Microsoft PowerPoint - seda-sima4

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Microsoft PowerPoint - seda-sima4"

رونوشت

1 ( رويكردي برمديريت استراتژيك ) در حوزه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مفاهيم و تكنيك ها An Approach on: Strategic Management (Concepts & Techniques) دكتر نيما مختارزاده 1

2 2

3 تعريف مديريت استراتژيك هنر و علم تدوين اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه اي چند گانه كه سازمان را قادر مي سازد به هدف هاي بلند مدت خود دست يابد. 3

4 مدل جامع مديريت استراتژيك چشم انداز تعيين ماموريت بررسي عوامل خارجي بررسي عوامل داخلي تعيين هدف هاي بلند مدت مرحله تدوين استراتژي تدوين ارزيابي و انتخاب استراتژي تدوين هدف هاي سالانه و سياست ها مرحله اجراي استراتژي تخصيص منابع مرحله كنترل استراتژي محاسبه و ارزيابي عملكرد 4

5 چشم انداز سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران 1- داراي نقشي بي بديل در جهت دهي مثبت به تحولات 2- مورد اعتماد آحاد جامعه و منبع خبري و اطلاع رساني مورد وثوق مردم 3- الهام بخش و اثرگذار بر تحولات منطقه و جهان اسلام در ترازي برتر از ساير رقبا 4- برخورداري از توسعه كيفي در همه ابعاد/ رقابتي در مقايسه با ساير رقبا برخورداري از مزيت 5

6 مراحل اصلي مديريت استراتژيك تدوين استراتژي Strategy Formulation تعيين ماموريت ارزيابي عوامل داخلي ارزيابي عوامل خارجي تعيين هدف هاي بلند مدت تدوين ارزيابي و انتخاب استراتژي تدوين هدف هاي سالانه و سياست ها تخصيص منابع محاسبه و ارزيابي عملكرد تعيين ماموريت ارزيابي عوامل خارجي ارزيابي عوامل داخلي Strategy Implementation اجراي استراتژي تعيين هدف هاي بلند مدت تدوين ارزيابي و انتخاب استراتژي تدوين هدف هاي سالانه و سياست ها تخصيص منابع محاسبه و ارزيابي عملكرد تعيين ماموريت ارزيابي عوامل خارجي ارزيابي عوامل داخلي تعيين هدف هاي بلند مدت تدوين ارزيابي و انتخاب استراتژي Strategy Evaluation كنترل استراتژي تدوين هدف هاي سالانه و سياست ها تخصيص منابع محاسبه و ارزيابي عملكرد 6

7 بيانيه ماموريت بيانيه ماموريت سازمان فلسفه وجودي آن است كه بايستي در برگيرنده اجزاء زير باشد : مشتريان Customers محصولات يا خدمات بازارها تكنولوژي Products or Services Markets Technology توجه به بقاء رشد و سود آوري فلسفه ويژگي ممتاز Concern for Survival, Growth, And Profitability Philosophy توجه به تصور مردم توجه به كاركنان Self-Concept Concern For Public Image Concern for Employee تعيين ماموريت ارزيابي عوامل خارجي ارزيابي عوامل داخلي تعيين هدف هاي بلند مدت تدوين ارزيابي و انتخاب استراتژي تدوين هدف هاي سالانه و سياست ها تخصيص منابع محاسبه و ارزيابي عملكرد

8 ماموريت سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران مديريت و هدايت فرهنگ و افكار عمومي جامعه 8

9 اهداف كلان سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران 1- تعميق و ارتقاي معرفت و ايمان روشن بينانه اخلاص فاضله و رفتارديني خالصانه آحاد جامعه و حفظ و اعتلاي فرهنگ و هويت ايراني- اسلامي 2- ريشه دار كردن شناخت و باورهاي عمومي به انقلاب و نظام اسلامي و ولايت فقيه ارزش ها و بنيان هاي فكري 9

10 اهداف كلان سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران ادامه مصونيت بخشيدن به اذهان عمومي جامعه در قبال تاثير پذيري از موج مخرب تهاجم فرهنگي و فكري بيگانه به ويژه سكولاريزم گرايش هاي الحادي و مادي و فرهنگ لبيراليزم 4- افزايش باور عمومي نسبت به اصالت و پايگاه مردمي نظام جمهوري اسلامي ايران در داخل و خارج از كشور كارآمدي و 10

11 اهداف كلان سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران ادامه ايجاد انگيزه ملي همگرايي و همكاري عمومي در جهت افزايش اقتدار وحدت و امنيت ملي 6- ايجاد اميد نشاط و خودباوري ملي در جهت نهضت نرم افزاري و توليد علم و رشد و توسعه فرهنگي اجتماعي سياسي و اقتصادي كشور 11

12 اهداف كلان سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران ادامه روشنگري همه جانبه در خصوص استعمارفرانو و ايجاد همگرايي و همبستگي عمومي در ميان مسلمانان جهان در راستاي حفظ منافع جهان اسلام و مقابله با تبليغات مخرب رسانه هاي بيگانه در جهت تضعيف چهره اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران در سطح برون مرزي 12

13 بيانيه ماموريت شركت Dell شركت Dell ماموريت دارد تا قوي ترين شركت كامپيوتري درزمينه اراي ه بهترين خدمات به مشتريان خود در پهنه جهان باشد.در اين راستا شركت Dell انتظارات مشتريان خود را : با بالاترين كيفيت مبتني بر رهبري تكنولوژيكي با قيمت هاي رقابتي با بهترين خدمات پشتيباني با قابليت سفارشي سازي منعطف با پايداري مالي با بالاترين رفتار اجتماعي مرتفع مي سازد. 13

14 ارزيابي بيانيه ماموريت شركت Dell Ok مشتريان Ok محصولات يا خدمات بازارها Ok Ok تكنولوژي Ok توجه به بقاء رشد و سود آوري فلسفه Not Ok ويژگي ممتاز Ok توجه به تصور مردم توجه به كاركنان Ok Not Ok

15 تكنيك ها و مراحل سه گانه تدوين استراتژي مرحله اول : مرحله وروردي ماتريس ارزيابي عوامل داخلي ماتريس ارزيابي رقبا Competitive Profile Matrix (CPM) ماتريس ارزيابي عوامل خارجي External Factor Evaluation (EFE) Internal Factor Evaluation (IFE) مرحله دوم : مرحله انطباق ماتريس گروه مشاوران بوستون Boston Consulting Group Matrix (BCG) ماتريس ارزيابي عمليات و موقعيت استراتژيك Strategic Position and Action Evaluation Matrix (SPACE) ماتريس: نقاط قوت / ضعف / فرصت ها / تهديدها (SWOT) Matrix مرحله سوم : مرحله انتخاب استراتژي ماتريس برنامه ريزي كمي استراتژيك Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 15

16 مرحله اول تدوين استراتژي : مرحله ورودي The First Stage of Strategy Formulation : Input Stage 16

17 مرحله اول تدوين استراتژي در سازمان / ارزيابي عوامل خارجي ارزيابي عوامل خارجي عبارت است از بررسي و تحليل ابعاد محيط خارجي سازمان در حوزه هاي : محيط خارجي اختصاصي : مشتريان عرضه كنندگان رقبا نهاد هاي قانون گذار دولتي * اتحاديه هاي كارگري موسسات تجاري محيط خارجي عمومي : اقتصادي* اجتماعي * فرهنگي * تكنولوژيكي * * در خصوص سازمان هاي رسانه اي بسيار با اهميت است. تعيين ماموريت ارزيابي عوامل خارجي ارزيابي عوامل داخلي تعيين هدف هاي بلند مدت تدوين ارزيابي و انتخاب استراتژي تدوين هدف هاي سالانه و سياست ها تخصيص منابع محاسبه و ارزيابي عملكرد 17

18 ماتريس EFE شركت Gate Way Computer در سال 2003 عوامل كليدي خارجي وزن رتبه وزن * رتبه فرصت ها پيش بيني مي شود سهم بازار جهاني كامپيوتر هاي شخصي در سال 2004 تا 20 در صد رشد نمايد. ) سهم 0.1 بازار PC ها در سال درصد بوده است.) پيش بيني كاهش 10 درصدي قيمت اجزاء كامپيوترهاي شخصي در سال رشد استفاده از اينترنت در دنيا ورود چين به سازمان تجارت جهاني (WTO) باعث كاهش ماليات واردات PC ها به اين كشور گرديده است ميانگين حقوق ساليانه كارگران از دلار در سال به دلار در سال كاهش يافته است تهديد ها رقابت فشرده در صنعت توليد كامپيوترهاي شخصي كشورهاي مختلف داراي زيرساخت ها و قوانين متفاوتي در خصوص كامپيوترهاي شخصي هستند نرخ تولد در ايالات متحده امريكا در حال كاهش مي باشد مشتريان خريد كامپيوترهاي شخصي را به تعويق مي اندازند. جمع 18

19 نكات كاربردي در طراحي و تحليل ماتريس EFE 20 مورد ( عوامل كليدي محيطي را ) حداقل تهديدها ليست مي كنيم. 10 مورد و حداكثر در قالب فرصت ها و ابتدا فرصت ها و سپس تهديدها را در جدول EFE ليست مي نماييم. تا حد امكان از اطلاعات در بر گيرنده درصدها نسبت ها و شاخص هاي نماييد. كمي استفاده براي هر مورد وزني از كم اهميت ترين تا پر اهميت ترين) قرار مي دهيم. =1) ( ) صفر = وزن هر عامل ميزان اهميت آن را در صنعت سازمان نشان مي دهد. 19

20 نكات كاربردي در طراحي ماتريس ) ادامه...) EFE معمولا فرصت ها وزن بيشتري در مقايسه به تهديدها اتخاذ مي نمايند. به هريك از عوامل رتبه اي از يك تا چهار اختصاص داده مي شود تا مشخص شود استراتژي هاي در جريان سازمان تا چه حد در خصوص عامل مربوطه اثربخش مي باشند. حداكثر حاصل جمع 1 مي باشد. هر جدول رتبه) EFE عدد چهار و حداقل آن (وزن * ميانگين حاصل جمع رتبه) 2.5 مي باشد. (وزن * 20

21 تمرين : ماتريس EFE سازمان صدا وسيما در مركز استان اروميه را طراحي نماييد. 21

22 ارزيابي عوامل داخلي اغلب ارزيابي محيط داخلي شامل اقدامات زير است : ارزيابي فعاليت در حوزه هاي عملياتي 1. Marketing بازاريابي Financial * مالي Production * توليد و عمليات Human Resource * منابع انساني Research & Development * تحقيق و توسعه Information Technology * تكنولوژي اطلاعات سبك رهبري مدير عامل و مديريت عالي سازمان 2. تعيين ماموريت ارزيابي عوامل خارجي ارزيابي عوامل داخلي تعيين هدف هاي بلند مدت * در خصوص سازمان هاي رسانه اي بسيار با اهميت است. تدوين ارزيابي و انتخاب استراتژي تدوين هدف هاي سالانه و سياست ها تخصيص منابع محاسبه و ارزيابي عملكرد 24

23 تكنيك IFE براي ارزيابي داخلي Internal Factor Evaluation ماتريس ارزيابي عوامل داخلي نقاط قوت و ضعف سازمان را در سطوح وظيفه اي كسب و كار خلاصه و امكان تحليل آنها را فراهم مي نمايد. وزن هر عامل ميزان اهميت آن را در صنعت سازمان نشان مي دهد. براي هر عامل وزني بين 0.0 تا 1.0 تخصيص مي دهيم. 25

24 ... تكنيك IFE براي ارزيابي داخلي / ادامه CPM و EFE وزن و حاصلضرب ) وزن * رتبه ( تخصيص و تحليل مي گردد. در IFE همانند ماتريس = 4 نقطه قوت اصلي = 3 نقطه قوت كم اهميت = 2 نقطه ضعف كم اهميت 1= نقطه ضعف اصلي : مفهوم رتبه ها در ماتريس IFE رتبه رتبه رتبه رتبه 26

25 ماتريس IFE شركت Gate Way Computer در سال 2003 عوامل كليدي داخلي وزن رتبه وزن * رتبه قوت ها نيروي اجرايي و مديريتي متخصص با مهارت هايي در سطح جهاني و تجربه رهبري مناسب كاهش مستمر در هزينه هاي توليد و هزينه هاي فروش كالاها شهرت نام و نشان تجاري شركت (Brand) روابط مناسب با تامين كنندگان استفاده از صرفه جويي به مقياس با توجه به اينكه ششمين شركت بزرگ توليد كننده PC در دنيا هستيم ضعف ها زياد بودن هزينه هاي توليد ) 22 درصد از فروش در مقايسه با Dell كه تنها 10 درصد است عدم تخصيص بودجه براي فعاليت هاي Dell) R&D 18 درصد از فروش را به R&D اختصاص داده است نرخ بازگشت سرمايه شركت پايين است تعداد محدود فروشگاه هاي شركت جمع 1 27

26 نكات كاربردي در طراحي و تحليل ماتريس IFE حداكثر حاصل جمع (وزن * 1 مي باشد. هر جدول رتبه) IFE عدد چهار و حداقل آن ميانگين حاصل جمع (وزن * رتبه) 2.5 مي باشد. در صورتي كه مجموع وزن * رتبه عوامل جدول IFE بيشتر از 2.5 باشد نشانگر قوت شركت و مجموع كمتر از 2.5 ضعف دروني شركت را نشان مي دهد. 28

27 تمرين : ماتريس IFE سازمان صدا وسيما در مركز استان اروميه را طراحي نماييد. 29

28 اهداف بلند مدت سازمان هدف هاي بلند مدت نشان دهنده نتايج مورد انتظار از اجراي استراتژي هاي تدوين شده در سازمان است. چارچوب زماني اهداف بلندمدت و استراتژي هاي سازمان بايستي يكسان و مطابق يكديگر باشد. معمولا بازه زماني اهداف بلندمدت از در نظر گرفته مي شود. تعيين ماموريت ارزيابي عوامل خارجي ارزيابي عوامل داخلي تعيين هدف هاي بلند مدت 2 تا 4 سال تدوين ارزيابي و انتخاب استراتژي تدوين هدف هاي سالانه و سياست ها تخصيص منابع محاسبه و ارزيابي عملكرد 30

29 . ( شاخص هاي هدف گذاري ) اهداف بلند مدت معمولا اهداف بلند مدت سازمان هاي پيشرو بر اساس شاخص هاي ذيل هدف گذاري مي گردند. رشد دارايي ها سودآوري رشد فروش سهم بازار درجه و ميزان تنوع محصولات سود سهام مسي وليت هاي اجتماعي تعيين ماموريت ارزيابي عوامل خارجي ارزيابي عوامل داخلي تعيين هدف هاي بلند مدت تدوين ارزيابي و انتخاب استراتژي تدوين هدف هاي سالانه و سياست ها تخصيص منابع محاسبه و ارزيابي عملكرد 31

30 مرحله دوم تدوين استراتژي : مرحله انطباق The Second Stage of Strategy Formulation : Matching Stage 34

31 مرحله دوم تدوين استراتژي در سازمان : مرحله انطباق مرحله انطباق در برگيرنده : طراحي استراتژي هايي براي ايجاد همراستايي ميان استفاده از منابع و مهارت هاي سازماني در جهت استفاده از فرصت هاي محيطي و تعديل اثرات منفي تهديدهاي خارجي بر سازمان است. 35

32 مثال هايي مفهومي از مرحله انطباق استراتژيك عوامل داخلي كليدي وجود ظرفيت خالي توليد يك شركت الكترونيكي ) نقطه قوت داخلي) كمبود ظرفيت توليد ) نقطه ضعف داخلي ( توانمندي بالا در حوزه تحقيق و توسعه عوامل كليدي خارجي رشد سالانه 20 درصدي در صنعت توليد تلفن همراه ) فرصت محيطي) وجود دو شركت رقيب در بازار كاهش تعداد خريداران محصولات مربوط به جوانان استراتژي پيشنهادي وارد نمودن ظرفيت خالي به صنعت توليد تلفن همراه تلاش براي ايجاد يكپارچگي افقي با خريد تجهيزات رقبا توسعه محصولات بزرگسالان 36

33 تكنيك هاي مرحله انطباق استراتژيك ماتريس گروه مشاوران بوستون Boston Consulting Group Matrix (BCG) ماتريس ارزيابي عمليات و موقعيت استراتژيك Strategic Position and Action Evaluation Matrix (SPACE) ماتريس: نقاط قوت / ضعف / فرصت ها / تهديدها SWOT Matrix بايد توجه نمود كه استراتژي هاي اراي ه شده در مرحله انطباق استراتژيك تنها گزينه هاي پيشنهادي مي باشند و طراحي يك استراتژي در اين مرحله به معني قبول و الزام براي اجرا نيست. 37

34 ماتريس تمرين: SWOT سازمان صدا وسيما در طراحي نماييد. مركز استان اروميه را 38

35 استراتژي هاي پنج ساله توليد سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران 1- پيام از منظر عام 1-1- ايجاد تحول در محتواي برنامه ها 2-1- بازنگري و اصلاح فرايند توليد 3-1- ارتقاي نظارت و ارزيابي كيفي و محتوايي 4-1- افزايش مزيت رقابتي در برابر ساير رقبا 5-1- تحكيم اعتماد عمومي به رسانه در سطح جامعه 6-1- توليد و عرضه هرچه بيشتر محتوا 39

36 استراتژي هاي پنج ساله توليد سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران 2- قالب و ساختار 1-2- توسعه كمي و كيفي توليدات / تعديل نياز رسانه به تامين از خارج 2-2- توليد برنامه هاي سرگرمي تفريحي و طنز فاخر 40

37 استراتژي هاي پنج ساله توليد سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران 3- مخاطب 1-3- ارتقاي ابعاد هويتي جوانان 2-3- توليد برنامه در زمينه تحكيم جايگاه زن و خانواده 3-3- توليد برنامه متناسب با نيازها و انتظارات نخبگان 3-3- توليد برنامه متناسب با نياز گروه كودك و نوجوان 41

38 استراتژي هاي پنج ساله توليد سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران 4- ساختار و تشكيلات 1-4- تعديل و متناسب سازي ساختار حذف فعاليت هاي موازي 42

39 استراتژي هاي پنج ساله توليد سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران 5- سيستم ها و روش ها 1-5- به كارگيري فناوري IT به نحو موثر و فراگير 2-5- ايجاد ظرفيت و توان لازم در برقراري سيستم هاي پايدار توليد 43

40 استراتژي هاي پنج ساله توليد سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران 6- پژوهش 1-6- برقراري پيوند كارامد و مستمر ميان فعاليت هاي پژوهشي و نيازهاي رسانه 44

41 استراتژي هاي پنج ساله توليد سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران 7- منابع انساني 1-7- باز مهندسي نظام مشاغل نظام حقوق و دستمزد نظام آموزشي نظام ارزشيابي و ترقيعات با تاكيد بر ارزشيابي مديران 2-7 -ارتقاي موثر امر آموزش و توسعه منابع انساني سازمان 45

42 استراتژي هاي پنج ساله توليد سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران 8- كانال ها و شبكه ها 1-8- ارتقا كيفي شبكه هاي صدا 2-8- ايجاد شبكه مستقل پخش براي سيماي قرآن و معارف 3-8- تكميل و گسترش شبكه العالم و شبكه هاي راديويي و تلويزيوني برون مرزي 4-8- تكميل و توسعه كيفي شبكه هاي استاني تلويزيوني در تمامي استان هاي كشور 46

43 استراتژي هاي پنج ساله توليد سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران 9- پوشش و سيگنال رساني 1-9- توسعه و بهبود پوشش جمعيتي شبكه هاي راديويي اف.ام تا مرز درصد از جمعيت كشور 2-9- توسعه پوشش جمعيتي و جغزافيايي شبكه هاي تلويزيوني 3-9- اجراي آزمايشي شبكه هاي كابلي در تهران و حداقل پنج شهر پر جمعيت پخش برنامه هاي شبكه هاي جام جم از طريق شبكه هاي كابلي در سطح جهان 5-9- راه اندازي ماهواره اختصاصي پخش عمومي جمهوري اسلامي ايران 47

44 استراتژي هاي پنج ساله توليد سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران 10- فني بكارگيري فناوري هاي پيشرفته مرتبط با صنعت راديو و تلويزيون ايجاد خوداتكايي در امر تامين تجهيزات فني توسعه و تكميل پوشش و سيگنال رساني 48

45 استراتژي هاي پنج ساله توليد سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران 11- منابع مالي تامين و تثبيت سهم مناسب اعتبارات سازمان از مجموع منابع عمومي دولت و تعديل وابستگي منابع مالي سازمان به درآمد آگهي هاي بازرگاني ايجاد سيستم كارآمد و مناسب بازاريابي فروش و مبادله محصولات رسانه در سطح جهان با حفظ اولويت منطقه و جهان اسلام 49

46 انواع استراتژي هاي سطح كسب و كار استراتژي هاي يكپارچگي Integration strategies در اين استراتژي ها شركت ها مي كوشند توزيع كنندگان عرضه كنندگان مواد اوليه و يا شركت هاي رقيب را تحت كنترل خود درآورند. 50

47 انواع استراتژي هاي سطح كسب و كار Forward Integration 1- يكپارچگي عمودي رو به بالا اين استراتژي مبتني بر خريدن شركت هاي پخش يا خرده فروشي هاست و مي كوشد تا كنترل خود را بر اين بخش از محيط خارجي افزايش دهد. 51

48 انواع استراتژي هاي سطح كسب و كار Backward Integration 2- يكپارچگي عمودي رو به پايين اين استراتژي مبتني بر خريدن شركت هاي توليد مواد اوليه است و مي كوشد تا كنترل خود را بر اين بخش از محيط خارجي افزايش دهد. البته امروزه بكارگيري اين استراتژي با اقبال زيادي مواجه نيست. 3- يكپارچگي افقي اين استراتژي مبتني بر خريدن شركت هاي رقيب است و مي كوشد تا كنترل خود را بر اين بخش از محيط خارجي افزايش دهد. Horizontal Integration 52

49 انواع استراتژي هاي سطح كسب و كار Intensive Strategies استراتژي هاي تمركز اين مجموعه استراتژي شامل استراتژي هاي رسوخ در بازار توسعه بازار و توسعه محصول است. اين استراتژي ها مبتني بر تلاش هاي متمركز و جهت دار به منظور بهبود بخشيدن ويژگي هاي محصولات شركت در مقابل محصولات ساير رقبا مي باشند. 53

50 انواع استراتژي هاي سطح كسب و كار Market Penetration رسوخ در بازار شركت ها در راستاي اين استراتژي از مجراي تلاش هاي بازاريابي سهم بازار محصولات و خدمات كنوني خود را افزايش مي دهند. امروزه سازمان هاي زيادي در حال استفاده از اين استراتژي مي باشند. رسوخ در بازار شامل اقدامات زير مي شود : افزايش تعداد فروشندگان افزايش هزينه هاي تبليغات تقويت روابط عمومي -1 54

51 انواع استراتژي هاي سطح كسب و كار Market Development 2- توسعه بازار مقصود از توسعه بازار عرضه خدمات يا محصولات جديد به مناطق جغرافيايي جديد است. 55

52 مثال استراتژي توسعه بازار شركت وينستون بر اساس استراتژي توسعه بازار از سال 2003 فروش مستقيم خود در كشورهاي استراليا مكزيك و انگلستان را آغاز نمود. 56

53 انواع استراتژي هاي سطح كسب و كار Product Development 3- توسعه محصول مقصود از توسعه محصول تلاش براي بهبود بخشيدن يا اصلاحات محصولات كنوني با هدف افزايش فروش است. معمولا اين استراتژي مستلزم صرف هزينه هاي زياد در حوزه تحقيق و توسعه مي باشد. 57

54 انواع استراتژي هاي سطح كسب و كار Diversification strategies استراتژي هاي تنوع اين مجموعه شامل استراتژي هاي تنوع همگون تنوع ناهمگون و تنوع افقي است. لازم به ذكر است امروزه از استراتژي تنوع استفاده زيادي نمي گردد. زيرا شرايط پيچيده محيطي اجازه فعاليت در حوزه هاي مختلف را از مديران سلب نموده است. 58

55 انواع استراتژي هاي سطح كسب و كار 1- تنوع همگون مقصود از تنوع همگون اين است كه شركت محصولات و خدماتي جديد ولي مرتبط بر محصولات خود بيفزايد. به عنوان مثال شركت Dell در راستاي اين استراتژي به توليد محصولاتي چون MP3 مشغول مي باشد. Concentric Diversification Horizontal Diversification 2- تنوع افقي مقصود از تنوع افقي اين است كه شركت محصولات و خدماتي جديد ولي بي رتبط به محصولات خود بيفزايد و به مشتريان كنوني خود عرضه كند. به عنوان مثال مشاهده غرفه هاي فروش اسباب بازي و يا محل صرف نوشيدني در بعضي بيمارستان ها مبتني بر همين استراتژي مي باشد. 59

56 انواع استراتژي هاي سطح كسب و كار تنوع ناهمگون Conglomerate Diversification مقصود از تنوع ناهمگون اين است كه شركت محصولات و خدمات جديد ولي بي ربط ) با توجه به محصولات و خدمات اصلي خود) به بازار عرضه كند

57 استراتژي ها 1- كاهش زماني يك سازمان از استراتژي كاهش استفاده مي كند كه مي خواهد با گروه بندي جديد در دارايي ها و هزينه ها سير نزولي فروش و سود را معكوس كند. Retrenchment امكان دارد شركت به هنگام كاهش موارد ذيل را در دستور كار قرار دهد: فروش بخش هايي از زمين يا ساختمان كاهش برخي از خطوط توليد تعديل نيروهاي كار بكارگيري سيستم كنترل هزينه 61

58 انواع استراتژي هاي سطح كسب و كار Divestiture 2- واگذاري عبارت است از فروش يك واحد مستقل يا بخشي از سازمان. اغلب شركت بخشي از واحدهاي خود را مي فروشد تا براي سرمايه گذاري خاص يا خريد شركت هاي ديگر تامين سرمايه نمايد. -3 انحلال Liquidation فروش تمامي دارايي ها به ارزش واقعي را انحلال شركت مي نامند. 62

59 مرحله سوم تدوين استراتژي : مرحله تصميم گيري Third Stage of Strategy Formulation : Decision Making Stage 63

60 انتخاب استراتژي جهت اجرا سومين مرحله تدوين استراتژي انتخاب بهترين استراتژي از ليست استراتژي هاي پيشنهاد شده در مرحله دوم ) انطباق) است. تكنيك ماتريس برنامه ريزي استراتژي به صورت كمي Matrix) (Quantitative Strategic Planning كه به اختصار QSPM ناميده مي شود اين امكان را به استراتژيست مي دهد تا استراتژي هاي پيشنهادي را به صورت كمي رتبه بندي و امتيازدهي نمايد. 64

61 نحوه تخصيص AS به هر عامل در ماتريس QSPM شاخص جذابيت مفهوم استراتژي مورد تحليل در قبال عامل كليدي كارساز نيست. استراتژي مورد تحليل در قبال عامل كليدي كمي مفيد است. استراتژي مورد تحليل در قبال عامل كليدي اثربخش است. استراتژي مورد تحليل در قبال عامل كليدي بسيار اثربخش است. استراتژي مورد تحليل هيچ ارتباطي با عامل كليدي ندارد. Attractive Score AS

62 68 با تشكر از همراهي شما

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??? ???

Microsoft Word - ??? ??? نام درس: سيستم هاي اطلاعات مديريت و تضمين كيفيت در خدمات دارويي اهداف پايان درس: آشنايي با نظام هاي اطلاعاتي مديريتي و روشهاي كنترل كيفيت در دارو اهداف شناختي: كسب مهارت علمي در مباني اطلاع رساني و كنترل

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ در حال رشد سریع و سودآور است. این امر باعث می شود

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

گروه مشاوره و آموزش بازاریابی اینترنتی پرسیما موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 و

گروه مشاوره و آموزش بازاریابی اینترنتی پرسیما موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 و موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 ویرایش 1 ١ بازاریابی درون گرا Marketing) (Inbound چیست - به هر تاکتیکی در بازاریابی که متکی بر جلب

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

روابط عمومی و تصویر سازمانی

روابط عمومی  و  تصویر سازمانی روابط عمومی و تصویر سازمانی مسعود کوثری تصویر سازمانی برای آن که سازمانی بتواند درست به وظایف خود عمل کند به یک تصویر سازمانی مثبت نیاز دارد. این تصویر سازمانی یا برند سازمانی دارائی نامشهود یک سازمان

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش به نام آنکه جان را فکرت آموخت مدیریت دانش در سازمان ها ارائه در: دانشگاه فردوسی مشهد برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات و دانش گرایش مدیریت دانش مدرس: مصطفی جهانگیر )PhD( mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدیریت عملیات جلسه اول مقدمه ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین استاد دکتر سید امیر رضا ابطحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی اهداف آموزشی مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند حوزه های

توضیحات بیشتر

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه مدیران سرمایه گذاری بیانیه سیاست سرمایه های های گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق تهیه شده است. هدف

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation طراحی سازماندهی و اجرای ایده ها به سبک کسب و کارهای نوظهور (Launching Startups) Provided By: Ali Jahedi May 2015 Provided By: Ali Jahedi May 2015 نام و نام خانوادگی: علی جاهدی سوابق دانشجوی دکترای علم

توضیحات بیشتر

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 6 دروس اصلي دروس اختياري پايان نامه جمع (بدون دروس

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - 11???? ????? [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 11???? ????? [Compatibility Mode] PRINCIPLES OF MARKETING Eighth Edition Philip Kotler and Gary Armstrong Chapter 15 RETAILING AND WHOLESALING اھداف فصل تشريح نقش خرده فروشان و عمده فروشان در کانال توزيع توصيف انواع اصلی خرده فروشان به

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان بسمه تعالی برگزاری جلسه توجیهی طرح املاک پیشخوان در تاریخ 18/11/1391 (مختص دفاتر استان اردبیل) به اطلاع دفاتر محترم استان اردبیل که در دوره آموزش الکترونیکی طرح فوق شرکت نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل هفتم مدل سازی نیازمندیها جریان رفتار الگوها و برنامه های کاربردی تحت وب 2 استراتژی های مدل سازی نیازمندی ها تحلیل ساخت یافته: داده و پردازشی که موجودیت های جداگانه در نظر می گیرد. آن را منتقل می کند

توضیحات بیشتر

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟ ا یا می دانید تجربیات و پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند که با انتخاب مناسب روش اجرای پروژه می توان مدت زمان اجرای پروژه را 30 درصد و هزینه های پروژه را تا 12 درصد کاهش داد ا یا می دانید انتخاب یک سیستم

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - asasnameh eslahi.doc

Microsoft Word - asasnameh eslahi.doc بسمه تعالي وزارت بازرگاني- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيي ت وزيران در جلسه مورخ 1383/4/21 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1/7740 مورخ 1383/4/20 وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد

توضیحات بیشتر

Mankiw 6e PowerPoints

Mankiw 6e PowerPoints C H A P T E R 6 بیکاری MACROECONOMICS N. GREGORY MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت... در مورد نرخ بیکاری

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

مدیریت بازاریابی خلاق تکنیک های بازاریابی مدیریت استراتژیک بازاریابی مهارت های بازاریابی و فروش در حوزه سلامت و بهداشت

مدیریت بازاریابی خلاق تکنیک های بازاریابی مدیریت استراتژیک بازاریابی مهارت های بازاریابی و فروش در حوزه سلامت و بهداشت مدیر طرح: پریسا فتایی همکار طرح: الهه کیانی با نظارت: به نام خدا طرح آموزش مهارت های کارآفرینی ویژه بخش بهداشت و سالمت عنوان کارگاه: بازاریابی کارگاه 6 از 8 بخش 8 از 12 دکتر طالبی عضو هیات علمی دانشگاه

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation گروه مشاوران بازار گفتگو شرح خدمات مشاوره ای و تبلیغاتی )مهر 1396( ویژگیهای گروه مشاوران بازار گفتگو: کادر اجرایی مجرب هیئت علمی متخصص فضاهای اداری و آموزشی متعدد و متنوع شبکه کاری و ارتباطی گسترده داخلی

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Autumn 97 vA04

Seasonal Report Autumn 97 vA04 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار پاييز ١٣٩٧ ٩٧ بیشترین نرخ تبدیل کاربران به کاربران خریدار تهران بیشترین تغییرات نصب فعال در دسته ی ابزار ها: ١٨ بیشترین رشد تعداد برنامه ها در دسته ی آشپزی و رستوران: ١٤ ساعت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 جای گاه رتبه بندی اعتباری رد تأمین مالی از بازار سرماهی دکتر قاسم محسنی مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان اهداف رتبه بندی یا درجه بندی حمایت از سرمایه گذاران از طریق: ایجاد شفافیت و رفع عدم تقارن

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی تقویم اقتصادی

نحوه بررسی تقویم اقتصادی نحوه بررسی تقویم اقتصادی پرشین چارت تقویم اقتصادی چیست تقویم مورد استفاده معامله گران است که به منظور بررسی رویداد های مهم اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران با بررسی این تقویم از تاریخ و

توضیحات بیشتر

فرآیند پاسخگویی به آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

فرآیند پاسخگویی به آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ فرآيند پاسخگويي به آزمون: پاسخگويي به سوالات مطرح شده در اين آزمون ها مبتني بر فرآيند تهيه ي طرح هاي توسعه ي شهري و به صورت زير است: شناخت وضع موجود تجزيه و تحليل اطلاعات تدوين اهداف راهبرد ها و سياست

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

E-Visa the first step in E-Government in Iran

E-Visa the first step in E-Government in Iran رواديد الكترونيكي گام اول در پياده سازي دولت الكترونيكي علي پرويني مدير پروژه نرم افزار رواديد الكترونيكي و كنسولي وزارت امور خارجه parvini@acm.org عناوين دولت الكترونيكي و خدمات آن مشكلات پروژههاي نرم

توضیحات بیشتر

درباره ما شرکت ویژگان بسپار شرق در سال 1379 با هدف تامین مواد اولیه پلیمری مورد استفاده در صنایع مختلف از قبیل کارخانجات تولید لوله های پلی اتیلن وی

درباره ما   شرکت ویژگان بسپار شرق در سال 1379 با هدف تامین مواد اولیه پلیمری مورد استفاده در صنایع مختلف از قبیل کارخانجات تولید لوله های پلی اتیلن وی ویژگان بسپار شرق درباره ما شرکت ویژگان بسپار شرق در سال 1379 با هدف تامین مواد اولیه پلیمري مورد استفاده در صنایع مختلف از قبیل کارخانجات تولید لوله هاي پلی اتیلن ویژه آبیاري و آبرسانی تحت فشار لوله هاي

توضیحات بیشتر

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال 94 4 5 6 7 8 9 0 طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر مولفههای اقتصاد مقاومتی بررسی وضعیت

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

گزارش اجرای پروژه های  اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی وه ولات نا تبد ی ی عملکرد صادرات محصولات عمده صنایع تبدیلی : میلیون دلار : هزار تن ردیف گروه کالایی سه ماهه 197 سه ماهه 196 درصد تغییرات مهمترین کشورهاي هدف صادراتی طی سه ماهه 197 کشور 41 12 25 4 18 45

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی   1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 بسمه تعالی Financial Planing ارائه دهندگان : احمد سوری کیوان مظفری وظایف اصلی مدیران عبارتند از : برنامه ریزی ( Planing ) سازماندهی ( )Organizing کارگزینی Staffing( ) هدایت Directing( ) هماهنگی Coordinating(

توضیحات بیشتر

کنسرسیوم چیست و با چه اهدافی تشکیل می شود؟

کنسرسیوم چیست و با چه اهدافی تشکیل می شود؟ ممکن است برای انجام یک پروژه به نوعی از دانش و تخصص و یا سرمایه نیاز باشد که یک مجموعه به تنهایی نتواند تا مین کند. برای اینکه پروژه با حداکثر توان علمی و مهارتی با صرف کمترین هزینه و زمان انجام شود نیاز

توضیحات بیشتر

Introduction to Economic Fluctuations Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy

Introduction to Economic Fluctuations  Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy C H A P T E R 9 مقدمه ای بر نوسان های اقتصادی MACROECONOMICS N. GREGOR MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت...

توضیحات بیشتر

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت اجرایی عنوان خدمت: تفكيك كنتور نام اجرایی: شركت آب و فاضالب شهری اهواز نام

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 به نام خالق زیبایی ها کسب و کار الکترونیکی و ی ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی فناوری اطالعات جلسه پنجم مدرس علی سیاوش پوری جلسه پنجم برنامه های سازمان با فرد صنایع خدماتی یعنی خط بر خدمات چگونه سازمان طریق

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1

نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1 نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1 محورهاي 7 گانه 1. زير ساخت 2. قابليت اطمينان و كارايي شبكههاي برق 3.مديريت تقاضا) DSM ( و ارتباط با ذينفعان محيط زيست ايم ين و بهداشت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word بسمه تعالي تاريخ: 1392/08/11 شماره: 121/242234 مديريت نظارت بر كارگزاران ابلاغيه شمارة ابلاغيه: 110200154 صادركننده: مديريت نظارت بر كارگزاران موضوع: ابلاغ اصلاحية دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

finnotech cards 25tir

finnotech cards 25tir از از ا م از ا م ا ت از ا ا ده ا ت و ی آن ه ا. ا ا م : دارا ی ی ی و ه ا. ا ت ا م ا ا ت ا م ن و ه ی و ا ت و ه ن از ا م از ا ا ده آن ه ا. ا ا م ی زده ا ی و د دا ا. درآ و ت ا ت ا م د و ن ا ده از ا ت ا م د

توضیحات بیشتر

روش اجرايي کنترل سوابق.doc

روش اجرايي کنترل سوابق.doc شرکت کارگزاري تدبیرگر سرمایه روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت تاریخ تهیه: 87/02/25 موضوع مسي ولیت تهیه کننده تا یید کننده تصویب کننده نام شماره : RC01 صفحه: 1 از: 6 شماره بازنگري: صفر امضا و تاریخ روش اجرایی

توضیحات بیشتر

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش های فنی و حرفه ای- دفتر آموزش های کاردانش دبیرخانه راهبری کشوری برق و الکترونیک شیوه نامه کد شیونامه SH401 در نوشتن این شیوه نامه از محتوی " جشنواره های

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بايسته هاي ايراني لزوم تعريف سازوکار مديريتي با توجه به ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه ايراني.pptx

الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بايسته هاي ايراني  لزوم تعريف سازوکار مديريتي با توجه به ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه ايراني.pptx مرکز الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت بایسته هاي ایرانی دکتر محمدجواد ایروانی 1395/1/25 مقدمه الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت با رویکرد حرکت نظام مند و تعالی جویانه انقلاب اسلامی در مسیر

توضیحات بیشتر

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017 در حال حاضر نیاز بیشتری به تنوع و چابکی وجود دارد. مدیران پروژه باید به فناوری و همچنین انتظارات بالاتری از ذینفعان و مشتریان پاسخ دهند. بروزرسانی PRINCE2 تا کید بیشتری بر روشهای متناسب با نیازهای پروژه

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مهندسین مشاور سبزاندیش پایش)ساپ( این شرکت در سال 1380 با هدف ارائه خدمات مشاورهای طراحی نظارت اجرا و مدیریت طرح درپروژههای عمرانی توسعهای آمایشی تحقیقاتی و پژوهشی تأسیس گردیده و تخصصهای آن در زمینههای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

داتیس ضمانت خرید شماست 1

داتیس ضمانت خرید شماست   1 داتیس ضمانت خرید شماست WWW.Datisint.COM 1 تکنولوژی انالوگ : دوربین مداربسته آنالوگ یک تجهیز الکترونیکی است که برای دریافت تصاویر و تبدیل آنها به سیگنال های الکترونیکی از آن استفاده می شد. این کار در دوربین

توضیحات بیشتر

ASTEC site

ASTEC site O&M ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 1389 جهت شرکت فناوران در سال آبتین فولاد اراي ه خدمات برداري بهره تجهیزات از نگهداري تامین و مهندسی و طراحی قطعات در صنایع فولاد کشور خصوصا اسفنجی آهن

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل مهندس طراح تبليغات وبهينه سازيWEB گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل 0-/// 0 6 0 0 0 Isco-0 نسخه شناسه شايستگي

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

Arash Dehghani | Jobinja

Arash Dehghani | Jobinja Arash Dehghani برنامه نویس و طراح نرم افزار تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/arash-dehghani) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۵ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: معاف وضعیت تا هل: متا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Report of the Exhibition Industry UFI In November 2012

Microsoft Word - Report of the Exhibition Industry UFI In November 2012 گزارش UFI از صنعت نمایشگاه در جهان نوامبر 2012 1- فضاي نمایشگاهی موجود در جهان مراکز نمایشگاهی با حداقل 5000 متر مربع فضاي نمایشگاهی سرپوشیده تعداد مراکز نمایشگاهی کل فضاي سرپوشیدهي نمایشگاهی 32/6 میلیون

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Final Edition02

Seasonal Report Final Edition02 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار تابستان ١٣٩٧ فهرست عناوین اینفوگرافیک ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ درصد کاربران فعال نسخههای بازار نسخه API دستگاههای اندرویدی کاربران درصد کاربران هر برند مقایسهی مجموع

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - roy jeld standard.doc

Microsoft Word - roy jeld standard.doc استاندارد مهارت و آموزشي مديرزنجيره پشتيباني( SCM ) گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 84/6/1 كد استاندارد : 0-3/83/1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خيابان خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

(Supply) عرضه

(Supply) عرضه تقاضا (Demand) 1 ري وس مطالب قید بودجه Constraint) (Budget ترجیحات( Function (Utility منحنی بی تفاوتی Curve) (Indifference انتخاب مصرف کننده Choice) (Consumer s کشش درآمدي Elasticity) (Income کشش جانشینی

توضیحات بیشتر

دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی

دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی www.modiresabz.com دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی سالم و تشکر از شما برای ثبت نام در دوره آنالین راه اندازی کسب و کار اینترنتی این دوره آنالین شامل 15 درس است که هر دو روز یکبار

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx مو سسه ارزيابي و رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان ۲۰۱۶ (UI ١ Green World Ranking) مقدمه دانشگاه اندونزي با هدف ترويج پايداري در آموزش عالي از سال 010 اقدام به ارزيابي و رتبهبندي دانشگاههاي جهان بر اساس معيارها

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ - -فرم استعلام ارزیابی کیفی کارهاي خدماتی (صفحه ) (مربوط به مناقصات تاسیسات انبارنفت و کنترل کیفیت /خدمات /جایگاه هاي شرکتی) -مناقصه گزار:شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی

توضیحات بیشتر

میر محمدرضا آقای لقایی | Jobinja

میر محمدرضا آقای لقایی | Jobinja میر محمدرضا آقای لقایی مدیر تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/laghaei) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۵ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: معاف وضعیت تا هل: مجرد استان سکونت: تهران آدرس:

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-24/88/1/

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-24/88/1/ استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 18/6/1 كد استاندارد: 0-2/88/1/2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc گزارش خلاصه فعاليتهاي هفتگي (به تعداد لازم تكثير شود) نام و نام خانوادگي : گزارش هفتگي شماره : تارخ شروع كارآموزي : رشته تحصيلي : هفته : از تاريخ: لغايت تاريخ: ايام هفته مشروح كارهاي انجام شده در خلال

توضیحات بیشتر