O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA - MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI Matematika yo`nalishi 3-bosqi

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA - MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI Matematika yo`nalishi 3-bosqi"

رونوشت

1 O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA - MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI Matematika yo`nalishi 3-bosqich 1-guruh talabasi Zuxridinov Najmiddinning Gruppalar mavzusida tayyorlagan R E F Е R А Т Rahbar: dotsent: Qosimov SH

2 Reja: Kirish. Gruppa tushunchasi. Xulosa. Foydalanilgan adabiyotlar. 2

3 Kirish. Ushbu ma ruzada biz bitta binar algebraik amalga ega bo lgan algebralarni va ularning xossalarini o rganamiz. Ta riflarni umumiy ko rinishda bersak ham, ularni mul tiplikativ yoki additiv ko rinishga aylantirish talabalar-ga mashq sifatida berilishi maqsadga muvofiq. Bayon etish eng sodda algebralardan (yarimgruppa, monoid) boshlanib, oxirida gruppa tushunchasi va uning xossalari beriladi. Ushbu ma ruzada biz bitta binar algebraik amalga ega bo lgan algebralarni va ularning xossalarini o rganamiz. Ta riflarni umumiy ko rinishda bersak ham, ularni mul tiplikativ yoki additiv ko rinishga aylantirish talabalar-ga mashq sifatida berilishi maqsadga muvofiq. Bayon etish eng sodda algebralardan (yarimgruppa, monoid) boshlanib, oxirida gruppa tushunchasi va uning xossalari beriladi. 3

4 Gruppa tushunchasi. Ta rif. Sho yidagi shartlarni qanoatlantiruvchi - binar amalga ega bo lgan X to plam gruppa deyiladi: 1. - assotsiativ amal ; 2. e X x X x e = x, ya ni e - ung neytral element; 3. x X x X x x = e. Demak, gruppa bu turi (2, 0, 1) ga teng bo lgan bo lgan (X,, e, ) algebradir. Gruppa tushunchasi matematikaga 1870 yilda Lagranj orqali kiritilgan. Uning aksiomalarni keltirishga Keli (1854), Kroneker (1870), Sil vestr (1860) Veber (1882), Frobenius (1887) kabi olimlar xarakat qilishgan. Ammo gruppa aksiomalari biz bergan ko rinishga faqat 20- asrning 30-nchi yillarda keltirilgan. Gruppa- a,b,c, elementlarining G to plami bo lib, bu elementlar uchun ko paytirish (kompozitsiya) amali shunday aniqlanganki, G dan ma lum tartibda olingan xar qanday ikki a va b element uchun o sha to plamning o zidan olingan biror c element bir qiymatli ravishda mos qo yilgan; bu element a va b elementlarining ko paytmasi deb ataladi. Va ab bilan belgilanadi; shu bilan birga, Gning barcha elementlari uchun 4

5 yuqorida qayd qilingan operatsiyaga nisbatan quyidagi talablar (aksioma, postulatlar) o rinli bo ladi: 1) To plamning xar qanday ikki elementining ko paytmasi yoki biror elementining kvadrati shu to plamning o ziga tegishlidir: 2) To plamning xar qanday uchta elementi uchun assotsiativ (gruppalash) qonuni bajariladi: bc ab c a : 3) To plamda shunday e element mavjudki, bu element uchun ae ea a tenglik o rinli bo ladi, u element birlik element yoki gruppaning birligi yoki neytral element deb ataladi: To plamning xar qanday a elementi uchun o sha to plamga tegishli 1 bo lgan shunday a element mavjudki, aa 1 a 1 1 a ebo ladi. a element a elementga teskari element deb ataladi. Algebra(aljabr) matematik fan bo lib, unda gruppa, xalqa, maydon, struktura va shu kabi ob ektlar o rganiladi. Algebraning aloxida shoxobchasi elementlar algebralar. Qisqaroq ma noda algebra tenglamalar echish xaqidagi ta limot deb qaraladi. Ancha keng ma noda Algebra deganda ixtiyoriy tabiatli to plamning elementlari ustida sonlarni qo shish va ko paytirish kabi datdagi amallarni umumlashtiruvchi amallarni o rganuvchi fan tushuniladi. 5

6 Amal-biror bir to plamning n ta elementiga shu to plamning bitta elementini mos quyuvchi akslantirish. Binar munosabat - A g to plamning ixtiyoriy R qism to plamiga aytiladi. Diskret matematika va matematik mantiq matematika fanining bir bo limi bo lib, to plamlar nazariyasi elementlari, munosabatlar, binar munosabatlar, mulohazalar algebrasi, bul funksiyalari, Post teoremalari, mulohazalar hisobi, isbot tushunchasi, teorema tushunchasi, predikatlar mantiqi, birinchi tartibli til, birinchi tartibli nazariya, talqin va model tushunchalari va ularga oid bo lgan masalalar ko riladi. Diz yunktiv normal forma (qisqacha D.N.F.)- tushunchasi quyidagicha induktiv ta riflanadi: 1) har qanday elementar kon yunksiya D.N.F. bo ladi; 2) agar F 1, F2 lar D.N.F. bo lsa, u holda F1 F2 ham D.N.F. bo ladi; 3) boshqacha ko rinishli D.N.F. yo q. Kon yunktiv normal forma (qisqacha K.N.F.) - tushunchasi quyidagicha induktiv ta riflanadi: 1) har qanday elementar diz yunksiya K.N.F. bo ladi. 2) agar F 1, F2 lar K.N.F. bo lsa, u holda F1 F2 ham K.N.F. bo ladi. 3) boshqacha ko rinishli K.N.F. yo q. 6

7 Nolning bo luvchilari- xalqada a 0, b 0 bo lgan xolda ab 0 shartni qanoatlantiruvchi ikkita a ва b elementi. Sonlar xalqasida nolning bo luvchilari bo lmaydi, lekin ixtiyoriy xalqada masalan, matritsalar xalqasida nolning bo luvchilari bo lishi mumkin. Maydonda nolning bo luvchilari bo lmaydi. Ko pxadning bo luvchisi- Agar f dg tenglikni qanoatlantiruvchi g ko pxad mavjud bo lsa, shu xolda va faqat shu xoldagina d ko pxad f ko pxadning bo luvchisi deyiladi, f ko pxad esa d ko pxadga bo linadigan ko pxad deyiladi. Boshqacha aytganda, P(x) xalqadagi f(x) ko pxadni o sha xalqadagi d(x) ko pxadga qoldiqli bo lganda nolga teng bo lgan qoldiq xosil bo lsa, d(x) ko pxad o sha xalqadagi f(x)ning bo luvchisi bo ladi. Evklid algoritmi-butun sonlar va bir o zgaruvchili ikki ko pxadning eng katta umumiy bo luvchisini topish usuli. Dastlab Evklidning Asoslar kitobida ikki kesmaning umumiy o lchovliini topish usuli sifatida geometrik shaklda bayon qilingan edi. Butun sonlar xalqasida xam, bir o zgaruvchili ko pxadlar xalqasida xam eng katta umumiy bo luvchini topishning Evklid algoritmi Evklid xalqalaridagi biror umumiy algoritmining xususiy xolidir. 7

8 Gruppa birligi- gruppaning xar qanday a elementi uchun ae a tenglikni qanoatlantiradigan e elementi. Bu xolda ea a bo ladi. Gruppa birligi xar bir gruppada mavjud bo lib, bir gruppada ikki turli birlik elementining mavjud bo lishi mumkin emas. Kriteriy- zaruriylik va etarlilik alomati. Misollar: 1.) Tekislikda sirkul va chizg ich yordamida yasash masalasini xal qilish mumkinligining kriteriysi shundan iboratki, biror kesmaning (masalada yasalishi talab qilinadigan kesmaning) uzunligi berilgan kesmalar uzunliklari orqali chekli sondagi asosiy amallar (qo shish, ayirish, ko paytirish, bo lish va kvadrat ildiz chiqarish) orqali ifodalanadigan musbat funksiya bo lishi kerak. 2.) Qatorning yaqinlashuvi bo lishiga oid Bolsano-Koshi kriteriy quyidagidan iborat: istagancha kichik bo lgan ixtiyoriy 0 son uchun ga bog liq bo lgan shunday N son mavjud bo lsaki, xar qanday va xar qanday uchun tengsizlik o rinli bo lganda va faqat shu xolda qator yaqinlashuvchi bo ladi. Ko pincha kriteriy deganda faqat etarlilik alomati nazarda tutiladi, masalan ko pxadlarning keltirilmaslik kriteriysi Eyzenshteyn kriteriysi va boshqalar yechish vositasi. 8

9 XULOSA. Adabiyotlarda (masalan, [1], [2]da) gruppa deb amali assotsiativ, neytral elementga ega bo lgan va barcha elementlari teskarilanuvchi bo lgan algebraga deyiladi. Biz gruppa tushunchasiga kamroq talab qo yib, mazkur adabiyotlardagi talablarni keltirib chiqardik (1- teorema). Shu bois misollarni tekshirish jarayonida hisob-kitoblar deyarli ikki baravar kamayadi. Bu esa misollarni jiddiyroq ko rishga zamin yaratadi deb o ylayman. 9

10 ADABIYOTLAR 1.Kurosh A.G. Oliy algebra kursi Toshkent O qituvchi 1975-yil 2.Yunusova D.I Yunusov A.S Algebra va sonlar nazariyasi Ilm-Ziyo Toshkent Faynleyb A.S 2001yil Algebra va sonlar nazariyasi kursi Toshkent O qituvchi 4. Gelfand I.M Chiziqli algebradan leksiyalar Oliy va o rta maktab 1964yil

Soati ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R Bo`lim va mavzular Shakllantirilayotgan kompetensiyalar

Soati ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R Bo`lim va mavzular Shakllantirilayotgan kompetensiyalar Soati ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R Bo`lim va mavzular Shakllantirilayotgan kompetensiyalar I chorak (haftasiga 3 soatdan, jami 27 soat) 1 8 sinfda

توضیحات بیشتر

ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R B olim va mavzular Soati Shakllantirilayotgan kompetensiyalar

ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R B olim va mavzular Soati Shakllantirilayotgan kompetensiyalar ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 02 soat) T/R B olim va mavzular Soati Shakllantirilayotgan kompetensiyalar I chorak (haftasiga 3 soatdan, jami 27 soat) 8 sinfda

توضیحات بیشتر

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI O rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2018 yil yanvar-dekabr (dastlabki ma lumot) 2018 yil

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI O rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2018 yil yanvar-dekabr (dastlabki ma lumot) 2018 yil O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI O rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2018 yil yanvar-dekabr (dastlabki ma lumot) 2018 yil yanvar-dekabr oylarida O zbekiston Respublikasida o

توضیحات بیشتر

Abituriyentlar uchun Kimyo fani bo’yicha keltirilgan ayrim na’munaviy testlarning yechimlari va ularga izohlar

Abituriyentlar uchun Kimyo fani bo’yicha keltirilgan ayrim na’munaviy testlarning yechimlari va ularga izohlar Kimyo fanidan test topshiriqlarini yechish bo`yicha abituriyentlar uchun ayrim tavsiyalar 1-test topshirig i Adenin tarkibidagi uglerodning massa ulushi vodorodning massa ulushidan necha marta katta? A)

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI QIShLOQ VA SUV XO JALIGI VAZIRLIGI SAMARQAND QIShLOQ XO JALIK INSTITUTI QISHLOQ XO JALIGIDA MENEJMENT FAKULTETI OLIY MATEMATI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI QIShLOQ VA SUV XO JALIGI VAZIRLIGI SAMARQAND QIShLOQ XO JALIK INSTITUTI QISHLOQ XO JALIGIDA MENEJMENT FAKULTETI OLIY MATEMATI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI QIShLOQ VA SUV XO JALIGI VAZIRLIGI SAMARQAND QIShLOQ XO JALIK INSTITUTI QISHLOQ XO JALIGIDA MENEJMENT FAKULTETI OLIY MATEMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYaLARI KAFEDRASI Mavzu: Matrisalar.

توضیحات بیشتر

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA’LIM SOHASI

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA’LIM SOHASI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA LIM SOHASI. MAKTABGACHA TA`LIM. Ma lumki, uzluksiz ta`limning boshlang'ich qismi hisoblanadigan maktabgacha ta lim bolalarning sog lom o sishi va tizimli o qitishga tayyorlanishida

توضیحات بیشتر

Algebra VIII-sinf.I-chorak test.a-variant 1. MNPQ to g ri to rtburchak uchta uchining koordinatalari berilgan.m(0;0),n(0;2),p(3;2).q uchining koordina

Algebra VIII-sinf.I-chorak test.a-variant 1. MNPQ to g ri to rtburchak uchta uchining koordinatalari berilgan.m(0;0),n(0;2),p(3;2).q uchining koordina Algebra VIII-sinf.I-chorak test.a-variant 1. MNPQ to g ri to rtburchak uchta uchining koordinatalari berilgan.m(0;0),n(0;),p(3;).q uchining koordinatalarini toping. #1(3;0) # (0;3) #3 (;3) #4 (;0) #5 (-3;0).y=-x-1

توضیحات بیشتر

Matematika fanidan 4-sin f uchun kompententsiyaviy yondashuvga asoslangan DTS va dastur negizida tuzilgan yillik taqvim - mavzuiy re a T/R Bo lim va m

Matematika fanidan 4-sin f uchun kompententsiyaviy yondashuvga asoslangan DTS va dastur negizida tuzilgan yillik taqvim - mavzuiy re a T/R Bo lim va m Matematika fanidan 4-sin f uchun kompententsiyaviy yondashuvga asoslangan DTS va dastur negizida tuzilgan yillik taqvim - mavzuiy re a T/R Bo lim va mavzular Shakllantiriladigan tayanch kompetentsiyalar

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI REFERAT Mavzu:MS POWER POINT DAST

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI REFERAT Mavzu:MS POWER POINT DAST O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI REFERAT Mavzu:MS POWER POINT DASTURIDA TURLI XIL PRINZENTATSIYALAR TAYYORLASH Bajardi:Jumayev

توضیحات بیشتر

L.N. TEN, R.N. G ANIXO JAYEV, A.A. AKMALOV MATEMATIKA DARSLARI 6-SINF O QITUVCHILAR UCHUN METODIK QO LLANMA «TAFAKKUR» NASHRIYOTI TOSHKENT 2012 Kitobx

L.N. TEN, R.N. G ANIXO JAYEV, A.A. AKMALOV MATEMATIKA DARSLARI 6-SINF O QITUVCHILAR UCHUN METODIK QO LLANMA «TAFAKKUR» NASHRIYOTI TOSHKENT 2012 Kitobx L.N. TEN, R.N. G ANIXO JAYEV, A.A. AKMALOV MATEMATIKA DARSLARI 6-SINF O QITUVCHILAR UCHUN METODIK QO LLANMA «TAFAKKUR» NASHRIYOTI TOSHKENT 2012 UDK: 372.851(072) BBK: 74.262.21 T-85 Metodik qo llanma Respublika

توضیحات بیشتر

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO’MITASI

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO’MITASI Yuridik shaxs maqomiga ega bo lgan korxona va tashkilotlarda ishlovchi xodimlarning o rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi (dastlabki ma lumot) oylarida O zbekiston Respublikasi bo yicha yuridik shaxs

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGIBUXORO DAVLAT UNIVERSITETI Fizika matematika fakulteti Matematik fizika va analiz kafedr

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGIBUXORO DAVLAT UNIVERSITETI Fizika matematika fakulteti Matematik fizika va analiz kafedr O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGIBUXORO DAVLAT UNIVERSITETI Fizika matematika fakulteti Matematik fizika va analiz kafedrasi 5460100- Matematika ta lim yo nalishi bo yicha

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Тест_L

Microsoft Word - Тест_L Namangan Viloyat Xalq ta limi boshqarmasi Viloyat metodika markazi fanidan test ishlanmalari to`plami Uslubiy qo`llanma Namangan-005 Ushbu test ishlanmalari to plamidan matematika fani o qituvchlari, akademik

توضیحات بیشتر

«Информатика» фанидан тузилган ишчи дастур Ызбекистон республикаси олий таълим вазирлиги ва Тошкент Давлат техника университет

«Информатика» фанидан тузилган ишчи дастур Ызбекистон республикаси олий таълим вазирлиги ва Тошкент Давлат техника университет O ZBEKISTON OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI Mexanika-matematika fakulteti «Axborotlashtirish texnologiyalari» kafedrasi 5140800 «Amaliy matematika va informatika» yo

توضیحات بیشتر

Xalqaro Matematika olimpiadasi Hamjihatlik formulasi / Uchinchi mingyillik 2018/2019 yil. 1-bosqich R5-sinf uchun masalalar 1. Jeyms 2 va 5 bo lmagan

Xalqaro Matematika olimpiadasi Hamjihatlik formulasi / Uchinchi mingyillik 2018/2019 yil. 1-bosqich R5-sinf uchun masalalar 1. Jeyms 2 va 5 bo lmagan R5-sinf uchun masalalar 1. Jeyms 2 va 5 bo lmagan bir nechta raqamlarni ko paytirdi. 2 va 5 raqamlardan iborat bo lgan son hosil bo lishi mumkinmi? 2. Rasmda nuqtalardan tashkil topgan 5 9 o lchamdagi

توضیحات بیشتر

IX-sinf Algebra.I-chorak.Test.A-variant 1. MNPQ to g ri to rtburchak uchta uchining koordinatalari berilgan.m(0;0),n(0;2),p(3;2).q uchining koordinata

IX-sinf Algebra.I-chorak.Test.A-variant 1. MNPQ to g ri to rtburchak uchta uchining koordinatalari berilgan.m(0;0),n(0;2),p(3;2).q uchining koordinata IX-sinf Algebra.I-chorak.Test.A-variant. MNPQ to g ri to rtburchak uchta uchining koordinatalari berilgan.m(0;0),n(0;),p(;).q uchining koordinatalarini toping. #(;0) # (0;) # (;) # (;0) #5 (-;0). MNPQ

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI TOSHKENT SHAXAR XALQ TA'LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHINSTITUTI TAB

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI TOSHKENT SHAXAR XALQ TA'LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHINSTITUTI TAB O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI TOSHKENT SHAXAR XALQ TA'LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHINSTITUTI TABIIY VA ANIQ FANLAR TA LIMI KAFEDRASI Tasdiqlayman O`quv

توضیحات بیشتر

O zbekiston Respublikasi Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti BTSTI yo nalishi

O zbekiston Respublikasi Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti BTSTI yo nalishi O zbekiston Respublikasi Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti 5111700 BTSTI yo nalishi 4-kurs 4- guruh talabasi Siddiqova Gulnozaning Boshlang`ich

توضیحات بیشتر

TATU Samarqand filiali

TATU Samarqand filiali O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TATU Samarqand filiali Kompyuter injiniringi fakulteti Toirov Sh.A., Raximov R.T., Karimov M.M ALGORITMGA

توضیحات بیشتر

O zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo mitasi Demografik holat (dastlabki ma lumotlar) 2017 yil yanvar-dekabr E tibor bering: 2017 yilda Aholi

O zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo mitasi Demografik holat (dastlabki ma lumotlar) 2017 yil yanvar-dekabr E tibor bering: 2017 yilda Aholi O zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo mitasi Demografik holat (dastlabki ma lumotlar) 2017 yil yanvar-dekabr E tibor bering: 2017 yilda Aholi soni 533,4 ming kishiga ko paydi. Tug ilganlar soni

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK IQTISODIYOT INSTITUTI Nazariy mexanika fanining Statika bo limidan a

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK IQTISODIYOT INSTITUTI Nazariy mexanika fanining Statika bo limidan a O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK IQTISODIYOT INSTITUTI Nazariy mexanika fanining Statika bo limidan amaliy mashg ulotlar o tkazishga doir uslubiy qo llanma

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Kasbiy ta`lim kafedrasi KASBIY PSIХОLОGIYA fanidan O QUV-USLU

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Kasbiy ta`lim kafedrasi KASBIY PSIХОLОGIYA fanidan O QUV-USLU O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Kasbiy ta`lim kafedrasi KASBIY PSIХОLОGIYA fanidan O QUV-USLUBIY MAJMUA Bilim sohasi: 100000 Gumanitar 200000 Ijtimoiy

توضیحات بیشتر

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI MIRZO ULUG BEK NOMIDAGI O ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI Xolmanova Z.Т. TILSHUNOSLIKKA KIRISH Toshkent -2005 1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11.doc

Microsoft Word - 11.doc SO Z BOSHI Ushbu o quv-uslubiy materiallar qurilish ta yo nalishlarida sirtdan o qiyotgan talabalar uchun mo lallangan va «Oliy matematika» fanini o rganishda ular uchun ko rsatma vazifasini o taydi U

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI TABIIY VA UMUMKASBIY FANLAR KAFEDRASI AMALLAR

توضیحات بیشتر

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKASIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO`MITASI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKASIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO`MITASI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKASIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO`MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI UMAROV HASAN ABDULLAYEVICH Qo l yozma

توضیحات بیشتر

10-MAVZU

10-MAVZU O ZBEKISTON ALOQA VA AXBOROTLASHTIRISH AGENTLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Fizika kafedrasi FIZIKA FANIDAN AMALIY MASHG ULOTLAR UCHUN MASALALAR TO PLAMI VA USLUBIY KO RSATMALAR 3 -

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - enms1mat_uzk.doc

Microsoft Word - enms1mat_uzk.doc «EHTIMOLLAR NAZARIYaSI VA MATEMATIK STATISTIKA» fanidan DASTUR Tuzuvchilar: f.m.f.n., dots. Adirov T.X., f.m.f.n., dots. Mamurov E.N. Taqrizchilar: f.m.f.d., prof. M.O. G ofurov., f.m.f.n., dots. I.M.

توضیحات بیشتر

MM_Nazariy_mexanika.doc

MM_Nazariy_mexanika.doc O ZBЕKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUXANDISLIK IQTISODIYOT INSTITUTI «Amaliy va nazariy mexanika» kafedrasi «N A Z A R I Y M E X A N I K A» FANIDAN MA RUZALAR MATNI TO'PLAMI

توضیحات بیشتر

F841 Farsi IranArze

F841 Farsi IranArze ارائه شده توسط: سايت ه فا مرجع جديد مقا ت ه شده از ن ت معت :! "#$ % & '( ) * +&!,. +3! +# 45 +.)& + )781 &! ) $ / 01 2 $ )9 :3, ; & & + (?.& ; @ (# 9 )! + /# A 4 #8.B 01,CD? E# B@F! G + +;

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI «KASB TA LIMI» KAFEDRASI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI «KASB TA LIMI» KAFEDRASI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI «KASB TA LIMI» KAFEDRASI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR fanidan O quv-uslubiy qo llanma QARSHI - 2016 Tuzuvchilar:

توضیحات بیشتر

Pedagogik faoliyat jarayonida tarbiyaviy usullarning o’rni va ahamiyati

Pedagogik faoliyat jarayonida tarbiyaviy usullarning o’rni va ahamiyati TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI TEXNIKA VA KASBIY TA LIM FAKULTETI Iqtisodiyot ta lim yo nalishi 3-kurs 303-guruh talabasi Ahmedova Mohiraning PEDAGOGIK MAHORAT fanidan tayyorlagan KURS ISHI Mavzu: Pedagogik

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI UMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI PEDAGOGIKA (MA RUZA MATNI) Termi

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI UMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI PEDAGOGIKA (MA RUZA MATNI) Termi O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI UMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI PEDAGOGIKA (MA RUZA MATNI) Termiz 2014 Fanning mazkur ma ruza matni DTS va fanning

توضیحات بیشتر

O ZBEКISTON RESPUBLIКASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SH.R.NIZOMOV, S.YU.MATКARIMOV КOMPYUTER DASTURLARI ASOSIDA QURILISH КONSTRUКSIYALARINI

O ZBEКISTON RESPUBLIКASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SH.R.NIZOMOV, S.YU.MATКARIMOV КOMPYUTER DASTURLARI ASOSIDA QURILISH КONSTRUКSIYALARINI O ZBEКISTON RESPUBLIКASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SH.R.NIZOMOV, S.YU.MATКARIMOV КOMPYUTER DASTURLARI ASOSIDA QURILISH КONSTRUКSIYALARINI HISOBLASH VA LOYIHALASH (TEMIRBETON КONSTRUКSIYALARINI

توضیحات بیشتر

Microsoft Word Норматов К.-Маданиятшунослик.Дарслик-лот охири.doc

Microsoft Word Норматов К.-Маданиятшунослик.Дарслик-лот охири.doc O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI A K A D E M I Y A MADANIYATSHUNOSLIK O zbekiston Respublikasi IIV tomonidan Vazirlik tizimidagi oliy harbiy ta lim muassasalari uchun darslik sifatida tavsiya

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation t.me/riazi_khanalipoor مکان هندسی نقاطی از صفحه که فاصله ی آن ها از یک نقطه ثابت به نام مرکز دایره به اندازه ی R یا شعاع می باشد. دایره O R وضعیت نسبی خط و دایره کافی است خواهیم گاه آن کنیم مقایسه شعاع

توضیحات بیشتر

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI Fizika -matematika fakulteti Axborot texnologiyalari kafedra

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI Fizika -matematika fakulteti Axborot texnologiyalari kafedra O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI Fizika -matematika fakulteti Axborot texnologiyalari kafedrasi Zayniddinov Elbek Dilmurod o g lining Bir bog`lamli

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI MIRZO ULUG BEK NOMIDAGI O ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI MEXANIKA-MATEMATIKA FAKULTETI M

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI MIRZO ULUG BEK NOMIDAGI O ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI MEXANIKA-MATEMATIKA FAKULTETI M O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI MIRZO ULUG BEK NOMIDAGI O ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI MEXANIKA-MATEMATIKA FAKULTETI Matematika-fizika tenglamalari fanidan elektron o quv

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Moliya kafedrasi MOLIYA fanidan O QUV-USLUBIY MAJMUA Bilim so

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Moliya kafedrasi MOLIYA fanidan O QUV-USLUBIY MAJMUA Bilim so O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Moliya kafedrasi MOLIYA fanidan O QUV-USLUBIY MAJMUA Bilim sohalari: Ta lim sohalari: 100000 Gumanitar soha; 200000

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo lyozma huquqida UDK ISROILOVA LOLA SUNNATOVNA Mat

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo lyozma huquqida UDK ISROILOVA LOLA SUNNATOVNA Mat O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo lyozma huquqida UDK ISROILOVA LOLA SUNNATOVNA Matematikaning Planimetriya bo limini axborot texnologiyalaridan

توضیحات بیشتر

Demografik holat

Demografik holat DEMOGRAFIK HOLAT O zbekiston bo yicha asosiy demografik ko rsatkichlar (, ming kishi) 2018 y. 2019 y. Doimiy aholi soni, davr oxiriga 33 085,7 33 724,5 Tug ilganlar 553,4 589,7 Vafot etganlar 112,6 112,2

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI M. XODJITDINOVA, A. RIZAYEV SUV KIMYOSI VA MIKROBIOLOGIYA O zbekiston Respublikasi Oliy

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI M. XODJITDINOVA, A. RIZAYEV SUV KIMYOSI VA MIKROBIOLOGIYA O zbekiston Respublikasi Oliy O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI M. XODJITDINOVA, A. RIZAYEV SUV KIMYOSI VA MIKROBIOLOGIYA O zbekiston Respublikasi Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi Oliy o quv yurtlari

توضیحات بیشتر

Корхона ма¦сулоти ва хизматига б¤лган талаб ва таклифни тахлили

Корхона ма¦сулоти ва хизматига б¤лган талаб ва таклифни тахлили O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI A.V.Vohobov, A.T.Ibrohimov, N.F.Ishonqulov MOLIYAVIY VA BOSHQARUV TAHLILI O zbekiston Respublikasi Oliy va o rta

توضیحات بیشتر

O zbekiston Respublikasi Oliy va O rta maxsus ta lim vazirligi Z.M.Bobur nomidagi Andijon Davlat Universiteti Abduboqiyev O. A. Umumiy fizika kursi M

O zbekiston Respublikasi Oliy va O rta maxsus ta lim vazirligi Z.M.Bobur nomidagi Andijon Davlat Universiteti Abduboqiyev O. A. Umumiy fizika kursi M O zbekiston Respublikasi Oliy va O rta maxsus ta lim vazirligi Z.M.Bobur nomidagi Andijon Davlat Universiteti Abduboqiyev O. A. Umumiy fizika kursi M E X A N I K A O zbekiston Respublikasi Oliy va O rta

توضیحات بیشتر

Blog kiritish ko rsatmasi Avvalambor, blogerlar tanlovida ishtirok etishga ahd qilganingiz uchun tashakkur. Quyida blogni saytga kiritish ko rsatmalar

Blog kiritish ko rsatmasi Avvalambor, blogerlar tanlovida ishtirok etishga ahd qilganingiz uchun tashakkur. Quyida blogni saytga kiritish ko rsatmalar Blog kiritish ko rsatmasi Avvalambor, blogerlar tanlovida ishtirok etishga ahd qilganingiz uchun tashakkur. Quyida blogni saytga kiritish ko rsatmalari bosqichma-bosqich berilgan. 1. Sahar maktabi vebsaytidan

توضیحات بیشتر

Институтнинг АРМга февраль ойида келтирилган янги ўқув адабиётлари тўғрисида 1. Саидов А. Ўзбекистон Конституцияси тарихи. Т.: Tasvir nashriyoti uyi,

Институтнинг АРМга февраль ойида келтирилган янги ўқув адабиётлари тўғрисида 1. Саидов А. Ўзбекистон Конституцияси тарихи. Т.: Tasvir nashriyoti uyi, Институтнинг АРМга февраль ойида келтирилган янги ўқув адабиётлари тўғрисида 1. Саидов А. Ўзбекистон Конституцияси тарихи. Т.: Tasvir nashriyoti uyi, 2018 й. 864 бет. 178000 сўм. 2 нусха. 2. Ўзбекистон

توضیحات بیشتر

1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo l yozma huq uqida UDK NAVRUZOV BAXTIYOR IXTIYOROVICH D

1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo l yozma huq uqida UDK NAVRUZOV BAXTIYOR IXTIYOROVICH D 1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo l yozma huq uqida UDK681.3.06 NAVRUZOV BAXTIYOR IXTIYOROVICH Dasturlash texnologiyalarini o qitish metodikasi Mutaxassislik:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ziyonet222.doc

Microsoft Word - ziyonet222.doc O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI AL-XORAZMIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI TARIX FAKULTETI «O zbekistonda dem okratik jam iyat qurish nazariyasi» kafedrasi «SOTSIOLOGIYA»

توضیحات بیشتر

Dastur lot.p65

Dastur lot.p65 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI O RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA LIMI MARKAZI SH.I. RAZZOQOV, M.J. YUNUSOVA DASTURLASH Kasb-hunar kollejlari uchun o quv qo llanma 9-nashri Òoshkent

توضیحات بیشتر

Государственный комитет Республики Узбекистан

Государственный комитет Республики Узбекистан O zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo mitasi 2018 yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekiston Respublikasining sanoat ishlab chiqarishi RAQAMLAR: - Sanoat ishlab chiqarish hajmi 151,2 trln.so'mni,

توضیحات بیشتر

№ O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI FILOLOGIYA FAKULTETI O ZBEK TILI YO NALISHI 4-kurs, 401 - guruh bitiruvchisi DADAMIRZAYEVA MAFTUNA SHAVKATJON

توضیحات بیشتر

МS Excel дастури ёрдамида математик ва мантиқий функцияларга доир масалалар ечиш

МS Excel дастури ёрдамида математик ва мантиқий функцияларга доир масалалар ечиш MS Excelda matematik amallar va funksiyalarni qo'llash usullari G'.Jo'raev - Tabiiy va aniq fanlar kafedrasi o'qituvchisi Informatika fanidan umumta'lim maktablarining 8-sinf dasturidagi MS EXCEL dasturi

توضیحات بیشتر

F291 Farsi IranArze

F291 Farsi IranArze ارائه شده توسط: سايت ه فا مرجع جديد مقا ت ه شده از ن ت معت !" $ # :&' # /&. 1 $. # +,- $ #)& #* (& / # 23 45 657 89:. ;!" &5 ( &?@$, A3!" +/,- E/F / 6/ # / 23 #3 B) 33 CD) # 6. $./.

توضیحات بیشتر

O zbekiston Respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti C++ Da

O zbekiston Respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti C++ Da O zbekiston Respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti C++ Dasturlash asoslari fanidan Реферат Mavzu: Kutubxona

توضیحات بیشتر

MATEMATIKA ALGEBRA VA ANALIZ ASOSLARI GEOMETRIYA II QISM Umumiy o rta ta lim maktablarining 11-sinflari va o rta maxsus, kasb-hunar ta limi muassasala

MATEMATIKA ALGEBRA VA ANALIZ ASOSLARI GEOMETRIYA II QISM Umumiy o rta ta lim maktablarining 11-sinflari va o rta maxsus, kasb-hunar ta limi muassasala MATEMATIKA ALGEBRA VA ANALIZ ASOSLARI GEOMETRIYA II QISM Umumiy o rta ta lim maktablarining -sinflari va o rta maxsus, kasb-hunar ta limi muassasalari uchun darslik O zbekiston Respublikasi Xalq ta limi

توضیحات بیشتر

2

2 MUNDARIJA Kirish... 3 I-BОB. PLYURISUBGARMONIK FUNKSIYALAR 4 1.1. Subgarmoi fusiyalar...... 4 1.. Plyurisubgarmoi fusiyalar... 17 II-BOB. MAKSIMAL FUNKSIYALAR....1. Masimal plyurisubgarmoi fusiyalar.....

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI RESPUBLIKA METODIKA VA AXBOROT MARKAZI O ZBEKISTON DAVLAT KONSERVATORIYASI NURMATOVA SEVARA KONSERVATORIY

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI RESPUBLIKA METODIKA VA AXBOROT MARKAZI O ZBEKISTON DAVLAT KONSERVATORIYASI NURMATOVA SEVARA KONSERVATORIY O ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI RESPUBLIKA METODIKA VA AXBOROT MARKAZI O ZBEKISTON DAVLAT KONSERVATORIYASI NURMATOVA SEVARA KONSERVATORIYA TALABALARI UCHUN INGLIZ TILIDAN O QUV-USLUBIY QO

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI IJTIMOIY IQTISODIYOT FAKULTETI IJTIMOIY ISH KAFEDRASI KUR

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI IJTIMOIY IQTISODIYOT FAKULTETI IJTIMOIY ISH KAFEDRASI KUR O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI IJTIMOIY IQTISODIYOT FAKULTETI IJTIMOIY ISH KAFEDRASI KURS IShI MAVZU: MUSTAHKAM OILA JAMIYAT TARAQQIYOTINING

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYAVIY MENEJMENT FAKULTETI MENEJMENT VA MARKETING KAFEDRAS

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYAVIY MENEJMENT FAKULTETI MENEJMENT VA MARKETING KAFEDRAS O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYAVIY MENEJMENT FAKULTETI MENEJMENT VA MARKETING KAFEDRASI BAXTIYOROV QULAXMAD DONIYOR O G LI XIZMAT KO RSATISH

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BANK ISHI KAFEDRASI BANK ISHI fanidan MA RUZALAR MATNI Bilim

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BANK ISHI KAFEDRASI BANK ISHI fanidan MA RUZALAR MATNI Bilim O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BANK ISHI KAFEDRASI BANK ISHI fanidan MA RUZALAR MATNI Bilim sohasi: 200 000 - Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq Ta

توضیحات بیشتر

МТ-110 Бошланғич таълим йўналиши тингловчилари учун ТЕСТ САВОЛАРИ 1

МТ-110 Бошланғич таълим йўналиши тингловчилари учун ТЕСТ САВОЛАРИ 1 МТ-110 Бошланғич таълим йўналиши тингловчилари учун ТЕСТ САВОЛАРИ 1 DTS nima? a) Davlat ta lim standarti- umumiy o rta, o rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta lim mazmuniga hamda sifatiga qo yiladigan talablarni

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI A.C. KARIMOV, M. IBADULLAYEV, B. ABDULLAYEV ELEKTROTEXNIKANING NAZARIY ASOSLARI (Darsli

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI A.C. KARIMOV, M. IBADULLAYEV, B. ABDULLAYEV ELEKTROTEXNIKANING NAZARIY ASOSLARI (Darsli O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI A.C. KARIMOV, M. IBADULLAYEV, B. ABDULLAYEV ELEKTROTEXNIKANING NAZARIY ASOSLARI (Darslik) I QISM O zbekiston Respublikasi Oliy va o rta maxsus

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی هندسه 2 یازدهم ریاضی کاری از استاد بابالویان پاییز 96

جزوه آموزشی هندسه 2 یازدهم ریاضی کاری از استاد بابالویان پاییز 96 جزوه آموزشی هندسه 2 یازدهم ریاضی کاری از استاد بابالویان پاییز 96 فصل اول : دایره درس اول : مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره درس دوم : رابطه های طولی در دایره درس سوم : چند ضلعی های محاطی و محیطی درس اول

توضیحات بیشتر

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI BOSHLANG`ICH VA MAKTABGACHA TA'LIM METODIKASI KAFEDRASI «BOSHLANG ICH SINFLARDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH»

توضیحات بیشتر

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ ЖАҲОН ТИЛЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛТЕТИ ХАЛҚАРО ЖУРНА

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ ЖАҲОН ТИЛЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛТЕТИ ХАЛҚАРО ЖУРНА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ ЖАҲОН ТИЛЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛТЕТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИСТИКА НАЗАРИЯСИ ВА АМАЛИЁТИ КАФЕДРАСИ Жаҳон журналистика

توضیحات بیشتر

1

1 O ZBEKISTON ALOQA VA AXBOROTLASHTIRISH QO MITA TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI Kompyuter injiniring fakulteti Aborot tenologiyalari kafedrasi 5521900- Informatika va aborot

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Ko‚chmas mulkka investitsiyalash.doc

Microsoft Word - Ko‚chmas mulkka investitsiyalash.doc O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OILY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI F.M.MATMURODOV, SH.X.AXMADJANOV KO CHMAS MULKKA INVESTITSIYALASH O QUV QO LLANMA Toshkent IQTISOD-MOLIYA 2010 Ko

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Педагогика ОРГ лотин.doc

Microsoft Word - Педагогика ОРГ лотин.doc O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI A K A D E M I YA R. M. MAXMUDOV, R. X. DUSHANOV PEDAGOGIKA Ma ruzalar kursi TOSHKENT 2014 O zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Tahririyat-noshirlik hay

توضیحات بیشتر

Задачи, оцениваемые в 3 балла

Задачи, оцениваемые в 3 балла O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SH. ISMAILOV, O. AXMEDOV, M. RO ZIBOEV MATEMATIKADAN OLIMPIADA TESTLARI Toshkent 2008 2 Sh. Ismailov, O. Axmedov, M. Ro ziboev. Matematikadan olimpiada testlari

توضیحات بیشتر

ELEKTR ENERGIYASINI OLISHNING AN’ANAVIY VA NOANA’NAVIY USULLARI HAQIDA UMUMIY MA’LUMOTLAR

ELEKTR ENERGIYASINI OLISHNING AN’ANAVIY VA NOANA’NAVIY USULLARI HAQIDA UMUMIY MA’LUMOTLAR O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIM VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI UMUMIY FIZIKA kafedrasi EKOLOGIK TOZA ENERGIYA TURLARI VA NANOTEXNOLOGIYA fanidan MA RUZALAR MATNI Tuzuvchi: dots. I.R.Kamolov

توضیحات بیشتر

Pedagogik texnologiya turlari

Pedagogik texnologiya turlari O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI FARG ONA VILOYATI PEDAGOG KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH INSTITUTI MASOFADAN O`QITISHNI HUDUDIY MUVOFIQLASHTIRISH MARKAZI O`qitishning

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI C va C

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI C va C 0 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI C va C++ TILI (O quv qo llanma) TOSHKENT 2017 1 UO K: 004.43

توضیحات بیشتر

659_Qazal & Mathnavi

659_Qazal & Mathnavi *+, " ان و" ن" و ق( ۳ ) ز ر ز= ز= و" ی " ک" ل. ره 0 ر, ن" و م, ا د نM د= ز و" هM وM ز { زی, ری, 659_Qazal & Mathnavi ۱۸۴۶ +* د' #"! 9 8 ر 9 8 ر (۲) 5 4, 3 2 1 ا ز ا D> ا ر C,5 ز (۱)9, + * ) ( ی ا & % ا

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI OLIY TA LIM TIZIMI PEDAGOG VA RAHBAR KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI OLIY TA LIM TIZIMI PEDAGOG VA RAHBAR KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI OLIY TA LIM TIZIMI PEDAGOG VA RAHBAR KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHNI TASHKIL ETISH BOSH ILMIY - METODIK MARKAZI

توضیحات بیشتر

n222

n222 O`zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2010 yil 25 iyunda 2117-son bilan ro`yxatga olingan O`zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi va Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazining

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOShKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI NURILLAEV XUSNIDDIN NARZULLO O G LI Qo l

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOShKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI NURILLAEV XUSNIDDIN NARZULLO O G LI Qo l O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOShKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI NURILLAEV XUSNIDDIN NARZULLO O G LI Qo lyozma huquqida UDK: 336.11 KICHIK BIZNES VA XUSUSIY

توضیحات بیشتر

o'quv yili uchun o'tkazilgan qabul test sinovlarida kimyo fanidan qo'llanilgan test topshiriqlari (bitta variant misolida) Test topshirig'i

o'quv yili uchun o'tkazilgan qabul test sinovlarida kimyo fanidan qo'llanilgan test topshiriqlari (bitta variant misolida) Test topshirig'i Test topshirig'i raqami Test sinovlarida tekshiriladigan fan mazmunining tarkibi 61 Umumiy kimyo. Kimyoviy reaksiya tezligi va unga ta sir etuvchi omillar. 62 Anorganik kimyo. Metallmaslar. IV-A guruh

توضیحات بیشتر

11

11 مقاومت مصالح فصل : روش های انرژی. Energy Methods دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان میله اي با مقطع بگیرید. کار جزیی نیروي یکنواخت تحت تاثیر بار محوري افزایشی را در نظر d d برابر است با: که

توضیحات بیشتر

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXN OLOGIYALARI VA TELEKOMMUNIKATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Ta

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXN OLOGIYALARI VA TELEKOMMUNIKATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Ta O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXN OLOGIYALARI VA TELEKOMMUNIKATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Ta`limda multimedia texnologiyalari fanidan KURS ISHI

توضیحات بیشتر

Министерство народного образования Республики Узбекистан Джизакский государственный педагогический институт имени А. Кадыри Факультет иностранных язык

Министерство народного образования Республики Узбекистан Джизакский государственный педагогический институт имени А. Кадыри Факультет иностранных язык Министерство народного образования Республики Узбекистан Джизакский государственный педагогический институт имени А. Кадыри Факультет иностранных языков Кафедра методики преподавания языков Реферат по

توضیحات بیشتر

ЫЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЫРТА

ЫЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЫРТА O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI MAHMUDOV E.X. ISOQOV M.YU. BIZNES - REJALASHTIRISH O zbekiston Respublikasi Oliy va o rta maxsus

توضیحات بیشتر