشته تحصيلي : هفته : از تاريخ: لغايت تاريخ: ايام هفته مشروح كارهاي انجام شده در خلال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - hajighasemkhan.docx

Microsoft Word - hajighasemkhan.docx مشخصات فردي بسمه تعالی نام و نام خانوادگی : علیرضا حاجی قاسمخان محل تولد : تهران تاریخ تولد : 1339 آدرس محل کار : حکیمیه تهران پارس بلوار نور جنب پارک ساحل دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم

توضیحات بیشتر

بسمهای تعالی رزومهی آموزشی پژوهشی و اجرایی دکتر فواد ایرانمنش آخرین ویرایش: 1396/11/13 1. عمومی: فارغالتحصیل دورهی دکترای عمومی دندانپزشکی سال 1382 از

بسمهای تعالی رزومهی آموزشی پژوهشی و اجرایی دکتر فواد ایرانمنش آخرین ویرایش: 1396/11/13 1. عمومی: فارغالتحصیل دورهی دکترای عمومی دندانپزشکی سال 1382 از بسمهای تعالی رزومهی آموزشی پژوهشی و اجرایی دکتر فواد ایرانمنش آخرین ویرایش: 1396/11/13 1. عمومی: فارغالتحصیل دورهی دکترای عمومی دندانپزشکی سال 1382 از اصفهان فارغالتحصیل دورهی دکترای تخصصی اندودانتیکس

توضیحات بیشتر

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز 2020 1 تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامبر 2019 اعالم شد. دانشگاه کاشان در این نظام رتبه بندی

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه)

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه) فرم اطلاعات سوابق ا موزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي مشخصات عمومي: نام: مهديه حسين زاده دانشجوي دكتري تخصصي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران بورسيه هيي ت علمي يزد سوابق تحصيلي: مدرك سال اخذ مدرك مركز علمي-دانشگاهي

توضیحات بیشتر

نشریه نقد و بررسی پزشکی بین المللی درباره سندرم داون International Medical Review On Down Syndrome تا کنون 30 شماره از این نشریه منتشر شده است مقالات

نشریه نقد و بررسی پزشکی بین المللی درباره سندرم داون International Medical Review On Down Syndrome تا کنون 30 شماره از این نشریه منتشر شده است مقالات نشریه نقد و بررسی پزشکی بین المللی درباره سندرم داون International Medical Review On Down Syndrome تا کنون 30 شماره از این نشریه منتشر شده است روانشناسی رشد و آموزشی پریناتولوژي (پزشکی مادر و جنین) طب

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 ی نسل سوم فهرست مطالب کلی ی نسل سوم در مورد ی نسل سوم ی در حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم فناوری های نوین به عنوان پیلوت از دانشگاه های نسل سوم در 2 تعریف 3 تعریف 4 تعریف 5 تعریف 6 تعریف 7 تعریف 8 رشد همزمان

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

مديرکل محترم تربيت بدنی استان

مديرکل محترم تربيت بدنی استان هندبال جمهوری اسالمی بسمه تعالی آئين نامه اجرايي مناطق هشتگانه هندبال مقدمه: با توجه به بررسی بعمل آمده و ارزيابی برنامه عملياتی سال گذشته آئين نامه پيشنهادی تهيه و در اختيار رؤسای هيئت ها قرار گرفت. در

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ???? ?????1

Microsoft Word - ???? ?????1 شيمي مهندسي ارشد کارشناسي طراحي فرايند جداسازي- پيشرفته مکانيک سيالات پيشرفته طراحي راکتور پيشرفته رياضيات پيشرفته Advanced fluid mechanics Advanced chemical reactor design Advanced mathematics يا يا Advanced

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

اطالعات ظرفیت و محور پژوهشی تایید شده جهت پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی ردیف نام مرکز تحقیقات ظرفیت نام استاد ر

اطالعات ظرفیت و محور پژوهشی تایید شده جهت پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی ردیف نام مرکز تحقیقات ظرفیت نام استاد ر Toxicology and Diseases دكتر محمد عبدالهي داروشناسي و سم شناسي - سم شناسي - علوم داروئی دكتر علیرضا فرومدی شیمي دارویي سنتز و ارزیابي اثرات بیولوژیکي تركیبات آلي شیمي دارویي دكتر محمد شریف زاده نوروساینس

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative. Is it possible to be HBsAg positive but HBV PCR negative?? Azam Ghaziasadi Hepatitis B &D Lab Department of Virology Tehran

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Darsad Percents-iedep.com.docx

Microsoft Word - Darsad Percents-iedep.com.docx 66 رتبه زير 20 در 38,82 علم و صنعت ايران 40 60 36 31 21 17,89 40,45 علم و صنعت بهشهر 66 38 41 31 22 14,31 39,73 تهران 17 54 25 49 24 16,87 38,73 كردستان 43 45 25 40 28 16,95 38,73 فردوسي مشهد 45 30 28

توضیحات بیشتر

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی- پژوهشی معتبر بمیزان 22 درصد تا پایان سال 49-1 استراتژی: افزایش تعداد طرحهای پژوهشی تصویب

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

برنامه آموزشی 10 گرایش مقطع کارشناسی ارشد

برنامه آموزشی 10 گرایش مقطع کارشناسی ارشد برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی و نفت جهت دانشجویان وروی 98 -برنامه آموزشی گروه بیوتکنولوژی) 98 ( - ترم اول -97 ميكروبيولوژي صنعتي و فرآيندهاي تخميري نظري- تخصصي - -975 نظري- تخصصي

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدنساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتهای علمی و تربیتی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز نقشه جامع علمی و برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات تغذیه و بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیانیه دورنما ) Vision ( ما بر آنیم كه عالوه بر توسعه كمي و كیفي امر پژوهش در زمینه تغذیه و

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتری تخصصی

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور  دانشجویان دوره دکتری تخصصی مدارك لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتري تخصصی درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده باشد. فرم تکمیل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره 101) اصل

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی مدرس: سیامک بشردوست تجلی پیشنیاز: -- رشته تحصیلی: فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tafviz.doc

Microsoft Word - tafviz.doc سراسر کشور محترم استانداران گروههاي داراي پروانه فعالیت دستور العمل تفویض اختیار صدور مجوز دفاتر فرعی (شعبه) موضوع : به استانداران قانون فعالیت احزاب جمعیتها و انجمن ها در ششهرستانها موضوع مواد 1 و 2 با

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

AutSat

AutSat صفحه: 2 فهرست مطالب هدف............ 3... ارشد...... 4... پنجم...... 4... ترم ششم.........4 اختراعات......5 شرايط تمديد سنوات در کارشناسي تمديد سنوات ترم 2 تمديد سنوات 2 حمايت مالي )تشويقي( از چاپ مقاالت

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

اسامی ارتقاء یافتگان سال 94 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر علی تقی پور دانشکده:بهداشت گروه آموزشی: آمارزیستی واپیدمیولوژی ارتقا به مرتبه: دانشیاری نام

اسامی ارتقاء یافتگان سال 94 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر علی تقی پور دانشکده:بهداشت گروه آموزشی: آمارزیستی واپیدمیولوژی ارتقا به مرتبه: دانشیاری نام اسامی ارتقاء یافتگان سال 94 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر علی تقی پور دانشکده:بهداشت گروه آموزشی: آمارزیستی واپیدمیولوژی نام و نام خانوادگی: آقای دکتر حمیدرضاصادق نیا گروه آموزشی: فارماکولوژی 94/01/27

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

ترتيب صفحات پايان نامه

ترتيب صفحات پايان نامه 1 مشخصات و طرح رو و پشت جلد پايان نامه )رساله قابل توجه دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بنابر تصویب جلسات تحصیالت تکمیلی مورخ 14 بهمن 1394 اکیدا توصیه میگردد عالوه بر ارائه هارد کپی )نسخه کاغذی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

Varastegan Institute For Medical Science Curriculum Vitae (CV) نام و نام خانوادگی: محمدرضا مظاهری آدرس ایمیل : سمت: عضو هیا

Varastegan Institute For Medical Science Curriculum Vitae (CV) نام و نام خانوادگی: محمدرضا مظاهری آدرس ایمیل : سمت: عضو هیا Curriculum Vitae (CV) نام و نام خانوادگی: محمدرضا مظاهری آدرس ایمیل : MazaheriM@varastegan.ac.ir سمت: عضو هیات علمی گروه فناوری اطالعات سالمت سوابق تحصیلی مقطع دکترا )PhD( : دکتری از عنوان پایان نامه:

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: 5282295855 Shiravand_b@razi.tums.ac.ir سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي ارشد

توضیحات بیشتر

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378>

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378> برنامه زماني مصاحبه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در آزمون دكتري سال 1397 كد رشته امتحاني نام رشته امتحاني كد محل رشته*گرايش كد موسسه نام موسسه شهر كد محل نام دوره تاريخ مصاحبه 16 تير زبان وادبيات فارسي

توضیحات بیشتر

1 FLOW CYTOMETRY مھندس جھاندیده - فیزیک کاربردی تجھیزات آزمایشگاھی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان غربی

1 FLOW CYTOMETRY مھندس جھاندیده - فیزیک کاربردی تجھیزات آزمایشگاھی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان غربی 1 FLOW CYTOMETRY دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان WHAT IS FLOW CYTOMETRY? Flow ~ cells in motion Cyto ~ cell Metry ~ measure Measuring properties of cells while in a fluid stream فلوسایتومتری

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

جدول 1: لیست دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) گرایش بیوالکتریک)- دروس عمومی پایه اصلی تخصصی و اختیاري- (ورودي 95 و بعد) دروس عمومی دروس پایه دروس اصل

جدول 1: لیست دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) گرایش بیوالکتریک)- دروس عمومی پایه اصلی تخصصی و اختیاري- (ورودي 95 و بعد) دروس عمومی دروس پایه دروس اصل جدول : لیست دروس رشته کارشناسی ) گرایش بیوالکتریک) دروس و (ورودي 95 و بعد) دروس دروس دروس دروس دروس (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (فقط گرایش بیوالکتریک)

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/95/1/2 دفتر ط

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/95/1/2 دفتر ط استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/6/1 كد استاندارد: 0-/95/1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی به نام خدا يرفع اهلل الذين امنوا منكم و الذين اوتو العلم درجات فرم ترفيع اعضاي هيأت علمي مازندران الف( مدير محترم گروه آموزشي... با سالم و احترام نظر به اينكه اينجانب... در تاريخ... استحقاق يك پايه ترفيع

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر