لیست قیمت محصولات تجارت سرور ماندگار (چاپ)

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "لیست قیمت محصولات تجارت سرور ماندگار (چاپ)"

رونوشت

1 Intel خرید سی پی یو سرور CPU 9,700,000 سی پی یو سرور اینتل X5675 Xeon 8 روز قبل 250,000,000 سی پی یو سرور اینتل v4 E Xeon 8 روز قبل 207,000,000 سی پی یو سرور اینتل v4 E Xeon 8 روز قبل 87,000,000 سی پی یو سرور اینتل v E Xeon 8 روز قبل 85,000,000 سی پی یو سرور اینتل v4 E Xeon 8 روز قبل 75,000,000 سی پی یو سرور اینتل زي ون E5-2660V 8 روز قبل 5,000,000 سی پی یو سرور اینتل v4 E Xeon 8 روز قبل 58,000,000 سی پی یو سرور اینتل زي ون E v 8 روز قبل 99,000,000 سی پی یو سرور اینتل v4 E Xeon 8 روز قبل 2,500,000 سی پی یو سرور اینتل زي ون E v 8 روز قبل 28,500,000 سی پی یو سرور اینتل v4 E Xeon 8 روز قبل 9,500,000 سی پی یو سرور اینتل زي ون E V 8 روز قبل 9,000,000 سی پی یو سرور اینتل v E Xeon 8 روز قبل,500,000 سی پی یو سرور اینتل E5606 Xeon 8 روز قبل 9,000,000 سی پی سرور اینتل زي ون E5-2609V 8 روز قبل 52,000,000 سی پی یو سرور اینتل زي ون E V4 8 روز قبل 264,500,000 سی پی یو سرور اینتل v4 E Xeon 8 روز قبل 470,000,000 سی پی یو سرور اینتل v4 E Xeon 8 روز قبل 9,000,000 سی پی یو سرور اینتل زي ون E V 8 روز قبل 7,000,000 سی پی یو سرور اینتل v4 E5-2697A Xeon 8 روز قبل 27,500,000 سی پی یو سرور اینتل v4 E Xeon 8 روز قبل 54,000,000 سی پی یو سرور زي ون اینتل E V 8 روز قبل 8 روز قبل 2,000,000 CPU Intel Xeon 2640 V2,000,000 سی پی یو سرور اینتل E Xeon 8 روز قبل 52,000,000 سی پی یو سرور اینتل زي ون E5-260 v 8 روز قبل 72,000,000 سی پی یو سرور اینتل v4 E5-260 Xeon 8 روز قبل 2,000,000 سی پی یو سرور اینتل زي ون E v4 8 روز قبل 8,000,000 سی پی یو سرور اینتل زي ون E v 8 روز قبل / 0

2 8 روز قبل 4,000,000 CPU Intel Xeon 20 V 8 روز قبل 9,200,000 CPU Intel Xeon 240 V 8 روز قبل 2,400,000 CPU Intel Xeon 270 V 8 روز قبل 4,000,000 CPU Server Intel Xeon روز قبل 4,000,000 CPU Server Intel Xeon ,000,000 سی پی یو سرور اینتل v E-220 Xeon 8 روز قبل 8 روز قبل 45,500,000 CPU Intel Xeon 2697 V2 6,000,000 سی پی یو سرور اینتل E Xeon 8 روز قبل 8 روز قبل 4,000,000 CPU Intel Xeon 260 V2 8 روز قبل 4,000,000 CPU Intel Xeon 2609 V2 7,000,000 سی پی یو سرور اینتل v2 E5-260 Xeon 8 روز قبل 8 روز قبل 5,000,000 CPU Intel Xeon 2620 V2 4,000,000 سی پی یو سرور اینتل v2 E Xeon 8 روز قبل 8 روز قبل 6,800,000 CPU Intel Xeon 2660 V2 8 روز قبل 8,500,000 CPU Intel Xeon 2670 V2 8 روز قبل 44,000,000 CPU Intel Xeon 2680 V2 8 روز قبل 40,000,000 CPU Intel Xeon 2690 V2 9,500,000 سی پی یو سرور اینتل E5-2695v2 Xeon 8 روز قبل 8 روز قبل,700,000 CPU Server Intel Xeon E روز قبل 2,900,000 CPU Intel Server Xeon E روز قبل,700,000 CPU Server Intel Xeon X روز قبل,600,000 CPU Server Intel Xeon X روز قبل,900,000 CPU Server Intel Xeon E560 2,900,000 سی پی یو سرور اینتل زي ون E روز قبل 8 روز قبل 5,800,000 CPU Server Intel Xeon E روز قبل 6,000,000 CPU Server Intel Xeon X روز قبل 7,00,000 CPU Server Intel Xeon E ,500,000 سی پی یو سرور اینتل زي ون E روز قبل 5,000,000 سی پی یو سرور اینتل زي ون E روز قبل 2,800,000 سی پی یو سرور اینتل E550 Xeon 8 روز قبل 8 روز قبل 2,500,000 CPU Server Intel Xeon E / 0

3 8 روز قبل 0,500,000 CPU Intel Xeon X روز قبل 6,800,000 CPU Intel Xeon X5660 2,000,000 سی پی یو سرور اینتل E540 Xeon 8 روز قبل 2,000,000 سی پی یو سرور اینتل E5440 Xeon 8 روز قبل,200,000 سی پی یو سرور اینتل E5450 Xeon 8 روز قبل 8,500,000 سی پی یو سرور اینتل زي ون E روز قبل خرید کارت شبکه سرور Adapter Network 2 8 روز قبل 5,800,000 Network Adapter Server NC60T 2 8 روز قبل,600,000 Server Adapter NC82T B2 5,000,000 کارت شبکه سرور اچ پی B NC7F 8 روز قبل 2 8 روز قبل 7,700,000 Server Adapter 4 Port NC FLR B2 2 8 روز قبل,000,000 Server Adapter 2 Port NC 50FLR-SFP 2 8 روز قبل 8,200,000 Network Adapter Server NC64T 2 8 روز قبل 8,00,000 Network Adapter Server NC75T 2 8 روز قبل 8,200,000 Network Adapter Server NC65T 2 20,000,000 کارت شبکه سرور اچ پی B روز قبل 2 8 روز قبل 26,000,000 Network Adapter Server 82Q 8Gb 2-port Fiber 2 8 روز قبل 2,000,000 Network Adapter 8Q 8Gb -port Fiber خرید پاور سرور Supply Power 2 0,500,000 پاور سرور اچ پی 200W 8 روز قبل 2 6,500,000 پاور سرور اچ پی 800W 8 روز قبل 2,400,000 پاور سرور اچ پی W 8 روز قبل / 0

4 5,000,000 پاور سرور اچ پی W 8 روز قبل,800,000 پاور سرور اچ پی B W 8 روز قبل 2 2,000,000 پاور سرور اچ پی B W 8 روز قبل 2 7,000,000 پاور سرور یونیورسال اچ پی B W 8 روز قبل 0,500,000 پاور سرور اچ پی B W 8 روز قبل,800,000 پاور سرور اچ پی 750W 8 روز قبل,800,000 پاور سرور اچ پی 460W 8 روز قبل خرید ذخیره ساز تحت شبکه - نس استوریج Seagate 4,900,000 هارد ذخیره ساز سیگیت ST2000NM00 2TB 8 روز قبل 6,600,000 هارد ذخیره ساز سیگیت ST000NM00 TB 8 روز قبل خرید هارد سرور HDD Seagate,700,000 هارد سرور سیگیت ST000NM00 TB 8 روز قبل 7,700,000 هارد سرور سیگیت ST4000NM00 4TB 8 روز قبل 6,600,000 هارد سرور سیگیت ST000NM00 TB 8 روز قبل,600,000 هارد سرور سیگیت ST4656SS 46GB 8 روز قبل 2 8 روز قبل 8,000,000 هارد سرور سیگیت 7.2K SAS 6G 2TB ST2000NM روز قبل 22,00,000 هارد سرور اچ پی 0K SAS 6G 900GB 8 روز قبل 6,000,000 هارد سرور اچ پی 0K SCSI U20 46GB 8 روز قبل 4,250,000 هارد سرور اچ پی 0K SAS 6G 00GB 4 / 0

5 8 روز قبل 6,600,000 هارد سرور اچ پی SAS 6G 7.2k 500GB 8 روز قبل 2,000,000 هارد سرور اچ پی 0K SAS 6G.2TB 8 روز قبل 7,900,000 هارد سرور اچ پی 5K SAS 6G 450GB 8 روز قبل 8,400,000 هارد سرور اچ پی 5K SAS 6G 600GB هارد سرور اچ پی 8 روز C8R26A 7.2K SAS 6G 4TB قبل 5,500,000 8 روز قبل 9,900,000 هارد سرور اچ پی 7.2K SAS 6G TB 8 روز قبل 2,800,000 هارد سرور اچ پی 7.2K SCSI U20 46GB 2 8 روز قبل 5,00,000 هارد سرور اچ پی 5K SAS G 72GB 2 8 روز قبل 6,500,000 هارد سرور اچ پی 0K SCSI U GB 2 8 روز قبل 7,00,000 هارد سرور اچ پی 0K SAS 6G 600GB 2 8 روز قبل,600,000 هارد سرور اچ پی 0K SAS G 72GB 2 8 روز قبل 7,200,000 هارد سرور اچ پی B K SAS 6G 46GB 8 روز قبل 5,800,000 هارد سرور اچ پی 5K SAS G 00GB 2 8 روز قبل 5,00,000 هارد سرور اچ پی 5K SAS 6G 72GB 8 روز قبل 7,500,000 هارد سرور اچ پی 7.2K SAS 6G 2TB 8 روز قبل,500,000 هارد سرور اچ پی 5K SCSI U20 6GB 8 روز قبل,500,000 هارد سرور اچ پی 0K SCSI U20 6GB 2 8 روز قبل 8,000,000 هارد سرور اچ پی B K SAS 6G TB 2 8 روز قبل 7,600,000 هارد سرور اچ پی Universal 5K U20 72GB B روز قبل 6,500,000 هارد سرور اچ پی Universal 0K U20 72GB B22 8 روز قبل 2,500,000 هارد سرور اچ پی 0K SCSI U20 00GB B روز قبل 25,500,000 هارد سرور اچ پی B K SAS 2G 00GB 8 روز قبل 9,900,000 هارد سرور اچ پی 5K SCSI Ultra20 46GB B روز قبل 0,500,000 هارد سرور اچ پی B K SAS 2G 00GB 2 8 روز قبل 4,000,000 هارد سرور اچ پی B K SAS 2G 600GB 2 8 روز قبل,000,000 هارد سرور اچ پی J9F42A 5K SAS 2G 600GB 2 8 روز قبل 24,500,000 هارد سرور اچ پی B K SAS 2G 600GB هارد سرور اچ پی 8 روز B K SAS 6G 450GB قبل 7,500,000 5 / 0

6 هارد سرور اچ پی 8 روز B K SAS 6G 00GB قبل 8,000,000 هارد سرور اچ پی 8 روز B K SAS 6G 00GB قبل 4,200, روز قبل 22,700,000 هارد سرور اچ پی B K SAS 6G TB 2 8 روز قبل 20,000,000 هارد سرور اچ پی B K SAS 6G TB 2 8 روز قبل 5,000,000 هارد سرور اچ پی 5K 6G SAS 46GB هارد سرور اچ پی 8 روز B K SAS 6G.2TB قبل,500,000 هارد سرور اچ پی 8 روز B K SAS 6G 500GB قبل 6,00, روز قبل 7,500,000 هارد سرور اچ پی B K SATA 6G TB 8 روز قبل 0,000,000 هارد سرور اچ پی 5K SCSI U20 00GB 4089-B روز قبل 4,500,000 هارد سرور اچ پی 0K SAS 6G 46GB خرید ماژول فیبر نوری 2 5,200,000 ماژول فیبر نوری اچ پی روز قبل خرید رید کنترلر سرور Controller Raid 2,000,000 رید کنترلر سرور اچ پی B MB BBWC 8 روز قبل 4,900,000 رید کنترلر سرور اچ پی B MB 8 روز قبل 7,000,000 رید کنترلر سرور اچ پی P42 Array Smart 8 روز قبل 2,000,000 رید کنترلر سرور اچ پی 52MB P800 Array Smart 8 روز قبل 22,500,000 رید کنترلر سرور اچ پی 2GB P822 Array Smart 8 روز قبل 2 5,000,000 رید کنترلر سرور اچ پی P22 Array Smart 8 روز قبل 2 2,500,000 رید کنترلر سرور اچ پی P222 Array Smart 8 روز قبل 2 4,500,000 رید کنترلر سرور اچ پی P420 Array Smart 8 روز قبل خرید ذخیره ساز دس استوریج 6 / 0

7 58,000,000 ذخیره ساز تحت شبکه اچ پی AJ940A D2600 DAS 8 روز قبل 59,000,000 ذخیره ساز رکمونت اچ پی AJ94A D روز قبل خرید رم سرور RAM 2 4,00,000 رم سرور اچ پی B PC4-2 2GB 8 روز قبل 2 2,00,000 رم سرور اچ پی B PC GB 8 روز قبل 2 22,500,000 رم سرور اچ پی B PC GB 8 روز قبل 2 4,400,000 رم سرور اچ پی B PC GB 8 روز قبل,800,000 رم سرور اچ پی B GB 8 روز قبل 4,400,000 رم سرور اچ پی B GB 8 روز قبل 2 7,000,000 رم سرور اچ پی B PC4-2 6GB 8 روز قبل 5,800,000 رم سرور اچ پی B2-405 PC GB 8 روز قبل,00,000 رم سرور اچ پی B PC GB 8 روز قبل 6,800,000 رم سرور اچ پی B PCL 6GB 8 روز قبل 2 6,200,000 رم سرور اچ پی PC-2800E 4GB 8 روز قبل 2 2,000,000 رم سرور اچ پی PC-2800E 8GB 8 روز قبل 2 2,900,000 رم سرور اچ پی PC-2800R 8GB 8 روز قبل 2 4,800,000 رم سرور اچ پی PC-2800R 6GB 8 روز قبل 2 8 روز قبل 2,900,000 RAM Server DDRII PC-500 8GB 2 8 روز قبل 5,200,000 رم اچ پی 6 گیگابایت B R-PCL 2 2,200,000 رم سرور اچ پی PC GB 8 روز قبل 2 8 روز قبل 2,900,000 RAM Server PC2-500F 8GB 2 5,200,000 رم سرور اچ پی PC2-500F 6GB 8 روز قبل 2 8 روز قبل 2,00,000 RAM Server DDRII PC-500 4GB 2 5,200,000 رم سرور اچ پی PC GB 8 روز قبل 8 روز قبل 2,000,000 RAM Server DDR PC-2004GB 2 800,000 رم سرور اچ پی B PC GB 8 روز قبل 7 / 0

8 2 8 روز قبل 4,000,000 RAM Server 6GB 2Rx4 PC-2800R 7985-B2 2,000,000 رم سرور اچ پی B PC-2800E 8GB 8 روز قبل 2 8 روز قبل,200,000 RAM Server 4GB B2 2 8 روز قبل,200,000 RAM Server 4GB B2 2,00,000 رم سرور اچ پی B R-PCL 4GB 8 روز قبل 2 4,700,000 رم سرور اچ پی B GB 8 روز قبل 2 8 روز قبل 2,00,000 RAM Server 8GB Rx4 PC-2800R B2 2 8 روز قبل,800,000 RAM Server 4GB Reg PC B2 2,500,000 رم سرور اچ پی B GB 8 روز قبل 2 5,000,000 رم سرور اچ پی B PC GB 8 روز قبل 2 2,800,000 رم سرور اچ پی B PC-2800R 8GB 8 روز قبل 8 روز قبل,200,000 RAM Server DDR PC-200 8GB 2 2,500,000 رم سرور اچ پی B2-599 PC-0600R 4GB 8 روز قبل,500,000 رم سرور اچ پی 200R-PC 4GB 8 روز قبل,800,000 رم سرور اچ پی PC GB 8 روز قبل,700,000 رم سرور اچ پی B PC2-700R 4GB 8 روز قبل,800,000 رم سرور اچ پی B PC 4GB 8 روز قبل 2 8 روز قبل 5,000,000 RAM Server 6GB 2Rx4 PC-4900R-Kit 2 8 روز قبل 4,700,000 RAM Server 6GB 4Rx4 PC-8500R-7Kit Fac 2 8 روز قبل 4,700,000 RAM Server 6GB 4Rx4 PC-8500R-7Kit 2 8 روز قبل 2,600,000 RAM Server 8GB 2Rx4 PC-0600R-9 Kit C 2,500,000 رم سرور اچ پی B GB 8 روز قبل 2 8 روز قبل,200,000 RAM Server 4GB B2 2 9,800,000 رم سرور اچ پی B PC-4900L 2GB 8 روز قبل 2,800,000 رم سرور اچ پی DDR2 4GB 8 روز قبل 2,000,000 رم سرور اچ پی B روز قبل 2 4,500,000 رم سرور اچ پی B PC GB 8 روز قبل 2 6,500,000 رم سرور اچ پی B PC GB 8 روز قبل خرید هارد دیسک HDD 8 / 0

9 Seagate 2 8 روز قبل 2,800,000 هارد سیگیت ST000NM0055 TB Enterprise 2 8 روز قبل 4,000,000 هارد سیگیت ST8000NM0055 8TB خرید سرور 40,000,000 سرور رکمونت اچ پی G6 DL80 ProLiant 8 روز قبل 8 روز قبل 50,000,000 سرور اچ پی G6 DL60 Prolaint 8 روز قبل 70,000,000 سرور اچ پی 600 G8 DL80P 8 روز قبل 5,000,000 سرور اچ پی E5600 G7 DL روز قبل 29,000,000 سرور اچ پی B E5-2620v G9 DL80 سرور اچ پی 8 روز B E5-2609v G9 DL80 قبل 84,000,000 8 روز قبل 68,000,000 سرور اچ پی B E5-2650v G9 DL80 8 روز قبل 25,000,000 سرور ایستاده اچ پی E-220v2 v2 ML روز قبل 42,000,000 سرور ایستاده اچ پی E5-2620v G9 ML روز قبل,000,000 سرور رکمونت اچ پی E G8 DL80P ProLiant 8 روز قبل 72,000,000 سرور اچ پی E5-2609v2 G8 DL80P 8 روز قبل 87,000,000 سرور اچ پی E G8 DL80 8 روز قبل 20,000,000 سرور اچ پی E5-2620v2 G8 DL80P 8 روز قبل 60,000,000 سرور اچ پی B G8 DL80P خرید کارت گرافیک VGA PNY 56,000,000 کارت گرافیک پی ان وای 2GB DDR5 M6000 Quadro 8 روز قبل 9 / 0

10 Powered by TCPDF ( Intel خرید سی پی یو CPU 7,000,000 سی پی یو اینتل زي ون E-20V2 8 روز قبل خرید سایر قطعات سرور 2,500,000 دی وی دی رایتر سرور اچ پی SATA Slim 8 روز قبل 0 / 0

لیست قیمت محصولات ciscoIP (چاپ)

لیست قیمت محصولات ciscoIP (چاپ) خرید سوي یچ شبکه 1,200,000,000 سوي یچ شبکه سیسکو 48 پورت S-C3850-48XS-WS سوي یچ شبکه 48 پورت سیسکو 2 روز S-48TS 3750 قبل 14,000,000 سوي یچ 24 پورت سیسکو 2 روز S1U-24TS 3750G قبل 30,000,000 32,000,000 سوي

توضیحات بیشتر

فرم شماره 5 برگ پیشنهاد قیمت خرید کامپیوتر قطعات کامپیوتری و تجهیزات شبکه و سرورهای مورد نیاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق امضا کنن

فرم شماره 5 برگ پیشنهاد قیمت خرید کامپیوتر قطعات کامپیوتری و تجهیزات شبکه و سرورهای مورد نیاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق امضا کنن فرم شماره 5 برگ پیشنهاد قیمت خرید کامپیوتر قطعات کامپیوتری و تجهیزات شبکه و سرورهای مورد نیاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق -1-2 -3-4 -5 امضا کنندگان زیر پس از بررسی و آگاهی کامل از مطالب و مندرجات

توضیحات بیشتر

لیست قیمت محصولات گروه فناوری دارما (چاپ)

لیست قیمت محصولات گروه فناوری دارما (چاپ) Paya System خرید رک و متعلقات Rack 34,610,000 رک ایستاده پایا سیستم 44 یونیت پرو 4,500,000 پاور ماژول رک پایا سیستم 35 پورت 15,750,000 رک ایستاده پایا سیستم 16 یونیت تتا 4,400,000 سیستم کنترل هوشمند حرارتی

توضیحات بیشتر

لیست قیمت محصولات گارانتی پارس مایکروتل (چاپ)

لیست قیمت محصولات گارانتی پارس مایکروتل (چاپ) Samsung خرید گوشی موبایل 17 دقیقه قبل 0 تاپ رایان گوشی موبایل Dual 64GB Pro J7 Galaxy 52 دقیقه قبل 83,200,000 اینترنتی 1 ساعت قبل 0 خاص باکس گوشی موبایل Dual 32GB 2 Prime J7 2 ساعت قبل 0 خاص باکس گوشی

توضیحات بیشتر

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد تکنولوژي Smart Response Technology اينتل چيست ما انواع

توضیحات بیشتر

لیست قیمت محصولات استوکار (چاپ)

لیست قیمت محصولات استوکار (چاپ) HP خرید لپ تاپ دست دوم 17,500,000 لپ تاپ دست دوم اچ پی 4GB i5 2540P Elitebook 320GB لپ تاپ دست دوم ایسر 5 روز i3-370m 5740 TravelMate قبل 20,500,000 4GB 32,000,000 لپ تاپ دست دوم اچ پی 4GB i5-4310u 9480m

توضیحات بیشتر

HPE Storage Solutions

HPE Storage Solutions هفتمین دورهمی ادمین های شبکه بررسی راهکارهای ذخیره سازی و استوریج مرداد 97 ضرورت استفاده از راهکار ذخیره سازی ذخیره مناسب فایلها به صورتی که ارتقاپذیر و امن باشند و مدیریت آسان باشد از ضروریات هر فضای

توضیحات بیشتر

PRODUCT SELECTION GUIDE The comprehensive storage solution 2018

PRODUCT SELECTION GUIDE The comprehensive storage solution 2018 PRODUCT SELECTION GUIDE The comprehensive storage solution 2018 QNAP Product Lineup Primar y Sto rage NAS Dual Controller Th u n d e r b o l t NAS TVS-682T TVS-882T TVS-1282T3 TVS-882ST3 TVS-882BRT3 TVS-1582TU

توضیحات بیشتر

ASUS CAT LR

ASUS CAT LR شرکت پارس ارتباط افزار پیشرو در واردات توزیع آموزش و خدمات پس از فروش تجهیزات فناورى اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ایران سرورھای تجاری ایسوس - ١٣٩٨ کاتالوگ پارس ارتباط افزار نماینده رسمى سرورهاى ASUS در

توضیحات بیشتر

لیست قیمت محصولات شرکت اول ماینر (چاپ)

لیست قیمت محصولات شرکت اول ماینر (چاپ) Bitmain خرید تجهیزات ماینینگ دستگاه ماینر بیت مین S9 Antminer دستگاه ماینر بیت مین انت ماینر S9i Antminer 14.5Th/s دستگاه ماینر بیت مین 14Th S9i Antminer دستگاه ماینر بیت مین 13.5Th S9i Antminer دستگاه

توضیحات بیشتر

لیست قیمت محصولات فروشگاه دی لینک نور (چاپ)

لیست قیمت محصولات فروشگاه دی لینک نور (چاپ) چهارراه طالقانی مجتمع تهران طبقه همکف 1 پلاک - 6078 تلفن: 02188228556-7 - موبایل: 09122119647 خرید مودم و روتر 12,000,000 مودم اکسترنال دی لینک 562E-DFM 16 ساعت قبل 11,500,000 مودم روتر دی لینک 4G 921-DWR

توضیحات بیشتر

ریاست محترم بانک سپه شعبه فردوس

ریاست  محترم بانک سپه شعبه فردوس بسمه تعالي تاريخ: 91/03/1 شماره: 90003 پيوست: 7 صفحه با سلام در حال حاضر شركت Cisco مدلهاي جديدي از سوي يچ ها و روترها را با قابليت هاي جديد Voice Video Security بصورت كاربردي و با كيفيت بالا به بازار

توضیحات بیشتر

AutoCAD 2012 System Requirements for 32.docx

AutoCAD 2012 System Requirements for 32.docx پیش از شروع نصب برنامه از قطع اتصال از اینترنت و نیز غیرفعال کردن آنتیویروس اطمینان حاصل نمایید و User Account Control خود را (مربوط به سیستمعاملهاي Vista و 7) غیرفعال کنید. نیازمنديهاي سیستم شما براي

توضیحات بیشتر

تقدیم به عزیزانم در استان مازندران شهرستان آمل مؤلف: مهندس رضا علیپور

تقدیم به عزیزانم در استان مازندران شهرستان آمل مؤلف: مهندس رضا علیپور تقدیم به عزیزانم در استان مازندران شهرستان آمل مؤلف: مهندس رضا علیپور @ @@@@ سخنی از رهبر معظم انقلاب اسلامی دانشمند محترم و فیلسوف گرامی حضرت آیت االله العظمی امام خامنه اي م د ظ ل ه العالی ادام االله

توضیحات بیشتر

نیازمندیهایاستفادهازنرمافزار Shooka Desktop نیازمندیهای استفادهازنرمافزار Shooka Desktop نسخه رومیزی/همراه 1

نیازمندیهایاستفادهازنرمافزار Shooka Desktop نیازمندیهای استفادهازنرمافزار Shooka Desktop نسخه رومیزی/همراه   1 نیازمندیهای استفادهازنرمافزار Shooka Desktop نسخه رومیزی/همراه 1 نیازمندیهایکاربراننرمافزار رومیزی شوکا با توجه به حساسیت موجود در ارتباطات ویدئویی و تأثیرگذاری فاکتورهای بسیاری همچون پهنای باند پردازشگر

توضیحات بیشتر

دقيق سريع دی ماه 4931 سازمان فناوری اطالعات وارتباطات شهرداری تهران معاونت اطالعات مكاني راهنمای اتصال به سامانه موقعيت يابي آني تهران سمت برای دستگاه

دقيق سريع دی ماه 4931 سازمان فناوری اطالعات وارتباطات شهرداری تهران معاونت اطالعات مكاني راهنمای اتصال به سامانه موقعيت يابي آني تهران سمت برای دستگاه دقيق سريع دی ماه 4931 سازمان فناوری اطالعات وارتباطات شهرداری تهران معاونت اطالعات مكاني راهنمای اتصال به سامانه موقعيت يابي آني تهران سمت برای دستگاههای Trimble R8 R6 R4 5800 تأمين موارد زير برای دريافت

توضیحات بیشتر

اعترافات يك تازه‌وارد به دنیای شبكه‌های اترنت 10 گيگابیتی (بخش پایانی)

اعترافات يك تازه‌وارد به دنیای شبكه‌های اترنت 10 گيگابیتی (بخش پایانی) راهنمای عملی راهاندازی و پيكربندی اعترافات يك تازهوارد به دنیای شبكههای اترنت 10 گيگابیتی (بخش پایانی) دنيس وود مديرعامل و مدير فناوري شركت سينويت (Cinevate) چگونگي راهاندازي عملي يك شبكه 10 گيگابيتي در

توضیحات بیشتر

بنام خدا نام و نام خانوادگی: علی بیزمارک تاریخ تولد: 2531/21/12 محل تولد: تهران وضعیت نظام وظیفه: معافیت دائم سوابق کاری: 41 سال شرکت اندیشه نگار: سال

بنام خدا نام و نام خانوادگی: علی بیزمارک تاریخ تولد: 2531/21/12 محل تولد: تهران وضعیت نظام وظیفه: معافیت دائم سوابق کاری: 41 سال شرکت اندیشه نگار: سال بنام خدا نام و نام خانوادگی: علی بیزمارک تاریخ تولد: 2531/21/12 محل تولد: تهران وضعیت نظام وظیفه: معافیت دائم سوابق کاری: 41 سال شرکت اندیشه نگار: سال 97 الی 08 شرکت افزار پرداز رمیس : سال 08 الی 08 شرکت

توضیحات بیشتر

101 راهکار برای افزایش کارایی دستگاه اندروید (بخش پایانی)

101 راهکار برای افزایش کارایی دستگاه اندروید (بخش پایانی) با قابلیت ها و ظاهری جديد دستگاه قدیمی خود را نون وار کنید 101 راهکار برای افزایش کارایی دستگاه اندروید (بخش پایانی) خبرهای خوبی برایتان داریم برای دستیابی به آخرین قابلیت های سیستمعامل اندروید نیازی نیست

توضیحات بیشتر

نیازمندیهایاستفادهازنرمافزار Shooka Cloud نیازمندیهای استفادهازنرمافزار Shooka Cloud نسخه رومیزی/همراه 1

نیازمندیهایاستفادهازنرمافزار Shooka Cloud نیازمندیهای استفادهازنرمافزار Shooka Cloud نسخه رومیزی/همراه   1 نیازمندیهای استفادهازنرمافزار Shooka Cloud نسخه رومیزی/همراه نیازمندیهای کاربران نرمافزار رومیزی با توجه به حساسیت موجود در ارتباطات ویدئویی و تأثیرگذاری فاکتورهای بسیاری همچون پهنای باند پردازشگر دوربين

توضیحات بیشتر

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی   * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی www.p30game2.in * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate یا فیلتر شکن پولی استفاده کنید ( به هیچ وجه فیلترشکن

توضیحات بیشتر

نصب و پیکربندی VMware vsphere 5.5 مجازی سازی مؤلفین: محمد حسین شیرخدایی فرانک طالبی فهرست مطالب 11 11 11 81 81 معرفی گروه آموزشی فرزان مقدمه فصل اول معرفی VMware vsphere 5.5 بررسی VMware vsphere 5.5 VMware

توضیحات بیشتر

SSD یا HDD؛ تفاوت آن‌ها در چیست؟

SSD یا HDD؛ تفاوت آن‌ها در چیست؟ پرونده ویژه «به دوران پساهارددیسک خوش آمدید» SSD یا HDD تفاوت آنها در چیست تا چندی پیش برای کسانی که قصد خرید کامپیوتر شخصی اعم از لپ تاپ اولترابوک یا دسکتاپ را داشتند گزینه های بسیار کمی در انتخاب نوع

توضیحات بیشتر

سیستم آموزشی کنترل کننده صنعتی معرفی کاربرد و قابلیت های کلی دستگاه سیستم آموزشی SA-PLC یک مجموعه کامل کنترل کننده صنعتی می باشد که براساس نیاز بازار

سیستم آموزشی کنترل کننده صنعتی معرفی کاربرد و قابلیت های کلی دستگاه سیستم آموزشی SA-PLC یک مجموعه کامل کنترل کننده صنعتی می باشد که براساس نیاز بازار سیستم آموزشی کنترل کننده صنعتی معرفی کاربرد و قابلیت های کلی دستگاه سیستم آموزشی SA-PLC یک مجموعه کامل کنترل کننده صنعتی می باشد که براساس نیاز بازار اتوماسیون صنعتی طراحی شده است. به دلیل عمومیت داشتن

توضیحات بیشتر

6 روش برای رفع مشکل قفل کردن‌های تصادفی ویندوز

6 روش برای رفع مشکل قفل کردن‌های تصادفی ویندوز عیب یابی مشکلات تصادفی ویندوز 10 6 روش برای رفع مشکل قفل کردنهای تصادفی ویندوز قفل کردنهای تصادفی و از کار افتادن ویندوز موضوعی است که هر کاربری کم و زیاد با آن برخورد داشته است. چنین وضعیتی میتواند به

توضیحات بیشتر

3310.doc

3310.doc طريقهي کار کرد يك نمونه LCD گرافيكي Monochrome با توجه به اين مطلب كه اصول كار اغلب LCD هاي گرافيكي Monochrome يكسان است لذا به بررسي طريقه ي كاركرد يك نمونه از اين LCD ها مي پردازيم. اين LCD كه به مطالعه

توضیحات بیشتر

GA-945PL-DS3P/ GA-945PL-S3P مادربرد براي پردازندههاي /Intel Core TM 2 Extreme dual-core/core TM 2 Duo /Intel Pentium D/ Pentium 4/ Celeron D LGA775 را

GA-945PL-DS3P/ GA-945PL-S3P مادربرد براي پردازندههاي /Intel Core TM 2 Extreme dual-core/core TM 2 Duo /Intel Pentium D/ Pentium 4/ Celeron D LGA775 را GA-945PL-DS3P/ GA-945PL-S3P مادربرد براي پردازندههاي /Intel Core TM 2 Extreme dual-core/core TM 2 Duo /Intel Pentium D/ Pentium 4/ Celeron D LGA775 راهنماي كاربران Rev. 6602 * عالمت WEEE كه بر روي اين

توضیحات بیشتر

سیستم آموزشی کنترل کننده صنعتی معرفی کاربرد و قابلیت های کلی دستگاه سیستم آموزشی SA-PLC+ یک مجموعه کامل کنترل کننده صنعتی می باشد که براساس نیاز بازار

سیستم آموزشی کنترل کننده صنعتی معرفی کاربرد و قابلیت های کلی دستگاه سیستم آموزشی SA-PLC+ یک مجموعه کامل کنترل کننده صنعتی می باشد که براساس نیاز بازار سیستم آموزشی کنترل کننده صنعتی معرفی کاربرد و قابلیت های کلی دستگاه سیستم آموزشی SA-PLC+ یک مجموعه کامل کنترل کننده صنعتی می باشد که براساس نیاز بازار اتوماسیون صنعتی طراحی شده است. به دلیل عمومیت داشتن

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Hammer_architecture.doc

Microsoft Word - Hammer_architecture.doc به نام خدا معماری نسل هشتم پردازنده های ADVANCED MICRO DEVICES, INC. October 16, 2001 فرشيد سفيدگران معماری نسل هشتم پردازنده هایAMD صفحه 1 از 18 فهرست مقدمه:... 3 مروری بر پردازنده مروری بر پردازنده ی

توضیحات بیشتر

چیپ‌ست‌های سری 9، تکرار موفقیت‌های سری 8

چیپ‌ست‌های سری 9، تکرار موفقیت‌های سری 8 معرفی مادربوردهای مبتنی بر تراشههای سری 8 چیپستهای سری 9 تکرار موفقیتهای سری 8 با تولد فناوریهای نوین در دنیای کامپیوتر روزی نیست که با خبرهای جدید مبنیبر رونمایی از فناوریهای کاربردی در تمامی صنایع روبهرو

توضیحات بیشتر

شناسنامه نام شرکت: پارس ارتباط افزار سال تاسیس: 1384 موسس و مدیر عامل: مجید کریمی نوع فعالیت: واردات توزیع و خدمات پس از فروش تجهیزات IT جغرافیای تحت پوشش: سطح کشور ایران محصوالت: سیستم های حفاظتی و نظارت

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی برای برقراری ارتباط با PLC های Siemens کافی است که در ابتدا پروژه ای با مشخصات مشخص شده در شکل ایجاد کنیم. (مدل PLC زیمنس مربوطه را که می خ

بسمه تعالی برای برقراری ارتباط با PLC های Siemens کافی است که در ابتدا پروژه ای با مشخصات مشخص شده در شکل ایجاد کنیم. (مدل PLC زیمنس مربوطه را که می خ بسمه تعالی برای برقراری ارتباط با PLC های Siemens کافی است که در ابتدا پروژه ای با مشخصات مشخص شده در شکل ایجاد کنیم. (مدل PLC زیمنس مربوطه را که می خواهیم به ا ن متصل شویم را انتخاب می کنیم) سپس برای

توضیحات بیشتر

R&M Data Center مرکز داده آر اند ام R&M Data Center Handbook Version 5.0 Version 5.0

R&M Data Center مرکز داده آر اند ام R&M Data Center Handbook Version 5.0 Version 5.0 R&M Data Center R&M Data Center Handbook Version 5.0 Version 5.0 Contents معرفی مراکز داده 1. Introduction to Data Centers 1.1 Definition 1.2 General Information معرفی اطلاعات عمومی 1.3 Standards and Norms

توضیحات بیشتر

فهرست عنوان صفحه 1 (CHR) Cloud Hosted Router مراحل نصب CHR در 3 VMware 9 مراحل نصب CHR در VirtualBox 12 RouterOS Virtual Labs 23 نكات مهم در استفاده ا

فهرست عنوان صفحه 1 (CHR) Cloud Hosted Router مراحل نصب CHR در 3 VMware 9 مراحل نصب CHR در VirtualBox 12 RouterOS Virtual Labs 23 نكات مهم در استفاده ا فهرست عنوان صفحه 1 (CHR) Cloud Hosted Router مراحل نصب CHR در 3 VMware 9 مراحل نصب CHR در VirtualBox 12 RouterOS Virtual Labs 23 نكات مهم در استفاده از CHR (CHR) Cloud Hosted Router به تازگي نسخه آزمايشي

توضیحات بیشتر

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست ZDLOGGER WebServer Request Form مشتري گرامي ضمن تشكر از اينكه نرم افزار ZDLogger را جهت پايش ا نلاين ا ن مجموعه انتخاب نموده ايد كمال تشكر را داريم. همانطور كه مستحضر هستيد اين نرم افزار داراي دو هسته

توضیحات بیشتر

معرفی واحدهای مختلف IOT Kit فهرست کلید FLASH.4 مبدل USB به TTL.6 ماژول ESP کلید های فشاری.10

معرفی واحدهای مختلف IOT Kit فهرست کلید FLASH.4 مبدل USB به TTL.6 ماژول ESP کلید های فشاری.10 معرفی واحدهای مختلف IOT Kit فهرست 13 2 3 14 13 1 4 6 5 7 7 8 8 13 14 10 9 9 12 11.2 کلید FLASH.4 مبدل USB به TTL.6 ماژول ESP8266 8. کلید های فشاری.10 کانکتور ADC 12. سنسور دمای دیجیتال DS18B20 14. پایه

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحيم آموزشگاه تحليل داده تخصصی ترين مرکز برنامه نويسی و ديتابيس در ايران آموزش مقدمه ای بر Microsoft SQL مدرس : مهندس افشين رفوآ رمز

بسم اهلل الرحمن الرحيم آموزشگاه تحليل داده تخصصی ترين مرکز برنامه نويسی و ديتابيس در ايران آموزش مقدمه ای بر Microsoft SQL مدرس : مهندس افشين رفوآ رمز بسم اهلل الرحمن الرحيم آموزشگاه تحليل داده تخصصی ترين مرکز برنامه نويسی و ديتابيس در ايران آموزش مقدمه ای بر Microsoft SQL مدرس : مهندس افشين رفوآ رمز فايل tahlildadeh.com: کليه حقوق مادی و معنوی اين مقاله

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

TUNE UP 2006

TUNE UP 2006 TUNE UP 2006 اين برنامه تا حدي شبيه به برنامه SYSTEM Mechanic مي ماند. اين برنامه قابليت تعمير برنامه هاي خراب كامپيوتر قرار دادن تنظيمات رايانه در بهترين وضعيت نمايش قطعات سخت افزاري كامپيوتر تعويض شكل

توضیحات بیشتر

جلسه... صفحه 1 Pivot Table اگر شما جزء اون دسته از کسانی باشید که زیاد با نرم افزار اکسل سر و کار دارید و گزارش هاي زیادي با نرم افزار اکسل تهیه میکنی

جلسه... صفحه 1 Pivot Table اگر شما جزء اون دسته از کسانی باشید که زیاد با نرم افزار اکسل سر و کار دارید و گزارش هاي زیادي با نرم افزار اکسل تهیه میکنی جلسه... صفحه 1 Pivot Table اگر شما جزء اون دسته از کسانی باشید که زیاد با نرم افزار اکسل سر و کار دارید و گزارش هاي زیادي با نرم افزار اکسل تهیه میکنید قطعا آشنایی با ابزار Pivot Table Tableاکسل می تونه

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سیستم های کنترل زیمنس نقاط قوت و ضعف و چالش های موجود محمدرضا ماهر اردیبهشت 93 1 سیستم های کنترل در صنایع ایران کنترل رله کنتاکتوری کنترل نیوماتیک / کنترل آنالوگ مانیتورینگ MIMIC Panel PLC های قدیمی شبکه

توضیحات بیشتر

ESET Secure Business

ESET Secure Business ESET SECURE BUSINESS ن ا ر ی ا ر د ESET ت لا و ص ح م ع ی ز و ت ی م س ر ه د ن ی ا م ن ه د ی ا ا ر و ر ا ف ت ک ر ش ۸۸۲۰۳۲۹۰ : ن ف ل ت ب ا گ س ت ر ش ر و ز ا ف ز و ن ک ا ر ب ر د ه ا ی ف ن آ و ر ی ا ط لا ع

توضیحات بیشتر

Hamid

Hamid به نام خداوند بخشنده مهربان مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهاي شخصی گروه: فناوري واطلاعات کد شغل: -8 1/1/92/52 مفاهیم اصطلاحات بکار برده شده در استاندارد 1- کلمه آشنایی: 2- کلمه شناسایی: 3- کلمه اصول: 4-

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مهدی یزدیان دهکردی استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد 2 درباره درس اطالعات درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی کارشناسی - 3 واحد مباحث پوشش داده شده در کالس خواهد بود. بدون شک هر منبعی و بیشتری حل

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب CATIA V5-6 R2014 و R2015 )ویرایش سوم در تاریخ 1931/11/15( نویسنده: رسول محمدی سالم به همه دوستای عزیزم حداقل سیستم مورد نیاز برای نصب کتیا

راهنمای نصب CATIA V5-6 R2014 و R2015 )ویرایش سوم در تاریخ 1931/11/15( نویسنده: رسول محمدی سالم به همه دوستای عزیزم حداقل سیستم مورد نیاز برای نصب کتیا سالم به همه دوستای عزیزم حداقل سیستم مورد نیاز برای نصب کتیا: Intel CPU دوهستهای به باال باشد. حداقل فضای درایو برای نصب 01 گیگابایت باشد. رم سیستم 2 گیگابایت به باال باشد. کارت گرافیکی Geforce و 202 مگابایت

توضیحات بیشتر

به نام خدا PDNSoft Co. مقایسه قابلیتهای PVM۱ و PVM۲ و Xen و VMWare محدوده: Xen و در این مستند نسخه فعلی PVM با نام PVM۱ و نسخه آتی آن با نام PVM۲ و هم

به نام خدا PDNSoft Co. مقایسه قابلیتهای PVM۱ و PVM۲ و Xen و VMWare محدوده: Xen و در این مستند نسخه فعلی PVM با نام PVM۱ و نسخه آتی آن با نام PVM۲ و هم به نام خدا PDNSoft Co. مقایسه قابلیتهای PVM۱ و PVM۲ و Xen و محدوده: Xen و در این مستند نسخه فعلی PVM با نام PVM۱ و نسخه آتی آن با نام PVM۲ و همچنین محصولت با یکدیگر مقایسه میگردند. پاییز ۱۳۹۱ فهرست مندرجات

توضیحات بیشتر

Patching ESX/ESXi Hosts Using VMware Update Manager هایپرویزورهای ESX برای حل مشکالت امنیتی و نرمافزاری, Bugها و نیز بهره گیری از نیازمند جدید امکانات

Patching ESX/ESXi Hosts Using VMware Update Manager هایپرویزورهای ESX برای حل مشکالت امنیتی و نرمافزاری, Bugها و نیز بهره گیری از نیازمند جدید امکانات Patching ESX/ESXi Hosts Using VMware Update Manager هایپرویزورهای ESX برای حل مشکالت امنیتی و نرمافزاری, Bugها و نیز بهره گیری از نیازمند جدید امکانات وصله های به 1 روزرسانی هستند. پیش از به روزرسانی هاستها

توضیحات بیشتر

C312214

C312214 زمان عملي نظري اهداف رفتاری:.2.3 در پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود که بتواند :. نیازمندیهای سیستم برای نصب نرمافزار SnagIt راتوضیح دهد نرم افزار SnagIt را نصب و اجرا کند نماهای مختلف نرم افزارSnagIt

توضیحات بیشتر

راهنماي عدم باز شدن سايتي خاص

راهنماي عدم باز شدن سايتي خاص راهنمای عدم باز شدن سایتی خاص تاریخ تنظیم : مرداد 1395 گر ه شرکتى یا شاتل فيرست مطالب قراردادن DNSىای کارت شبکو سیستم در حالت ات ماتیک در ان اع یند ز تنظیمات کارت شبکو در یند ز 10 تنظیمات کارت شبکو در

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - p31t35.doc

Microsoft Word - p31t35.doc ويندوز لينوكس يا Mac OS تا سه سال پيش انتخاب بين 1 ها واضح بود. اگر ي ميخواستيد كه بيشترين تعداد نرمافزار را اجرا ميكرد و با بيشترين تعداد سختافزار كار ميكرد مجبور بوديد كه ويندوز تنها انتخاب عملي نيست.

توضیحات بیشتر

Telegram Web که ا ن را مقدازی خيس کتيد شبنم کریمی تهران شت GCF-IRAN Sat 1K 6:32:53 PM h

Telegram Web   که ا ن را مقدازی خيس کتيد شبنم کریمی تهران شت GCF-IRAN Sat 1K 6:32:53 PM h که ا ن را مقدازی خيس کتيد شبنم کریمی تهران شت GCF-IRAN Sat 1K 6:32:53 PM http://hamgam.medu.ir/portal/search.php (http://hamgam.medu.ir/portal/search.php) جستجوگر همگام مخصوص مدارس کشور @gcfiran 9:53:15

توضیحات بیشتر

ریزپردازنده پیشرفته

ریزپردازنده پیشرفته ریزپردازنده پیشرفته ساختارهای حافظه مقدمه حافظه ایده آل: سایز بسیار بزرگ تاخیر کم حافظه های سریع بسیار گران هستند راه حل: استفاده از ساختارهای سلسله مراتبی در حافظه ها تمام فضای حافظه در بزرگترین و کندترین

توضیحات بیشتر

زمان نظري عملي 1 1 رفتاری: اهداف : بتواند که میرود انتظار هنرجو از فصل این پایان در دهد راتوضیح SnagIt نرمافزار نصب برای سیستم 1 نیازمندیهای. 1 کند اج

زمان نظري عملي 1 1 رفتاری: اهداف : بتواند که میرود انتظار هنرجو از فصل این پایان در دهد راتوضیح SnagIt نرمافزار نصب برای سیستم 1 نیازمندیهای. 1 کند اج زمان نظري عملي 1 1 رفتاری: اهداف : بتواند که میرود انتظار هنرجو از فصل این پایان در دهد راتوضیح نرمافزار نصب برای سیستم 1 نیازمندیهای. 1 کند اجرا و نصب را 2 نرمافزار 2. دهد توضیح آنها مورد در و بشناسد

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

MSSQL

MSSQL MSSQL 2005 http://www.rayvarz.com توجه : اين راهنما براي MSSQL 2005 Enterprise Edition تهيه شده است و نصب ساير Edition هاي MSSQL در برخي مراحل متفاوت خواهد بود. همچنين اين مستند اختصاصا براي استفاده كنندگان

توضیحات بیشتر

فصل 2 برد اصلی رایانه برد اصلي رايانه زمينۀ اتصال و ارتباط همۀ اجزاي يك رايانه را فراهم ميكند. همانطور كه در فصل اول گفته شد ميتوان به لحاظ ساختاري را

فصل 2 برد اصلی رایانه برد اصلي رايانه زمينۀ اتصال و ارتباط همۀ اجزاي يك رايانه را فراهم ميكند. همانطور كه در فصل اول گفته شد ميتوان به لحاظ ساختاري را فصل 2 برد اصلی رایانه برد اصلي رايانه زمينۀ اتصال و ارتباط همۀ اجزاي يك رايانه را فراهم ميكند. همانطور كه در فصل اول گفته شد ميتوان به لحاظ ساختاري رايانه را به چهار جزء اصلي تقسيم كرد. يكي از اجزاي مهم

توضیحات بیشتر

علی توکلی | Jobinja

علی توکلی | Jobinja علی توکلی Network Administrator تماس از طریق جابینجا ) https://jobinja.ir/user/ms- (9454566 تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۷۰ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: پایان خدمت وضعیت تا هل: متا هل استان

توضیحات بیشتر

شبکه های عصبی در کنترل

شبکه های عصبی در کنترل شبکه های عصبی در کنترل دانشگاه نجف آباد درس: کنترل هوشمند در فضای سایبرنتیک مدرس: حمید محمودیان مدل ریاضی نرون مدل ریاضی یک نرون ساده به صورت روبرو است P: مقدار کمیت ورودی b: مقدار بایاس )عرض از مبدا تابع

توضیحات بیشتر

Access Point ZyXEL 3205راهنمای نصب

Access Point  ZyXEL 3205راهنمای نصب راهنمای نصب Access Point ZyXEL NBG-418N تاریخ تنظیم : دی ماه 9315 گروه شرکتهای شاتل فهرست مطالب محتویات جعبه اکسس پوینت امکانات Access Point مشخصات فیزیکی اکسس ورود به کنسول اکسس پوینت پوینت تنظیمات به

توضیحات بیشتر

خانواده Turbo HD نریمان پرشیا نماینده رسمی هایلوک اردیبهشت 89

خانواده Turbo HD نریمان پرشیا نماینده رسمی هایلوک اردیبهشت 89 خانواده Turbo HD نریمان پرشیا نماینده رسمی هایلوک اردیبهشت 89 درباره بیمه پالس با توجه به نیاز مشتریان در داشتن تعهد و خدماتی از سوی تامین کنندگان کاال و عدم رسیدن به پاسخ منطقی در مواقعی که مشکالتی از

توضیحات بیشتر

راهنمای جامع ساخت و مدیریت یک سرور FTP در ویندوز 10

راهنمای جامع ساخت و مدیریت یک سرور FTP در ویندوز 10 دسترسی ساده به فایلها در هر مکان راهنمای جامع ساخت و مدیریت یک سرور FTP در ویندوز 10 تنظیم و پیکربندی یک سرور FTP در ویندوز 10 یکی از کارآمدترین راهحلهایی است که برای آپلود و دانلود فایلها در دسترستان

توضیحات بیشتر

پژوهشی دات آی آر :: آموزش فارسی لینوکس : قسمت ششم

پژوهشی دات آی آر :: آموزش فارسی لینوکس : قسمت ششم پژوھشی دات آی آر Linux Security آموزش فارسی لینوکس : قسمت ششم جمعه, ٧ آذر ٠٧:٣٠ ١٣٩٣ ب.ظ طبقه بندی موضوعی مقاله آموزشی (١١) فیلم آموزشی (٩) برنامه اختصاصی (۵) ارسال بلاگ (٢) آموزش فارسی لینوکس (۶) آموزش

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب مودم A151

راهنمای نصب مودم A151 راهنمای نصب مودم A151 فهرست 1 ایم ین توصیه ه یا 1 1 2 معرفی دستگاه 2 2.1 محتویات بسته مودم 2 2.2 قابلیت ها 3 2.3 ملزومات نصب 4 وضعیت نمایش چراغ ه یا مودم 2.4 6 3 اتصاالت مودم و تجهیزات 7 7 7 7 14 تنظیمات

توضیحات بیشتر

ResumeFa

ResumeFa تاریخ آخرین بروزرسانی رزومه: 1398/01/24 شرکت طرح و توسعه لاله گستر نیایش - تجارت / بازرگانی - تهران تیر 1396 تا کنون (1 سال و 10 ماه) راه اندازی کل شبکه شرکت از ابتدا سیدعلی موحدحسنی دانشگاه آزاد اسلامی

توضیحات بیشتر

project.mdi

project.mdi طراحي سازمان يافته كامپيوتر شخصي: يكي از مهمترين خصوصيات كامپيوتر شخصي طراحي سازمان يافته آن مي باشد. تقريبا هر كامپيوتر شخصي از اين طراحي سازمان يافته استفاده مي كند: برد اصلي كارتهاي توسعه منبع تغذيه

توضیحات بیشتر

1 راهنمای اتصال سیستم های شبکه به نرم افزار حسابداری نوین پرداز صفحه فهرست مطالب مقدمه)معرفی شرکت و محصوالت(... 1 فصل اول )تنظیمات SQLSERVER در سیستم

1 راهنمای اتصال سیستم های شبکه به نرم افزار حسابداری نوین پرداز صفحه فهرست مطالب مقدمه)معرفی شرکت و محصوالت(... 1 فصل اول )تنظیمات SQLSERVER در سیستم 1 صفحه فهرست مطالب مقدمه)معرفی شرکت و محصوالت(... 1 فصل اول )تنظیمات SQLSERVER در سیستم سرور(... 3 فصل دوم )تنظیمات ویندوز سیستم سرور(... 5 فصل سوم )تنطیمات نرم افزار حسابداری در ویندوز سرور(... 8 فصل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Network-Pack

Microsoft Word - Network-Pack شبكه هاي كامپيوتري معرفي محصولات و توانمنديها Cmputer Netwrk تلفكس: 6061692 6093607 60614846061494 همراه: 09153178711 09155146413 www. Ariaz.ir خلاصه مديريتي سوابق كاري محصولات 1 2 3 4 خدمات ٢ 1 خلاصه

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مديرISP مراكزIT تحت UNIX/LINUX گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/2/1 كد استاندارد :3-42/16/1/2 دفت

استاندارد مهارت و آموزشي مديرISP مراكزIT تحت UNIX/LINUX گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/2/1 كد استاندارد :3-42/16/1/2 دفت استاندارد مهارت و آموزشي مديرISP مراكزIT تحت UNIX/LINUX گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: // كد استاندارد :-/6// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع

توضیحات بیشتر

پیش قرارداد

پیش قرارداد بخش اول دریافت ایمیل ابتدا بایستی در بخش تنظیمات.1-1.2-1 تعریف جدید درج مشخصات ایمیل: نکته 1: اگر گزینه ایمیل مشخصات ایمیل یا ایمیل ها رو ثبت کنیم: private برای ایمیل تعریف شده غیر فعال باشد هر کاربری

توضیحات بیشتر

مرجع کاربردی میکروتیک - فصل چهارم شامل : جزوه آموزشی فیلم آموزشی مرجع کاربردی میکروتیک - فصل چهارم 1

مرجع کاربردی میکروتیک - فصل چهارم شامل : جزوه آموزشی فیلم آموزشی مرجع کاربردی میکروتیک - فصل چهارم   1 شامل : جزوه آموزشی فیلم آموزشی مرجع کاربردی میکروتیک - فصل چهارم www.bazyar.ir 1 2 ای دو جهان از قلم ت یک ر ق م مش ع ل تو فی ق هن رد کف م ن ب ی ر قم ت لوح دو عا ل م عدم ره هب ن هان خاهن تحق ی ق ده شم ع

توضیحات بیشتر

آموزش اورکلاک کارت گرافیک با نرم‌افزار MSI Afterburner

آموزش اورکلاک کارت گرافیک با نرم‌افزار MSI Afterburner راهنمای افزایش فرکانس توسط نرمافزار آموزش اورکلاک کارت گرافیک با نرمافزار MSI Afterburner امروزه سریعسازی دستگاهها به ویژه سختافزارهای کامپیوتر محبوبیت زیادی در میان کاربران پیدا کرده است. کارت گرافیک

توضیحات بیشتر

6 ابزار کاربردی ویندوز که شناخته شده نیستند!

6 ابزار کاربردی ویندوز که شناخته شده نیستند! با کمک این ابزارها نرمافزار کمتری نصب کنید! 6 ابزار کاربردی ویندوز که شناخته شده نیستند! یکی بزرگترین نقاط قوت ویندوز این است که کاربر میتواند صدها برنامه را روی آن نصب کند و میزان سرسامآوری کار را به

توضیحات بیشتر

یازده ترفند برای افزایش کارایی و عملکرد باتری لپتاپ امروزه لپتاپها جزو محصوالت پرکاربرد هستند و تقریبا تمامی قشر جامعه بخصوص دانشجویان از آن استفاده م

یازده ترفند برای افزایش کارایی و عملکرد باتری لپتاپ امروزه لپتاپها جزو محصوالت پرکاربرد هستند و تقریبا تمامی قشر جامعه بخصوص دانشجویان از آن استفاده م یازده ترفند برای افزایش کارایی و عملکرد باتری لپتاپ امروزه لپتاپها جزو محصوالت پرکاربرد هستند و تقریبا تمامی قشر جامعه بخصوص دانشجویان از آن استفاده میکنند. طول عمر باتری لپتاپها و دوام آنها جزو مواردی

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب مودم PARADYNE 6211

راهنمای نصب مودم PARADYNE 6211 راهنمای نصب مودم PARADYNE 6211 راهنمای نصب مودم PARADYNE 6211 تاریخ تنظیم : آبان 5931 گروه شرکته یا شاتل فهرست مطالب مشخصات فیزیکی مودم تخصیص IP به سیستم به صورت اتوماتیک تنظیمات کارت شبکه در ویندوز Seven

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

چگونه اطلاعات روی هارددیسک‌ها و حافظه‌های فلش را پاک کنیم که قابل بازیابی نباشند

چگونه اطلاعات روی هارددیسک‌ها و حافظه‌های فلش را پاک کنیم که قابل بازیابی نباشند در ویندوز مک و دیسکهای قابل بوت چگونه اطلاعات روی هارددیسکها و حافظههای فلش را پاک کنیم که قابل بازیابی نباشند وقتی میخواهید کامپیوترتان را بفروشید یا حافظه فلش USB را به کسی بسپارید بد نیست اگر روی درایوتان

توضیحات بیشتر

به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب:

به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب: به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب: 2... 2 مقدمه... 3 راهنمای تهیه نسخه پشتیبان از ایمیل... 14 ایمیل

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي و آموزش شغل استاندارد عنوان شغل مديريت شبكهNETWARE NOVELL- ريزي برنامه گروه درسي فنآو

بسمه تعالي معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي و آموزش شغل استاندارد عنوان شغل مديريت شبكهNETWARE NOVELL- ريزي برنامه گروه درسي فنآو بسمه تعالي معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي و آموزش شغل استاندارد عنوان شغل مديريت شبكهNETWARE NOVELL ريزي برنامه گروه درسي فنآوري اطالعات كد ملي شغل 852/28 9/5/ تاريخ تدوين استاندارد

توضیحات بیشتر

در سال 2015 منتظر چه لپ‌تاپ‌هایی باشیم؟

در سال 2015 منتظر چه لپ‌تاپ‌هایی باشیم؟ در سال 2015 منتظر چه لپتاپهایی باشیم لپتاپ همواره جز آن دسته از محصولاتی است که کاربران برای مدت زمان زیادی از آنها استفاده میکنند. بر خلاف اسمارتفونها یا تبلتها لپتاپها معمولا دو یا سه برابر یک دیوایس

توضیحات بیشتر

آموزش مجازی سازی با Hyper-V

آموزش مجازی سازی با Hyper-V آموزش مجازی سازی با Hyper-V مجازی سازی بوسیله Hyper-V 641 فصل هفتم اتوماتیکسازی وظایف. 641 فصل 8 اتوماتیک سازی وظایف مقدمه در فصل قبل با WMI Hyper-V و مفاهیم پایه اسکریپتنویسی برای اتوماتیکسازی وظایف مدیریتی

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی جومال ابزار الزم برای نصب و راه

توضیحات بیشتر

را مای ب و راه ا دا زی م ا ار ارسال/ یا ا ل Outlook 2010 Thunderbird - Outlook Express لطفا به تذکر صفحه آخر توجه کنید براي تنظیمات نرم افزار Microsof

را مای ب و راه ا دا زی م ا ار ارسال/ یا ا ل Outlook 2010 Thunderbird - Outlook Express لطفا به تذکر صفحه آخر توجه کنید براي تنظیمات نرم افزار Microsof را مای ب و راه ا دا زی م ا ار ارسال/ یا ا ل Outlook 2010 Thunderbird - Outlook Express لطفا به تذکر صفحه آخر توجه کنید براي تنظیمات نرم افزار Microsoft Outlook 2010 مراحل 1 الی 11 را دنبال کنید. براي تنظیمات

توضیحات بیشتر

شرايط مناقصه 3/89

شرايط مناقصه 3/89 شرایط مناقصه عمومی شماره 3/89 بانک سپه در نظر دارد نسبت به خرید نصب و راهاندازي تجهیزات سختافزار و نرمافزار سایت Main Frame مورد نیاز خود از طریق برگزاري مناقصه عمومی (دو مرحلهاي) و با رعایت کامل شرایط

توضیحات بیشتر

فهرست مطالب Products Index سیستممدیریت اطالعات Data Management System الکتروکاردیوگراف 18 لید 18 Lead ECG الکتروکاردیوگراف ۱۲

فهرست مطالب Products Index سیستممدیریت اطالعات Data Management System الکتروکاردیوگراف 18 لید 18 Lead ECG الکتروکاردیوگراف ۱۲ فهرست مطالب Products Index 02 0 04 06 08 10 11 12 سیستممدیریت اطالعات Data Management System الکتروکاردیوگراف 18 لید 18 Lead ECG الکتروکاردیوگراف ۱۲ کاناله 12 Channel ECG الکتروکاردیوگراف 6 کاناله 6 Channel

توضیحات بیشتر

معرفي بهترين دوربين هاي ارزان قيمت در سال 2017( قسمت دوم )

معرفي بهترين دوربين هاي ارزان قيمت در سال 2017( قسمت دوم ) معرفي بهترين دوربين هاي ارزان قيمت در سال 2017( قسمت دوم ( اگر شما مايل به خريد دوربين عکاسي با حداکثر امکانات و قيمت مقرون به صرفه هستيد چندين محصول در سال 2017 متناسب با بودجه اي در حدود 500 تا 1000

توضیحات بیشتر

پنل سه بعدی MDF

پنل سه بعدی MDF یکی از انواع پنل های سه بعدی ورق های چوب MDF (ورق فیبر با تراکم متوسط) است که چوبی بازیافت پذیر از جمله کاج و اکالیپتوس می باشد. این مصالح با استانداردهای, California CARB (Board Resources Air ا ژانس هوای

توضیحات بیشتر

Introduction to Database Systems

Introduction to Database Systems درس پایگاه داده دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند Database Management Systems, 3 rd Edition. R. Ramakrishnan and J. Gehrke. McGraw-Hill, 2003. Database System Concepts, 5 th Edition. A. Silberchatz, H. Korth,

توضیحات بیشتر

چگونه مي توان از حداکثر قابليت هاي يک دوربين استفاده نمود ؟

چگونه مي توان از حداکثر قابليت هاي يک دوربين استفاده نمود ؟ چگونه مي توان از حداکثر قابليت هاي يک دوربين استفاده نمود شما هم احتمالا از ا ن دسته عکاس هايي هستيد که هميشه تمايل داريد تا مقداري بيشتر هزينه کنيد و يک لنز يا دوربين مدل جديد تر را خريداري کنيد. و احتمالا

توضیحات بیشتر

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله در این مقاله روش های تعیین پاسخ سازه تک درجه ا زادی که در معرض نیروی زلزله ناشی از جنبش زمین قرار گرفته باشد برررسی می شود. پاسخ به جنبش زمین ناشی از زلزله در مقالات قبل پاسخ سازه در اثر نیروهای ذاتی موجود

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش پیش از متغیرهای تعریف شده درPHP مدرس : مهندس افشین رف

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش پیش از متغیرهای تعریف شده درPHP مدرس : مهندس افشین رف بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش پیش از متغیرهای تعریف شده درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آموزش متغیرهای از پیش تعریف شده درPHP آموزش برنامه

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation معرفی محصول به ارتباط امن بپیوند Venustech IFW IFW-3000 V5.0 فهرست مطالب مشخصات سخت افزاری عملکردهای نرم افزاری وضعیت سیستم مدیریت سیستم کشف شبکه تنظیم سرویس ها rules) (Service تنظیم سیاست ها rules) (Policy

توضیحات بیشتر

c راهنمای تبدیل ماشین مجازی ویندوزی از vmware به PVM محدوده: این مستند به نحوه انتقال ماشین مجازی ویندوزی از vmware به سامانه PVM می پردازد.

c راهنمای تبدیل ماشین مجازی ویندوزی از vmware به PVM محدوده: این مستند به نحوه انتقال ماشین مجازی ویندوزی از vmware به سامانه PVM می پردازد. c راهنمای تبدیل ماشین مجازی ویندوزی از vmware به PVM محدوده: این مستند به نحوه انتقال ماشین مجازی ویندوزی از vmware به سامانه PVM می پردازد. تاریخچه: ردیف نویسنده تاریخ شماره ویرایش توضیحات ۱.۰.۰ ۱ تحقیق

توضیحات بیشتر