LIZCHA TOPISHMOQLAR V TEZ AYTISHLAR e g» KROSSVORD

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "LIZCHA TOPISHMOQLAR V TEZ AYTISHLAR e g» KROSSVORD"

رونوشت

1 LIZCHA TOPISHMOQLAR V TEZ AYTISHLAR e g» KROSSVORD

2 A» B * A D ' E APPLE BEE CAT DOLPHIN EYE F * H I j.i FLAMINGO GRAPES HOUSE ICE CREAM JUICE w l m w o * KEY LOLLIPOP MASK NET OWL P t? R S,. T «PALM QUESTION RAIISL SNAKE TENT ~ZTT U * V * UMBRELLA VASE XMAS YARN ISBN: ~ Inglizcha she

3 You don 4 have to be great to start, But you have to start to be great!. pi Boshlash uchun buyuk bo lishingiz shart emas, SONCS SHERLAR A l p h a b e t r h y m e 2 А В C D E Stand up and look at me! F G H I J I play football every day! К L M N О I like cake, oh, oh, oh! PQRST Hey people. Listen to me! U V W X Y Z The alphabet is in my head! J Q O F IY A L I A L IF B O 2 Ey, bi, si, di, i turib menga qara endi! E f ji, eych, ay, je y futbol о ynayman men, hey! Key, el, em, en, о men pirogni yoqtiraman oh, oh! Pi, kyu, ar, es, ti, hey odamlar eshiting endi! Yu, vi, dablyu, eks, vay, zet. Alifbo miyamga joylanib ket1 Ф

4 A l p h a b e t r h y m e 5. A is for Apple, В is for Ball, С is for Cat, D is for Doll, E is for Egg, F is for Feet, G is for Girl, and H is for Heat. I is for Igloo, and J is for Jump, К is for Kangaroo, L is for Lump. M is for Mighty, N is for Nest, О is for Octopus, P is for Pest. Q is for Queen, and R is for Rail, S is for Sitting, and T is for Tail. U is for Uncle, Umbrella and Use, V is for Vacation, Valentine and Views, W is for Window, Whistle and Way, X is for Xylophone that we like to play. Y is for Yellow and Yelling and You. Z is for Zero and Zipper and Zoo. Q O FIY A LI A LIF B O 3. A harfi Apple uchun, B esa Ball uchun, C bilan Cat, D esa Dali uchun. E dan yasalar Egg, F dan esa Feet, G ila boshlanar Girl, H dan esa Heat. I esa Igloo uchun, J bilan esa Jump, K dan Kangaroo, L dan esa Lump. M M ighty uchun, N dan esa Nest, O harfidan Octipus, P dan esa Peyt. Q dan yasaymiz Queen, R dan esa Rail, S esa Sitting uchun, T esa yasar Tail. U harfi Uncle uchun, yana Umbrella va Use, V dan esa Vacation, Valentine va Views. W harfidan yasalar Window, W histle va Way, ; X dan X ylophon, shuni biram yoqtiraman-ey. Y harfi Yellow uchun, yana Yelling va You, va Zoo.

5 COME M Y FRIEND Come, my friend, and dance with me, It is easy you will see. One step back and one step out, And your turn yourself around. KEL d o 's t i m Kel, mening do stim, о ynaymiz birga, Вы juda ham о son, о zing ко rasan. Bir qadam oldinga, bir qadam ortga, Endi sening galling, bir aylanasan. Two little hands to clap, clap, clap. Two little legs go tap, tap, tap; Two little eyes are open wide, One little head goes side to side. Ikkita kichkina qo liar qani chapak, chapak, Ikkita kichkina oyoqchalar etar tap, tap, tap: Ikkita kichkina ко zchalar katta ochilajak, Kichkinagina boshcha и yon bu yon tebranajak

6 I m a little teapot Short and stout Here is my handle Here is my spout When I get all steamed up Hear me shout Tip me over and pour me out! COFFEE AND TEA One, two, three Let me see: Who likes coffee And who likes tea? f One, two, three. Oh, I see! You like coffee And I like tea. Men kichkina choynakman, Kalta va mustahkamman. Mana mening tutqichim, Bunisichi jo mragim. To Iqinlanib ketsam gar, Ovozimni eshiting har gar, Shunda bo lay ozod men, Bo shab qolay shunda men! KOFE V A C H O Y Bir, ikki, uch, Bir, ikki, uch, Keling bir fating: Tatib ham ко rdim, Kofeni tatib ко ring, Siz kofeni suyasiz, Choyni ham ichib ко ring? Men esa choyni. I m a clever teapot, Yes it s true Here let me show you What I can do I can changc my handle And my spout Just tip me over and pour me out! Men aqlli choynakman, Ha, bu tog ri, haqiqat. Qarashimga ruxsat ber, Shudir kelar qo limdan. Tutqichimni о zgartirib, Jo mragimni о zgartirib. Erkin qo ying shu kezda, Darhol bo shating tezda.

7 KINDNESS I love little pussy, her coat is so warm And if I don t hurt her, she 7/ do me no harm. So I ll not pull her tail, nor drive her away, But pussy and I, very gently will play. She shall sit by my side, and I ll give her some food; A nd pussy will love me, because I am good. XUSHCHAQCHAQ Men sevaman jajji mushukni, Burkalgan to nlari bunchalar momiq Jahl ila unga bermasam ozor, Bilaman и menga bir umr sodiq. Biz о ynaymiz, kulamiz, har doim birgamiz, Yonimda о tirar juda muloyim. A gar bersam unga oziq-ovqatin, Yuradi ergashib orqamdan doim * w

8 FROM ONE TO TEN One, one, one Little dogs run. Two, two, two Cats see you. Three, three three Squirrels in the tree. Four, four, four Toys on the flour. Five, five, five Plane in the sky Six, six, six Two short sticks. B IR D A N O 'N C A C H A Bir, bir, bir, Kuchukchalar yugurar. Ikki, ikki,'ikki, Mushukchalar sizni ко Uch, uch, uch, Olmaxonlar daraxtni quch, To rt, to rt, to rt, О yinchoqlarni polda ко Besh, besh, besh, Osmon uzra samolyot shesh. Olti, olti, oltilar, Ikki kalta tayoqlar. Seven, seven, seven He is a raven. Eight, eight, eight Raisins in the plate. Nine, nine, nine A beautiful girl is fine. Ten, ten, ten Catch me if you can Yetti, yetti, yetti, Qarg a uchib ketdi. Sakkiz, sakkiz, sakkiz, Likopchada to la mayiz. To qqiz, to qqiz, to qqiz, Chiroylidir mana shu qiz. О n, о n, o n, Meni tutishga ко n.

9 O U R DAY Breakfast in the morning, Dinner in the day. Tea comes after dinner, Then comes time to play. Supper in the evening, When the sky is red. Then the day is over, And we go to bed. H APPY BIRTHDAY! / n BlZN IN C KUN Tongda keldi Nonushta, Tushlik esa кип yarmida. Tushlikdan so ng с hoy kelar, О yin vaqti о z navbatda. Kechki ovqat kechqurun, Osmon qizarib, bo lar tun. So ng кип nihoya topar, Hamma uyquga ketar. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday dear... (name)! Happy Birthday to you! May the good Lord bless you! May the good Lord bless you! Happy Birthday dear... (name)! Happy Birthday to you! T U C ILC A N KUNING BILAN! ' - Tug'ilgan kuning bilanl Tug'ilgan kuning bilan! Tug ilgan kuning bilan aziz...(ucjvi)! Tug'ilgan kuning bilan! Sog lik-omonlik tilab! SogTik-omonlik tilab! Tug'ilgan kuning bilan aziz...(ucm)h Tug ilgan kuning bilan!

10 THE SHIP IS SAILING The ship is sailing. The flag is waving Hello, my friends Hello my friends. The sun is shiping, The stars are smiling Hello, my friends, Hello! K E M A s u z m o q d a Kemamiz ravon suzar, Bayrog imiz hilpirar. Salom, do stlarim, Salom, d o stlarim. Quyosh suzmoqda, Yulduz kulmoqda. Salom, do stlarim, Salom do stlarim. U y q u d a n t u r! WAKE UP! Wake up little brother! The morning is bright. The birds are all singing And welcome the light Early to bed And early to rise. Makes a man Healthy, Wealthy and wise. Uyqudan tur kichik ukam! Tong otdi, кип yorishdi. Qushlar kuylar bo lib jam, Yorug kunni kutib olishdi. E rtayotib, erta tur, Doim sog lom bo lib yur. 10

11 MY DEAR M UM M Y (on the 8th o f March) My dear, dear Mummy Let me kiss your face. I want you to be happy, Today and always. Be happy, Be happy, Today and always! My dear, dear Mummy I love you very much. I want you to be happy, On the 8th of March! Be happy, be happy, On the 8-th of March! M EN IN 6 A ZIZ ON AJONIM (8-martda) Mening aziz onajonim, Yuzingizdan о pich bering. Orzuyimdir baxtli bo ling, Har doim ham so g yuring. Baxtli bo ling, baxtli bo ling, Har doim ham so g yuring. Mening aziz onajonim Sevaman sizni biling. Baxtli bo 'ling har doim, Sakkizinchi mart bugun. Baxtli bo ling, baxtli bo ling. Sakkizinchi mart bugun. 11

12 One for sorrow, two for mirth, Three for a wedding, four for a birth, Five for silver, six for gold, Seven for a secret not to be told. Eight for heaven, nine for hell, And ten for the devil s own sel\ Bir afsus uchun, ikki quvonch uchun, Uch esa to yga, to rt tug ilish uchun. Besh kumush uchun, olti esa tilloga, Yetti sirlar uchundir, aytilmasligi uchun. Sakkiz osmonlar uchun, to qqiz yom onlar uchun, О n omadi chopgan-u, chopmagan do stlar uchun. One for sorrow, two for joy, Three for a girl, four for a boy, Five for silver, six for gold, Seven for a secrct, never to be told, Eight for a wish, nine for a kiss, Ten for a time of joyous bliss. B ir afsus uchun, ikki quvonch uchun, Uch qiz bola uchun, to rt og il bola uchun. Besh kumush uchun, olti tillo uchun, Yetti sirlar uchundir, aytilmasligi uchun. Sakkiz tilaklar uchun, to qqiz esa о pichga, О n raqamda xursandmiz.

13 One for death and two for birth, Three for wind and four for earth, Five for fire, six for rain, Seven s joy and eight is pain, Nine to go, ten back again! Bir qazo uchun, ikki tug ilish uchun, Uch shamol uchun, to rtyer uchun. Besh olov uchun, olti yom g ir uchun. Yeti quvonch uchun, sakkia og riqlar uchun. To qqiz borish uchun, о n esa qaytish uchun. One, two, buckle my shoe, Three, four, close the door. Five, six, pick up sticks, Seven, eight, close the gate, Nine, ten, home again. Bir, ikki poyafzalim qayirding, Uch, to rt eshikni yoping. Besh, olti tayoqchalarni tering, Yetti, sakkiz darvozani yoping. To qqiz, о n uyga qaytamiz biling.

14 One for sadness, two for mirth, Three for marriage, four for birth. Five for laughing, six for crying, Seven for sickness, eight for dying. Nine for silver, ten for gold, Eleven a secret that will never be told. Bir g'ussa, ikki quvnoqlik uchun, Uch to у uchun, to rt tug ilish uchun. Besh kulgi uchun, o ltiyig'i uchun, Yetti kasallik uchun, sakkiz qazo uchun. To qqiz kumush uchun, о n oltin uchun, О n bir siz uchun, hech kim bilmaslik uchun. - Eenie, meenie, minie, mo, Catch a tiger by his toe. If he hollers, don t make him pay, Fifty dollars every day. Eni, mini, mini, та, Yo Ibars oyog idan tutging та. Gar и qattiq baqirsa, Ellik dollar to latm ai J

15 One, two, three, four, five, I caught a fish alive. Six, seven, eight, nine, ten I let him go again. Bir, ikki, uch, to rt, besh, Baliqni tutdim shesh. Olti, yetti, sakkiz, to qqiz, Yana uni qo yib yubordim Are you red, black, or white, к Are you yellow or brown, Are you some other shade or hue? All the world is a rainbow Siz qizilmisiz, yo qora rang, Balki sariq, yoki jigarrang? Siz soyamisiz yoki bir xil rang? Olam kamalakdek bir qarang.

16 And the sky needs All of me and all of you. All of me, all of you All our brothers and sisters too Osmonga kerak ranglar, Sen va men va barcha ranglar, Sen va men va barcha ranglar, Ular bizning aka-singillar. We can live, we can give, All of me and all of you. All the world is a melody. What note and are you? Yashaymiz, beramiz bizlar, Sen va men va barcha ranglar, Butun olam musiqa rang, Qaysi notasiz, tanlang?

17 RIDDLES TO PISH M O Q LAR Can you go 10 days without sleep? В unga qanday qodir bo Imoq, О n кип uyqusiz yurmoq? What you can never eat during the lunch or supper? Slz uni tushlik va kechki ovqat payti tanovvul qilmaysiz.

18 I have four legs - but I can t walk. What Am I? Mening to rt oyog im bor, Ammo menyurolmayman. Topingchi, men nim am an? I have ocean but no water. Who am I? Mening ummonim bor, Ammo suvim у о q. Topingchi, men nimaman? There is a head and there is a tail! But no body - what is it? Bir boshi, bir dumi bor! Ammo tanas i у о q, nima u?

19 You have 5 oranges in one hand and 5 apples in other hand. Now what do you have? Sizning bir qo lingizda beshta apelsin, Va yana bir qo lingizda beshta olma bor, Hozir sizda nima bor? I am little and green, I can hop and swim, and sing Jajjigina yashilm an, Sakrab, suzib kuylaym an What is the only vegetable that will make you cry? Birgina bor sabzavot, Yiglattirar bilgin yot.

20 You have 5 oranges in one hand and 5 apples in other hand. Now what do you have? Sizning bir qo lingizda beshta ape/sin, Va у ana bir qo lingizda beshta о l та bor, Hozir sizda nima bor? I am little and green, I can hop and swim, and sing Jajjigina yashilm an, Sakrab, su zib kuylaym an

21 I am big and I am strong. And my trunk is very long Men baxaybat kuchliman, Burnim borda tengsizman Which do you use at Halloween? Helovin bayramida uni, Hamma ishlatadi buni. Гam green and when you cut me open I am red. You eat me in the summer time. I am a fruit. Men yashil mevaman, Kesib ikkiga bo Isangiz. Ranggi qizilman, Yozda tanovul qilasiz, Topingchi nimaman?

22 ШИ What fruit is always sour? Qaysi meva topingchi, Та mi bir am nordonchi? I am yellow, I am made from milk, you eat me with bread. Men sariqman sutdan tayyorlanaman, Non bilan yeyilaman. While drying, what is the thing that gets wet? Quritay desam namlanar, Nirna ekan topingchi it?

23 The animal who can go, * Without food and water go. For a long time in desert. A friend of people in the so. Bn hayvon uzoq yurar, Oziqsiz ham suvsiz yurar, Uzoq vaqt и cho llarda, Insonga do st bo lib turar. I live at the Zoo. I ve got four legs But jump on two. I ve got a little kid And a big bag, too. Hayvonot bog ida yashayman doim, To rt oyog im bor, ikkisida sakrayman Mening kichkina bolam ham bor, Va katta x alt am ham bor.

24 It stands on one leg with its heart in its head. Bir oyoqda turadi, Boshidadir yuragi. paws are big and strong, tail is very long. mane is fine and thick. I am very very big. Hayvonlarning shoximan, Kuchliman, baxaybatman Tirnoqlarim dumlarim, Men ulkan baxaybatman.

25 What has a ring, but no finger? Nimaning qo ng irog 7 bor, Ammo barmog iyo' q. Meni sug tirib oling, So ng boshimni ishqalang. Qizi/ga о zgarar qora, Topib oling bu nima? Pull one out and Scratch my head. What once was Red is black instead? - 7 I m tall when I m young and I'm short when I m old? Yoshligimda bo ynim uzun, Qarisam bo yim kalta.

26 What goes up and down, but never moves? Nima и goh tepaga, goh pastga yurar, Lekin hech joyidan qimir etmas. I have a face, two arms, and two hands, yet I can not move. I count to twelve, yet I can not speak. I can still tell you something everyday. Mening yuzim bor, ham ikki qo lim, Lek hech qimirlay olmayman. Men о n ikkigacha sanarman, Hali hech gapirolmayman. Har kuni sizga bir narsa deyman. What goes up when the rain comes down? Nima sodir bo lar, Yomg ir tinganida? 25

27 TONCTWISTERS TEZ AYTISHLAR Can you can a can as a canner can can a can. Sizni qo lingizdan konserva ochish kelsa, bizni qo limizdan yeyish keladi. Rubin ran rings around the Roman ruins. > О у chi uyiga yetguncha tavakkalchi ishini bitiribdi. I wish to wish the wish you wish to wish. Yaxshi niyat yarim mol.

28 What a terrible tongue twister. Til suyaksiz bo Imas. I scream, you scream, we all scream for icecream. Bitta kalla yaxshi, ikkitasi undan yaxshi. LsAAM l 1 If a white chalk chalks on a black blackboard, will a black chalk chalk on a white blackboard?

29 our furious friends fought for the phone. I thought, I thought of thinking of thanking

30 CROSSWORD KROSVORD nom res

31

32 DICTIONARY LUCAT alive vacation step turn tap wide teapot short stout handle spout shout pour out clever true show change squirrel toy floor stick catch wave happy bright rise dear shade world note only tail sour desert tirik живой dam olish каникулы, отпуск qadam шаг burilmoq поворачивать tappillatmoq затычка keng широкий choynak чайник qisqa короткий mustahkam крепкий ushlang рукоять jo mrak горлымка baqirmoq крик ichini bo shatmoq выливать aqlli умный haqiqat верный ko rsatmoq показывать o zgartirmoq менять olmaxon белка o yinchoq игрушка pol пол tayoq палка tutib olmoq ловить xilpiramoq волна baxt счастливый yorug яркий ko tarilmoq подниматься qadrdon милый soya тень dunyo мир eslatma заметка faqat только dum хвость nordon кислый cho l пустыня

33 щ 84 (4 Ing) A 15 UO K: Abdullayev, Ikromjon Inglizcha she rlar, topishmoqlar va tez aytishlar / Ikromjon Abdullayev, Istiqlol Nuri nashriyoti, Toshkent yil, 32 bet. KBK 84 (4 Ingl) Aziz bolajonlar! Ushbu rasmli kitobcha sizlar uchun eng oson va qulay uslubda tayyorlandi. Albatta, bu uslub sizlarga ingliz tilini oson o'rganishingizda juda katta yordam beradi. Eng asosiysi, har bir sahifa rasmga mos ravishda she rlar, topishmoqlar va tez aytishlar bilan uyg unlashgan. Ushbu kitobcha 3-7 yoshli bolajonlar uchun moljallangan. Shuningdek, ingliz tilini mustaqil o rganishni xohlagan kichkintoylarga tavsiya etiladi hamda hozirgi bilimdon yoshlarimizni ingliz tilini yanada chuqurroq o rganishlariga hamda dunyoni til orqali anglashlariga samarali xizmat qiladi, degan umiddamiz. r \'oshir: Dilfuza Qo chqorova Muharrir: Ilhom Avazov Texnik muharrir: Nizom Sultonov Musahhih: Dildora Abdullayeva «Istiqlol Nuri» nashriyoti й. Litsenziya raqami 128 Toshkent shahri, Navoiy ko'chasi 30. Bosishga ruxsat etildi: y. Qog oz bichimi: 70x100/16. Ofset bosma. «Times New Roman» garniturasi. Nashr b.t Shartli b.t Adadi: 2000 nusxa. Buyurtma: 256. Sano-standart MCHJ bosmaxonasida chop etildi. Manzi;: Toshkent shahri, Shiroq ko'chasi, 100-uy. -

شماره صفحه : 1 باسمه تعالي تعداد صفحات : 3 نام و نام خانوادگي: شماره كارت: نام آموزشگاه: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران سؤاالت ارزشياب

شماره صفحه : 1 باسمه تعالي تعداد صفحات : 3 نام و نام خانوادگي: شماره كارت: نام آموزشگاه: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران سؤاالت ارزشياب شماره صفحه : باسمه تعالي تعداد صفحات : 3 نام و نام خانوادگي: شماره كارت: نام آموزشگاه: سؤاالت ارزشيابي هماهنگ دانش آموزان و داوطلبان آزاد تذكر: پاسخ سؤاالت را با خودكار آبي يا مشكي بنويسيد. نام درس: زبان

توضیحات بیشتر

تعداد سي والات : 20 تعداد صفحات: 2 نام و نام خانوادگی: نام درس: زبان انگلیسی هشتم پایه: شماره : ر تان د را امام رضا ه ا س لا م دوره اول وا د ٦ وقت پاس

تعداد سي والات : 20 تعداد صفحات: 2 نام و نام خانوادگی: نام درس: زبان انگلیسی هشتم پایه: شماره : ر تان د را امام رضا ه ا س لا م دوره اول وا د ٦ وقت پاس تعداد سي والات : 20 تعداد صفحات: 2 نام و نام خانوادگی: نام درس: زبان انگلیسی هشتم پایه: شماره : ر تان د را امام رضا ه ا س لا م دوره اول وا د ٦ وقت پاسخگویی: 45 دقیقه طراح :زینب چربگو دخترم با آرامش و دقت

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: پایه هشتم شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 4 صفحه جمهوری اسالمی ایران اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران اداره ی آموزش

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: پایه هشتم شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 4 صفحه جمهوری اسالمی ایران اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران اداره ی آموزش نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: پایه هشتم شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 4 صفحه جمهوری اسالمی ایران اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه...4... تهران دبیرستان دوره

توضیحات بیشتر

I’m A Freak

I’m A Freak Freak دیوونه I tried to let it go But I'm addicted to your chemicals I got a piece, I want an overdose I love the way she gets so physical F*cks like an animal سعی کردم ترک کنم اما چه کنم که بهت معتاد

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی:... th 7 پایه: هفتم Grade نام پدر:... شماره داوطلب:... اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران مدیریت منطقه 2 دبیرستان دوره اول پسرانه مرزد

نام و نام خانوادگی:... th 7 پایه: هفتم Grade نام پدر:... شماره داوطلب:... اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران مدیریت منطقه 2 دبیرستان دوره اول پسرانه مرزد نام و نام خانوادگی:... th 7 پایه: هفتم Grade نام پدر:... شماره داوطلب:... اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران مدیریت منطقه 2 دبیرستان دوره اول پسرانه مرزداران امتحانات ترم اول سال تحصیلی 96-1395 نام درس: زبان

توضیحات بیشتر

سوالات آزمون EPT مورخ 21 تیر 98

سوالات آزمون EPT  مورخ 21   تیر   98 Cloze Passage Read the following passage and fill in the blanks with the most appropriate choice. Fitness experts are now telling us that cycling is one of the best forms of exercise. As (1).. as making

توضیحات بیشتر

No.2 June 2019

No.2 June 2019 No.2 June 2019 ب يد أ و ل ي ائ ه ك ب ر و ي ا ع ا لس ال م ع ل ي ك ي ا ش ه ر اه لل ال بدرود اى بزرگترين ماه خداوند و اى عيد اولياى خدا. ي ام و الس اع ات و قات و ي ا خ ي ر ش ه ر ف ي ال ا لس ال م ع ل ي ك ي

توضیحات بیشتر

آخرین اخبار آزمون د کترای وزارت علوم نم وهن سواالت آزمون دکتری وزارت علوم کتاب و جزوات آموزشی آخرین اخبار علم ی وآزمون دکترای وزارت

آخرین اخبار آزمون د کترای وزارت علوم نم وهن سواالت آزمون دکتری وزارت علوم کتاب و جزوات آموزشی آخرین اخبار علم ی وآزمون دکترای وزارت www.e-pakniyat.ir آخرین اخبار آزمون د کترای وزارت علوم نم وهن سواالت آزمون دکتری وزارت علوم کتاب و جزوات آموزشی آخرین اخبار علم ی وآزمون دکترای وزارت بهدا شت نم وهن سواالت آزمون دکتری وزارت بهدا شت کتاب

توضیحات بیشتر

English for Schools 3 غير قابل استناد Student Book

English for Schools 3 غير قابل استناد Student Book English for Schools 3 Student Book دورة او ل متوس طه 1394 پایة نهم 3 برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری نام کتاب: انگلیسی پایه نهم دوره او ل متوسطه کد:

توضیحات بیشتر

621_Qazal & Mathnavi

621_Qazal & Mathnavi ن *+, " ی/ ب< ل ن/ و ن/ و ل; ره 0 ر% یK ون/ % ز; ر#%شj ر د م" ر م 0 E ر ی% ۱۹۰۶ +* د' - #"! 3 2 3 2!" #$ ')((۱) ر ز ز ر و " 4 / 4 5 % ز ر م ز و! / = د 3 C B و ز د ر 2 3 9 = " < 8 # ; : 9 8 2 ز ; D! E "

توضیحات بیشتر

1

1 1 1396 وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نام کتاب: انگلیسی) 1 ( پایۀ هفتم دورۀ او ل متوسطه 110 پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف: دفتر تألیف

توضیحات بیشتر

آموزش جمالت شرطی در زبان انگلیسی به زبان ساده هر چیزی که درباره شرط ها در انگلیسی باید بدانید را در این مطلب به زبان کامال ساده برایتان بیان می کنیم.

آموزش جمالت شرطی در زبان انگلیسی به زبان ساده هر چیزی که درباره شرط ها در انگلیسی باید بدانید را در این مطلب به زبان کامال ساده برایتان بیان می کنیم. آموزش جمالت ی در زبان انگلیسی به زبان ساده هر چیزی که درباره ها در انگلیسی باید بدانید را در این مطلب به زبان کامال ساده برایتان بیان می کنیم. هر سوالی در این باره دارید در بخش نظرات با ما مطرح نمایید.

توضیحات بیشتر

Population and Energy Iran

Population and Energy Iran پيآمدھای انفجار جمعيت جھانی و کمبود انرژی ناصر کنعانی - برلن What caused this surge in population? انفجار جمعيت Time Number 1 384 Billion Time The rapid increase in population over a relatively short

توضیحات بیشتر

واژهنامه انواع سوالات گرامري سوالات متنوع واژگاني درك مطلب

واژهنامه انواع سوالات گرامري سوالات متنوع واژگاني درك مطلب واژهنامه انواع سوالات گرامري سوالات متنوع واژگاني درك مطلب م داو د جان و د ن ا د ه ن ذرد كتابي كه هماكنون پيش روي شماست با عنوان «مسابقات انگليسي نهم» از مجموعه كتابهاي «مرشد» ميباشد كه شامل درسنامه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - comprehension and syntax.doc

Microsoft Word - comprehension and syntax.doc 1 به نام خدا Reading Comprehension through Syntax درک مطلب روخوانی بر مبنای "نحو " تا ليف دکتر ميترا احمدسلطانی 1385 تهران ايران 2 فهرست مطالب عنوان...صفحه مقدمه... 3 فصل اول: نهاد... 5 فصل دوم: فعل...

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران تودرتو کردن شرط ها مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه :

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران تودرتو کردن شرط ها مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران تودرتو کردن شرط ها مدرس : مهندس افشین رفوآ ها شرط کردن تودرتو کنید. اصالح زیر ترتیب به را Management.csc فایل

توضیحات بیشتر

زبان دستور انگلیسی سطح مقدماتی نویسنده محمد آذروش 1

زبان دستور انگلیسی سطح مقدماتی نویسنده محمد آذروش 1 زبان دستور انگلیسی سطح مقدماتی نویسنده محمد آذروش 1 تعاریف مصدر : کلمه ای است که از آن فعل به دست می آید. این کلمه فاقد زمان است و فقط مفهوم انجام کار را در خود دارد. در انگلیسی عالمت مصدر به صورت زیر

توضیحات بیشتر

پایۀ دهم دوره دوم متوسطه IN THE NAME OF ALLAH Vision English for Schools 1 Student Book 1395

پایۀ دهم دوره دوم متوسطه IN THE NAME OF ALLAH Vision English for Schools 1 Student Book 1395 پایۀ دهم دوره دوم متوسطه IN THE NAME OF ALLAH Vision English for Schools 1 Student Book 1395 وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي نام کتاب: پدیدآورنده: مدیریت برنامهریزی درسی و تألیف: شناسه

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI O rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2018 yil yanvar-dekabr (dastlabki ma lumot) 2018 yil

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI O rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2018 yil yanvar-dekabr (dastlabki ma lumot) 2018 yil O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI O rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2018 yil yanvar-dekabr (dastlabki ma lumot) 2018 yil yanvar-dekabr oylarida O zbekiston Respublikasida o

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - cbm22-13_persian_english.ppt

Microsoft PowerPoint - cbm22-13_persian_english.ppt دوره آموزشی 22 درس درس 13. رستاخيز مطالعۀ هفتگی پيدايش 44-42 فيليپيان 2-1 آياتی برای مطالعه اول قرنتيان باب 15 CBM22-13 13. Resurrection WEEKLY READINGS Genesis 42-44, Philippians 1-2 READING FOR STUDY

توضیحات بیشتر

Deepenglish.ir به نام خدا زمانها در زبان انگلیسی کتاب کامل زمانها در زبان انگلیسی Tenses in English language این کتاب دارای فیلم تد

Deepenglish.ir به نام خدا   زمانها در زبان انگلیسی کتاب کامل زمانها در زبان انگلیسی Tenses in English language این کتاب دارای فیلم تد به نام خدا www.deepenglish.ir زمانها در زبان انگلیسی کتاب کامل زمانها در زبان انگلیسی Tenses in English language این کتاب دارای فیلم تدریس میباشد که میتوانید آن را از سایت deepenglish.ir دریافت کنید. دریافت

توضیحات بیشتر

C indd

C indd IN THE NAME OFALLAH English 1 English for Schools کلیۀ رشته ها شاخه های فن ی و حرفه ای و کاردانش پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي نام کتاب: پدیدآورنده: مدیریت

توضیحات بیشتر

یادگیری HTML در 01 دقیقه! سایت های مدرن معموال با رابط کاربری چشم نواز و کدهای پیچیده ایجاد می شوند با این حال با فراگیری چند کد ساده شما هم قادر به ا

یادگیری HTML در 01 دقیقه! سایت های مدرن معموال با رابط کاربری چشم نواز و کدهای پیچیده ایجاد می شوند با این حال با فراگیری چند کد ساده شما هم قادر به ا یادگیری HTML در 01 دقیقه! سایت های مدرن معموال با رابط کاربری چشم نواز و کدهای پیچیده ایجاد می شوند با این حال با فراگیری چند کد ساده شما هم قادر به ایجاد صفحات ساده خواهید بود. در این مطلب به توضیح 0۱

توضیحات بیشتر

S. XAN, L. JO RAYEV, M. OGAY O zbekiston Respublikasi Xalq ta limi vazirligi tomonidan umumiy o rta ta lim maktablarining 4-sinf o quvchilari uchun ma

S. XAN, L. JO RAYEV, M. OGAY O zbekiston Respublikasi Xalq ta limi vazirligi tomonidan umumiy o rta ta lim maktablarining 4-sinf o quvchilari uchun ma S. XAN, L. JO RAYEV, M. OGAY O zbekiston Respublikasi Xalq ta limi vazirligi tomonidan umumiy o rta ta lim maktablarining 4-sinf o quvchilari uchun mashq daftari sifatida tavsiya etilgan To rtinchi nashr

توضیحات بیشتر

<C0EDE3EBE8E9F1EAE8E920FFE7FBEA5F3320EAEB2E5F28F3E7E12E295F28D2C5D2D0C0C4DC295F28F3E7E12E292E696E6464>

<C0EDE3EBE8E9F1EAE8E920FFE7FBEA5F3320EAEB2E5F28F3E7E12E295F28D2C5D2D0C0C4DC295F28F3E7E12E292E696E6464> www.hasanboy.uz dan olindi S.XAN, L. JO'RAYEV, K. I NOG AM OVA Kids' English O'zbekiston Respublikasi Xalq ta limi vaziriigi tomonidan umumiy o rta ta'lim maktablarining 3-sinf o'quvchilari uchun mashq

توضیحات بیشتر

IN THE NAME OFALLAH English 1 English for Schools کلیۀ رشته ها شاخه های فن ی و حرفه ای و کاردانش پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه

IN THE NAME OFALLAH English 1 English for Schools کلیۀ رشته ها شاخه های فن ی و حرفه ای و کاردانش پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه IN THE NAME OFALLAH English 1 English for Schools کلیۀ رشته ها شاخه های فن ی و حرفه ای و کاردانش پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي نام کتاب: پدیدآورنده: مدیریت

توضیحات بیشتر

به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه برنگذرد در ابتداي سال تحصيلي كتاب «رياضيات ششم ابتدايي براي دانشآموزان تيزهوش» را منتشر كرديم و در اخ

به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه برنگذرد در ابتداي سال تحصيلي كتاب «رياضيات ششم ابتدايي براي دانشآموزان تيزهوش» را منتشر كرديم و در اخ به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه برنگذرد در ابتداي سال تحصيلي 92 1391 كتاب «رياضيات ششم ابتدايي براي دانشآموزان تيزهوش» را منتشر كرديم و در اختيار دانشآموزان عزيز قرار داديم. اين كتاب كه به كتاب

توضیحات بیشتر

3 Workbook

3 Workbook 3 Workbook خ لق الس ماوات و اال رض و اخت الف ا لس ن ت ك م و ا لوان ك م ا ن فی ذ ل ك ل يات ل لعال مين و م ن آيات ه روم ٢٢ و از نشانه های قدرت خداوند آفرينش آسمان ها و زمين و نیز تفاوت زبان ها و رنگ های

توضیحات بیشتر

Touchstone SE: Vocabulary, Grammar

Touchstone SE: Vocabulary, Grammar راهنماي گرامر و نكات كاربردي Touchstone 4 جلد چهارم چاپ اول : زمستان 1394 گردآوري و تاليف : عليرضا معتمد ج 4 سرشناسه عنوان و نام پديدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابك وضعيت فهرست نويسي يادداشت يادداشت يادداشت

توضیحات بیشتر

1 Workbook

1 Workbook Workbook 39٤ برنامهریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری نام کتاب: کتاب کارانگلیسی پایه هفتم دوره او ل متوسطه 0/ شورای تخصصی برنامه درسی زبانهای خارجی: سید ضیاءالدین

توضیحات بیشتر

Lesson-1

Lesson-1 O zbekiston Respublikasi Oliy va O rta maxsus ta lim vazirligi Namangan Davlat Universiteti Leksika stilistika kafedrasi o qituvchisi Samandarov Sherzodning English Ingliz tili yo nalishi 1-kurs talabalari

توضیحات بیشتر

English Help Book کتاب یار زبان»مناسب کمک آموزشی برای دانش آموزان و کنکوری ها«

English Help Book کتاب یار زبان»مناسب کمک آموزشی برای دانش آموزان و کنکوری ها« English Help Book کتاب یار زبان»مناسب کمک آموزشی برای دانش آموزان و کنکوری ها« R ead T o K now به دلیل حمایت نکردن از بنده بخاطر فروش نسخه چاپی این کتاب بصورت رایاگن در اختیار شما دوستان کتاب ببرید. عزیز

توضیحات بیشتر

Saving Nature (Lesson 1) Verbs Cut down قطع كردن / كاهش دادن A great number of trees were cut down تعداد زيادي از درختان قطع شدند Destroy تخريب كردن ش

Saving Nature (Lesson 1) Verbs Cut down قطع كردن / كاهش دادن A great number of trees were cut down تعداد زيادي از درختان قطع شدند Destroy تخريب كردن ش Saving Nature (Lesson 1) Verbs Cut down قطع كردن / كاهش دادن A great number of trees were cut down تعداد زيادي از درختان قطع شدند Destroy تخريب كردن شهر قديمي توسط بمبها تخريب شد The old city was destroyed

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI RESPUBLIKA METODIKA VA AXBOROT MARKAZI O ZBEKISTON DAVLAT KONSERVATORIYASI NURMATOVA SEVARA KONSERVATORIY

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI RESPUBLIKA METODIKA VA AXBOROT MARKAZI O ZBEKISTON DAVLAT KONSERVATORIYASI NURMATOVA SEVARA KONSERVATORIY O ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI RESPUBLIKA METODIKA VA AXBOROT MARKAZI O ZBEKISTON DAVLAT KONSERVATORIYASI NURMATOVA SEVARA KONSERVATORIYA TALABALARI UCHUN INGLIZ TILIDAN O QUV-USLUBIY QO

توضیحات بیشتر

American English File SE: Vocabulary, Grammar

American English File SE: Vocabulary, Grammar راهنماي گرامر و نكات كاربردي American English File 2 Second Edition چاپ اول : تابستان 1396 گردآوري و تاليف : عليرضا معتمد س ٢١ سرشناسه عنوان و نام پديدآور مشخصات نشر مشخصات ظاھری شابک : معتمد علیرضا -

توضیحات بیشتر

Grammar بزنیم حرف آینده از چگونه will کمکی فعل از استفاده روشها این از یکی میکنند. استفاده روش دو از آینده زمان دربارۀ کردن صحبت برای انگلیسیزبانها عم

Grammar بزنیم حرف آینده از چگونه will کمکی فعل از استفاده روشها این از یکی میکنند. استفاده روش دو از آینده زمان دربارۀ کردن صحبت برای انگلیسیزبانها عم Grammar بزنیم حرف آینده از چگونه will کمکی فعل از استفاده روشها این از یکی میکنند. استفاده روش دو از آینده زمان دربارۀ کردن صحبت برای انگلیسیزبانها عموما است. فعل سادۀ شکل با همراه be going to الگوی از

توضیحات بیشتر

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO’MITASI

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO’MITASI Yuridik shaxs maqomiga ega bo lgan korxona va tashkilotlarda ishlovchi xodimlarning o rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi (dastlabki ma lumot) oylarida O zbekiston Respublikasi bo yicha yuridik shaxs

توضیحات بیشتر

C indd

C indd IN THE NAME OF ALLAH Vision English for Schools 2 رشته های علوم تجربی ریاضی و فیزیک ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسالمی پایۀ یازدهم دورۀ دوم متوسطه Student Book وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و

توضیحات بیشتر

چطور می توانید به طور دستی و به طور خودکار تاریخچه ) (history مرورگر خود را پاک کنید هر بار که شما در اینترنت گشت و گذار می کنید وبسایتها ردی از خود ب

چطور می توانید به طور دستی و به طور خودکار تاریخچه ) (history مرورگر خود را پاک کنید هر بار که شما در اینترنت گشت و گذار می کنید وبسایتها ردی از خود ب چطور می توانید به طور دستی و به طور خودکار تاریخچه ) (history مرورگر خود را پاک کنید هر بار که شما در اینترنت گشت و گذار می کنید وبسایتها ردی از خود بر روی کامپیوتر شما باقی می گذارند از جمله کوکیها تصاویر

توضیحات بیشتر

American English File SE: Vocabulary, Grammar

American English File SE: Vocabulary, Grammar راهنماي گرامر و نكات كاربردي American English File 1 Second Edition چاپ اول : تابستان 1396 گردآوري و تاليف : عليرضا معتمد س ٢١ سرشناسه عنوان و نام پديدآور مشخصات نشر مشخصات ظاھری شابک : معتمد علیرضا -

توضیحات بیشتر

Kids English _узб 2017.indd

Kids English _узб 2017.indd S.X A N, L. JO'RAYEV, K. INOGAMOVA O'zbekiston Respublikasi Xalq ta limi vazirligi tomonidan umumiy o'rta ta lim maktablarining 3-sinf o'quvchilari uchun darslik sifatida tasdiqlangan Qayta ishlangan ikkinchi

توضیحات بیشتر

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA’LIM SOHASI

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA’LIM SOHASI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA LIM SOHASI. MAKTABGACHA TA`LIM. Ma lumki, uzluksiz ta`limning boshlang'ich qismi hisoblanadigan maktabgacha ta lim bolalarning sog lom o sishi va tizimli o qitishga tayyorlanishida

توضیحات بیشتر

Blog kiritish ko rsatmasi Avvalambor, blogerlar tanlovida ishtirok etishga ahd qilganingiz uchun tashakkur. Quyida blogni saytga kiritish ko rsatmalar

Blog kiritish ko rsatmasi Avvalambor, blogerlar tanlovida ishtirok etishga ahd qilganingiz uchun tashakkur. Quyida blogni saytga kiritish ko rsatmalar Blog kiritish ko rsatmasi Avvalambor, blogerlar tanlovida ishtirok etishga ahd qilganingiz uchun tashakkur. Quyida blogni saytga kiritish ko rsatmalari bosqichma-bosqich berilgan. 1. Sahar maktabi vebsaytidan

توضیحات بیشتر

No.3 Sep 2019

No.3 Sep 2019 No.3 Sep 2019 ب خلیل وار ببینید عید قربان را به رونمایی شش گوشه میدهم جان را چگونه است که دل کربالیی است امروز فرا گرفته چرا عطر سیب ایران را بهشت پنجره دیگری به قم گشوده کنون که مست کرده هوایش دل خراسان

توضیحات بیشتر

نحوه انجام بازی Poker با فرمت موبایل در سایت BETFAIR.COM ابتدا صفحه اصلی سایت Betfair.com را باز می کنید. 1

نحوه انجام بازی Poker با فرمت موبایل در سایت BETFAIR.COM ابتدا صفحه اصلی سایت Betfair.com را باز می کنید. 1 نحوه انجام بازی Poker با فرمت موبایل در سایت BETFAIR.COM ابتدا صفحه اصلی سایت Betfair.com را باز می کنید. 1 به روی گزینه Login کلیک نمایید. 2 صفحه زیر برای شما باز می شود. 3 داخل کادر در Email/User Name

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

English for Schools Kolbedanesh.com Student Book

English for Schools Kolbedanesh.com Student Book English for Schools Student Book 2 پایة هشتم دورة او ل متوس طه 1396 نام کتاب: انگلیسی پایه هشتم دورۀ او ل متوسطه 124 پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف: دفتر

توضیحات بیشتر