O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI INFORMATSION-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALAR kafedrasi INFORMAT

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI INFORMATSION-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALAR kafedrasi INFORMAT"

رونوشت

1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI INFORMATSION-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALAR kafedrasi INFORMATSION-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALAR fanidan 34-LABORATORIYA ISHI Mavzu: PUL-KREDIT HISOBI MASALASI Toshkent

2 Камчиликларимиз энг яхши устозларимиздир, Аммо биз улардан хеч качон миннатдор булмаймиз. Mazkur laboratoriya ishi Toshkent moliya instituti Informatsionkommunikatsion texnologiyalar kafedrasi umumiy majlisida muxokama qilingan va tasliqlangan ( 2016 yildagi -sonli bayonnoma). Laboratoriya ishini tuzuvchi: TMI IKT kafedrasi professori Ayupov Ravshan Xamdamovich Taqrizchilar: 1. M. IKROMOV TMI Informatsion-kommunikatsion texnologiyalar kafedrasi dotsenti, i.f.n. 2. N. RAXIMOV - TMI Informatsion-kommunikatsion texnologiyalar kafedrasi dotsenti, t.f.n. 2

3 Laboratoriya ishi 34. Laboratoriya ishining maqsadi: Excel dasturida kreditlash sohasiga oid masalalar yechish. Laboratoriya ishi tavsifi:talaba quyida berilgan kreditga oid masalani EXCEL jadval hisoblagichi vositasida yechadi va uning natijalarini tahlil etib, o z o qituvchisiga taqdim etadi. Masalaning yechimi qandayligiga bog liq ravishda o qituvchi talabaga tegishli reyting ballini qo yadi. 1-Topshiriq. Quyidagi formula yordamida hisoblanadigan pul qo yilmalari bo yicha foizlarni hisoblash jadvalini xosil qiling (10 yil uchun va foiz stavkasining 20 xil qiymatida): Bu yerda, P1 = P0 * (1+R) ^ N P0 pulning dastlabki miqdori yoki depozitga qo yilgan summa; P1 pulning joriy miqdori yoki depozitning qanchaligi; R foiz stavkasi yoki deposit bo yicha stavka; N yillar yoki davrlar soni. Ushbu masalani yechish uchun ko rsatmalar: Bu masalani yechishda absolyut va nisbiy murojaatlardan foydalaning hamda hisob-kitoblaringizni pul qo yilmalari bo yicha foizlarni hisoblash formulasidan foydalangan xolda quyidagi jadvalda aks ettirilgan formulalar yordamida ifoda qiling: 3

4 A B C D E 1 Ma lumot kiritish maydoni 2 Pulningboshlang ich miqdori, so m Deposit bo yich foiz stavkasining boshlang ch qiymati, % 0,5 4 Vaqtning boshlang ich kattaligi, yil 1 5 Foiz stavkasining o zgarishi, % 0,05 6 Vaqtning o zgarish qadami, yil 1 7 Hisoblash maydoni 8 Foiz stavkalari Y i l l a r 9 =D4 =B9+$D$6 =C9+$D$6 =D9+$D$6 10 =D3 =$D$2*(1+$A10)^B$9 =$D$2*(1+$A10)^C$9 11 =A10+$D$5 =$D$2*(1+$A11)^B$9 =$D$2*(1+$A11)^C$9 12 =A11+$D$5 =$D$2*(1+$A12)^B$9 =$D$2*(1+$A12)^C$9 13 =A12+$D$5 =$D$2*(1+$A13)^B$9 =$D$2*(1+$A13)^C$9 14 =A12+$D$5 =$D$2*(1+$A14)^B$9 =$D$2*(1+$A14)^C$9 Masalaning yechilishi: 1. Excel ning A, B, C va D ustunlarini 1-jadval qatori bo yicha birlashtiramiz; 2. Yuqorida ko rsatilganidek, Excel ish kitobi 1-lisitining 1-qatorda Ma lumot kiritish maydoni deb yozamiz va uni gorizontal yo nalishda markazlashtiramiz; 3. Excel ish kitobi listida yuqorida ko rsatilgani kabi 2,3,4,5,6-qatorlarni to ldiramiz. Bunda ushbu qatorlarni A, B, C ustunlar bo yicha birlashtiriladi va 4

5 ularning tegishli D ustunlari katakchalariga boshlang ch qiymatlar yoziladi.bunda tegishli katakchalardagi ma lumotlar foizli aks etishi uchun ularni Format yordamida % li ko rinishga keltiramiz (Katakchalarni belgilab-sichqonchaning o ng tugmachasini bosib-форматячеек-число-процентный amallarini tanlash yordamida) ; 4. Endi 7-qatorni A, B, C, D va E ustunlari bo yicha birlashtiramiz; 5. Ushbu qatorda Hisoblash maydoni deb yozamiz va uni gorizontal yo nalishda markazlashtiramiz; va 9-qatorlarni A ustuni bo yicha birlashtiramiz va unga Foiz stavkalari deb yozamiz hamda uni gorizontal va vertical yo nalishlarda markazlashtiramiz. So ngra A10:A20 katakchalarni undagi ma lumotlar foizli aks etishi uchun Format yordamida % li ko rinishga keltiramiz (Katakchalarni belgilab- Sichqonchaning o ng tugmachasini bosib-форматячеек-число-процентный amallarini tanlash yordamida); 7. Endi 8-qatordagi B, C, D va E ustunlarni birlashtiramiz va ushbu qatorga YILLAR deb yozib, uni gorizontal yo nalishda markazlashtiramiz; 8. Ushbu bajargan amallarimiz natijasida deposit bo yicha foiz stavkalari xuddi shu nomdagi A ustunida joylashadi, deposit davri esa vaqt intervallarini aks ettiradigan YILLAR deb nomlangan 8-qatorda joylashadi. Hisoblash maydoni ning har bir katakchasida esa tegishli foiz stavkasi va depozitning qo yilish muddatiga mos bo lgan pul miqdori aks etadi. 9. Depozit bo yicha hisoblaniladigan foizlar murakkab foiz ko rinishida va ular yil oxirida hizoblanadi deb faraz qilamiz ya ni kapatalizatsiya davri bir yilga teng deb olamiz. Foizlar har yili depozitga qo yilgan summa va oldingi yilgi hisoblangan foizlar uchun hisoblaniladi. Davr oxiriga bo lgan qo yilma miqdori quyidagi formula yordamida hisoblaniladi: P1 = P0 * (1+R) ^ N 5

6 Endi ushbu formuladan foydalangan xolda asosiy hisoblash formulalarini o z tarkibiga oladigan jadval qanday hosil qilinishini ko rib chiqamiz. Buning uchun eng avval A10:A19ustunlar diapazoniga foiz stavkalari kattaliklari ketma-ketligini hamda B9:K9 katakchalar diapazonida yillar ketma-ketligini hisoblash uchun kerakli bo lgan hisoblash formulalarini kiritishni amalga oshiramiz: 1. Depozit miqdorlarini hisoblash formulasi ma lumot maydonidan boshqarilishini nazarda tutgan xolda A10 katakchasiga =D3 formulasini (ushbu formula ma lumot kiritish maydonidagi D3 katakchara murojaatni amalga oshiradi), B9 katakchasiga esa =D4 formulasini (bu formula esa ma lumot kiritish maydonidagi D4 katakchasira murojaatni amalga oshiradi) kiritamiz; 2. Endi A10:A19 diapazonidagi formulalarni shunday holda kiritish kerakki, ular foiz stavkasining o zgarish qadamini kiritish maydonidagi kattalikka bog liq ravishda o zgartirsinlar. Buning uchun A11 katachaga =A10+$D$5 formulasini yozamiz; 3. So ngra bu formulani A12:A19 katakchalar diapazoniga nushalaymiz; 4. Nushalash uchun kursorni A11 katakchaning o ng pastki qismiga keltiramiz. Bunda kursor ko rinishi plyus-qo shuv (+) belgisiga o zgaradi; 5. Xuddi shu qo shuv belgisini A19 katakchagacha surib keltirsak, A ustunidagi foiz stavkasiga tegishli barcha formulalar kerakli katakchalarga o zgargan xolatda nushalanishi amalga oshadi; 6. Endi xuddi shunga o xshash amalni yillar diapazoni uchun ham amalga oshiramiz. Buning uchun C9 katakchasiga =B9+$D$6 formulani yozamiz; 7. So ngra bu formulani C9:K9 katakchalar diapazoniga nushalaymiz; 8. Nushalash uchun kursorni C9 katakchaning o ng pastki qismiga keltiramiz. Bunda kursor ko rinishi plyus-qo shuv (+) belgisiga o zgaradi; 9. Xuddi shu qo shuv belgisini K9 katakchagacha surib keltirsak, 9 qatordagi Yillar o zgarishiga tegishli barcha formulalar YILLAR qatorining kerakli katakchalariga o zgargan xolatda nushalanishi amalga oshadi; 6

7 10. Endi B10:K19 katakchalar diapazonini belgilaymiz va formatlashtirish amali yordamida undagi sonlarning raqamli ko rinishini tanlaymiz (Katakchalarni belgilab-sichqonchaning o ng tugmachasini bosib- Форматячеек-Число-Числовой amallarini tanlash yordamida); Topshiriq. Quyidagi formula bo yicha saqlanayitgan pul miqdoriga inflyatsiyaning ta sirini ko rib chiqing: P1 = P0 : (1+I) ^ N Bu yerda, I yillik inflyatsiya miqdori, % larda. Ushbu masalani yechish uchun ko rsatmalar: Bu masalani yechisha ham yuqoridagi masalani hal qilishdagi kabi jadval katakchalariga bo lgan absolyut va nisbiy murojaatlardan foydalaning hamda hisob-kitoblaringizni saqlanayotgan pul miqdoriga inflyatsiyaning ta sirini hisobga olish hisoblash tenglamasidan foydalangan xolda yuqoridagi 1-topshiriqdagi jadvalda aks ettirilgan formulalarni biroz o zgartirish yordamida ifoda qiling. A B C D E 1 Ma lumot kiritish maydoni 2 Pul miqdori, so m Inflyatsiyaning boshlang ch qiymati, % 0,5 4 Boshlang ich davr, yil 1 5 Inflyatsiyaning o zgarishi, % 0,05 6 Vaqtning o zgarishi, yil 1 7 Hisoblash maydoni 8 Inflyatsiya Y i l l a r 7

8 9 kattaligi =D4 =B9+$D$6 =C9+$D$6 =D9+$D$6 10 =D3 =$D$2/(1+$A10)^B$9 =$D$2/(1+$A10)^C$9 11 =A10+$D$5 =$D$2/(1+$A11)^B$9 =$D$2/(1+$A11)^C$9 12 =A11+$D$5 =$D$2/(1+$A12)^B$9 =$D$2/(1+$A12)^C$9 13 =A12+$D$5 =$D$2/(1+$A13)^B$9 =$D$2/(1+$A13)^C$9 14 =A12+$D$5 =$D$2/(1+$A14)^B$9 =$D$2/(1+$A14)^C$9 3-Topshiriq. Pulning real bahosini aniqlash formulasidan foydalanib, tegishli jadvalni hisoblab, to ldiring: FV = [P0 * (1+R) ^ N]: (1+I) ^ N Bu yerda, FV (future value) kattaligi inflyatsiya ta siri va foiz stavkasi o zgarishi bilan pulning real bahosi qanday o zgarishini aks ettiradi. Ushbu masalani yechish uchun ko rsatmalar: Bu masalani yechisha ham yuqoridagi masalalarni hal qilishdagi kabi jadval katakchalariga bo lgan absolyut va nisbiy murojaatlardan foydalaning hamda hisob-kitoblaringizni saqlanayotgan pul miqdoriga inflyatsiyaning hamda foiz stavkasining ta sirini hisobga olish hisoblash tenglamasidan foydalangan xolda yuqoridagi 1-chi va 2--topshiriqdagi jadvalda aks ettirilgan formulalarni biroz o zgartirish yordamida ifoda qiling. Ushbu masalani yechishda formulalardan foydalanish qoidalari Quyida Exceljadval hisoblagichi formulalaridan foydalanish qoidalari, absolyut va nisbiy murojaatlardan foydalanish uslubiyatini qisqacha yoritib chiqamiz.ma lumki,excel dasturidagi jadvallardako pchilik murakkab hisoblashlar tegishli formulalar yordamida amalga oshiriladi. Formulalar matematik operatsiyalar belgilari bilan bog langan sonli konstantalar, katakchalar, murojaatlar va Excel funktsiyalarini o z tarkibiga olishi mumkin. Qavslar esa bajariladigan 8

9 amallarning standart tarkibini o zgartirish imkonini yaratadi. Agarda katakchada formula bo lsa, u xolda mazkur formula asosida hisoblangan natija ishchi varaq katakchasida aks etadi. Agarda formulaning saqlanayotgan katakchasi faollashtirisa, ushbu formula matni строка формул (formulalar qatori) qatorida namoyon bo ladi. Istalgan turdagi yoki ko rinishdagi formulani jadvajga kiritish tenglik (=) belgisi bilan boshlanishi zarur. Formulaning o zi ham turli xildagi murojaatlarni saqlashi mumkin, ya ni, u boshqa foqmulalar adresini o z ichiga olishi mumkin. Bu xolda mazkur katakchalar ichidagi hisoblashlar bu formula bilan bog liq katakchaga tegishli bo ladi. Formula hisoblashlaridagi natija uning boshqa katakchalardagi sonlar, amallar yoki formulalariga bog liq bo ladi. Shunday qilib, formula uni saqlaydigan katakchaga bog liq hisoblanadi. Ya ni, formula saqlaydigan katakcha qiymati murojaat qilinadigan katakchadagi qiymat o zgarishi bilan qaytadan hisoblanadi. Jadval katakchalariga murojaatlarni ikki xil usulda berish mumkin: kerakli katakchalar adreslarini klaviaturada to g ridanto g ri terib kiritish yo li bilan yoki ishchi varaqdagi katakchani sichqoncha orqali ko rsatish (belgilash) yo li bilan. Birinchi xolatda, kerakli katakchaga murojaat bevosita kiritiladi bunda esa bir qancha xatoliklar yuz berishi mumkin. Ikkinchi usulda esa kerakli bo lgan katakcha sichqoncha yordamida ko rsatiladi (belgilanadi) xolos. Formuladagi katakchaga oddiy murojaat nisbiy murojaat deb hisoblanadi. Bunda agarda murojaat adreslarida formulalarning nusxalari hosil qilinsa, berilgan katakchaga nisbatan nushalardagi formulalar ham mos ravishda o zgaradi. Misol uchun В2 katakchasidaа1 katakchasiga murojaat bo lsin. Demak bunda ushbu murojaat o zidan bitta katakcha chapda va bitta katakcha yuqorida joylashgan katakchaga bog langandir. Agarda boshqa bir katakchaga formulaning nusxasi ko chirilsa, u xolda ushbu mavjud nisbiy murojaatga ko rsatuv saqlanadi. Misol uchun, Е27 katakchaga ushbu formulaning nusxasini ko chisangiz, murojaat bir katakcha chap va va bir katakcha yuqoridagi D26 katakchasini ko rsatadi.absolyut adreslashda esa murojaat adresi nusxa ko chirilganida ham o zgarmaydi. Formulani tahrirlashda adreslash usulini o zgartirish uchun murojjatli katakchani belgilab, so ngra F4 tugmahcasini bosing. Absolyut adreslashda 9

10 foydalanilayotgan katakcha nomeri oldida $ belgisi turishi kerak.f4 tugmachasi bosilsa, turli hildagi murojaat variantlari taklif etiladi. Kalit so zlar: Formulalar, nisbiy murojaatlar va absolyut murojaatlar. Nazorat savollari. 1. Murakkab foizni hisoblash formulasi nimani anglatadi? 2. Foiz stavkasi nima va uning ta siri nimada seziladi? 3. Inflyatsiya xodisasi nimani anglatadi va u qanday natijada olib keladi? 4. Pulning real bahosi nima va u qanday formula orqali hisoblanadi? 5. Nisbiy va absolyut murojaatlar nimani anglatadi va ular qanday ishlatiladi? 6. Absolyut murojaat qanday hosil qilinadi? Eslatma:Laboratoriya ishini bajarib bo linganidan so ng uni himoya qilish uchun tayyorlangan hisobotda ushbu savollarga aniq javoblar bolishi talab etiladi «Такдир-кисмат карталарни чийлайди, биз эса уйнаймиз» 10

11 11

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI O rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2018 yil yanvar-dekabr (dastlabki ma lumot) 2018 yil

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI O rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2018 yil yanvar-dekabr (dastlabki ma lumot) 2018 yil O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI O rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2018 yil yanvar-dekabr (dastlabki ma lumot) 2018 yil yanvar-dekabr oylarida O zbekiston Respublikasida o

توضیحات بیشتر

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA’LIM SOHASI

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA’LIM SOHASI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA LIM SOHASI. MAKTABGACHA TA`LIM. Ma lumki, uzluksiz ta`limning boshlang'ich qismi hisoblanadigan maktabgacha ta lim bolalarning sog lom o sishi va tizimli o qitishga tayyorlanishida

توضیحات بیشتر

Abituriyentlar uchun Kimyo fani bo’yicha keltirilgan ayrim na’munaviy testlarning yechimlari va ularga izohlar

Abituriyentlar uchun Kimyo fani bo’yicha keltirilgan ayrim na’munaviy testlarning yechimlari va ularga izohlar Kimyo fanidan test topshiriqlarini yechish bo`yicha abituriyentlar uchun ayrim tavsiyalar 1-test topshirig i Adenin tarkibidagi uglerodning massa ulushi vodorodning massa ulushidan necha marta katta? A)

توضیحات بیشتر

Soati ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R Bo`lim va mavzular Shakllantirilayotgan kompetensiyalar

Soati ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R Bo`lim va mavzular Shakllantirilayotgan kompetensiyalar Soati ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R Bo`lim va mavzular Shakllantirilayotgan kompetensiyalar I chorak (haftasiga 3 soatdan, jami 27 soat) 1 8 sinfda

توضیحات بیشتر

МS Excel дастури ёрдамида математик ва мантиқий функцияларга доир масалалар ечиш

МS Excel дастури ёрдамида математик ва мантиқий функцияларга доир масалалар ечиш MS Excelda matematik amallar va funksiyalarni qo'llash usullari G'.Jo'raev - Tabiiy va aniq fanlar kafedrasi o'qituvchisi Informatika fanidan umumta'lim maktablarining 8-sinf dasturidagi MS EXCEL dasturi

توضیحات بیشتر

ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R B olim va mavzular Soati Shakllantirilayotgan kompetensiyalar

ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R B olim va mavzular Soati Shakllantirilayotgan kompetensiyalar ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 02 soat) T/R B olim va mavzular Soati Shakllantirilayotgan kompetensiyalar I chorak (haftasiga 3 soatdan, jami 27 soat) 8 sinfda

توضیحات بیشتر

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO’MITASI

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO’MITASI Yuridik shaxs maqomiga ega bo lgan korxona va tashkilotlarda ishlovchi xodimlarning o rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi (dastlabki ma lumot) oylarida O zbekiston Respublikasi bo yicha yuridik shaxs

توضیحات بیشتر

O ZBEKİSTON RESPUBLİKASİ ALOQA, AXBOROTLASHTİRİSH VA TELEKOMMUNİKATSİYA TEXNOLOGİYALARİ DAVLAT QO MİTASİ TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGİYALARİ UNİVERSİTETİ

O ZBEKİSTON RESPUBLİKASİ ALOQA, AXBOROTLASHTİRİSH VA TELEKOMMUNİKATSİYA TEXNOLOGİYALARİ DAVLAT QO MİTASİ TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGİYALARİ UNİVERSİTETİ O ZBEKİSTON RESPUBLİKASİ ALOQA, AXBOROTLASHTİRİSH VA TELEKOMMUNİKATSİYA TEXNOLOGİYALARİ DAVLAT QO MİTASİ TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGİYALARİ UNİVERSİTETİ NUKUS FİLİALİ KOMP`YUTER INJINIRING FAKUL`TETI AXBOROT

توضیحات بیشتر

Blog kiritish ko rsatmasi Avvalambor, blogerlar tanlovida ishtirok etishga ahd qilganingiz uchun tashakkur. Quyida blogni saytga kiritish ko rsatmalar

Blog kiritish ko rsatmasi Avvalambor, blogerlar tanlovida ishtirok etishga ahd qilganingiz uchun tashakkur. Quyida blogni saytga kiritish ko rsatmalar Blog kiritish ko rsatmasi Avvalambor, blogerlar tanlovida ishtirok etishga ahd qilganingiz uchun tashakkur. Quyida blogni saytga kiritish ko rsatmalari bosqichma-bosqich berilgan. 1. Sahar maktabi vebsaytidan

توضیحات بیشتر

O`zbekiston Respublikasi oliy va o`rt maxsus ta lim vazirligi O`rta maxsus kasb-hunar ta`lim vazirligi Sirdaryo viloyati o`rta maxsus kasb- hunar ta`l

O`zbekiston Respublikasi oliy va o`rt maxsus ta lim vazirligi O`rta maxsus kasb-hunar ta`lim vazirligi Sirdaryo viloyati o`rta maxsus kasb- hunar ta`l O`zbekiston Respublikasi oliy va o`rt maxsus ta lim vazirligi O`rta maxsus kasb-hunar ta`lim vazirligi Sirdaryo viloyati o`rta maxsus kasb- hunar ta`lim boshqarmasi Boyovut agrosanoat kasb- hunar kolleji

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI QIShLOQ VA SUV XO JALIGI VAZIRLIGI SAMARQAND QIShLOQ XO JALIK INSTITUTI QISHLOQ XO JALIGIDA MENEJMENT FAKULTETI OLIY MATEMATI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI QIShLOQ VA SUV XO JALIGI VAZIRLIGI SAMARQAND QIShLOQ XO JALIK INSTITUTI QISHLOQ XO JALIGIDA MENEJMENT FAKULTETI OLIY MATEMATI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI QIShLOQ VA SUV XO JALIGI VAZIRLIGI SAMARQAND QIShLOQ XO JALIK INSTITUTI QISHLOQ XO JALIGIDA MENEJMENT FAKULTETI OLIY MATEMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYaLARI KAFEDRASI Mavzu: Matrisalar.

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI REFERAT Mavzu:MS POWER POINT DAST

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI REFERAT Mavzu:MS POWER POINT DAST O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI REFERAT Mavzu:MS POWER POINT DASTURIDA TURLI XIL PRINZENTATSIYALAR TAYYORLASH Bajardi:Jumayev

توضیحات بیشتر

ZAMONAVIY ELEKTRON JADVALLARI

ZAMONAVIY ELEKTRON JADVALLARI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI FILOLOGIYA FAKULTETI Mavzu: Elektron jadvallar Bajardi: Saidova N. Tekshirdi: Rashidova S. Buxoro 2015 1 REJA:

توضیحات بیشتر

O’zbekiston respublikasi

O’zbekiston respublikasi O zbekiston respublikasi Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi Alisher Navoiy nomidagi Samarqand Davlat universiteti «Axborotlashtirish texnologiyalari» kafedrasi «MS Excel электрон жадвалида физиканинг

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BANK ISHI KAFEDRASI BANK ISHI fanidan MA RUZALAR MATNI Bilim

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BANK ISHI KAFEDRASI BANK ISHI fanidan MA RUZALAR MATNI Bilim O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BANK ISHI KAFEDRASI BANK ISHI fanidan MA RUZALAR MATNI Bilim sohasi: 200 000 - Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq Ta

توضیحات بیشتر

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA VA AXBOROTLASHTIRISH AGENTLIGI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA VA AXBOROTLASHTIRISH AGENTLIGI О ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA О RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK IQTISODIYOT INSTITUTI AVTOMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI KAFEDRASI «Informatika va Axborot texnologiyalari» fanidan

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI TABIIY VA UMUMKASBIY FANLAR KAFEDRASI AMALLAR

توضیحات بیشتر

O zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo mitasi Demografik holat (dastlabki ma lumotlar) 2017 yil yanvar-dekabr E tibor bering: 2017 yilda Aholi

O zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo mitasi Demografik holat (dastlabki ma lumotlar) 2017 yil yanvar-dekabr E tibor bering: 2017 yilda Aholi O zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo mitasi Demografik holat (dastlabki ma lumotlar) 2017 yil yanvar-dekabr E tibor bering: 2017 yilda Aholi soni 533,4 ming kishiga ko paydi. Tug ilganlar soni

توضیحات بیشتر

Узбекистон Республикаси Олий ва Урта Махсус Таълим Вазирлиги

Узбекистон Республикаси Олий ва Урта Махсус Таълим Вазирлиги O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK - IQTISODIYOT INSTITUTI ENERGETIKA fakulteti AXBOROT TEXNOLOGIYALARI kafedrasi INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN

توضیحات بیشتر

TATU Samarqand filiali

TATU Samarqand filiali O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TATU Samarqand filiali Kompyuter injiniringi fakulteti Toirov Sh.A., Raximov R.T., Karimov M.M ALGORITMGA

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI «KASB TA LIMI» KAFEDRASI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI «KASB TA LIMI» KAFEDRASI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI «KASB TA LIMI» KAFEDRASI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR fanidan O quv-uslubiy qo llanma QARSHI - 2016 Tuzuvchilar:

توضیحات بیشتر

Matematika fanidan 4-sin f uchun kompententsiyaviy yondashuvga asoslangan DTS va dastur negizida tuzilgan yillik taqvim - mavzuiy re a T/R Bo lim va m

Matematika fanidan 4-sin f uchun kompententsiyaviy yondashuvga asoslangan DTS va dastur negizida tuzilgan yillik taqvim - mavzuiy re a T/R Bo lim va m Matematika fanidan 4-sin f uchun kompententsiyaviy yondashuvga asoslangan DTS va dastur negizida tuzilgan yillik taqvim - mavzuiy re a T/R Bo lim va mavzular Shakllantiriladigan tayanch kompetentsiyalar

توضیحات بیشتر

Algebra VIII-sinf.I-chorak test.a-variant 1. MNPQ to g ri to rtburchak uchta uchining koordinatalari berilgan.m(0;0),n(0;2),p(3;2).q uchining koordina

Algebra VIII-sinf.I-chorak test.a-variant 1. MNPQ to g ri to rtburchak uchta uchining koordinatalari berilgan.m(0;0),n(0;2),p(3;2).q uchining koordina Algebra VIII-sinf.I-chorak test.a-variant 1. MNPQ to g ri to rtburchak uchta uchining koordinatalari berilgan.m(0;0),n(0;),p(3;).q uchining koordinatalarini toping. #1(3;0) # (0;3) #3 (;3) #4 (;0) #5 (-3;0).y=-x-1

توضیحات بیشتر

Demografik holat

Demografik holat DEMOGRAFIK HOLAT O zbekiston bo yicha asosiy demografik ko rsatkichlar (, ming kishi) 2018 y. 2019 y. Doimiy aholi soni, davr oxiriga 33 085,7 33 724,5 Tug ilganlar 553,4 589,7 Vafot etganlar 112,6 112,2

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Тест_L

Microsoft Word - Тест_L Namangan Viloyat Xalq ta limi boshqarmasi Viloyat metodika markazi fanidan test ishlanmalari to`plami Uslubiy qo`llanma Namangan-005 Ushbu test ishlanmalari to plamidan matematika fani o qituvchlari, akademik

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Kasbiy ta`lim kafedrasi KASBIY PSIХОLОGIYA fanidan O QUV-USLU

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Kasbiy ta`lim kafedrasi KASBIY PSIХОLОGIYA fanidan O QUV-USLU O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Kasbiy ta`lim kafedrasi KASBIY PSIХОLОGIYA fanidan O QUV-USLUBIY MAJMUA Bilim sohasi: 100000 Gumanitar 200000 Ijtimoiy

توضیحات بیشتر

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKASIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO`MITASI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKASIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO`MITASI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKASIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO`MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI UMAROV HASAN ABDULLAYEVICH Qo l yozma

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo lyozma huquqida UDK ISROILOVA LOLA SUNNATOVNA Mat

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo lyozma huquqida UDK ISROILOVA LOLA SUNNATOVNA Mat O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo lyozma huquqida UDK ISROILOVA LOLA SUNNATOVNA Matematikaning Planimetriya bo limini axborot texnologiyalaridan

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI UMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI PEDAGOGIKA (MA RUZA MATNI) Termi

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI UMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI PEDAGOGIKA (MA RUZA MATNI) Termi O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI UMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI PEDAGOGIKA (MA RUZA MATNI) Termiz 2014 Fanning mazkur ma ruza matni DTS va fanning

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20D1C0C4C8CACEC2C020CACECCC8CBC020ECE0E32E20E4E8F1F12E646F63>

<4D F736F F D20D1C0C4C8CACEC2C020CACECCC8CBC020ECE0E32E20E4E8F1F12E646F63> O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURASI Qo lyozma huquqida Udk: SADIKOVA KOMILA SAIDMURATOVNA IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA

توضیحات بیشتر

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI Fizika -matematika fakulteti Axborot texnologiyalari kafedra

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI Fizika -matematika fakulteti Axborot texnologiyalari kafedra O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI Fizika -matematika fakulteti Axborot texnologiyalari kafedrasi Zayniddinov Elbek Dilmurod o g lining Bir bog`lamli

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI SOLIQLAR VA SOLIQQA TORTISH KAFEDRASI SOLIQLAR VA SOLIQQA TOR

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI SOLIQLAR VA SOLIQQA TORTISH KAFEDRASI SOLIQLAR VA SOLIQQA TOR O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI SOLIQLAR VA SOLIQQA TORTISH KAFEDRASI SOLIQLAR VA SOLIQQA TORTISH FANIDAN R E F E R A T MAVZU: JISMONIY SHAXSLARNING

توضیحات بیشتر

F841 Farsi IranArze

F841 Farsi IranArze ارائه شده توسط: سايت ه فا مرجع جديد مقا ت ه شده از ن ت معت :! "#$ % & '( ) * +&!,. +3! +# 45 +.)& + )781 &! ) $ / 01 2 $ )9 :3, ; & & + (?.& ; @ (# 9 )! + /# A 4 #8.B 01,CD? E# B@F! G + +;

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI C va C

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI C va C 0 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI C va C++ TILI (O quv qo llanma) TOSHKENT 2017 1 UO K: 004.43

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASIOLIY VA O RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI MUAHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI HUZURIDAGI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASIOLIY VA O RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI MUAHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI HUZURIDAGI O ZBEKISTON RESPUBLIKASIOLIY VA O RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI MUAHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI HUZURIDAGI PEDAGOG KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI

توضیحات بیشتر

Производство валового внутреннего продукта

Производство валового внутреннего продукта VIII. XIZMATLAR 2018 yil yanvar-dekabr oylarida bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo yicha hajmi 4403,5 mlrd. so mni tashkil qildi va 2017 yil yanvar-dekabr oylariga nisbatan

توضیحات بیشتر

«Информатика» фанидан тузилган ишчи дастур Ызбекистон республикаси олий таълим вазирлиги ва Тошкент Давлат техника университет

«Информатика» фанидан тузилган ишчи дастур Ызбекистон республикаси олий таълим вазирлиги ва Тошкент Давлат техника университет O ZBEKISTON OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI Mexanika-matematika fakulteti «Axborotlashtirish texnologiyalari» kafedrasi 5140800 «Amaliy matematika va informatika» yo

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BYUDJET HISOBI VA DAVLAT JAMG ARMALARI FAKULTETI TASDIQLAYMAN

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BYUDJET HISOBI VA DAVLAT JAMG ARMALARI FAKULTETI TASDIQLAYMAN O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BYUDJET HISOBI VA DAVLAT JAMG ARMALARI FAKULTETI TASDIQLAYMAN Byudjet hisobi va davlat jamg armalari fakulteti dekani,

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Ko‚chmas mulkka investitsiyalash.doc

Microsoft Word - Ko‚chmas mulkka investitsiyalash.doc O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OILY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI F.M.MATMURODOV, SH.X.AXMADJANOV KO CHMAS MULKKA INVESTITSIYALASH O QUV QO LLANMA Toshkent IQTISOD-MOLIYA 2010 Ko

توضیحات بیشتر

L.N. TEN, R.N. G ANIXO JAYEV, A.A. AKMALOV MATEMATIKA DARSLARI 6-SINF O QITUVCHILAR UCHUN METODIK QO LLANMA «TAFAKKUR» NASHRIYOTI TOSHKENT 2012 Kitobx

L.N. TEN, R.N. G ANIXO JAYEV, A.A. AKMALOV MATEMATIKA DARSLARI 6-SINF O QITUVCHILAR UCHUN METODIK QO LLANMA «TAFAKKUR» NASHRIYOTI TOSHKENT 2012 Kitobx L.N. TEN, R.N. G ANIXO JAYEV, A.A. AKMALOV MATEMATIKA DARSLARI 6-SINF O QITUVCHILAR UCHUN METODIK QO LLANMA «TAFAKKUR» NASHRIYOTI TOSHKENT 2012 UDK: 372.851(072) BBK: 74.262.21 T-85 Metodik qo llanma Respublika

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI IJTIMOIY-IQTISODIY JARAYONLARNI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLAS

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI IJTIMOIY-IQTISODIY JARAYONLARNI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLAS O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI IJTIMOIY-IQTISODIY JARAYONLARNI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASH FANI BO`YICHA O`QUV-USLUBIY MAJMUA Ta lim sohasi:

توضیحات بیشتر

Пул-кредит-банк

Пул-кредит-банк O ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ VA SUV XO JALIGI VAZIRLIGI SAMARQAND QISHLOQ XO JALIK INSTITUTI PUL, KREDIT VA BANKLAR (Uslubiy qo llanma) Samarqand - 2015 Uslubiy qo llanma Buxgalteriya hisobi va audit

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI TOSHKENT SHAXAR XALQ TA'LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHINSTITUTI TAB

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI TOSHKENT SHAXAR XALQ TA'LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHINSTITUTI TAB O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI TOSHKENT SHAXAR XALQ TA'LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHINSTITUTI TABIIY VA ANIQ FANLAR TA LIMI KAFEDRASI Tasdiqlayman O`quv

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI CHARTAYEVA ASIYA ERSIN QIZI Qo lyozma hu

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI CHARTAYEVA ASIYA ERSIN QIZI Qo lyozma hu O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI CHARTAYEVA ASIYA ERSIN QIZI Qo lyozma huquqida UDK: 336.71 (336.1) TIJORAT BANKLARINI QAYTA

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAMANGAN MUHANDISLIK PEDAGOGIKA INSTITUTI TEHNOLOGIYA FAKULTETI 15-MT-15 gurux talabasi

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAMANGAN MUHANDISLIK PEDAGOGIKA INSTITUTI TEHNOLOGIYA FAKULTETI 15-MT-15 gurux talabasi O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAMANGAN MUHANDISLIK PEDAGOGIKA INSTITUTI TEHNOLOGIYA FAKULTETI 15-MT-15 gurux talabasi Bekmirzayeva Ra`nohonning Loyihalash jarayonlarini

توضیحات بیشتر

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI «Tasdiqlayman» Kafedra mudiri: G.Tursunboyeva 2015-y. BITIRUV MALAKAVIY ISHLARNI

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI y. N 232 Hujjatning rus tilidagi matniga qarang OCHIQ MA LUMOTLAR TAQDIM ETILISHI HI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI y. N 232 Hujjatning rus tilidagi matniga qarang OCHIQ MA LUMOTLAR TAQDIM ETILISHI HI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI 07.08.2015 y. N 232 Hujjatning rus tilidagi matniga qarang OCHIQ MA LUMOTLAR TAQDIM ETILISHI HISOBGA OLINGAN HOLDA INTERNET TARMOG IDA O ZBEKISTON

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI Fizika matematika fakulteti Axborot texnologiyalari kafedras

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI Fizika matematika fakulteti Axborot texnologiyalari kafedras O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI Fizika matematika fakulteti Axborot texnologiyalari kafedrasi 5111018 KT:Informatika va AT ta lim yo nalishi Kompyuter

توضیحات بیشتر

Жуманиязов Зокиржон Рустамбаeвич

Жуманиязов Зокиржон Рустамбаeвич 1 MUNDARIJA: Kirish...3-5 I-bob. Tijorat banklari tizimida ipotekali kreditlash jarayonini samarali tashkil etishning nazariy asoslari 6-34 1.1. Ipotekali kreditlashning iqtisodiy mohiyati va ahamiyati

توضیحات بیشتر

IX sinflar uchun test savollari

IX sinflar  uchun  test  savollari IX sinflar uchun biologiyadan test savollari 1. Hujayra tarkibida moddalar 2 xil bo ladi: A. Biogen elementlar B. Makroelementlar C.Mikroelementlar D. B va C 2. Ko p hujayrali organizmda suvning o rtacha

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI QIShLOQ VA SUV XO JALIGI VAZIRLIGI SAMARQAND QIShLOQ XO JALIK INSTITUTI OLIY MATEMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYaLARI KAFEDRASI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI QIShLOQ VA SUV XO JALIGI VAZIRLIGI SAMARQAND QIShLOQ XO JALIK INSTITUTI OLIY MATEMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYaLARI KAFEDRASI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI QIShLOQ VA SUV XO JALIGI VAZIRLIGI SAMARQAND QIShLOQ XO JALIK INSTITUTI OLIY MATEMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYaLARI KAFEDRASI Tasdiqlayman: «Oliy matematika va axborotlar texnologiyalari»

توضیحات بیشتر

IX-sinf Algebra.I-chorak.Test.A-variant 1. MNPQ to g ri to rtburchak uchta uchining koordinatalari berilgan.m(0;0),n(0;2),p(3;2).q uchining koordinata

IX-sinf Algebra.I-chorak.Test.A-variant 1. MNPQ to g ri to rtburchak uchta uchining koordinatalari berilgan.m(0;0),n(0;2),p(3;2).q uchining koordinata IX-sinf Algebra.I-chorak.Test.A-variant. MNPQ to g ri to rtburchak uchta uchining koordinatalari berilgan.m(0;0),n(0;),p(;).q uchining koordinatalarini toping. #(;0) # (0;) # (;) # (;0) #5 (-;0). MNPQ

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Moliya kafedrasi MOLIYA fanidan O QUV-USLUBIY MAJMUA Bilim so

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Moliya kafedrasi MOLIYA fanidan O QUV-USLUBIY MAJMUA Bilim so O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Moliya kafedrasi MOLIYA fanidan O QUV-USLUBIY MAJMUA Bilim sohalari: Ta lim sohalari: 100000 Gumanitar soha; 200000

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI NUKUS FILIALI Kompyuter injenering fakulteti Axborot

توضیحات بیشتر

IV BOB

IV BOB O ZBEKISТON RESPUBLIKASI QISHLOQ VA SUV ХO JALIGI VAZIRLIGI ТOSHKENТ IRRIGATSIYA VA MELIORATSIYA INSТIТUТI «AXBOROT ТEХNOLOGIYALARI» kafedrasi «KOMPYUТER ТARMOQLARI VA INТERNEТ» FANIDAN LABORAТORIYA ISHLARI

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Педагогика ОРГ лотин.doc

Microsoft Word - Педагогика ОРГ лотин.doc O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI A K A D E M I YA R. M. MAXMUDOV, R. X. DUSHANOV PEDAGOGIKA Ma ruzalar kursi TOSHKENT 2014 O zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Tahririyat-noshirlik hay

توضیحات بیشتر

10-MAVZU

10-MAVZU O ZBEKISTON ALOQA VA AXBOROTLASHTIRISH AGENTLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Fizika kafedrasi FIZIKA FANIDAN AMALIY MASHG ULOTLAR UCHUN MASALALAR TO PLAMI VA USLUBIY KO RSATMALAR 3 -

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI INVESTITSION FAOLIYAT FAKULTETI Investitsion fa

O ZBEKISTON RESPUBLKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI INVESTITSION FAOLIYAT FAKULTETI Investitsion fa O ZBEKISTON RESPUBLKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI INVESTITSION FAOLIYAT FAKULTETI Investitsion faoliyat kafedrasi Himoyaga ruxsat etiladi Kafedra mudiri

توضیحات بیشتر

Java 2SE dasturlash tili

Java 2SE dasturlash tili Java 2 Standard Edition ZAMONAVIY DASTURLASH TILI Kasb-hunar kollejlari uchun o quv qo llanma Rashid Turg unboyev Java 2 Standard Edition zamonaviy dasturlash tili o quv qo llanma Java 2 Standard Edition

توضیحات بیشتر

MM_Nazariy_mexanika.doc

MM_Nazariy_mexanika.doc O ZBЕKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUXANDISLIK IQTISODIYOT INSTITUTI «Amaliy va nazariy mexanika» kafedrasi «N A Z A R I Y M E X A N I K A» FANIDAN MA RUZALAR MATNI TO'PLAMI

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI OLIY TA LIM TIZIMI PEDAGOG VA RAHBAR KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI OLIY TA LIM TIZIMI PEDAGOG VA RAHBAR KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI OLIY TA LIM TIZIMI PEDAGOG VA RAHBAR KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHNI TASHKIL ETISH BOSH ILMIY - METODIK MARKAZI

توضیحات بیشتر

Pedagogik faoliyat jarayonida tarbiyaviy usullarning o’rni va ahamiyati

Pedagogik faoliyat jarayonida tarbiyaviy usullarning o’rni va ahamiyati TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI TEXNIKA VA KASBIY TA LIM FAKULTETI Iqtisodiyot ta lim yo nalishi 3-kurs 303-guruh talabasi Ahmedova Mohiraning PEDAGOGIK MAHORAT fanidan tayyorlagan KURS ISHI Mavzu: Pedagogik

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND QISHLOQ XO JALIK INSTITUTI "OLIY MATEMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI" kafed

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND QISHLOQ XO JALIK INSTITUTI OLIY MATEMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI kafed O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND QISHLOQ XO JALIK INSTITUTI "OLIY MATEMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI" kafedrasi "INFORMATIKA VA AT" fani TARQATMA MATERIAL Mavzu:

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI BANK ISHI KAFEDRASI XOLDOROV SHERZOD

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI BANK ISHI KAFEDRASI XOLDOROV SHERZOD O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI BANK ISHI KAFEDRASI XOLDOROV SHERZOD OYBEK OG LI TIJORAT BANKLARIDA QO LLANILADIGAN KREDITLASH

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNO

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNO O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI URGANCH FILIALI Ish ko rib

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGIBUXORO DAVLAT UNIVERSITETI Fizika matematika fakulteti Matematik fizika va analiz kafedr

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGIBUXORO DAVLAT UNIVERSITETI Fizika matematika fakulteti Matematik fizika va analiz kafedr O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGIBUXORO DAVLAT UNIVERSITETI Fizika matematika fakulteti Matematik fizika va analiz kafedrasi 5460100- Matematika ta lim yo nalishi bo yicha

توضیحات بیشتر

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint «Статистика, эконометрика ва ракамли иктисод» кафедраси профессори, т.ф.д. AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH RAQAMLI VALYUTALAR VA ULARNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI Toshkent 2018 1 «Хеч нимани билмаган инсон

توضیحات بیشتر

О ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA О RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI Amaliy matematika va informatika

О ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA О RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI Amaliy matematika va informatika О ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA О RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI Amaliy matematika va informatika kafedrasi Saidova Dilfuza Ergashovna 5480100-Amaliy

توضیحات بیشتر

МТ-110 Бошланғич таълим йўналиши тингловчилари учун ТЕСТ САВОЛАРИ 1

МТ-110 Бошланғич таълим йўналиши тингловчилари учун ТЕСТ САВОЛАРИ 1 МТ-110 Бошланғич таълим йўналиши тингловчилари учун ТЕСТ САВОЛАРИ 1 DTS nima? a) Davlat ta lim standarti- umumiy o rta, o rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta lim mazmuniga hamda sifatiga qo yiladigan talablarni

توضیحات بیشتر

Baholash tizimi

Baholash tizimi Oliy ta lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimi to g risida NIZOM Mazkur Nizom O zbekiston Respublikasining «Ta lim to g risida»gi (O zbekiston Respublikasi

توضیحات بیشتر

ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK 0

ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK 0 ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK 02:004 MUXAMMADJONOV SHERZOD MUXAMMADJON O G LI Elektron

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI BANK ISHI KAFEDRASI XO JAMURODOV MIR

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI BANK ISHI KAFEDRASI XO JAMURODOV MIR O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI BANK ISHI KAFEDRASI XO JAMURODOV MIRONSHOX TO LQIN O G LI TIJORAT BANKLARI FOLIYATINI DAROMATLILIGINI

توضیحات بیشتر

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ ЖАҲОН ТИЛЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛТЕТИ ХАЛҚАРО ЖУРНА

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ ЖАҲОН ТИЛЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛТЕТИ ХАЛҚАРО ЖУРНА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ ЖАҲОН ТИЛЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛТЕТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИСТИКА НАЗАРИЯСИ ВА АМАЛИЁТИ КАФЕДРАСИ Жаҳон журналистика

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI y. N PQ-3454 O ZBEKISTON RESPUBLIKASINING 2018 YILGI ASOSIY MAKROIQTISODIY KO RSATKICHLARI P

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI y. N PQ-3454 O ZBEKISTON RESPUBLIKASINING 2018 YILGI ASOSIY MAKROIQTISODIY KO RSATKICHLARI P O ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI 29.12.2017 y. N PQ-3454 O ZBEKISTON RESPUBLIKASINING 2018 YILGI ASOSIY MAKROIQTISODIY KO RSATKICHLARI PROGNOZI VA DAVLAT BYUDJETI PARAMETRLARI TO G RISIDA

توضیحات بیشتر

n222

n222 O`zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2010 yil 25 iyunda 2117-son bilan ro`yxatga olingan O`zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi va Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazining

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI A.C. KARIMOV, M. IBADULLAYEV, B. ABDULLAYEV ELEKTROTEXNIKANING NAZARIY ASOSLARI (Darsli

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI A.C. KARIMOV, M. IBADULLAYEV, B. ABDULLAYEV ELEKTROTEXNIKANING NAZARIY ASOSLARI (Darsli O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI A.C. KARIMOV, M. IBADULLAYEV, B. ABDULLAYEV ELEKTROTEXNIKANING NAZARIY ASOSLARI (Darslik) I QISM O zbekiston Respublikasi Oliy va o rta maxsus

توضیحات بیشتر

o'quv yili uchun o'tkazilgan qabul test sinovlarida kimyo fanidan qo'llanilgan test topshiriqlari (bitta variant misolida) Test topshirig'i

o'quv yili uchun o'tkazilgan qabul test sinovlarida kimyo fanidan qo'llanilgan test topshiriqlari (bitta variant misolida) Test topshirig'i Test topshirig'i raqami Test sinovlarida tekshiriladigan fan mazmunining tarkibi 61 Umumiy kimyo. Kimyoviy reaksiya tezligi va unga ta sir etuvchi omillar. 62 Anorganik kimyo. Metallmaslar. IV-A guruh

توضیحات بیشتر

1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo l yozma huq uqida UDK NAVRUZOV BAXTIYOR IXTIYOROVICH D

1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo l yozma huq uqida UDK NAVRUZOV BAXTIYOR IXTIYOROVICH D 1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo l yozma huq uqida UDK681.3.06 NAVRUZOV BAXTIYOR IXTIYOROVICH Dasturlash texnologiyalarini o qitish metodikasi Mutaxassislik:

توضیحات بیشتر

O zbekiston Respublikasi Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti BTSTI yo nalishi

O zbekiston Respublikasi Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti BTSTI yo nalishi O zbekiston Respublikasi Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti 5111700 BTSTI yo nalishi 4-kurs 4- guruh talabasi Siddiqova Gulnozaning Boshlang`ich

توضیحات بیشتر

KUZATUVCHILAR UCHUN QO’LLANMA

KUZATUVCHILAR UCHUN QO’LLANMA O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY nomidagi SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI SamDU qoshidagi Astronomiya o quv-ilmiy markazi ning 0.48m. lik Grubb-Parsons teleskopida

توضیحات بیشتر

ЫЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЫРТА

ЫЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЫРТА O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI MAHMUDOV E.X. ISOQOV M.YU. BIZNES - REJALASHTIRISH O zbekiston Respublikasi Oliy va o rta maxsus

توضیحات بیشتر

O`zbekiston Respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi

O`zbekiston Respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI Samarqand Iqtisodiyot va servis instituti Bank-moliya xizmatlari fakulteti Bank va jamg arma ishi kafedrasi Himoyaga tavsiya etildi kafedra

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR NOMIDAGI ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI Fizikakafedrasi Qo lyozm

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR NOMIDAGI ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI Fizikakafedrasi Qo lyozm O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR NOMIDAGI ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI Fizikakafedrasi Qo lyozmahuquqida Ergasheva (Ibrohimova) Arofatxonning OPTIK

توضیحات بیشتر

Pedagogik texnologiya turlari

Pedagogik texnologiya turlari O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI FARG ONA VILOYATI PEDAGOG KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH INSTITUTI MASOFADAN O`QITISHNI HUDUDIY MUVOFIQLASHTIRISH MARKAZI O`qitishning

توضیحات بیشتر

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI BOSHLANG`ICH VA MAKTABGACHA TA'LIM METODIKASI KAFEDRASI «BOSHLANG ICH SINFLARDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH»

توضیحات بیشتر

Bank tarixi

Bank tarixi Бош саҳифа Bank tarixi 1994 yil O zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 311-sonli qaroriga asosan 8,0 mln. so'm ustav kapitali bilan Respublika ixtisoslashtirilgan aksiyadorlik tijorat G allabank

توضیحات بیشتر

Tariflar

Tariflar Опубликовано на Aloqabank.uz (http://aloqabank.uz) I. Mijozlarga joriy operatsiyalar bo yicha ko rsatiladigan xizmatlar undiriladigan tariflar t/r Ko rsatiladigan xizmatlar (amaliyotlar) turlari Undiriladigan

توضیحات بیشتر