جستجوي موثر در اینترنت و وب مولف: دکتر منصوردهستانی

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "جستجوي موثر در اینترنت و وب مولف: دکتر منصوردهستانی"

رونوشت

1 جستجوي موثر در اینترنت و وب مولف: دکتر منصوردهستانی

2 هدف هاي رفتاري : از فراگیر پس از فراگیري این جزوه انتظار می رود : با مفهوم اطلاعات و اطلاع یابی آشنا شود روش هاي مختلف جستجو در اینترنت و وب را نام ببرد از روش جستجوي خودکار به درستی استفاده کند بتواند با یک موتور جستجو مانند گوگل به درستی و با اثربخشی کارکند بتواند فهرست موتورهاي جستجو را بیابد و در آن موتور جستجوي مناسب را بیابد بتواند با ابرموتور هاي جستجوي روي وب و نرم افزار Copernic به درستی کار کند بتواند روایی و اعتبار اطلاعات به دست آمده در اینترنت و وب را به درستی بسنجد مقدمه : دانایی توانایی است. براي دستیابی به سطح قابل قبولی از شناخت و درك پدیده ها به اطلاعات نیاز داریم و اطلاع یابی Seeking) ( Information همواره به عنوان یکی از بنیادي ترین نیازهاي بشر براي توسعه و پیشرفت مطرح است. مهم ترین چالش پیش روي افراد در هزاره نو بازیابی اطلاعات مورد نیاز از میان میلیاردها سرنخ اطلاعاتی است. اینترنت و وب به عنوان یکی از ابزارهاي مهم فناوري اطلاعات و ارتباطات امروزه به ابزاري موثر و معروف براي تولید توزیع و مصرف اطلاعات تبدیل شده است. مهم ترین دلایل اهمیت اینترنت و وب در زمینه اطلاع رسانی عبارتند از: o وجود اطلاعات منحصر به فرد o وجود اطلاعات به روز و روزآمد o سادگی جستجو و بازیابی اطلاعات o دسترسی به اطلاعات چند رسانه اي چند تعریف: اطلاعات: انرژي لازم براي تصمیم گیري است ) انرژي محو و یا نابود نمی شود بلکه از شکلی به شکل دیگر تبدیل می شود!! ( سواد اطلاعاتی : مجموعه اي از توانایی ها و مهارت ها براي تولید توزیع و جستجو و مصرف اطلاعات است. اطلاع یابی: مجموعه مهارت هاي مورد نیاز براي شناسایی دسترسی و جستجوي اطلاعات است. اینترنت : شبکه شبکه هاي کامپیوتري است که تمام کامپیوتر هاي این شبکه به وسیله یک زبان مشترك ارتباطی Protocol) ( به نام TCP/IP به یکدیگر متصل شده اند. در این شبکه سرویس هاي مختلف اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات ) مانند پست الکترونیک انتقال مستقیم فایل گفتگوي مستقیم و... )به مشتریان عرضه می شود. وب : سرویس گرافیک اینترنت است که کاربران و مشتریان آن توسط نرم افزاري به نام مرورگر وب( ( Web Browser از این سرویس استفاده می کنند. در این سرویس کاربران با تایپ آدرس یک سایت اینترنتی ) Site ( Web دز محل آدزس مرورگر Bar) (Address وارد سایت مورد نظر شده و به گشت و گذار( Browse ( در صفحات طراحی شده در سایت مورد نظر می پردازند. کاربران با کلیک بر روي پیوند( (Hyperlink هاي موجود در صفحات وب سایت گزینه هاي مورد نظر خود را انتخاب و به مقصد مورد نظر هدایت می شوند. جستجوي موثر در وب : یافتن اطلاعات مورد نظر در کمترین زمان ممکن ) معمولا بین 10 الی 15 دقیقه ( در میان 10 پیوند به دست آمده در هر یک از روش هاي جستجو در وب است. موثرترین ابزار جستجو : موثر ترین ابزار جستجوي اطلاعات روش و یا ابزاري است که از طریق آن بتوان به سرعت و به راحتی اطلاعات مورد نیاز خود را بازیابی کرد!!! 2

3 روش هاي جستجوي موثر در اینترنت و وب: معروف ترین و کاربردي ترین روشهاي جستجوي موثر در اینترنت و وب براي کاربران غیر حرفه اي اینترنت و وب عبارتند از: جستجوي خودکار ) search ( Auto.1 موتورهاي جستجو گر وب Engines) ( Search 2. فهرست هاي موضوعی جستجوگروب ) Directories ( 3. ابر موتور هاي جستجوگر وب ) Search (Meta 4. توجه : سایر روشهاي جستجوي موثر اطلاعات در اینترنت و وب در جزوه پیشرفته جستجو آورده شده است..1 جستجوي خودکار ) search ( Auto : ویژگی ذاتی مرورگرهاي وب ) Browsers ( Web براي دسترسی کاربران به اطلاعات موجود در بانک هاي اطلاعاتی فهرست شده از وب می باشد. نکته : برخلاف تصور در هیچ کدام از روش هاي جستجو در اینترنت و وب اینترنت و وب مورد کاوش قرار نمی گیرند بلکه بانک هاي اطلاعاتی تهیه شده براي هر روش جستجو مورد کاوش قرار می گیرد. روش اول جستجوي خودکار : کافی است پس از فراخوانی مرورگر با زدن دکمه F6 به محل نوار آدرس ) Bar ( Address برویم و سپس واژه هاي کلیدي ) Keywords ( مورد نظر خود را با رعایت فاصله در نوار آدرس تایپ کرده و سپس دکمه Enter را فشار دهیم. در این صورت مرورگر به صورت خودکار به بانک اطلاعاتی پیش فرض ) Default ( تعریف شده اش مراجعه کرده و به جستجوي واژه هاي کلیدي مورد نظر می پردازد( بانک اطلاعاتی پیش فرض مورد نظر را می توان تغییر داد! ). روش دوم جستجوي خودکار: در این روش به جاي جستجوي بانک اطلاعاتی پیش فرض مرورگر وب با سفارشی کردن بانک اطلاعاتی مرورگر را به جستجو در بانک اطلاعاتی مورد نظر هدایت می کنیم. براي اینکار ابتدا روي آیکن جستجو در نوار ابزار مرورگر کلیک می کنیم و پس از ظاهر شدن قاب جستجو در سمت چپ پنجره مرورگر روي گزینه Customize کلیک می کنیم تا پنجره سفارشی نمودن بانک اطلاعاتی مرورگر ظاهر شود ) شکل ا ( پس از این کار واژه هاي کلیدي مورد نظر خود را در نوار جستجوي قاب سمت چپ مرورگر تایپ کرده و روي دکمه Search کلیک می کنیم. شکل 1 تمرین اول: با کمک روش اول جستجوي خودکار به دنبال فوت وفن هاي فتوشاپ بگردید ) واژه هاي کلیدي فوت و فن در مجموعه لغات کلیدي جستجوي موثر در پایان همین جزوه آمده است) 3

4 تمرین دوم: با کمک روش دوم جستجوي خودکار ابتدا بانک اطلاعاتی پیش فرض مرورگر را روي AltaVista تنظیم کنید و سپس سایت هاي مربوط به الگوهاي از پیش آماده شده پاور پوینت را بیابید. ) واژه هاي کلیدي الگوهاي از پیش آماده شده در مجموعه لغات کلیدي جستجوي موثر در پایان همین جزوه آمده است) نکته مهم : در مرورگر IE نسخه 7 جستجوي ویژگی جستجوي خودکار حذف شده است و نوار جستجوي گوگل جایگزین آن شده است. 2. موتورهاي جستجو گر وب Engines) ): Search موتور جستجو گر وب یک سایت اینترنتی است که در آن یک کادر جستجو ) Box ( Search براي کاوش واژه هاي کلیدي کاربر در بانک اطلاعاتی سایت قرار داده شده است( شکل ). 2 در این گونه سایت ها یک نرم افزار کاوشگر به نام روبات ) Robot ( و یا عنکبوت ) Spider ( به جستجوي واژه هاي کلیدي کاربر در بانک اطلاعاتی سایت می پردازد. نرم افزار مورد نظر در فواصل زمانی معین ) مثلا هر هفته یا ماهی چند بار ( به کاوش در وب می پردازد وسپس بانک اطلاعاتی از فهرست سایت هاي موجود در وب براي خود تهیه می کند و پس زا مراجعه کاربران به موتور جستجو به کاوش در بانک اطلاعاتی تهیه شده مورد نظر می پردازد به همین دلیل به این گونه سایت ها مدیریت شده توسط روبات گفته می شود( ). Robot Administrated شکل 2 نکته: هر اندازه واژه هاي کلیدي مورد استفاده و نیز نکات کلیدي اختصاصی موتور جستجو مناسب تر انتخاب شوند جستجوي انجام شده موثر تر خواهد بود. توصیه می کنم براي اطلاع از نکات کلیدي هر موتور جستجو حتما سري به راهنماي هر موتور جستجو مراجعه کرده و نکات مورد نظر را در دفتر خود یادداشت کنید چرا که بیشتر موتور هاي جستجوگر علاوه بر مشخصات مشترك با سایر موتورها داراي یک سري نکات اختصاصی و کلیدي خاص خودشان در عمل جستجو هستند! نکته: روباتها نرم افزار خودکار شناسایی نمایه سازي تجزیه و تحلیل آماري و به روزرسانی پیوندهاي موجود در بانک اطلاعاتی و نیز کشف پیوندهاي جدید موجود در سایت هاي اینترنت است. مراحل عملیات کاري یک روبات در موتور جستجو به قرار زیراست: 4

5 شناسایی و نمایه سازي اطلاعات وب سایت ها -> ایجاد پایگاه اطلاعاتی-> جستجو در پایگاه اطلاعاتی -> بازیابی و رتبه بندي نتایج جستجو واژه هاي مترادف براي نرم افزار جستجوگر و نمایه ساز : worm robot = spider = crawler = 3. فهرست هاي موضوعی جستجوگروب ) Directories ): یک فهرست موضوعی جستجوگر وب پایگاهی است که اطلاعات مربوط به فهرست سایت هاي مختلف در آن توسط نیروي انسانی طبقه بندي و فهرست شده است. در این گونه سایت ها فرآیند شناسایی بررسی تجزیه تحلیل و ارزیابی و نمایه سازي صفحات و سایت هاي وب توسط نیروي انسانی و بر اساس معیارهاي از پیش تعیین شده انجام می شود( شکل 3). فهرست هاي موضوعی معمولا به دو دسته تقسیم می شوند: فهرست موضوعی عمومی : مانند Yahoo! و Look Smart 1. فهرست موضوعی تخصصی : مانند web brain 2. شکل 3 مزایاي فهرست موضوعی نسبت به موتور هاي جستجوگر عبارت است از : کیفیت بهتر اطلاعات به دلیل دخالت انسان در نمایه سازي صفحات o دسترسی بهتر و آسانتر به اطلاعات به دلیل آشنایی افراد به الگوي فهرست وار در سایت o صرف زمان کمتر o سادگی مرور و بازیابی اطلاعت o محدودیت هاي فهرست موضوعی نسبت به موتورهاي جستجوگر عبارت است از: پوشش کم اطلاعات موجود در فهرست o روزآمد نبودن اطلاعات فهرست o نیاز به آگاهی از ساختار سلسله مراتب موضوعی علوم مختلف o نکته: هر موتور جستجو فهرست جستجو و ابرموتور جستجو سه جزء اصلی دارد: روبات یا نرم افزار جستجوي اطلاعات 1. پایگاه داده ) بانک اطلاعاتی ( 2. 5

6 3. نرم افزار بازیابی اطلاعات از بانک اطلاعاتی موتور جستجو یا فهرست جستجو کدام یک! فهرست جستجو از جامعیت کافی در جستجوي اطلاعات و موتور جستجو هم از مانعیت کافی در جستجوي اطلاعات برخوردار نیست. اگر به دنبال اطلاعات مشخص و با ضوابط معین و تابع الگوي طبقه بندي شده می گردید فهرست جستجو را انتخاب کنید. اگر به دنبال اطلاعاتی می گردید که از نظر طبقه بندي ضابطه مند نیستند از موتور جستجو استفاده کنید! سوال: بهترین موتور جستجو و فهرست جستجو کدام است جواب : چیزي به نام بهترین موتور جستجو و یا بهترین فهرست جستجو وجود ندارد. در حال حاضر ) سال ( 2007 سریع ترین فهرست و موتور جستجو سایت Google و کامل ترین فهرست و موتور جستجو AltaVista و پرمشتري ترین فهرست و موتور جستجو در ایران yahoo است! سوال : آیا براي پیداکردن و انتخاب موتور هاي جستجو مجبور به حفظ آدرس سایت هاي معروف و معتبر هستم جواب: اصلا این طور نیست. براي یافتن فهرست طبقه بندي شده موضوعی از موتورهاي جستجوگر مختلف تخصصی کافی است به سایت searchengineguide.com مراجعه کنید و در این سایت روي عبارت Internet Search Engine کلیک کنید در اینصورت فهرست موضوعی موتورهاي جستجوگر در صفحه نتایج در اختیار ما قرار خواهد گرفت. تمرین : 3 در موتور جستجوي Google به دنبال فایل هاي متنی مربوط به مدیریت استراتژیک بگردید. ) راهنمایی : همانطور که در بخش ني وري کارگاه گفته شد براي جستجوي فایل هاي متنی براي موضوع مورد نظر در گوگل از عبارت DOC به همراه واژه هاي کلیدي استفاده می کنیم! ). تمرین : 4 در موتور جستجوي Google به دنبال فایل هاي پاور پوینت مربوط به کارآفرینی بگردید. (راهنمایی : همانطور که در بخش ني وري کارگاه گفته شد براي جستجوي فایل هاي متنی براي موضوع مورد نظر در گوگل از عبارت PPT به همراه واژه هاي کلیدي استفاده می کنیم! ). تمرین 5: در فهرست جستجوي Yahoo! به دنبال روشهاي جستجو در اینترنت و وب بگردید. تمرین : 6 در سایت searchenginrguide نام سه موتور جستجوي تخصصی براي یافتن موزه ها در اینترنت را پیدا کنید. الگوریتم هاي جستجو در گوگل: جستجوي عبارت( ): Phrase Search براي جستجوي یک عبارت ) به جاي جستجوي تک تک واژه هاي سازنده آن عبارت ( کافی است که عبارت مورد نظر را در میان علامت هاي " " قرار دهید. نکته : بین اولین علامت و اولین کلمه عبارت و همینطور آخرین کلمه و علامت دوم نباید فاصله اي وجود داشته باشد. مثال : براي یافتن عبارت مدیریت منابع انسانی در کادر جستجوي گوگل تایپ می کنیم: "مدیریت منابع انسانی" نکته: استفاده از خط فاصله میان واژه هاي سازنده یک عبارت نیز به معنی جستجوي عبارت است مثال : براي یافتن منابع مربوط به مدیریت استراتژیک در کادر جستجوي گوگل تایپ می کنیم: مدیریت- استراتژیک تاکید بر روي یک کلمه ) Match (Exact : می کنیم براي تاکید بر یافتن یک عبارت خاص ) تاکید مهم بودن عبارت ( قبل از کلمه مورد نظر از علامت + استفاه 6

7 نکته : توجه کنید که علامت + در گوگل به معنی AND نیست! و ما وقتی از علامت + در گوگل استفاده می کنیم به جستجوگر گوگل می گوییم که کلمه مورد نظر ما اهمیت زیادي در جستجو براي ما دارد مثال : براي یافتن منابع اطلاعاتی مربوط به تکنیک هاي خلاقیت با تاکید بر تکنیک TRIZ در کادر جستجوي گوگل تایپ می کنیم : +TRIZ "تکنیک هاي خلاقیت" حذف یک موضوع از نتایج جستجو ) (Exclude : براي حذف یک موضوع در زمان جستجو قبل از کلمه مورد نظر از علامت استفاده می کنیم ) این علامت در گوگل دقیقا معادل NOT در جستجوگر ها است) مثال: براي یافتن منابع اطلاعاتی مربوط به تکینک هاي خلاقیت گروهی بدون جستجوي تکنیک Delphi در کادر جستجوي گوگل تایپ می کنیم: "Group Creativity Techniques" "Delphi Survey" ترکیب علامت هاي تاکید و حذف و جستجوي عبارت : تا حد امکان از ترکیب هاي علامت هاي تاکید و حذف و جستجوي عبارت استفاده کنید هر اندازه در واژه هاي کلیدي و ترکیب هاي آن ها دقت بیشتري به خرج دهید نتایج بهتري نصیب شما خواهد شد. مثال : براي یافتن منابع اطلاعاتی مربوط به تکینک هاي خلاقیت گروهی بدون جستجوي تکنیک Delphi با تاکید بر تکنیک بارش افکار در کادر جستجوي گوگل تایپ کنید: "Group Creativity Techniques" "Delphi Survey" +"Brain Storming" نکته مهم : در جستجوگر گوگل به جاي عملگر OR از علامت هم می توانید استفاده کنید ) با نگه داشتن همزمان دکمه Shift و. ( \ استفاده تاکیدي از عملگر :AND گوگل به صورت پیش فرض از این عملگر براي جستجوي عبارت هاي مورد نظر شما استفاده می کند ولی در صورتی که شما این عملگر را در بین واژه هاي کلیدي خودتان به کارببرید گوگل نتایج دقیق تري را به شما خواهد داد! نکته مهم : گوگل به بزرگی و کوچکی واژه هاي کلیدي حساس نیست بنابراین به کاربردن هریک از واژه هاي زیر در جستجو نتیجه اي یکسان خواهد داشت : Disney fantasyland pirates Disney Fantasyland Pirates DISNEY FANTASYLAND PIRATES DiSnEy FaNtAsYlAnD pirates نکته مهم: تا قبل از سال 2005 گوگل حداکثر 10 کلمه را در کادر جستجو قبول می کرد ولی امروز گوگل حداکثر 32 کلمه را درکادر جستجو قبول می کند ) ولی سعی کنید در محدوده 10 کلمه باقی بمانید تا نتایج جستجوي شما دقیق تر بماند ). تعریف کردن ) Define ): گوگل از واژه is what قبل از یک کلمه ویا واژه define: براي معنی کلمه مورد نظر استفاده می کند. مثال: What is CSS یا Define:CSS نکته : در زمان استفاده از گزینه define نیازي به استفاده از " " نیست و گوگل هر واژه( یا واژه هایی ( را که بعد از گزینه define درخواست شود را به عنوان یک واژه در نظر می گیرد نکته مهم : تعدادي از جستجوگرها مانند AltaVista از علامت * براي جستجوي کلماتی که داراي پیشوند مشابه هستند استفاده می کنند ولی گوگل نیازي به علامت * ندارد و در زمان جستجو هم خود کلمه و هم تمام واژه هاي مشابه کلمه مورد نظر را جستجو می کند! 7

8 کلمه هاي بی نتیجه ) Words ( Stop : گوگل نسبت به تعدادي از واژه هاي بی تفاوت است و آنها را جزو واژه هاي کلیدي در نظر نمی گیرد بنابراین از به کاربردن این واژه هاي در زمان جستجو در گوگل خودداري کنید این واژه هاي عبارتند از : I a about an are as at be by com de en for from how in is it la of on or that the this to was what when where who will with und the www : filetype گوگل 13 نوع فایل مختلف را جستجو می کند این فایل ها عبارتند از: 1. Adobe Portable Document Format (pdf) 2. Adobe PostScript (ps) 3. Lotus (wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, wku) 4. Lotus WordPro (lwp) 5. MacWrite (mw) 6. Microsoft Excel (xls) 7. Microsoft PowerPoint (ppt) 8. Microsoft Word (doc) 9. Microsoft Works (wks, wps, wdb) 10. Microsoft Write (wri) 11. Rich Text Format (rtf) 12. Shockwave Flash (swf) 13. Text (ans, txt) intitle :گوگل تمام صفحاتی را که در نوار عنوان آنها عبارت مورد نظر ما وجود داشته باشند فهرست می کند براي استفاده از این الگوریتم کلمه یاعبارت مورد جستجو را در داخل " " قرار می دهیم Inurl : گوکل به دنبال آدرس سایت هایی می گردد که در آدرس آنها کلمه مورد نظر وجود دارد مثال : براي یافتن آدرس سایت هایی که در آن نام دهستانی به کار رفته است در کادر جستجو تایپ می کنیم inurl:dehestani Site : گوگل در سایت مشخصی به دنبال عبارت کلیدي مورد نظر ما می گردد مثال : براي یافتن منابعی براي ویندوز ویستا در سایت مایکروسافت در کادر جستجو تایپ می کنیم : "Windows Vista" site:microsoft.com نکته: از همین الگو می توانیم براي حذف دسته اي از سایت ها استفاده کنیم براي این کار فقط کافی است که قبل از عبارت site یک علامت قرار بدهیم. Synonyms : گوگل از علامت ~ براي یافتن واژه هاي هم معنی یا مترادف یک کلمه استفاده می کند براي یافتن واژه هاي مترادف یک کلمه می توانید سري به سایت synonym.com بزنید :Cache گوگل از این الگوریتم براي نمایش نسخه هاي ذخیره شده یک سایت بر روي سرور خود استفاده می کند این الگوریتم بخصوص زمانی که اطلاعات قبلی یک سایت مورد نیاز باشد بسیار مفید است. 8

9 نکته بسیار مهم : براي استفاده از این الگوریتم اول خود الگوریتم و به دنبال آن نام سایت و سپس واژه هاي مورد نظر در نسخه قدیمی سایت قرار می گیرد مثال : word cache:netsquirrel.com southern در این مثال گوگل به دنبال عبارت southern word در نسخه ذخیره شده ) قدیمی ( سایت بر روي سرور گوگل می گردد :Link این الگوریتم براي نمایش سایت هایی که لینک ) هایی ( به سایت مورد نظر داده اند استفاده می شود مثال : link:microsoft.com تمام سایت هایی که به سایت مایکروسافت لینک داده اند نمایش داده می شود related : این الگوریتم براي نمایش کلیه سایت هایی که در ارتباط با موضوعی تخصصی به یک سایت مرتبط می شوند( و یا شبیه به سایت مورد نظر هستند ( به کار می رود. مثال: related:ohmygoodness.com سایت هایی را که موضوع سایت ohmygoodness.com را نشان می دهد فهرست می کند info : کلیه اطلاعات مربوط به یک سایت در بانک اطلاعاتی گوگل را نشان می دهد نکته بسیار مهم : براي دیدن رایج ترین جستجو هاي هر هفته در سایت گوگل به آدرس زیر مراجعه کنید: * GW / 88 mph 100 miles in kilometers sine(30 degrees) G*(6e24 kg)/(4000 miles)^2 0x7d3 in roman numerals Calculator :Google ماشین حساب هوشمند گوگل است مثال : یکی از عملیات زیر را در گوگل انجام دهید و نتیجه را ببینید نکته : براي دسترسی به یک ماشین حساب حرفه اي سري به سایت زیر بزنید : Weather استفاده از این عبارت قبل از نام کشور و یا شهر اطلاعات هواشناسی مربوط به آن کشور یا شهر را نمایش می دهد : Movies استفاده از این الگوریتم و به دنبال آن نام هنرپیشه یا سال مورد نظر تمام فیلم هاي مربوط به آن هنرپیشه یا سال مورد نظر را نمایش می دهد بازي با گوگل : به تازگی مجموعه جالبی از فوت و فن هاي موجود در گوگل در کتابی به نام Google Hack اراي ه شده است که تعدادي از آنها در سال 2007 در سایت گوگل اصلاح شده است بااین وجود براي دستیابی به این مجموعه در گوگل عبارت Google Hack را تایپ کنید تا تعدادي از این نکات را بیابید. مثلا یکی از عبارت هاي زیر را در کادر جستجوي گوگل تایپ کنید و روي دکمه I'm feeling Lucky گلیگ کنید : French military victories Gooogie ) در نسخه 2006 گوگل به سایت کاخ سفید وصل می شد!!! ( Failure می توانید سري هم به پروژه Dooogle در سایت Dooogle.com بزنید!!! 9

10 4. ابر موتور هاي جستجوگر وب ) Search ): Meta ابر موتور جستجو یک سایت جستجوگر و یا یک نرم افزار ترکیب کننده موتور هاي جستجو گر مختلف است به این معنی که پس از فراخوانی ابر موتور جستجوگر و وارد کردن واژه هاي کلیدي در این سایت ) یا نرم افزار) روبات نرم افزار به جستجوي واژه هاي کلیدي مورد نظر در بانک هاي اطلاعاتی موتور هاي جستجوگر مختلف می پردازد. ابر موتورهاي جستجو گر به منظور بالاتر بردن کارایی و افزایش جامعیت جستجوي اطلاعات در وب طراحی شده اند. نکته : ابر موتور هاي جستجو خودشان پایگاه اطلاعاتی ندارند بلکه پایگاههاي اطلاعاتی سایر موتورهاي جستجو گر را جستجو و رتبه بندي می کنند. مهم ترین مزایاي ابر موتور هاي جستجو گر عبارتند از: افزایش جامعیت در بازیابی اطلاعات به دست آمده o صرفه جویی در زمان جستجو o حذف نتایج تکراري در جستجوهاي مکرر o مهم ترین معایب ابر موتورهاي جستجوگر عبارتند از: کاهش مانعیت در نتایج جستجو ) پوشش نسبی کم در بازیابی اطلاعات) o امکان کاوش محدود در مجموعه نتایج بازیابی شده o کاوش سطحی اطلاعات o ریزش کاذب اطلاعات در اثر جستجوي همزمان بانک هاي اطلاعاتی موتورهاي جستجوگر o براي تمرین عملی کار با یک ابرموتور جستجو مراحل زیر را دنبال کنید: نرم افزار Copernic Agent Professional را در سی دي همراه کارگاه پیدا کرده و سپس آنرا نصب کنید( توجه : شماره سریال نرم افزار در 1. پوشه نرم افزار قراردارد). مراحل نصب را تا آخر دنبال کنید. پس از نصب برنامه کوپرنیک را اجرا کنید. در اینصورت پنجره اي مانند شکل 4 ظاهر خواهد شد. 2. شکل 4 در نوار جستجوي نرم افزار واژه هاي کلیک کنید. کلیدي مورد نظر خود را تایپ کنید و کلید Enter را فشارداده و یا روي علامت ذره بین کنار نوار جستجو.3 0

11 نکته : تمام سرویس هاي موجود در این نسخه از نرم افزار فعال می باشد و در نسخه مجانی نرم افزار که در سایت Copernic.com موجود می باشد تعداد زیادي از سرویس هاي جستجوي اختصاصی قابل استفاده نمی باشد. 4. پس از اتمام جستجو نتایج جستجو در قاب اصلی سمت راست پنجره نرم افزار ظاهر خواهد شد ) شگل ( 5 شکل 5 در این نرم افزار پس از هر بار جستجو و خروج از نرم افزار و اجراي مجدد نرم افزار نتایج مربوط به کلیه جستجو هاي انجام شده قبلی ذخیره شده است و نیازي به جستجوي مجدد مطالب قبلی وجود ندارد. از طرف دیگر نرم افزار این قابلیت را دارد که کاربر پس از اتمام جستجو نتایج جستجو را در قالب فایل هاي فرمت متن ) (Doc و یا صفحه وب( (Html و... ذخیره نماید. براي ذخیره نتایج جستجو ) از میان نتایج و یا تمام نتایج ( از منوي File گزینه Export را انتخاب نمایید. در اینصورت می توانید تمام نتایج مربوط به هر جستجو و یا نتایج گزیده شده از میان تمام نتایج ) در صورت گزینش موارد ( را در قالب فایل هاي متنی و یا صفحات وب ذخیره نمایید. نکته : براي جستجو هاي اختصاصی کافی است بر روي گزینه هاي اراي ه شده در پنجره سمت چپ نرم افزار با عنوان Category دابل کلیک کنید تا پنجره اختصاصی در زمینه ویژه مورد نظر شما براي جستجو ظاهر شود( شکل ). 6 شکل 6 امکانات جستجو و بازیابی اطلاعات در ابزارهاي جستجو در اینترنت و وب: علاوه بر ویژگی جستجو امکانات مربوط به بازیابی اطلاعات در موتورهاي جستجو یا ابرموتورهاي جستجو یکی دیگر از مواردتمایز موتورها و ابرموتورهاي جستجو از یکدیگر می شود. در این قسمت به معرفی امکانات مربوط به بازیابی اطلاعات در موتورها و ابر موتورهاي جستجو خواهیم 1

12 پرداخت. یادآور می شوم که این امکانات مربوط به بخش هاي مشترك بازیابی اطلاعات در موتورها و ابرموتورهاي جستجو می باشد و پیشنهاد می شود که براي فراگیري سایر امکانات اختصاصی بازیابی اطلاعات در موتور هاي جستجو به راهنماي ) help ( هر موتور و ابرموتور جستجو مراجعه کنید. جستجو با کمک عملگرهاي بول ) Search ): Boolean مقدمه: منطق بول یک روش ریاضی است که جو رج بول آن را ابداع کرده است. در بازیابی اطلاعات از همین منطق براي بازیابی اطلاعات استفاده می شود. به این صورت که با استفاده از عملگر هاي OR AND و NOT می توان مفاهیم مختلف ) کلید واژه هاي مختلف ( را با هم ترکیب کرد و به این ترتیب با گسترش یا محدود کردن دامنه جستجو نتایج مرتبط تري بازیابی کرد. از این روش براي جستجو در تمامی پایگاههاي اطلاعاتی در محیط وب یا غیر آن می توان استفاده کرد. جستجو با کمک عملگرهاي بول: بیشتر ابزارهاي جستجو در اینترنت و وب امکان جستجو در بانک هاي اطلاعاتی خود را از طریق عملگرهاي بول در اختیار کاربران قرار می دهند. بی اطلاعی از کاربرد و نحوه استفاده از این عملگرها در روش ها و ابزارهاي مختلف جستجو یکی از مهم ترین دلایل بازیابی بیش از حد اطلاعات است. بنابراین بهتر است جستجو گران مبتدي قبل از هرچیز کاربرد عملگرهاي بول را براي بهینه سازي دامنه جستجوي به خوبی فرا بگیرند. عملگرهاي مهم بول در جستجو گرهاي اینترنت و وب عبارتند از : AND OR و NOT عملگر :AND عملگر AND به معنی و براي محدود کردن دامنه جستجو از طریق ترکیب کلید واژه هاي مختلف به کار می رود. براي مثال اگر به دنبال اطلاعاتی در باره روش هاي مدیریت هستیم از این عملگر به صورت زیر استفاده می کنیم: Management AND Methods یا Management AND Style در واقع عملگر AND قید باید را تداعی می کند یعنی همه واژه هاي کلیدي که با این عملگر با یکدیگر ترکیب می شوند باید در نتایج کاوش وجود داشته باشند( شکل ). 7 شکل 7 تمرین : در موتور جستجوي AltaVista با کمک عملگر AND به دنبال منابع مدیریت استراتژیک بگردید. پاسخ:... نکته: برخی از موتورهاي جستجو براي ترکیب بیش از سه یا چهار واژه کلیدي با یکدیگر با عملگر AND محدودیت قاي ل می شوند. توصیه می شود در زمان استفاه از عملگر AND در باره وجود محدودیت استفاده بیش از سه یا چهار واژه کلیدي با این عملگر راهنماي جستجو گر مورد نظر را مطالعه بکنید. نکته : بسیاري از جستجوگر ها به طور خودکار واژه هاي کلیدي مورد جستجو را از طریق عملگر AND با یکدیگر ترکیب می کنند. در منوي All و یا Must include گزینه هاي دیگري مانند Nothernlight.com یا Altavista.com بسیاري از جستجو گر ها مانند Advanced Words و یا All of This Words براي اجراي عملگر AND مورد استفاده قرار می گیرند. وجود این واسطه هاي گرافیک در جستجوگرها به کاربران مبتدي را در استفاده از عملگرهاي مختلف کمک می کند ) شکل ). 8 2

13 شکل 8 عملگر :OR عملگر OR برخلاف عملگ AND باعث گسترش دامنه جستجو و بازیابی اطلاعات می شود. در واقع عملگر OR قید هریک را تداعی می کند به این معنی که هر یک از واژه هاي کلیدي ) یکی یا همه آنها ( می توانند در نتایج جستجو وجود داشته باشند(شکل ). 9 شکل 9 تمرین : 1. منابع موجود در موتور جستجوي Google در زمینه الگوهاي یادگیري را با کمک عملگر OR بیابید. 2. نتایج جستجوي مورد نظر را با همین جستجو در جستجوگر AltaVista مقایسه کنید و در باره نتایج به دست آمده بحث کنید. پاسخ:... براي سادگی می شود( شکل ). 10 کار افراد مبتدي در تعدادي از جستجوگرها گزینه Any words یا Any of this words یا Should Include جایگزین عملگر OR 3

14 شکل 10 سوال : چرا استفاده از عملگر OR اهمیت دارد پاسخ: جستجوي جامع و مانع گاه نیازمند بازیابی حوزه هاي وسیع تري از بازیابی اطلاعات در یک زمینه مشخص است براي مثال براي جراحی قلب در پزشکی دو اصطلاح Cardiac Surgery و یا Heart Surgery مرسوم است. مسلما با ترکیب این دو واژه با عملگر OR نتایج جامع تري در جستجو به دست خواهد آمد. از طرف دیگر برخی از واژه هاي کلیدي واژه هاي مترادف و یا با املاي متفاوتی دارند( کلمه اي با دو املاي متفاوت ولی مفهومی واحد ( در این صورت استفاده از عملگر OR باعث بازیابی اطلاعات کامل تري در زمینه مورد نظر می شود. به مثال زیر توجه کنید: Organization OR Organisation عملگر :NOT این عملگر با حذف یک یا چند کلمه کلیدي از دامنه جستجو باعث محدود شدن نتایج می شود. عملگر NOT قید نباید یا بجز را اعمال می کند (شکل ( 11 نکته: شکل 11 به عنوان مثال در صورتی که به دنبال کلمه کلید تلویزیون بدون در نظر گرفتن فیلم باشیم مانند مثال زیر عمل می کنیم: Television NOT Movie در برخی از جستجوگرها مانند AltaVista و یا Excite به جاي استفاده از عملگر NOT باید از AND NOT استفاد کرد. نکته: گزینه هایی مانند without the Words و یا Must Not Include یا Include و یا and none of this words همگی به جاي عملگر NOT در جستجوگرهاي مختلف به کار می روند( شکل ). 12 4

15 نکته : شکل 12 در تعداد زیادي از جستجوگر ها بهتر است عملگرهاي استفاده شده را با حروف بزرگ تایپ کنیم!!! جستجوي ترکیبی ) Search :( Compound جستجویی است که درآن دو یا چند عملگر با هم ترکیب می شوند. در بسیاري از جستجو گر ها با استفاده از پرانتز می توان از ترکیبات مختلف عملگر ها براي دقت بیشتر در جستجو استفاده کرد. به مثال زیر توجه کنید: (Buy OR purchase OR order) AND (PC OR computer) NOT (486 OR Celeron) آیا می توانید علت جستجوي ترکیبی مورد نظر را بیان کنید! نکته : امکان جستجوي ترکیبی در جستجوگرهایی مانند AltaVista Light Northern و Hotbox امکان پذیر است. جستجوي عبارت ) Search :( Phrase با کمک این روش جستجو می توان یک عبارت یا جمله مشخص را به همان ترتیبی که واژه هاي در کادر جستجو وارد شده اند را مورد جستجو قرار داد. این قابلیت تقریبا در همه روشهاي جستجوي اصلی با کمک علامت هاي در دو طرف عبارت مورد جستجو پیش بینی شده است. نکته : جستجوي عبارت براي بازیابی اسامی خاص نظیر نام سازمان ها نشریات و اسامی افراد و... کاربرد فراوان دارد! به مثال هاي زیر توجه کنید: "How the search engines work?" "Tehran University" در قسمت جستجوي پیشرفته تعدادي از جستجوگر ها گزینه هاي دیگري نیز با عنوان Exact Phrase Phrase براي اجراي دستور جستجوي عبارت پیش بینی شده است ) شکل ). 13 یا Exact Words یا This Exact 5

16 شکل 13 نکته : با وجود قابلیت هاي زیاد جستجوي عبارت در بازیابی اطلاعات در جستجوگر هاي وب و اینترنت توجه نمایید که افزودن یا حذف حتی یک کلمه کلیدي باعث بازیابی نتایج کاملا متفاوتی در جستجو خواهد شد. تمرین : در بخش جستجوي پیشرفته سایت AltaVista بهترین فیلم هاي سال 2006 را به الگوهاي جستجوي زیر جستجو کنید و نتایج به دست آمده را با یکدیگر مقایسه کرده و در باره آن بحث کنید: "Top movies in 2006" "Top films in 2006" "Top films in year 2006" تمرین : تمرین بالا را در موتور جستجوي Google در قسمت عمومی و تخصصی تکرار کنید و نتایج به دست آمده را با نتایج بدست آمده از تمرین بالا مقایسه کرده و در باره آن بحث کنید. 6

17 این. نکات کلیدي در جستجوي اینترنتی نکته بسیار مهم براي جستجوي موثر در اینترنت و وب مطالعه کسب مهارت و تمرین زیاد است ) این موضوع براي بیشتر مهارت ها درست است ( با این وجود 6 توصیه مهم و کاربردي براي بهینه سازي جستجوهاي شما به شما اراي ه می شود: 1 قبل از هر چیز سرفصل ها و عنوان هاي جستجوي خود را مشخص کنید ) topic ( summarize your 2 واژه هاي کلیدي خود را مشخص کنید ) concepts ( Identify your key 3 واژه هاي کلیدي مناسب را انتخاب کنید ) keywords ( Choose your 4 روش و ابزارهاي جستجوي خود را انتخاب کنید ) tools (Choose your search 5 جستجو را تا یافتن نتیجه ادامه بدهید ) find ( Search until you 6 نتایج جستجوي خود را ارزیابی و مقایسه کنید ) respurces ( Evaluate the روایی و اعتبار اطلاعات در اینترنت و وب ضرورت ارزیا یب صفحات وب از دیرباز تا امروز که در عصر اطلاعات به سر می بریم همواره ارزیا یب اطلاعات و تقویت تفکر انتقادي مطرح بوده است. عصر اطلاعات نه تنها از ضرورت آن نکاسته که بر ضرورت آن افزوده است. محتواي اطلاعاتی ممکن است در هر قالبی قرار گیرد. در انواع رسانه ها صرفنظر از نوع محمل محتواي اطلاعات مورد ارزیا یب قرار میگیرد. صفحه وب سندي چندرسانه ایست که در محمل جدید اطلاعاتی یع ین وب قرار گرفته است. موتورهاي جستجو با نمایه سازي صفحات وب بازیا یب اطلاعات را در این محیط میسر می سازند. اما محیط مجازي وب ویژگی هایی خاص دارد که آن را از سایر رسانه ها متمایز می کند. به بیا ین محیط مجازي وب بر محتواي اطلاعاتی تاثیر می گذارند. بسیا ير از متخصصان اطلاع رسانی و کتابداران بر این عقیده اند که اراي ه اطلاعات در صفحات وب از اعتبار آنها خواهد کاست و هنوز فرمت چاپی را ترجیع میدهند این گروه بر این عقیده اند که اطلاعات در شکل چاپی از قابلیت اعتماد بیشتري برخوردار است چرا که مقالات در نشریات علمی پس از بررسی محتوایی چاپ میشوند. بسیا ير از اطلاعات با ارزش علمی در شبکه قرار نمی گیرند و کتابخانه ها مجلات علمی معتبري دارند که محتواي اطلاعاتی آنها به صورت تمام متن در اینترنت وجود ندارد (Standler,2004) در حالی است که ناشران مجلات علمی به فکر تغییر بستر اطلاعاتی خویش افتاده و در اندیشه فراهم آوري امکان دسترسی تمام متن به مقالات علمی خویش هستند. مزایایی چون قابلی ت دسترس پذیري فراوان بدون محدودیت زمانی و مکانی امکان روز آمد کردن سریع اطلاعات و قابلیت انتقال و کپی برداري سریع و به صرفه از اطلاعات در محیط اینترنت عواملی است که به روند دیجیتالی کردن اطلاعات سرعت می بخشد. در این صورت اراي ه خدمات به صورت پولی انجام خواهد شد و نمونه این گونه از مجلات علمی در حال حاضر به صورت الکترونیکی در شبکه مشاهده می شود( Standler,2004 ). نوع محمل اطلاعاتی در مورد صفحات وب بر محتواي اطلاعاتی آن تاثیر می گذارد لذا به صورت اختصاصی به بیان ضرورت ارزیابی اینگونه منابع پرداخته می شود: صفحات وب به سادگی ایجاد میشوند. دریافت دامنه و URL آسان است. ح یت دامنه هایی که به ظاهر نشانگر مشخصه هاي خاصی چون,org,edu هستند با پرداخت مبلغ ناچیزي واگذار می شوند. هر صفحه ایجاد شده بدون هیچ محدودیتی از سوي موتورهاي جستجو نمایه و آماده بازیا یب می شود. ا نی صفحات می توانند یکی از منابع اطلاعاتی محسوب شده و مبناي استناد قرار گیرند. نظارتی بر محتواي سایتها و نوع اطلاعات اراي ه شده در آنها وجود ندارد. و به بیا ین هر گونه اطلاعاتی از طریق صفحات وب اراي ه میشود. اطلاعات در این صفحات بدون هیچ گونه فیلتري و بدون توجه به ویژگی ه يا کاربران در دسترس گروههاي مختلف قرار می گیرد. داوري آنگونه که در مورد منابع چاپی مطرح است در این دست از منابع به چشم نمی خورد. دنیاي مجازي ارتباطات مبتنی بر وب, اعتماد پذیري را کاهش می دهد. چراکه هویت طراحان صفحات وب می تواند پنهان باشد و یا اطلاعات اراي ه شده از سوي آنها کاملا ساختگی باشد. 7

18 اطلاعات اراي ه شده در صفحات وب ناپایدار است. اطلاعات اراي ه شده در وب از نظر محتوایی گاه بیهوده و بالقوه خطرناك و گمراه کننده است. به علت آلودگی بیش از حد اطلاعات در وب, میزان جامعیت بازیا یب ها بسیار زیاد است نتیجه این آلودگی وجود سرریز اطلاعات است و براي رسیدن به نیتجه مطلوب باید به گزینش دست زد. به علاوه روشهاي نمایه سازي در وب از کاراي ی لازم برخوردار نیستند و همواره بخش مفیدي از وب به صورت وب پنهان باقی می ماند. شاید بتوان از طریق اعمال جستجوي پیشرفته بر غناي محتوایی اطلاعات بازیا یب شده افزود اما در هر صورت در نمایه سازي وب روابط معنایی آنگونه که شایسته است مد نظر نیست و چه بسا موارد بازیا یب شده با اطلاعات مورد نظر سازگاري نداشته باشد.ح یت با این فرض که موتور جستجو نمایه سازي را به درستی انجام داده باشد طراحان وب در طراحی خویش ابرداده ها را مد نظر داشته باشند و موارد بازیا یب شده مرتبط نیز باشند لازم است که کاربران مطالب بازیا یب شده را با دیدي انتقادي مورد ارزیا یب قرار دهند و به این ترتیب بر اعتبار استناد خویش بیافزایند. لذا کاربران چه به عنوان اعضاي جامعه اطلاعاتی در عصر اطلاعات و چه به عنوان مراجعان ساده کتابخانه هاي قرون وسطی هیچ گاه حق ارزیا یب منتقدانه را از خود سلب نکرده اند. ساختار اراي ه اطلاعات چه چاپی باشد, چه میکرو فیلم و چه ابزارهاي دیجیتالی کاربران همواره معیارهایی را در ارزیا یب هاي خویش به کار می برند. در مورد منابع الکترونیکی و آنچه در شبکه هاي پیوسته اشاعه می یابد ضرورت ارزیا یب نه تنها کاهش نمی یابد که پررنگ تر خواهد شد و تابع معیارهاي ویژه اي است. ارزیابی صفحات وب براي یافتن اطلاعات مناسب با نیاز اطلاعاتی از طریق صفحات وب باید در دو چیز مهارت داشت: دستها و چشمها را به تکنیک هایی مجهز کنید که قادر به یافتن مناسب ترین اطلاعات در زمانی کوتاه باشند. ذهن خود را طوري تربیت کنید که با دیدي انتقادي و حتی بدبینانه مجموعه اي از سوالات را طراحی و در مواجه با اطلاعات بازیا یب شده آنها را در ارزیا یب به کار بندد. در صورتیکه این دو فرایند همزمان انجام پذیرد می توان گفت که کاربر از مهارت بازیا یب و ارزشیا یب منابع مرتبط با نیاز خود برخوردار است. معیارهاي ارزیا یب صفحات وب برخی معیارهاي ارزیا یب صرفنظر از نوع محمل اطلاعاتی براي انواع منابع چاپی و غیر چاپی صادق اند اما برخی از معیارها اختصاص به نوعی از منابع دارند. اندیشه بنیا ین در ارزیا یب اطلاعات همچنان ثابت است اما گاهی اتفاق می افتد که با توجه به نوع کاربران, نوع و عمق نیاز اطلاعاتی و موارد استفاده از اطلاعات بازیا یب شده برخی از معیارها پررنگ تر و برخی کم رنگ تر است. محتواي این معیارها حول چند نکته می چرخد. ارزیا یب از دو جهت کمی و کیفی باید انجام شود. نوع و ساختار سازماندهی و اراي ه اطلاعات در انواع محمل ها به سهولت کاربري و و استفاده موثر می افزادید لذا نباید چنین پنداشت که ساختار و شکل اراي ه اطلاعات در کم اهمیت است. در مورد صفحات وب نیز هر دو جنبه محتواي کمی و کیفی مد نظر است. هدف را مشخص کنید : آنچه در اینترنت منتشر می شود با هدف و براي مخاطبان خاصی است. شناسایی هدف با دنبال کردن پیوندهایی چون etc" "About us", "Philosophy," "Background," "Biography," "Who am ",I آشکار می شود. این پیوندها اهداف دامنه نوع فعالیت وابستگی سازمانی و اطلاعات سودمند دیگري را مشخص می نماید. اگر در صفحه بازیا یب شده این پیوندها را پیدا نکردید باید با کوتاه کردن URL به صفحه خانگی سایت رفته و در آنجا به دنبال اطلاعاتی از این دست باشید. (Barker,2004). همواره به خاطر داشته باشید که هدف زیربناي سایر برنامه ریزي ها و طراحی هاست و در تعریف ملاکها و معیارهاي گردآوري, تنظیم و اراي ه اطلاعات تاثیرگذار است. راه دیگر براي کشف هدف توجه به دامنه و URL صفحه بازیا یب شده است. صفحاتی که با دامنه هاي net,org,edu,gov,mil مشخص می شوند از اعتبار بیشتري برخوردارند. کاربران باید درمورد دامنه هاي com که تجاري هستند بسیار دقت نمایند. این دامنه براي اهداف تجاري استفاده می شود. دامنه net به سایتهاي غیر انتفاعی داده میشود اینکه تا چه اندازه این شرکتهاي غیر انتفاعی اطلاعات صحیح اراي ه میدهند خود جاي بحث دارد( 2001.(Smith, ع یل رغم تقسیم بندي رایجی که از دامنه ها به عمل می آید در عمل نظارت چندانی بر دامنه هاي ذکر شده وجود ندارد و با پرداخت مبالغ ناچیزي دامنه ها واگذار می گردد. لذا اگر چه باید در بررسی دامنه و URL صفحه بازیا یب شده دقت نمود اما این معیار به تنهایی معیار مناسبی براي رد یا تاي ید اطلاعات بازیا یب شده نیست. 8

19 تعیین میزان پوشش : اطلاعات اراي ه شده در صفحات وب گاه بسیار عمیق و گاهی سطحی است. گاه تنها به اراي ه لیس یت از مطالب تخصصی اکتفا شده است بدون آنکه به دانش عمیق مربوط به آن اشاره اي گردد و گاهی ریزترین مسي له مورد بحث فراوان قرار گرفته است.باید در نظر داشت که طرح سوال جستجو و بازیا یب اطلاعات متاثر از نوع و محتواي نیاز اطلاعاتی نوع و سطح مخاطبان دامنه کار یا فعالیتی که به واسطه اطلاعات قصد پوشش دادن به آن را دارند و بسیا ير عوامل دیگر است. صفحات وب نیز متاثر از اهداف طراحان آن سطح پوششی خاصی از مخاطبان را مد نظر دارند و پشتیبانی می کنند. تخمین دامنه اطلاعات مناسب براي جستجوگر می تواند به چندین روش انجام پذیرد یکی از این روشها مطالعه فهرست مندرجات یا نقشه سایت -در صورت وجود- است روش دیگر مطالعه و بررسی توصیفی است که اغلب سایتها از خود اراي ه می کنند. سایتهایی که اطلاعات عمی ق و تخصصی تري دارند اغلب امکان جستجو را از طریق موتور جستجوي خود فراهم می آورند در این صورت با انجام جستجویی ساده می توان تا حدي به دامنه اطلاعات اراي ه شده و نوع سازماندهی آن پی برد. وجود پیوندهاي فرامتنی نیز اگر به درستی برقرار باشند بر عمق پوشش مطالب می افزایند. در مورد برخی از سایتها که مقالات تمام متن را فراهم می آورند پوشش گذشته نگر نیز اهمیت می یابد. تعی نی پوشش همواره بستگی به سطح دانش کاربر و نوع نیاز وي دارد. ارزیا یب شهرت و اعتبار : شناسایی صاحبان اندیشه, شهرت و اعتبار آنها در ارزیا یب صفحات وب از ضروریات است پس: - حامی صفحه یا فردي که مسي ولیت حقوقی و معنوي سایت را عهده دار است مشخص نمایید. کاربران باید بتوانند ناشر یا حامی صفحه وب را شناسی کنند به گونه اي که ارزشها اندیشه و اهداف وي مشخص شود. این بررسی با مراجعه به بخش هایی از صفحه که با "Mission" "About Us" or مشخص شده اند انجام می شود. حامی صفحه وب باید علاوه بر شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی به صورت متمایز مشخص شده باشد (2001.(Smith, - پدید آور را مشخص کنید. گاه کاربران در اطلاعات بازیا یب شده آنقدر غرق می شوند که پدید آورنده اثر و اطلاعات زمینه اي وي را از یاد می برند و به آن توجهی نمی کنند. در مورد وب سایت سازمانها و بسیا ير از سایتهاي دیگر امکان دارد که اطلاعات مربوط به پدیدآورنده مطالب ذکر نشده باشد در این صورت اگر امکان آن وجود داشته باشد با ایجاد ارتباط با مدیر سایت می توان اطلاعات مفیدي به دست آورد به علاوه اطلاعاتی که سازمانها تحت نام تنالگانی خود اراي ه می کنند اغلب تحت نظارت کارمندان و متخصصان موضوعی است و در صورت معتبر بودن آن سازمان مشکلی در مورد عدم شناخت پدید آور نخواهد بود. در عین حال مشخص کردن صاحب اندیشه در هر سایتی نشان دهنده دقت نظر و احترامی است که طراحان آن به تفکر انتقادي مخاطبان خویش دارند( 2001.(Smith, در صورتیکه اطلاعات مربوط به پدیدآور مشخص باشد باید دقت داشته باشید که توضیحات کامل باشد و تصویر مناسبی از وضعیت مسي ولیت مطالب منتشر شده را مشخص نماید. اراي ه آدرس پست الکترونیک نویسنده مطلبی که مشخصات حرفه اي و تخصصی وي را نمایان نسازد قابل اعتنا نیست. در اینصورت باید با نویسنده مطلب ارتباط برقرار کرد و مشخصات لازم را از او دریافت نمود. (Barker,2004) تعیین درستی : گاه اطلاعات اراي ه شده در محیط مجا يز وب نه تنها صحیح نیست که گمراه کننده و در مواردي مثل اطلاعات پزشکی خطرناك نیز هست لذا در ارزیا یب اطلاعات باید بر این جنبه بسیار دقت داشت. تعی نی میزان درستی اطلاعات بازیا یب شده مهمترین بخش ارزیا یب انتقادي اطلاعات است. اغلب کاربران از روي ظاهر سایت و نوع طراحی آن به ارزیا یب می پردازند در حالیکه صرف طراحی مناسب و زیب يا سایت دلیلی بر درستی محتواي اطلاعاتی آن نیست. اشتباهات تایپی و گرامري گاه محتوا را قلب می کنند و اطلاعات گمراه کننده اي را منتقل می سازند. پدید آور مطالبی که محتوایی قابل اعتماد داشته باشند کلامش را با استنادها اعتبار می بخشد در صورتیکه مقاله اي علمی فاقد استناد و منابع باشد نباید محتواي اطلاعاتی آن را زیاد معتبر و جدي قلمداد کرد. در مورد سایتها نیز چنین است. اطلاعات اراي ه شده در صفحه اي اینترنتی چنانچه با پیوندها مسیري را براي کشف منابع و استنادها فراهم آورد بر اعتبار خویش افزوده است( Smith,.(2001 9

20 روزآمدي: با توجه به رشد روز افزون علم و کوتاه شدن دوره حیات علمی یک اندیشه لازم است از روزآمدي اطلاعات اراي ه شده اطمینان حاصل گردد. توجه به تاریخ انتشار یک صفحه و تاریخ بازبینی آن که اغلب در پاي ین یا بالاي صفحه ظاهر می شود گامی جهت ارزیا یب روزآمدي صفحه و اطلاعات آن است. الزاما تاریخ انتشار صفحه و یا تاریخ روزآمدسازي سایت به تنهایی ملاك روزآمدي اطلاعات نیست فعال نبودن پیوندها نشانی از عدم پویایی و روزآمدسازي سایت است. به علاوه منابع مورد استفاده در متن نیز باید مورد توجه قرار گیرد در صورت کهنه بودن منابع مورد استناد باید در روزآمدي مطالب اراي ه شده تردید کرد. توجه به این مسي له اهمیت دارد که به صرف کهنه بودن منابع مورد استناد نمی توان خط بطلانی بر محتواي اطلاعاتی اطلاعات بازیا یب شده کشید بلکه باید همزمان به متن آن علم یا رشته طول عمر مفید اطلاعات در آن موضوع و بار محتوایی مطالب نیز توجه داشت. قابلیت دسترس پذیري : - دسترس پذیري در شبکه دسترسی به منابع اطلاعاتی در اینترنت ممکن است به شیوه ه يا مختلفی محدود شود(از جمله زبان منبع, نیاز به ثبت نام, نیاز به اثبات صلاحیت یا عضویت در یک سازمان خاص) دسترس پذیري بزرگترین عاملی است که مراجعان کتابخانه ها را به پاي میز کامپیوتر کشانده. محیط مجازي وب محدودیت زمانی و مکانی کاربران را از میان برداشته است و با اراي ه انبوهی از اطلاعات آنان را در ظاهر از کتابخانه ها بی نیاز ساخته است. اما کاربران غالبا فراموش می کنند که اغلب اطلاعات علمی و مستند در پایگاهها اراي ه شده و دسترسی به آنها براي همه ممکن نیست. از سویی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به طراحی وب سایتهاي خود پرداخته و دسترس پذیري اطلاعات را از طریق شبکه ها و پایگاههاي پیوسته نیز فراهم آورده اند. حرکت به سوي شبکه ها و کتابخانه هاي مجازي است. در چنین محیطی که کاربران در معرض انواع اطلاعات قرار گرفته اند و امکان استفاده از اطلاعات ضعیف تر به علت سهولت بازیا یب و دسترس پذیري بیشتر وجود دارد باید به کاربران آموخت که کتابخانه ها نیز دسترسی به برخی از منابع اطلاعاتی را فراهم نموده اند و معیارهاي ارزیا یب منسجمی بر این انتخابها و گزینش ها تاثیر داشته است. - دسترس پذیري در صفحات یا نحوه اراي ه و نظم دهی اطلاعات در صفحه : نحوه اراي ه اطلاعات در صفحات وب از اهمیت فراوانی برخوردار است. نوع سازماندهی اطلاعات, تعریف پیوند ه يا فرامتنی, امکان استفاده از جستجو و مرور, میزان تعامل با کاربر و کاربر مدار بودن, سرعت بارگذاري اطلاعات, قابل فهم و ساختارمند بودن اراي ه و به بیا ین وجود سازماندهی در اراي ه اطلاعات دسترسی پذیري را سهولت می بخشد و کاربران را از سردرگمی م ی رهاند. نسبت به واژه هایی چون " sites," links," "additional."related links," etc حساس باشید. پیوند ها را بررسی کنید. اراي ه ارجاعات کور غیر فعال و یا نامربوط از اعتبار اطلاعات اراي ه شده می کاهد( Barker,2004 ). این بخش از کار به امکانات تکنولوژیکی و مهارت در طراحی این نظامها بستگی دارد و توجه به آن در ارزیا یب صفحات وب از اهمیت فراوانی برخوردار است. قیمت : هزینه لازم براي دسترسی به اطلاعاتی یکی از مواردي است که به هنگام استفاده از اطلاعات باید به آن توجه داشت. اطلاعات با ارزش پایگاههاي اطلاعاتی معتبر دنیا به صورت اشتراکی اراي ه می شوند. گاهی استفاده از چکیده و اطلاعات کتابشناختی رایگان است اما براي دریافت م نت کامل نیاز به پرداخت وجه هستید. در نتیجه شما باید ارزش نسبی پرداخت هزینه ها را به محتوایی که دریافت خواهید نمود تخمین زده و با این دید که ارزش اطلاعات به محتواي آنهاست تصمیم گیري نمایید. SEO چیست معناي لغوي SEO که مخفف Search Engine Optimization است بهینه سازي موتور جستجو است یعنی تولید کردن صفحات وبی که براي موتورهاي جستجو جالب و فریبنده هستند. بهینه سازي صفحات وب این است که شما در نتایج یک موتور جستجوي بزرگ بیشترین امتیاز را داشته باشید. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که اکثر مردم از موتورهاي جستجو براي رسیدن به مطلب یا محصول مورد نظر خود استفاده میکنند. علم بهینه سازي موتور جستجو در مورد روشهاي فنی مانند عنوان صفحه ي مناسب تگ ها و متا تگ ها واژه هاي کلیدي و عبارات کلیدي و توضیحات مناسب سایت و کلا محتوایی که موتورهاي جستجو دوست دارند مطالعه می کند. متاسفانه تمام نرم افزارهاي خزندگی یک جور کار نمیکنند. براي مثال اگر صفحه وب شما در یکی از موتورهاي جستجو امتیاز بالایی داشته باشد ممکن است در دیگر موتورها این چنین نباشد. چرا SEO مهم است 0 برتر بودن در نتایج جستجو مشتري هاي زیادي را به دیدار از وب سایت شما دعوت میکند. 87 در صد تمام بینندگان شما از یک صفحه یک وضعیت دارند. 91 در صد از کاربران اینترنت از موتورهاي جستجو استفاده میکنند.

21 طبق آخرین تحقیقات بیش از 250 میلیون جستجو در روز در کشور انگلیس انجام میگیرد. 73 در صد معاملات آنلاین به وسیله موتورهاي جستجو آغاز میشود. 3.5 بیلیون از وب سایت با هم بر سر رقابت پول هستند اما واقعیت این این است که فقط کسرهاي از یک درصد به صفحه اول می رسند. چه کسانی به SEO احتیاج دارند ابزارهاي SEO چیست Keyword Suggestion پیشنهاد دهنده ي واژه هاي کلیدي: شما میتوانید با استفاده از Keyword Suggestion واژه هاي کلیدي بهتر و جذاب تري را انتخاب کنید. Google Rank Checker چک کننده ي امتیاز شما در گوگل: موتور جستجوي گوگل با محاسباتی خاص و دقیق به وب سایت ها امتیاز میدهید. معمولا چک کردن این امتیاز آسان نیست اما این ابزار در بیشتر سایت هاي مرتبط با Tools SEO کار شما را آسان کرده گوگل چک کنید. Link Popularity و شما میتوانید به راحتی امتیاز خود را در محبوبیت لینک: محبوییت لینک به شما نشان میدهید که در موتورهاي جستجوي مختلف وقتی شما را جستجو میکنند ظاهر میشود و جدیدن از این ابزار براي مقایسه کردن بین چند وب سایت استفاده می شود. چه تعداد نتیجه Search Engine Position وضعیت سایت شما در موتورهاي جستجو: این ابزار هم تعداد نتایج جستجوي سایت شما را در موتورهاي جستجوي بزرگ نمایش میدهد. به تازگی موتور جستجویی در ایران به آدرس راه اندازي شده است که علاوه بر خدمات جستجو براي اولین در رابطه Search Engine Optimization اراي ه میدهد. منابع: 1- کیوان کوشا ) 2- عاطفه شریف ( 1381 : ابزارهاي کاوش اینترنت نشر کتابدار بیان ضرورت و معیارهاي ارزیابی در صفحات وب وب سایت irandoc.ac.ir بار در ایران خدماتی کامل 3- Ernest Ackerman( 2003 ) :Searching & Researching on the Internet, Franklin Association 4- Barker, Jon (2004) Finding Information on the Internet: A Tutorial University of California. Available at: < 5- Case, Ronald. (2003) Making Critical Thinking an Integral part of Electronic Research". School Library in Canada.22 (4). Available at: < 6- Engle, Michael. (2004)"The Seven Steps of the Research Process. Cornel University Library. Available at: < - bibliog. > 7-Smith, Alistair.(1997) "Criteria for evaluation of Internet Information Resource The Public-Access Computer Systems Review. 8(3). Available at:< 8-Smith, Marshall L. (2001) Critical Thinking and the Web. Darlene Lynch and Robert F. Vernon, Journal of Social Work Education, 37(2): p Available at: < 9-Standler, Ronald B. (2004) Evaluating Credibility of Information on the Internet. Available at: < 10-Tilloston, Joy.(2003) A Portrait of the Audience for Instruction in Web Searching: Result of a Survey Conducted at Tow Canadian Universities. CJLIS/RCSIB.27(1): p

22 نکاتی براي پیشرفت بر اساس تجربه هاي عملی در طی برگزاري کارگاههاي مختلف جستجو در اینترنت و وب دریافتم که یکی از دلایل ضعف کاربران ایرانی در جستجوي موثر در اینترنت و وب نه فقط عدم شناخت و تسلط به روشها و ابزارهاي جستجو می باشد بلکه مشکل عمده اي به نام ضعف در زبان انگلیسی کاربران را رنج می دهد. بر اثر تجربه سعی نمودم مجموعه اي زز لغات کاربردي و عملی موثر در جستجو را براي گروههاي سنی مختلف و با توجه به تخصص هاي مختلف گردآوري نمایم. اولین سري مجموعه لغات مورد نظر در قالب 170 لغت مطلقا ضروي براي کاربران مبتدي اینترنت و وب تهیه شده است که در پایان همین جزوه در اختیار فراگیران قرار گرفته است. از کلیه اساتید صاحب نظران و کارشناسان خواهشمندم که نقطه نظرهاي پیشنهادي و انتقادي خود را در خصوص نحوه برگزاري کارگاه و همینطور جزوه تهیه شده به اینجانب منعکس نمایند. منصور دهستانی 2

23 170 لغت مطلقا ضروري براي جستجوي موثر در اینترنت و وب 170 Absolutely essential words for effective web searching مقدمه پیدایش اینترنت و وب فرصت هاي زیاد و تازه اي را در فرآیند اطلاع یابی و اطلاع رسانی پیش روي محققان و دانشجویان و شهروندان قرار داده است. امکان جستجو و دسترسی به حجم وسیعی از اطلاعات موجود در اینترنت و وب (خرد جهانی میراث خرد جهانی به اشتراك گذاشته شده ) اغلب فعالیت هاي آموزشی تحقیقاتی و تجاري و سیاسی و... را تحت تاثیر خود قرار داده است به نحوي که امروزه مهارت اطلاع یابی و جستجوي اطلاعات به یکی از مزیت هاي رقابتی افراد سازمان ها ملت ها و کشور ها تبدیل شده است. مشکل اصلی در فرآیند اطلاع یابی و جستجوي اطلاعات حجم کم منابع اطلاعاتی یا نتایج بدست آمده نیست بلکه مشکل تازه اي به نام بازیابی بیش از حد اطلاعات در جستجو هاي اولیه می باشد که در نتیجه جستجوي موثر اینترنت و وب به یکی از نیازهاي مهم و حیاتی شهروندان دانشجویان و محققان و اساتید تبدیل نموده است. با توجه به ضرورت و نیاز به آموزش هاي تخصصی در این زمینه مجموعه اي از کارگاههاي آموزشی (یک روزه کوتاه مدت و فشرده ( توسط اینجانب طراحی و در مراکز آموزشی مختلف ) دولتی و دانشگاهی) به اجرا در آمده است که حاصل تجربیات حضور در دوره هاي مختلف آموزشی و برگزاري کارگاههاي متعدد در این زمینه مطالبی است که در کارگاههاي مورد نظر به فراگیران آموزش داده می شود. مجموعه لغاتی که پیش رو دارید نتیجه بازخورد هاي گرفته شده از شرکت کنندگان بیش از دهها کارگاهها آموزشی با عناوین o روشها و ابزارهاي جستجوي موثر در اینترنت و وب o جستجوي تخصصی اینترنت و وب ) ویژه دانشجویان علوم پایه و پزشکی ( o خدمات مرجع با تاکید بر خدمات مرجع مجانی در اینترنت و وب ) ویژه کارشناسان کتابداراي و اطلاع رسانی ( می باشد که در طی مدت 10 سال برگزاري کارگاههاي فوق توسط فراگیران مورد سوال واقع شده است. بی شک مجموعه لغات یادشده صرفا پاسخگوي نیاز کاربران کارگاههاي مورد نظر می باشد و بر اساس نیازهاي کارگاههاي مورد نظر انتخاب شده است با این وجود بر اساس تجربیات مختلف دریافتم که فراگیران( دانشجویان) در صورت تسلط نسبی بر واژه هاي اراي ه شده مورد نظر و همزمان با شرکت در کارگاههاي یاد شده قادر خواهد بود که مستقل از تحصیلات دانشگاهی ) و گاه حتی بدون داشتن تحصیلات دانشگاهی ( به طور موثر و در مدت زمان کوتاهی به جستجوي نیازهاي خود در اینترنت و وب پرداخته و به نحو اثربخشی به نتایج مطلوب خود دست بیابد. از کلیه صاحب نظران و کارشناسان مجرب و دلسوختگان اطلاع رسانی خواهشمندم با اراي ه پیشنهادات و راهنمایی هاي کاربردي خود اینجانب را در تکمیل این مجموعه یاري نمایند. 3

24 ABC A to Z Account Active Asymmetric Achieve Advanced Search Advertisement Administrative Affordability Annotation Attachment Applied Anonymous Affiliate Audit Algorithm Appearance Associate's degree Bookmark Boolean Search Brain Drain Browsing Business Bachelor Balanced Score Card Benchmark Credit Card Client Continuous Improvement Core Competency Cash Case Sensitivity Content Command Customization Content Provider Cool Cognitive Commerce الفبا سیر تا پیاز( الف تا ي ( حق اشتراك فعال نامتقارن دستیابی یافتن انجام دادن جستجوي پیشرفته تبلیغات مدیریتی توانایی پرداخت کوته نوشت توضیح کوتاه یک صفحه وب فایل پیوست یک نامه الکترونیک کاربردي ناشناس ناشناخته مربوط کردن ممیزي الگوریتم ظاهر دیپلم آدرس اینترنتی ذخیره شده در مرورگر وب جستجوي منطقی ) AND OR و (... فرار مغزها گشت و گذار در وب کسب و کار لیسانس کارت توزیع متوازن الگوبرداري کارت اعتباري سرویس گیرنده بهبود مستمر شایستگی ذاتی شایستگی کلیدي خرید مستقیم حساسیت جستجو گر به جروف کوچک و بزرگ محتوي فرمان دستور سفارشی کردن فراهم کننده محتوي جالب جذاب ادراکی مفهومی تجارت 4

25 Carrier Cost Concept searching Conceptual framework Creative Creativity Cockpit ( Management cockpit) Contemporary Default setting Domain name Dead link Directory Demand priority Discussion group Downloading Development Documentation Disaster Discount Digital divide Decision Delegate Delivery Draft Dynamic Educational Effective Entrepreneur Entrepreneurship e-commerce e-banking e-learning e-health e-citizen e-readiness e-government e-city Emotional Exhibition ( fair ) Essential FAQ Favorite list حامل هزینه جستجوي مفهوم چارچوب مفهومی خلاق خلاقیت سکوي مدیریت سازمان همزمان همدوره تنظیمات پیش فرض آدرس اینترنتی یک شبکه یا یک وب سایت پیوند بی مقصد فهرست جستجو اولویت درخواست گروههاي خبري کپی یا دریافت فایل از اینترنت توسعه بهبود مستند سازي فاجعه بحران بلایاي طبیعی تخفیف شکاف دیجیتالی تصمیم نمایندگی دادن تحویل پیش نویس پویا آموزشی موثر کارآفرین کارآفرینی تجارت الکترونیک بانکداري الکترونیک آموزش(یادگیري)الکترونیک سلامت الکترونیک شهروند الکترونیک آگاهی الکترونیک دولت الکترونیک شهر الکترونیک هیجانی( احساسی عاطفی) نمایشگاه ضروري پرسش هاي متداول فهرست سایت هاي ذخیره شده در مرورگر وب 5

26 Flexible FTP False drop Full text Foundation Fundamental Flying start GUI Governmental Gallery Goals Guard Guideline Hierarchy High precision / low recall Hit list Home page Hot fix http Holistic Hypertext Hyperlink Human resource development Infrastructure Information Index Invisible web Killer tip Knowledge Know how / know why Low precision / high recall Lesson plan Literacy Master plan Mailing list Meta search Meta tag Mind map Merchant Mind management Nuts and bolts Negotiate انعطاف پذیر پروتوکل دسترسی مستقیم به فایل ها ریزش کاذب متن کامل مقاله اساس بنیان اساسی بنیادي شروع خوب رابط گرافیکی کاربران دولتی مجموعه گالري اهداف نگهبان راهبرد رهنمون زیر مجموعه دریافت نتایج دلخواه و بدون نتایج نامطلوب فهرست نتایج صفحه اول یک وب سایت نرم افزارهاي امنیتی ویندوز پروتوکل انتقال صفحات وب جامع نگر ابر متن ) متن داراي پیوند فعال ( پیوند ) در صفحات وب ( توسعه منابع انسانی زیر بنا اطلاعات فهرست وب نامري ی نکات بسیار کاربردي و مفید دانش ) علم ( چگونگی / چرایی دریافت نتایج نامطلوب و بدون نتایج مطلوب طرح درس سواد طرح جامع فهرست پستی ابر موتور جستجو دستورات متا ) تعدادي براي افزایش رتبه سایت در وب به کار می روند ( نقشه ذهنی تاجر مدیریت فکر نکات مهم و کاربردي مذاکره گفتگو 6

27 Nested Boolean logic Non-profit Need assessment Password Phrase search Perfect Planning Plug in Policy Proximity Road map Resource list Robot ~ spider Search engine Shareware Support Sorting Spam Shortcut Spider ~ robot Stop words Subcategory Subscribe Syllabus Training Tips tricks Truncation Tool tip Trend Tutorial Trial Trial and error Trouble shooting TV soap Technical Think tank Tools Unsubscribe Upload Users guide Vision Vendor neutral جستجوي ترکیبی غیر انتفاعی نیاز سنجی رمز عبور (گذر واژه ( جستجوي عبارت کامل بی نقص طراحی نرم افزار کمکی سیاست جستجوي واژه هاي بر اساس فاصله میان آنها نقشه راه فهرست منابع روبات نرم افزار( موتور یا ماشین) طراحی شده براي جستجو در وب موتور جستجو نرم افزار اولیه مجانی براي امتحان نسخه نهایی در مدت زمانی محدود پشتیبانی مرتب کردن نامه الکترونیک ناخواسته میانبر عنکبوت = روبات نرم افزار( موتور یا ماشین) طراحی شده براي جستجو در وب واژه هاي ي که در موتورهاي جستجو درنظر گرفته نمی شوند( A The An و...) زیر فهرست عضو شدن ثبت نام کردن ري وس مطالب آموزش فوت و فن لم فوت کوزه گري جستجو بر اساس پیشوند میان وند و یا پسوند یک خانواده از واژه هاي کوته نوشت گرایش خودآموز آزمایشی آزمون و خطا رفع نقص سریال تلویزیونی فنی اتاق فکر ابزار حذف نام کپی یا قرار دادن فایل ها در وب راهنماي کاربران بینش چشم انداز آرمان غیر وابسته به تولید کننده خاص 7

Slide 1

Slide 1 به نام خدا مهندسي اينترنت اساليد پنجم فرید رضازاده Decide what to index Collect it Index it (efficiently) Keep the index up to date Provide user-friendly query facilities How Search Engines Work? GoogleBot(Spider)

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

گروه مشاوره و آموزش بازاریابی اینترنتی پرسیما موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 و

گروه مشاوره و آموزش بازاریابی اینترنتی پرسیما موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 و موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 ویرایش 1 ١ بازاریابی درون گرا Marketing) (Inbound چیست - به هر تاکتیکی در بازاریابی که متکی بر جلب

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team 2 صفحه نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2018 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از وب سایت

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

مشکالت احتمالی قبل از نصب مهم: توصیه حتما قبل از شروع به نصب برنامه ) Control UAC ( User Account و آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید. جهت اینکار در وی

مشکالت احتمالی قبل از نصب مهم: توصیه حتما قبل از شروع به نصب برنامه ) Control UAC ( User Account و آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید. جهت اینکار در وی احتمالی قبل از نصب مهم: توصیه حتما قبل از شروع به نصب برنامه ) Control UAC ( User Account و آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید. جهت اینکار در ویندوز های 7 و 8 به Control Panel مراجعه نمایید و در بخش Action

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20D4C7E598C7D120C8D2D19020E3C7ED98D1E6D3C7DDCA4F6E656E6F7465>

<4D F736F F D20D4C7E598C7D120C8D2D19020E3C7ED98D1E6D3C7DDCA4F6E656E6F7465> Onenote شاهكار بزرگ مايكرو سافت Onenote يكي از شاهكارهاي مجموعه office 2007 است كه به كمك آن مي توانيد اطلاعات مختلف را جمع آوري و سازماندهي و جستجو كنيد و با ديگران به اشتراك بگذاريد. مايكروسافت جهت مديريت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل مهندس طراح تبليغات وبهينه سازيWEB گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل 0-/// 0 6 0 0 0 Isco-0 نسخه شناسه شايستگي

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی تهیه کننده: رقیه کاظمی (کتابخانه دانشکده طب سنتی ( اولین از یکی ناشرانی از سال که است انتشار و به چاپ علمی منابع و مجالت پرداخته از یکی اکنون هم و

توضیحات بیشتر

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی که در حین انجام کار خطایی رخ دهد به صورت کامل متوقف

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-24/88/1/

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-24/88/1/ استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 18/6/1 كد استاندارد: 0-2/88/1/2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش

توضیحات بیشتر

گروه فناوري اطالعات همفکران پرتال آموزش مجازي دولت الکترونيک راهنماي سریع کاربري CITG.eGov.Doc.eLearning.QuickGuide نسخه /01/11

گروه فناوري اطالعات همفکران پرتال آموزش مجازي دولت الکترونيک راهنماي سریع کاربري CITG.eGov.Doc.eLearning.QuickGuide نسخه /01/11 راهنماي سریع کاربري.QuickGuide نسخه 1.0.0 11/01/11 سوابق و سندیت سند : نام واحد تصویب کننده تایيد کننده فني)تکنولوژي( تایيد کننده فرآیندي )اجرایي( تهيه کننده تنظيم و ویرایش نام مسئول منصور دادرس - - مسعود

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب و فعال سازی افزونه ایجاد فرم ثبت نام و پنل کاربری + سیستم عضویت vip MemberShip Pro فروش انحصاری در دیجی وردپرس فهرست محتوای فایل دانلودی -

راهنمای نصب و فعال سازی افزونه ایجاد فرم ثبت نام و پنل کاربری + سیستم عضویت vip MemberShip Pro فروش انحصاری در دیجی وردپرس فهرست محتوای فایل دانلودی - راهنمای نصب و فعال سازی افزونه ایجاد فرم ثبت نام و پنل کاربری + سیستم عضویت vip MemberShip Pro فروش انحصاری در دیجی وردپرس فهرست محتوای فایل دانلودی - صفحه 1 نصب افزونه به کمک داشبورد وردپرس - صفحه 1 نصب

توضیحات بیشتر

دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی

دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی www.modiresabz.com دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی سالم و تشکر از شما برای ثبت نام در دوره آنالین راه اندازی کسب و کار اینترنتی این دوره آنالین شامل 15 درس است که هر دو روز یکبار

توضیحات بیشتر

مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران معرفی سرویس DDNS و نحوه ی تنظیمات آن

مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران معرفی سرویس DDNS و نحوه ی تنظیمات آن معرفی سرویس DDNS و نحوه ی تنظیمات آن DDNS سرویسی است که به کاربران دارای اشتراک ADSL اجازه می دهد تا کاربران بتوانند با وجود IP های Dynamic )پویا( از طریق سرویس های دسترسی از راه دور مانند Remote Desktop

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team 2 صفحه نصب آنتی ویروس کسپرسکی 2018 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از وب سایت کسپرسکی دانلود

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation فصل دوم: جستجوی منابع علمی درس روش تحقیق دانشگاه علوم و تحقیقات فارس مدرس: امین کشاورزی 1/19 چند نکته شما سعی در تالش برای پیدا کردن چه چیزی هستید سعی کنید دقیقا مشخص کنید در پی دانستن چه مطلبی هستید چه

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team نحوه نصب کسپرسکی توتال سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( ابتدا از طریق صفحه مربوط به این

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی جومال ابزار الزم برای نصب و راه

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی   1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

Finding Info on the Web

Finding Info on the Web حسن بشیری آموزشکده فنی و حرفهای 1395 o o آشنایی با روشهای مدیریت منابع الکترونیکی در پژوهش مبانی اینترنت و منابع اطلاعاتی ابزارهای جستجو در وب کاربست برخی ابزارهای پژوهش o شیوههای موثر جستجو کردن در وب

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب آنتی ویروس ESET Smart Security نسخه ویندوز: جهت نصب نرم افزار ESET NOD32 Antivirus ابتدا نرم افزار را از سایت دانلود نمائید جه

راهنمای نصب آنتی ویروس ESET Smart Security نسخه ویندوز: جهت نصب نرم افزار ESET NOD32 Antivirus ابتدا نرم افزار را از سایت   دانلود نمائید جه راهنمای نصب آنتی ویروس ESET Smart Security نسخه ویندوز: جهت نصب نرم افزار ESET NOD32 Antivirus ابتدا نرم افزار را از سایت www.4786.ir دانلود نمائید جهت دانلود نرم افزار مراحل زیر را دنبال نمائید : 1 ابتدا

توضیحات بیشتر

6 روش برای رفع مشکل قفل کردن‌های تصادفی ویندوز

6 روش برای رفع مشکل قفل کردن‌های تصادفی ویندوز عیب یابی مشکلات تصادفی ویندوز 10 6 روش برای رفع مشکل قفل کردنهای تصادفی ویندوز قفل کردنهای تصادفی و از کار افتادن ویندوز موضوعی است که هر کاربری کم و زیاد با آن برخورد داشته است. چنین وضعیتی میتواند به

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation موضوع تحقيق : بررسی web1.2.3 استاد راهنما : جناب آقاي دكتر كيانی دانشجو: سهيل عباسی كالنی پاييز 1395 Internet در سال 1983 شركت انگليسي ( آريانت ) اينترنت كه يک شبکه جهاني است كه شامل ميليون ها كامپيوتر

توضیحات بیشتر

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم Google Takeout چگونه آرشیو تمام اطلاعاتمان روی گوگل را دانلود کنیم روزی که گوگل اعلام كرد شما می توانید یک آرشیو از تمام اطلاعات جستجوی خود را دانلود كنيد این خبر بازخورد مثبت و خوشحال کننده ای را در بین

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team نحوه نصب کسپرسکی توتال سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( ابتدا از طریق صفحه مربوط به این محصول اقدام

توضیحات بیشتر

به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب:

به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب: به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب: 2... 2 مقدمه... 3 راهنمای تهیه نسخه پشتیبان از ایمیل... 14 ایمیل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help.doc

Microsoft Word - help.doc راهنماي استفاده از سامانه پيام كوتاه براي وارد شدن به محيط مديريت شماره پيامك خود ابتدا بايد به اينترنت متصل باشيد و به آدرس سايت www.smsline.ir مراجعه نماييد. در صفحه اصلي سايت قسمت (( ورود به پنل ))

توضیحات بیشتر

ساخت نهایی برنامه در این فصل با چگونگی ساخت نهایی برنامه آشنا می شویم. این قدم آخرین گام در برنامه نویسی براي موبایل است. دو گام اصلی ما را

ساخت نهایی برنامه در این فصل با چگونگی ساخت نهایی برنامه آشنا می شویم. این قدم آخرین گام در برنامه نویسی براي موبایل است. دو گام اصلی ما را - -1 1 1- ساخت نهایی برنامه در این فصل با چگونگی ساخت نهایی برنامه آشنا می شویم. این قدم آخرین گام در برنامه نویسی براي موبایل است. دو گام اصلی ما را تا برنامه نهایی هدایت خواهد کرد. اولین گام تست برنامه

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

چطور می توانید به طور دستی و به طور خودکار تاریخچه ) (history مرورگر خود را پاک کنید هر بار که شما در اینترنت گشت و گذار می کنید وبسایتها ردی از خود ب

چطور می توانید به طور دستی و به طور خودکار تاریخچه ) (history مرورگر خود را پاک کنید هر بار که شما در اینترنت گشت و گذار می کنید وبسایتها ردی از خود ب چطور می توانید به طور دستی و به طور خودکار تاریخچه ) (history مرورگر خود را پاک کنید هر بار که شما در اینترنت گشت و گذار می کنید وبسایتها ردی از خود بر روی کامپیوتر شما باقی می گذارند از جمله کوکیها تصاویر

توضیحات بیشتر

TrafficRelay-manual doc

TrafficRelay-manual doc 1 از راهنماي استفاده از انتقال ترافیک 2 از شماره بازنگري تاریخ بازنگري شرح بازنگري ویرایشگر ویرایش اول 89/05/02 01 ویرایش دوم 89/08/04 02 ویرایش سوم 90/08/29 03 ویرایش چهارم 95/08/25 04 تهیهکننده تاییدکننده

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجره ای شبیه به عکس زیر نمایان میشود. بخش های مختلفی که

توضیحات بیشتر

ETABS MATE Update Release Note

ETABS MATE Update Release Note What s new in ETABS MATE Software Concrete Structural Detailer Version 1.3.515 امكان وارد كردن نتايج طراحي سازه از استفاده از با فرمت XML ETABS 2015 با توجه به حساسيت موتورهاي پايگاه دادههاي اكسس مايكروسافت

توضیحات بیشتر

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست ZDLOGGER WebServer Request Form مشتري گرامي ضمن تشكر از اينكه نرم افزار ZDLogger را جهت پايش ا نلاين ا ن مجموعه انتخاب نموده ايد كمال تشكر را داريم. همانطور كه مستحضر هستيد اين نرم افزار داراي دو هسته

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار 383/2/ كد استاندارد -6/49//2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form6

Microsoft Word - Form6 استاندارد مهارت و آموزشي گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 88// كد استاندارد : -4/9//4/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خيابان خوش شمالي- تقاطع خوش و نصرت ساختمان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx ايرانيان IeDCo. Support Team 6/4/2012 Kaspersky Small Office نصب Security ويروس را از طريق آدرس زير دانلود كنيد: اين نسخه آنتي در ابتدا فايل نصب Kaspersky نصب Small Office Security جهت http://www.irkaspersky.com/trial/kaspersky

توضیحات بیشتر

واحد عل م سنج ی معاونت تحقیقات و فناوری را هن مای شناسا ی ی م جالت نماهی شده رد (ISI) Web of Science امروزه ارزیا یب مجالت علمی یکی از دغدغه های جوامع

واحد عل م سنج ی معاونت تحقیقات و فناوری را هن مای شناسا ی ی م جالت نماهی شده رد (ISI) Web of Science امروزه ارزیا یب مجالت علمی یکی از دغدغه های جوامع واحد عل م سنج ی معاونت تحقیقات و فناوری را هن مای شناسا ی ی م جالت نماهی شده رد (ISI) Web of Science امروزه ارزیا یب مجالت علمی یکی از دغدغه های جوامع علمی به شمار می رود برای اینکه بدانید مجله ای که برای

توضیحات بیشتر

راهنمای مطالعه درسی در: سامانه آموزشهای مجازی مجتمع فنی تهران

راهنمای مطالعه درسی در: سامانه آموزشهای مجازی مجتمع فنی تهران راهنمای مطالعه درسی در: سامانه آموزشهای مجازی مجتمع فنی تهران www.webile.ir راهنمای مطالعه درسی در دورههای سامانه www.webile.ir در مرورگر اینترنتی خود )ترجیحا Google Chrome یا )Firefox وارد نشانی )1 شوید.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??????.docx

Microsoft Word - ??????.docx به نام خدا راهنماي استفاده از سامانه جامع تعاملي مركز ماهر ابتدا آخرين ورژن كيهان كلاينت را از سايت پيام پرداز دانلود نماييد. سايت شركت مهندسي پيام پرداز فايل هاي نصب كيهان كيهان نسخه كاربر چهار كيهان

توضیحات بیشتر

چگونه یک PDF جذاب شامل لینک و ویدئو بسازیم محتوای چند رسانه ای باعث توجه بیشترمخاطبان به محیط مجازی می شود. چند رسانه ای ها صفحات وب را از یک صفحه ساد

چگونه یک PDF جذاب شامل لینک و ویدئو بسازیم محتوای چند رسانه ای باعث توجه بیشترمخاطبان به محیط مجازی می شود. چند رسانه ای ها صفحات وب را از یک صفحه ساد چگونه یک PDF جذاب شامل لینک و ویدئو بسازیم محتوای چند رسانه ای باعث توجه بیشترمخاطبان به محیط مجازی می شود. چند رسانه ای ها صفحات وب را از یک صفحه ساده حاوی متن و چند تصویر فراتر برده است. ویدئو و موسیقی

توضیحات بیشتر

مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315

مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315 مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315 در سامانه نحوه فعال سازی حساب بررسی کارکرد سامانه حسابها 1. تسهیالت 2. تعیین گذر واژه وب 3. غیر فعال کردن امضاء 4. فعال سازی گذر وازه گوشی 5. بررسی نسخه تحت وب

توضیحات بیشتر

جستجوي مقاله يا مجله در سايت THOMSON REUTERS يا ISI پيشنهاد مي گردد پيش از ارسال مقاله براي چاپ ابتدا از وضعيت امتياز و IF مجله مورد نظر مطلع گرديد به

جستجوي مقاله يا مجله در سايت THOMSON REUTERS يا ISI پيشنهاد مي گردد پيش از ارسال مقاله براي چاپ ابتدا از وضعيت امتياز و IF مجله مورد نظر مطلع گرديد به جستجوي مقاله يا مجله در سايت THOMSON REUTERS يا ISI پيشنهاد مي گردد پيش از ارسال مقاله براي چاپ ابتدا از وضعيت امتياز و IF مجله مورد نظر مطلع گرديد به اين منظور با استفاده از نام كاربري ورمز عبور INLM

توضیحات بیشتر

را مای ب و راه ا دا زی م ا ار ارسال/ یا ا ل Outlook 2010 Thunderbird - Outlook Express لطفا به تذکر صفحه آخر توجه کنید براي تنظیمات نرم افزار Microsof

را مای ب و راه ا دا زی م ا ار ارسال/ یا ا ل Outlook 2010 Thunderbird - Outlook Express لطفا به تذکر صفحه آخر توجه کنید براي تنظیمات نرم افزار Microsof را مای ب و راه ا دا زی م ا ار ارسال/ یا ا ل Outlook 2010 Thunderbird - Outlook Express لطفا به تذکر صفحه آخر توجه کنید براي تنظیمات نرم افزار Microsoft Outlook 2010 مراحل 1 الی 11 را دنبال کنید. براي تنظیمات

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی   * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی www.p30game2.in * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate یا فیلتر شکن پولی استفاده کنید ( به هیچ وجه فیلترشکن

توضیحات بیشتر

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا )س( هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سا

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا )س( هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سا هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سادهای برای جستجو در متون علمی فراهم میکند. با استفاده از این ابزار میتوانید رشتهها و منابع بسیاری

توضیحات بیشتر

71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد

71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد 71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد که شاید با همه آنها آشنا نباشیم و تا به حال از وجود

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

با Your Phone از قابلیت‌های اندروید در ویندوز لذت ببرید

با Your Phone از قابلیت‌های اندروید در ویندوز لذت ببرید ارسال پیامک انتقال عکسها همگام سازی اطلاعیهها و تصویر آینهای با Your Phone از قابلیتهای اندروید در ویندوز لذت ببرید اپلیکیشن Your Phone ویندوز 10 گوشی موبایل و کامپیوتر شخصی شما را به یکدیگر متصل میکند.

توضیحات بیشتر

واحد اهواز بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال نشانی: اهواز- بزرگراه گلستان

واحد اهواز بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال نشانی: اهواز- بزرگراه گلستان بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال گوگل اسکوالر عمومی ترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سادهای برای جستجو در متون علمی فراهم میکند. با استفاده

توضیحات بیشتر

برنامه های پیش نیاز اتوماسیون اداری تحت وب نکته مهم: لطفا نصب نرم افزارها و تنظیمات مورد نیاز را با کاربر Admin انجام داده و سپس اتوماسیون را تست کنید

برنامه های پیش نیاز اتوماسیون اداری تحت وب نکته مهم: لطفا نصب نرم افزارها و تنظیمات مورد نیاز را با کاربر Admin انجام داده و سپس اتوماسیون را تست کنید برنامه های پیش نیاز اتوماسیون اداری تحت وب نکته مهم: لطفا نصب نرم افزارها و تنظیمات مورد نیاز را با کاربر Admin انجام داده و سپس اتوماسیون را تست کنید. برای تست کارتابل را باز کرده و متن نامه همراه ارجاع

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تردینگ

جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تردینگ جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تریدینگ 1 معرفی نرم افزار... 3 ویژگی های نرم افزار... 3 نحوه دریافت خدمات...4 نصب نرم افزار همراه تریدر... 4 راهنمای استفاده از نرم افزار... 5 نحوه کار با نرم افزار...

توضیحات بیشتر

  سرویس CDN چیست ؟ امروزه استفاده از شبکه تحویل محتوا (CDN) در بستر اینترنت بسیار فراگیر شده است. اما واژه CDN به چه معنی است ؟ یک شبکه تحویل محتوا (C

  سرویس CDN چیست ؟ امروزه استفاده از شبکه تحویل محتوا (CDN) در بستر اینترنت بسیار فراگیر شده است. اما واژه CDN به چه معنی است ؟ یک شبکه تحویل محتوا (C سرویس CDN چیست امروزه استفاده از شبکه تحویل محتوا )CDN( در بستر اینترنت بسیار فراگیر شده است. اما واژه CDN به چه معنی است یک شبکه تحویل محتوا Network( )Content Delivery بستر توزیع شده ای از سرویس ها است

توضیحات بیشتر

به نام خدا با تشکر بابت خرید اپلیکیشن زنبیل برای گرفتن خروجی اپ باید مراحل زیر رو مرحله به مرحله انجام بدید و اطالعات درخواستی رو بصورت یک فایل فشرده

به نام خدا با تشکر بابت خرید اپلیکیشن زنبیل برای گرفتن خروجی اپ باید مراحل زیر رو مرحله به مرحله انجام بدید و اطالعات درخواستی رو بصورت یک فایل فشرده به نام خدا با تشکر بابت خرید اپلیکیشن زنبیل برای گرفتن خروجی اپ باید مراحل زیر رو مرحله به مرحله انجام بدید و اطالعات درخواستی رو بصورت یک فایل فشرده زیپ در محلی آپلود کرده و لینک فایل فشرده رو در سیستم

توضیحات بیشتر

الفبا - قابلیت های پنل معلمان

الفبا - قابلیت های پنل معلمان مستندات معلمان قابلیت های پنل معلمان ۱۱:۰۵:۵۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ جهت ورود به پنل معلمان ابتدا می بایست وارد وبسایت شده سپس روی دکمه ورود زده و شماره موبایل را وارد نما م تا کد تا د برای ما پیامک گردد. پس از وارد

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش صدا در HTML 5 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی HTM

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش صدا در HTML 5 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی HTM تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش صدا در HTML 5 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی HTML5 اجازه بدهید در شروع یک سرگرمی داشته باشیم. قرار

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

Plustek DocAction

Plustek DocAction اين سند فني شامل توضيحاتي در مورد امكانات اسكنرهاي تخت,A3,A5 A4 پلاستك و نرم افزار ميباشد. اسكنرهاي تخت پلاستك داراي چند كليد قابل تنظيم( Key (Function روي بدنه خود ميباشند اين كليدها بطور دلخواه براي

توضیحات بیشتر

راهنمای دانلود و نصب نرم افزارهای مورد نیاز جهت ورود به کالس مجازی هنر تالوت به صورت گام به گام و تصویری : : توجه برای ورود به کالس مجازی می توان از ک

راهنمای دانلود و نصب نرم افزارهای مورد نیاز جهت ورود به کالس مجازی هنر تالوت به صورت گام به گام و تصویری : : توجه برای ورود به کالس مجازی می توان از ک راهنمای دانلود و نصب نرم افزارهای مورد نیاز جهت ورود به کالس مجازی هنر تالوت به صورت گام به گام و تصویری : : توجه برای ورود به کالس مجازی می توان از کامپیوتر رومیزی لب تاب تب لت و مانند تصویر زیر یندوزی

توضیحات بیشتر

c راهنمای تبدیل ماشین مجازی ویندوزی از vmware به PVM محدوده: این مستند به نحوه انتقال ماشین مجازی ویندوزی از vmware به سامانه PVM می پردازد.

c راهنمای تبدیل ماشین مجازی ویندوزی از vmware به PVM محدوده: این مستند به نحوه انتقال ماشین مجازی ویندوزی از vmware به سامانه PVM می پردازد. c راهنمای تبدیل ماشین مجازی ویندوزی از vmware به PVM محدوده: این مستند به نحوه انتقال ماشین مجازی ویندوزی از vmware به سامانه PVM می پردازد. تاریخچه: ردیف نویسنده تاریخ شماره ویرایش توضیحات ۱.۰.۰ ۱ تحقیق

توضیحات بیشتر

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017 در حال حاضر نیاز بیشتری به تنوع و چابکی وجود دارد. مدیران پروژه باید به فناوری و همچنین انتظارات بالاتری از ذینفعان و مشتریان پاسخ دهند. بروزرسانی PRINCE2 تا کید بیشتری بر روشهای متناسب با نیازهای پروژه

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/5 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل سوم( هنرجو:... هنرآموز : محمدرضا ساالرنیا غ ص امکان

توضیحات بیشتر

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد تکنولوژي Smart Response Technology اينتل چيست ما انواع

توضیحات بیشتر

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو نسخه 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسوده و ناکارامد شهري به شرح زیر می باشد مالک یک ملک با

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه سال 1398 يک سامانهي مبتني بر حساب کاربري است. بدين

توضیحات بیشتر

Arash Dehghani | Jobinja

Arash Dehghani | Jobinja Arash Dehghani برنامه نویس و طراح نرم افزار تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/arash-dehghani) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۵ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: معاف وضعیت تا هل: متا

توضیحات بیشتر

حذف و غیر فعال‌سازی فلش در مرورگرهای وب

حذف و غیر فعال‌سازی فلش در مرورگرهای وب دیر یا زود باید با فلش خداحافظی کنید... حذف و غیر فعالسازی فلش در مرورگرهای وب افزونه فلش شرکت ادوبی مثل سیبل تیراندازی است. اخیرا خبری درز کرده که نشان میدهد یک باگ در فلش وجود دارد که به مهاجمان امکان

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

آموزش چگونگی استفاده از 52 گیگابایت فضای آزاد و رایگان درSkydrive.1 با درود. اسکای درایو یکی از سرویس های اینترنتی مایکروسافت الیو ا

آموزش چگونگی استفاده از 52 گیگابایت فضای آزاد و رایگان درSkydrive.1 با درود. اسکای درایو یکی از سرویس های اینترنتی مایکروسافت الیو ا www.ketabfarsi.ir آموزش چگونگی استفاده از 52 گیگابایت فضای آزاد و رایگان درSkydrive.1 با درود. اسکای درایو یکی از سرویس های اینترنتی مایکروسافت الیو است که با استفاده از آن می توانید هر فایلی را آپلود

توضیحات بیشتر

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟ سه ابزار قدرتمند ویندوزی چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم کامپیوترها در طول حیات خود بارها و بارها دچار مشکل شده یا فریز میشوند. کامپیوتر ویندوزی شما نیز ممکن است بهطور خودکار ریست شده

توضیحات بیشتر

TUNE UP 2006

TUNE UP 2006 TUNE UP 2006 اين برنامه تا حدي شبيه به برنامه SYSTEM Mechanic مي ماند. اين برنامه قابليت تعمير برنامه هاي خراب كامپيوتر قرار دادن تنظيمات رايانه در بهترين وضعيت نمايش قطعات سخت افزاري كامپيوتر تعويض شكل

توضیحات بیشتر

آموزش اینترنت آموزش چک کردن ایمیلهای yahoo باOutLook چگونه به وسیله ی Outlook ایمیل های Yahoo را چک کنیم یاهو سرویس های Pop3 ایمیل های خود را برای کار

آموزش اینترنت آموزش چک کردن ایمیلهای yahoo باOutLook چگونه به وسیله ی Outlook ایمیل های Yahoo را چک کنیم یاهو سرویس های Pop3 ایمیل های خود را برای کار آموزش اینترنت آموزش چک کردن ایمیلهای yahoo باOutLook چگونه به وسیله ی Outlook ایمیل های Yahoo را چک کنیم یاهو سرویس های Pop3 ایمیل های خود را برای کاربران رایگان غیر فعال کرده است و برای این که از این

توضیحات بیشتر

Untitled-1

Untitled-1 كارت مرجع سريع Science ISI WEB OF KNOWLEDGE SM Web of امكان جستجوىعناوين: در بيش از 900 ژورنال با بيش از زبان مختلف دنيا در زمينه هاى علوم علوم اجتماعى هنر و علوم انسانى كه مقالات (پژوهشهاى) با كيفيت و

توضیحات بیشتر

روش های کسب درآمد با فروشگاه ساز ناپ کامرس وحدت حمیدی nopshop.ir کانال سایت: آذر ماه 1396 دانشگاه علمی و کاربردی علوم و ف

روش های کسب درآمد با فروشگاه ساز ناپ کامرس وحدت حمیدی nopshop.ir کانال سایت: آذر ماه 1396 دانشگاه علمی و کاربردی علوم و ف روش های کسب درآمد با فروشگاه ساز ناپ کامرس وحدت حمیدی 09127857628 nopshop.ir کانال تلگرام: @nopshop سایت: آذر ماه 1396 دانشگاه علمی و کاربردی علوم و فنون قزوین معرفی اجمالی ناپ کامرس فروشگاه ساز ناپ کامرس

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب درایور

راهنمای نصب درایور نصب CD پرشین دیاگ و راهنماي بهار 6931 1 به نام خدا طريقه نصب :CD بعد از مرحله فارسی کردن ویندوز CD را در داخل سیستم قرار داده و CD همانند شکل زیر توسط سیستم شناخته می شود. 2 - روی درایو CD کلیلک کرده و

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

آموزش شروع کار با Angular وب Angular یک پلت فرم است که ساخت برنامه ه یا را آسان می کند. Angular ترکیبی از قالب های اخباری Dependency Injection و بهتری

آموزش شروع کار با Angular وب Angular یک پلت فرم است که ساخت برنامه ه یا را آسان می کند. Angular ترکیبی از قالب های اخباری Dependency Injection و بهتری آموزش شروع کار با Angular وب Angular یک پلت فرم است که ساخت برنامه ه یا را آسان می کند. Angular ترکیبی از قالب های اخباری Dependency Injection و بهترین شیوه های یکپارچه سازی برای حل چالش های توسعه است.

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

پیش قرارداد

پیش قرارداد بخش اول دریافت ایمیل ابتدا بایستی در بخش تنظیمات.1-1.2-1 تعریف جدید درج مشخصات ایمیل: نکته 1: اگر گزینه ایمیل مشخصات ایمیل یا ایمیل ها رو ثبت کنیم: private برای ایمیل تعریف شده غیر فعال باشد هر کاربری

توضیحات بیشتر

Paziresh-Online94.docx

Paziresh-Online94.docx بسمه تعالی دانشگاه اصفهان ضمن تبریک قبولی و آرزوي موفقیت در تمامی مراحل تحصیل به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان سال تحصیلی 94-95 می رساند: در این دانشگاه ثبت نام اولیه الکترونیکی و غیرحضوري است و ثبت مشخصات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - avr prog mannual.doc

Microsoft Word - avr prog mannual.doc ) دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشكده برق آزمايشگاه كنترل خطي AVR پروگرامر ميكروكنترلر راهنماي كاربر ( قابل استفاده براي كليه ميكروكنترلرهاي AVR داراي برد مخصوص براي استفاده ميكروكنترلرهاي DIP 40

توضیحات بیشتر

میر محمدرضا آقای لقایی | Jobinja

میر محمدرضا آقای لقایی | Jobinja میر محمدرضا آقای لقایی مدیر تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/laghaei) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۵ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: معاف وضعیت تا هل: مجرد استان سکونت: تهران آدرس:

توضیحات بیشتر

Scam چیست Scam به فعالیت های غیرقانونی در سطح اینترنت گفته میشود که به منجر به کالهبرداری از افراد و کاربران میشود. Scamها اشکال مختلفی در دنیای دیجیت

Scam چیست Scam به فعالیت های غیرقانونی در سطح اینترنت گفته میشود که به منجر به کالهبرداری از افراد و کاربران میشود. Scamها اشکال مختلفی در دنیای دیجیت Scam چیست Scam به فعالیت های غیرقانونی در سطح اینترنت گفته میشود که به منجر به کالهبرداری از افراد و کاربران میشود. Scamها اشکال مختلفی در دنیای دیجیتال دارند و اگر کاربران به آنها توجه نکنند میتواند منجر

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر